Лопатинська громада
Львівська область, Червоноградський район

Проєкти рішень 42 сесії 8 скликання

Дата: 02.05.2024 15:46
Кількість переглядів: 54

ЛОПАТИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ЧЕРВОНОГРАДСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

42  СЕСІЯ   8  СКЛИКАННЯ

  Р І Ш Е Н Н Я 

              

від  03 травня 2024 року                      №                                селище Лопатин

 

Про внесення змін в рішення 41 сесії 8 скликання

№ 12 від 21 березня 2024 р. « Про коригування

проектно-кошторисної документації»

 

 

Відповідно до ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи лист благодійної організації «Фонд допомоги Україні» «Рух у  майбутнє», який надійшов до Лопатинської селищної ради та зареєстрований в Журналі реєстрації вхідної документації за № 03/04-256 від 29.02.2024р. та лист ФК «Рух» № 135 від 20.03.2024 року  Лопатинська селищна рада

 

ВИРІШИЛА:

 

  1. Внести зміни в рішення 41 сесії 8 скликання № 12 від 21.03.2024 р в пункт 3, а саме змінити назву проектно-кошторисної документації «Реконструкція волейбольної площадки під універсальний спортивний майданчик  по вулиці Героїв Майдану  сел. Лопатин» на «Реконструкція волейбольної площадки під універсальний спортивний майданчик з наливним покриттям по вулиці Героїв Майдану смт. Лопатин Радехівського районну Львівської області. Коригування.(Актуалізація ПКД об’єкту у зв’язку із зміною покриття) ».
  2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на  постійну комісію Лопатинської селищної ради з питань планування, бюджету, фінансів, енергозбереження та інвестицій (Війтович Н.Т.).

 

 

 

 

Селищний голова                                                               Олег МИКИТИН

  

  ЛОПАТИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

 

ЧЕРВОНОГРАДСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ   ОБЛАСТІ

42   СЕСІЯ    8  СКЛИКАННЯ

                                                                Р І Ш Е Н Н Я                

 

від 03 травня   2024  року                      №                                 смт. Лопатин

 

 

Про виконання бюджету

Лопатинської селищної

територіальної громади

за І квартал 2024 року

 

 

     Керуючись ч.4 ст.80 Бюджетного кодексу України, п.23 ч.1 ст.26, ст.61 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», заслухавши звіт начальника фінансового відділу Лопатинскої селищної ради Кулич С.А. «Про виконання бюджету Лопатинської селищної  територіальної громади за

 І квартал  2024року », Лопатинська селищна  рада 

 

В И Р І Ш И Л А:

      

          1.Затвердити звіт про виконання бюджету Лопатинської селищної  територіальної громади за І квартал  2023року:

- по доходах в сумі 24 872 26,38 грн , в тому  числі за загальним фондом

24 413 875,67 грн, спеціальним фондом- 458 388,71 грн

-по видатках в сумі 22 133 071,75 грн,за загальни  фондом в сумі 21 385 503,43грн, за спеціальним фондом в сумі 342 950,03 грн

 

       2.Контороль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань планування,бюджету,  фінансів,енергозбереження та інвестиції  

 

 

 

Селищний голова                                   Олег МИКИТИН

 

 

ЛОПАТИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ЧЕРВОНОГРАДСЬКОГО  РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ   ОБЛАСТІ

42 СЕСІЯ    8  СКЛИКАННЯ

                                                 Р І Ш Е Н Н Я  

 

Від  03 травня   2024  року                       №                           с-щеЛопатин

 

Про затвердження місцевої Програми збільшення статутного фонду КП Лопатинської  селищної ради на 2024 рік

 

Відповідно до Бюджетного кодексу України, Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,   з метою підтримки КП Лопатинської селищної ради , для забезпечення його надійного та безперебійного функціонування, поліпшення  фінансово-економічного стану шляхом здійснення власником внесків до статутного фонду підприємства житлово-комунального господарства виконавчий комітет Лопатинської селищної ради

 

В И Р І Ш И В:

 

1.Затвердити Програму «Збільшення статутного фонду КП Лопатинської селищної ради на 2024 рік»

2.Визначити, що   джерелом   фінансування  Програми  є  селищний  бюджет  та інші джерела фінансування,  не заборонені  законодавством,  в  межах бюджетних призначень на відповідний період

3.Контроль за виконанням рішення покласти на селищного голову.

 

 

Селищний голова                                           Олег МИКИТИН

                                                                                                                                                             

 

 

                                                                                                                                                                  «Додаток 1

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням сесії Лопатинської селищної  ради Червоноградського району Львівської області

№      від_                   року

 

                                                                             Селищний голова                             О.В.Микитин

 

 

ПРОГРАМА

« Збільшення статутного фонду КП Лопатинської  селищної ради

 на 2024рік»

 

                                                   ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий відділ Лопатинської  селищної ради

 

 

Світлана КУЛИЧ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   2024 рік

                                                 

  1.ПАСПОРТ ПРОГРАМИ.

1.

Ініціатор розроблення Програми

Лопатинська селищна рада

2.

Розробник Програми 

Лопатинська селищна рада

3.

Відповідальний виконавець Програми 

КП Лопатинської  селищної ради

4.

Термін реалізації Програми 

2024р.

5.

Мета Програми

Підтримка КП Лопатинської селищної ради  для забезпечення його надійного та безперебійного функціонування, поліпшення фінансово-економічного стану шляхом поповнення власником внесків до статутного фонду

6.

Очікувані результати

Оновлення  матеріально-технічної бази житлово-комунального господарства

7.

Джерела фінансування

Кошти місцевого бюджету та інші джерела, не заборонені законодавством

8.

Орієнтовний загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми в 2023 році

6170,00 тис.грн

2.Загальні положення.

        Програма Збільшення статутного фонду КП Лопатинської селищної ради на 2024 рік надалі(Програма) розроблена на виконання ст.91 Бюджетного кодексу України,відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», « Про житлово-комунальні послуги»,.

      За своєю суттю внесок у статутний фонд – це є інвестиція власника у своє підприємство з метою забезпечення виконання статутної діяльності та підвищення якості послуг . Під статутною діяльністю в даному випадку слід розуміти основну діяльність підприємства з метою здійснення якої воно створене ш здійснення якої передбачено її статутом. Внесок у статутний фонд комунального підприємства є інвестицією і належить до капітальних видатків відповідного бюджету. В період воєнного стану в умовах віялових відключень електроенергії придбання генератора  як джерела резервного електроживлення необхідне для забезпечення безперебійного електропостачання КП Лопатинської селищної ради.

      На підставі вищенаведеного  збільшено статутний капітал КП Лопатинської селищної рада грошовими коштами в сумі 170 000,00грн.на поповнення фонду власних основних засобів.

3.Мета  Програми.

      Головню метою зазначеної Програми є забезпечення ефективності та якості здійснення сталої статутної діяльності, та зміцнення матеріально-технічної бази КП Лопатинської селищної ради та надання послуг споживачам громади належної якості. Підтримка КП Лопатинської селищної ради  для забезпечення його надійного та безперебійного функціонування, поліпшення фінансово-економічного стану шляхом поповнення власником внесків до статутного фонду

4.Завдання Програми.

       Основним завданням Програми є збільшення статутного капіталу КП Лопатинської селищної ради в 2024 році грошовими коштами на поповнення фонду власних основних засобів.

5.Організація реалізації Програми та здійснення контролю за її виконанням.

       Реалізація Програми покладається на виконавчий комітет Лопатинської селищної  ради у партнерстві з комунальним підприємством. У випадку необхідності корегування даної Програми до неї вносяться відповідні зміни. Безпосередній контроль за цільовим та ефективним використанням коштів здійснює виконавчий комітет селищної ради.

              6.Фінансова забезпеченість Програми.

      Фінансування заходів передбачених Програмою, здійснюється в Порядку,визначеному нормативно-правовими актами,на підставі наданих комунальним підприємством клопотань за рахунок коштів  спеціального фонду місцевого бюджету ,або інших джерел не заборонених чинним Законом Українию

      Встановити порядок поповнення статутного фонду КП Лопатинської селищної ради шляхом перерахування коштів на комерційний рахунок в установі банку.

      Розпорядником коштів на виконання Програми є Лопатинська селищна рада.

      Обсяги фінансування Програми додаються (Додаток 1),протягом року сума може бути скорегована.

7.Очікувані результати виконання Програми.

Загальний обсяг видатків по Програмі становить 170000,00грн. За рахунок зазначених коштів планується поповнити фонд власних основних засобів КП Лопатинської селищної ради.

 

Секретар селищної ради                                                   Галина БІЛИК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

до Програми

«Збільшення статутного фонду

КП Лопатинської селищної ради

на 2024 рік»

Заходи для реалізації Програми

 

№ п.п.

Найменування заходу

Термін

виконання

Орієнтовна вартість з ПДВ,грн.

1

Поповнення статутного фонду

КП Лопатинської селищної ради

2024рік

170 000,00

 

 

Всього

 

170 000,00

 

 

 

 

 

Секретар селищної ради                                                  Галина БІЛИК

ЛОПАТИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

 

  ЧЕРВОНОГРАДСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ   ОБЛАСТІ

42  СЕСІЯ    8  СКЛИКАННЯ

                                                                Р І Ш Е Н Н Я                

 

від  03 травня  2024  року                      №                                       с-ще Лопатин

 

   Про внесення змін до показників бюджету Лопатинської селищної територіальної громади на 2024 рік

    1353800000

       (код бюджету)   

                                                                                                                                                                                                                                      

       Відповідно до вимог Бюджетного кодексу України, п.23 ч.1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розпорядження ЛОВА 368/0/5-24ВА від 19.04.2024р «Про надання субвенції на харчування», звернення головних розпорядників коштів  селищного бюджету, Лопатинська селищна рада         

ВИРІШИЛА:

  1. Внести зміни та доповнення до рішення тридцять восьмої сесії селищної ради від 20.12.2023 №7 «Про місцевий бюджет Лопатинської  селищної територіальної громади на 2024 рік», а саме:

1.1 В абзаці другому пункту 1 цифри ««99 690 460», «97 508 900» та        «2 181 560» замінити цифрами відповідно «100 640 728», «97 828 900» та              «2 811 828 » згідно з додатком 1.

1.2 В абзаці третьому пункту 1 цифри «106 483 760 », «104 272 200» та        «2 211 560» замінити цифрами відповідно «108 379 028», «105 217 200» та «3 161 828» згідно з додатком 3.

2.Доповнити рішення пунктом 4.1. такого змісту «Затвердити обсяги капітальних вкладень у розрізі інвестиційних проектів у 2024 році» згідно з додатком 6 до цього рішення

3. Внести зміни в додатки 1-6 згідно з додатками 1-6.

       4.         Додатки 1- 6 до цього рішення є його невід’ємною частиною 

       5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань планування, бюджету,фінансів,енергозбереження та інвестиції  при Лопатинській селищній раді

 

 

 

Селищний голова                                               Олег МИКИТИН

 

 

 

 

 

Пояснююча

до   рішення  сесії Лопатинської селищної  ради

«Про внесення змін до показників бюджету Лопатинської селищної територіальної громади на 2024 рік» №_ від 03.05.2024 року

 

        Відповідно до розпорядження ЛОВА 368/0/5-24ВА від 19.04.2024р «Про надання субвенції на харчування», внесено зміни до доходів бюджету та відповідно до видатків спеціального фонду бюджету:

- Іншої субвенції за ККД 41053900 «Інші субвенції з місцевого бюджету» по спеціальному фонду  – на 630268,00 грн. на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 01.06.2023 № 672 «Про реалізацію спільного з Всесвітньою продовольчою програмою Організації Об’єднаних Націй проекту щодо надання фінансової підтримки закладам - загальної середньої освіти у 2023/2024 навчальному році».

  Відповідно, збільшено обсяг видатків загального фонду місцевого бюджету на суму 630268,00 грн. за КПКВ 0111021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету» на оплату продуктів харчування для здешевлення вартості харчування в 1-4 класах ЗЗСО.

    Відповідно до Бюджетного кодексу України, збільшено обсяг доходів загального фонду на суму 150 000грн., отриманого від перевиконання дохідної частини місцевого бюджету станом на 01.05.2024 року а саме:

   

Код

Найменування згідно з Класифікацією доходів бюджету

Загальний фонд, грн.

 
 
 

22000000

Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності

320 000

 

22010000

Плата за надання адміністративних послуг

320 000

 

22012600

Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень

320 000

 
 

Усього доходів (без урахування міжбюджетних трансфертів)

320 000

 

 

Обсяг перевиконання спрямувати на наступні статті витрат:    

Код типової програмної класифікації
видатків та кредитування місцевого бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/відповідального виконавця,найменування бюджетртної програми згідно  з типовою програмною класифікацією видатків та кредитування бюджету

Назва витрат

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

Лопатинська селищна рада :

 

7325

Будівництво 1 споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту

На реалізацію прєкту «Реконструкція волейбольної площадки під універсальний спортивний майданчик з наливним покриттям по

вул. Героїв Майдану смт. Лопатин Радехівського району Львівської області. Коригування.  (Актуалізація ПКД

об'єкту у зв’язку із зміною покриття)»

 

150000

150000

7670

Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання

Пововнення статутного фонду КП Лопатинської селищної ради для придбавання грейдера причіпного

 

170000

170000

 

РАЗОМ

 

 

320000

320000

 

  Даним рішенням пропонується  спрямувати вільний залишок бюджетних коштів загального фонду  в сумі 945 000 грн.

   З урахуванням вищезазначеного вносяться наступні зміни до видатків бюджету Лопатинської селищної територіальної громади:

 

Код типової програмної класифікації
видатків та кредитування місцевого бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/відповідального виконавця,найменування бюджетртної програми згідно  з типовою програмною класифікацією видатків та кредитування бюджету

Назва витрат

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

 

 

За рахунок спрямування вільних залишків

Лопатинська селищна рада

0150

Лопатинська селищна рада

Оплата твердого палива

21000

 

21000

1021

Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету

 

Оплата:

 твердого палива

водопостачання

 

 

629000

20000

 

 

629000

20000

1070

Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми

Оплата твердого палива

12000

 

12000

2112

Первинна медична допомога населенню, що надається фельдшерськими, фельдшерсько-акушерськими пунктами

Оплата твердого палива

63000

 

63000

Фінансовий відділ Лопатинської селищної ради :

9800

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів

            На виконання Програми фінансової підтримки Збройних сил України,Національної гвардії України, Державної прикордонної служби України та інших воєнізованих формувань, які беруть участь у захисті сувернітету та територіальної цілісності України на 2024 рік

200000

 

200000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього за рахунок спрямування вільних залишків

 

945000

 

945000

 

РАЗОМ

 

 

 

 

               

  

Начальник фінансового відділу                                                        Світлана КУЛИЧ

     ЛОПАТИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ЧЕРВОНОГРАДСЬКОГО  РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ   ОБЛАСТІ

42  СЕСІЯ    8  СКЛИКАННЯ

 

                                                                Р І Ш Е Н Н Я                

 

від 03 травня  2024  року                      №                                   с-ще Лопатин

 

 

Про внесення змін до фінансового плану

КНП «Лопатинська районна лікарня»

Лопатинської селищної ради

Львівської області на 2024 рік
 

         Керуючись ст. 26, 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», постановою Кабінету Міністрів України №1138 від 17.09.1996 року із змінами та доповненнями внесеними постановою Кабінету Міністрів №648 від 22.09.2016 року, Порядком складання, затвердження та контролю за виконанням фінансового плану Комунального некомерційного підприємства «Лопатинська районна лікарня» Лопатинської селищної  ради Львівської області , з метою приведення у відповідність показників фінансового плану, підвищення ефективності роботи на 2024 рік, Лопатинська селищна  рада 

  

В И Р І Ш И Л А:

 

  1.  Внести зміни до фінансового плану КНП «Лопатинська районна лікарня» Лопатинської селищної  ради Львівської області на 2024 рік (згідно додатку).

 

 2.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань планування, бюджету, фінансів,енергозбереження та інвестиції  при Лопатинській селищній раді

 

 

 

Селищний голова                                    Олег МИКИТИН

 

 

 

 

 

 

                                     Пояснювальна записка

  до уточненого фінансового плану  Комунального некомерційного підприємства

«Лопатинська районна лікарня» Лопатинської селищної ради Львівської області

                                       на 2024 рік

          Уточнення фінансового плану підприємства проводиться відповідно  до рішення сесії  Лопатинської селищної ради №    від          . 2024р. у зв’язку з виділенням додаткових коштів з місцевого бюджету в сумі 2232,0 тис.грн. , та додаткового надходження коштів на відшкодування комунальних послуг від орендарів в сумі 120,0 тис.грн.

                   1.  Уточнення дохідної частини фінансового плану на 2024 рік;

Збільшено:

Рядок 110 «Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами» збільшено на 2232,0 тис.грн.

Рядок 290 Інші доходи від операційної діяльності                            збільшено  на 120,0 тис.грн.

                      2. Уточнення витрат підприємства на 2024 рік:

Рядок 141  Медикаменти та перев’язочні матеріали                          збільшено на 110,0 тис.грн.

Рядок 170  Витрати на оплату праці                                                        збільшено на 206,0 тис.грн.

Рядок 180 Відрахування на соціальні заходи                                             збільшено на 45,0 тис.грн.

Рядок 161 Витрати на електроенергію                                                     збільшено на 486,0 тис. грн.

Рядок 162 Витрати на водопостачання та водовідведення               збільшено на 40,0 тис.грн.

Рядок 163 Витрати на природний газ                                                          збільшено на 152,0 тис.грн.

Рядок 164 Витрати на тверде паливо                                                         збільшено на 113,0 тис.грн.

Рядок 165 Витрати на оплату теплової енергії             збільшено на 930,0 тис.грн.

Рядок 220 Інші витрати                                                             збільшено на 270,0 тис.грн.

 

Збільшено доходів :  на 2352,0 тис.грн.

Збільшено витрат : на 2352,0 тис.грн.

 

Директор                                                                                    Ігор ТИМОШУК      

ЛОПАТИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ЧЕРВОНОГРАДСЬКОГО  РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ   ОБЛАСТІ

42 СЕСІЯ    8  СКЛИКАННЯ

                                                     Р І Ш Е Н Н Я  

 

       Від   03 травня   2024  року               №                      с-ще Лопатин

 

 Про внесення змін до статутного фонду

КП Лопатинської селищної ради

 

         Розглянувши звернення директора Комунального підприємства Лопатинської селищної ради від 02.05.2024 року №03/04-2, керуючись   ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,ст.91 Бюджетного кодексу України враховуючи рекомендації постійної  комісії з питань планування, бюджету, фінансів, енергозбереження та інвестиції  при Лопатинській селищній раді, Лопатинська селищна  рада 

  

В И Р І Ш И Л А:

 

  1.Поповнити статутний фонд комунального підприємства Лопатинської селищної ради в сумі 170 000,00(сто сімдесят тисяч) гривень 00 копійок.

  2. Кошти статутного фонду спрямувати на придбання основних засобів.

  3.Затвердити статут Комунального підприємства Лопатинської селищної ради зі змінами.

 4.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань планування, бюджету,фінансів,енергозбереження та інвестиції  при Лопатинській селищній раді

 

 

 

СЕЛИЩНИЙ ГОЛОВА                                   Олег МИКИТИН

 

ЛОПАТИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ЧЕРВОНОГРАДСЬКОГО  РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ   ОБЛАСТІ

42 СЕСІЯ    8  СКЛИКАННЯ

                                                     Р І Ш Е Н Н Я  

 

       Від   03 травня   2024  року               №                     с-ще Лопатин

 

 Про надання коштів

субвенцій з місцевого

 бюджету

 

         Керуючись ст.91 Бюджетного кодексу України, п. 27 ч.1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» враховуючи висновки постійної  комісії з питань планування, бюджету, фінансів, енергозбереження та інвестиції  при Лопатинській селищній раді, Лопатинська селищна  рада 

  

В И Р І Ш И Л А:

 

  1. Передати субвенцію з місцевого  бюджету до Державного бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів КПКВКМБ 3719800 «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів» з метою

фінансування  заходів Програми фінансової підтримки Збройних сил України,Національної гвардії України, Державної прикордонної служби України та інших воєнізованих формувань, які беруть участь у захисті сувернітету та територіальної цілісності України на 2024 рік,а саме:

   - для військової частини А0284 на співфінансування для __________________________________ в сумі 100 000 (сто тисяч)грн.00коп;

  - для військової частини А4648 на співфінансування для _________________________________в сумі 100 000(сто тисяч)грн.00коп;

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань планування, бюджету,фінансів,енергозбереження та інвестиції  при Лопатинській селищній раді

 

       Селищний голова                                  Олег МИКИТИН

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь