Лопатинська громада
Львівська область, Червоноградський район

Протокол атестаційної комісії ІІ рівня №2

Дата: 11.10.2023 12:49
Кількість переглядів: 71

ПРОТОКОЛ
засідання атестаційної комісії

 

«10» жовтня 2024 року                                                                                    № 2

 

Гуманітарний відділ Лопатинської селищної ради

 

(найменування закладу освіти, відокремленого структурного підрозділу, органу управління у сфері освіти)

 

Присутні: Федунець М.Я., Пеклич М.Я., Дмитрів С.Б., Бойко Ж.В., Коцупир Л.П, Вілінська О.Ф. Мазепа Н. О.

             (прізвища, імена, по батькові (за наявності) присутніх членів комісії, залучених осіб із правом голосу)

 

Відсутні: Мартинюк Н. Й., Мельничук Н.М.

(прізвища, імена, по батькові (за наявності) відсутніх членів комісії)

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

 

1. Про затвердження списку педагогічних працівників, які підлягають черговій атестації у 2023-2024 навчальному році.

2. Про затвердження списку керівних кадрів, які підлягають черговій атестації у 2023-2024 навчальному році.

3. Про розподіл функціональних обов’язків між членами атестаційної комісії, щодо вивчення діяльності керівних кадрів та педагогічних працівників, які атестуються.

 

СЛУХАЛИ:

1. «Затвердження списку педагогічних працівників, які підлягають черговій атестації, рішення яке приймає АК ІІ  рівня». Вацовська Н. В.

2. «Затвердження списку керівних кадрів, які атестуються в поточному навчальному році». Вацовська Н. В.

3. «Розподіл обов’язків між членами атестаційної комісії, щодо вивчення діяльності керівних кадрів та педагогічних працівників, які атестуються». Федунець М. Я.

 

ВИРІШИЛИ:

1. Затвердити список педагогічних працівників, які підлягають черговій атестації. (Додаток 1)

2. Затвердити список керівних кадрів, які атестуються в поточному навчальному році. (Додаток 2)

3. Розподілити обов’язки між членами атестаційної комісії, щодо вивчення діяльності керівних кадрів та педагогічних працівників, які атестуються згідно додатку 3.   

 

Голова атестаційної комісії/

_________________

(підпис)

         Марія Федунець_

(Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ)

Секретар атестаційної комісії

_________________

(підпис)

         Надія ВАЦОВСЬКА

(Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ)

 

                                                                                                                       Додаток 3

до протоколу атестаційної комісії ІІ рівня

                                                                             гуманітарного відділу Лопатинської           селищної ради від 10 жовтня 2023 року

 

                                                                                                

Про розподіл обов’язків між членами комісії щодо вивчення професійної діяльності  керівних кадрів та педагогічних працівників , які атестуються

 

 

 

 

ПІП

 

 

Заклад освіти

 

 

Вихователь, вчитель

Член атест. коммісії, який відповідає за вивчення проф. діяльності  педаг.працівника

1

Коцупир Леся Петрівна

Нивицька гімназія

директор гімназії

Федунець М. Я.

2

Бойко Жанна Володимирівна

Сморжівська гімназія

директор гімназії

Федунець М. Я.

3

Онищук Надія Степанівна

ЗЗСО І-ІІ ст. с.Грицеволя

заступник директора

Вацовська Н.В.

4

Онищук Надія Степанівна

ЗЗСО І-ІІ ст. с.Грицеволя

вчитель біології, хімії, пізнаємо природу

Вілінська О.Ф.

5

Бордуляк Марія Степанівна

ЗЗСО І-ІІ ст. с.Грицеволя

вчитель початкових класів

Коцупир Л.П., Мартинюк Н.Й.

6

Проць Мар’яна Іванівна

ЗЗСО І-ІІ ст. с.Грицеволя

вчитель фізики, інформатики, математики

Дмитрів С. Б., Мартинюк Н.Й.

7

Коцупир Леся Петрівна

Нивицька гімназія

вчитель початкових класів

Федунець М.Я.

8

Бойко Жанна Володимирівна

Сморжівська гімназія

вчитель історії

Пеклич М. Я.

9

Жилюк Оксана Михайлівна

ЗДО смт. Лопатин

вихователь

Мазепа Н. О.

10

Сеньчук Любов Василівна

ЗДО смт. Лопатин

вихователь

Мазепа Н. О., Вацовська Н.В.

11

Клемань Валентина Йосифівна

ЗДО смт. Лопатин

вихователь

Федунець М. Я., Мазепа Н.О.

 

 

Секретар атестаційної комісії                                         Надія Вацовська     

 

Додаток 1 до Протоколу атестаційної комісії ІІ рівня

при Гуманітарному відділі Лопатинської селищної ради

від 10.10.2023р.

 

Список педагогічних працівників закладів освіти Лопатинської ТГ,
які підлягають атестації у 2023-2024 н. р.

№ з/п

Назва закладу освіти

Прізвище, ім’я, по батькові педагогічного працівника

Посада, на якій атестується

Стаж педагогічної діяльності (років)

Строки проходження підвищення кваліфікації

Дата і результати попередньої атестації

Очікувані результати атестації

1.

Заклад дошкільної освіти смт. Лопатин

 

Жилюк Оксана Михайлівна

Вихователь

19

Підвищення кваліфікації пройшла протягом 2019-2023р. (128 год.)

2019 Відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії»

Атестувати на відповідність займаній посаді, підтвердити кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії»

2

Заклад дошкільної освіти смт. Лопатин

 

Сеньчук Любов Василівна

Вихователь

39

Підвищення кваліфікації пройшла протягом 2019-2023р. (128 год.)

2019 Відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст»,  відповідає раніше присвоєному педагогічному  званню «вихователь-методист»

Атестувати на відповідність займаній посаді, присвоїти кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії» та на підтвердження педагогічного звання «вихователь-методист»

3

Заклад дошкільної освіти смт. Лопатин

 

Клемань Валентина Йосифівна

Вихователь

23р.4м.

Підвищення кваліфікації пройшла протягом 2019-2023р. (163 год.)

2019 Відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст»,  відповідає раніше присвоєному педагогічному  званню «вихователь-методист»

Атестувати на відповідність займаній посаді, присвоїти кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії» та на підтвердження педагогічного звання «вихователь-методист»

4

ЗЗСО І-ІІ ст. с. Грицеволя

Онищук Надія Степанівна

Вчитель біології, хімії, пізнаємо природу

33

Підвищення кваліфікації пройшла протягом 2019-2023р. (220)

02.04.2019р. Відповідає займаній посаді

02.04.2019р. Відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії», присвоїти педагогічне звання «старший учитель»

Відповідає займаній посаді

Відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії», підтвердження  педагогічного звання «старший учитель»

5

ЗЗСО І-ІІ ст. с. Грицеволя

Бордуляк Марія Степанівна

Вчитель початкових класів

33

Підвищення кваліфікації пройшла протягом 2019-2023р. (284)

02.04.2019р. Відповідає раніше встановленому 11 тарифному розряду, відповідає раніше присвоєному педагогічному званню «старший учитель»

Відповідає раніше встановленому 11 тарифному розряду, відповідає раніше присвоєному педагогічному званню «старший учитель»

6

ЗЗСО І-ІІ ст. с. Грицеволя

Проць Мар’яна Іванівна

Вчитель фізики, інформатики, математики

2

155год

Не атестувалась

Присвоїти кваліфікаційну категорію «спеціаліст ІІ категорії»

7

Сморжівська гімназія

Бойко Жанна Володимирівна

Вчитель історії

 

Підвищення кваліфікації пройшла протягом 2019-2023р. (475)

2019р. Відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії», присвоїти педагогічне звання «старший учитель»

Атестувати на Відповідність займаній посаді, підтвердити кваліфікаційну категорії «спеціаліст вищої категорії», та на підтвердження педагогічного  звання «старший учитель»

8

Нивицька гімназія

Коцупир Леся Петрівна

Вчитель початкових класів

 

Підвищення кваліфікації пройшла протягом 2019-2023р. (268)

2019р. Відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії», присвоєно  педагогічне звання «старший учитель»

Підтвердити кваліфікаційну категорії «спеціаліст вищої категорії», та на підтвердження педагогічного  звання «старший учитель»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2 до Протоколу атестаційної комісії ІІ рівня

при Гуманітарному відділі Лопатинської селищної ради

від 10.10.2023р.

Список керівних кадрів закладів освіти Лопатинської ТГ,
які підлягають атестації у 2023-2024 н. р.

№ з/п

Назва закладу освіти

Прізвище, ім’я, по батькові педагогічного працівника

Посада, на якій атестується

Строки проходження підвищення кваліфікації

Дата і  результати попередньої атестації

Очікувані результати атестації

1.

Нивицька гімназія

 

Коцупир Леся Петрівна

Директор

Підвищення кваліфікації пройшла протягом 2019-2023р. (268 год.)

2019 відповідність займаній посаді

Атестувати на відповідність займаній посаді.

2

Сморжівська гімназія

 

Бойко Жанна Володимирівна

Директор

Підвищення кваліфікації пройшла протягом 2019-2023р. (475год.)

Раніше не атестувалась

Атестувати на відповідність займаній посаді.

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь