Лопатинська громада
Львівська область, Червоноградський район

Проєкт рішення Про місцевий бюджет Лопатинської селищної територіальної громади на 2024 рік

Дата: 04.12.2023 11:17
Кількість переглядів: 240


 

     ЛОПАТИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ЧЕРВОНОГРАДСЬКОГО  РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ   ОБЛАСТІ

3_ СЕСІЯ    8  СКЛИКАННЯ

 

                                                    Р І Ш Е Н Н Я                

 

від   грудня   2023  року                      №                                    смт. Лопатин

 

Про місцевий бюджет

Лопатинської селищної  

територіальної громади

на  2024 рік 

13538000000

(код бюджету)

 

Керуючись Бюджетним кодексом України, Законом України «Про місцеве самоврядування», а також враховуючи висновки постійних депутатських комісій, Лопатинська селищна  рада 

ВИРІШИЛА:

1. Визначити на 2024 рік:

доходи місцевого бюджету  99 663 470,00 гривень, у тому числі доходи загального фонду місцевого бюджету 97 620 800,00 гривень та доходи спеціального фонду 2 042 670,00 згідно з додатком 1 до цього рішення;

видатки місцевого бюджету у сумі 99 663 470,00 гривень, у тому числі видатки загального фонду місцевого бюджету 97 620 800,00 гривень та видатки спеціального фонду 2 042 670,00гривень ;

- оборотний залишок бюджетних коштів місцевого бюджету у розмірі 200 000 гривень, що становить 0,20 відсотка видатків загального фонду місцевого бюджету, визначених цим пунктом згідно з додатком 2 до цього рішення;

резервний фонд місцевого бюджету у розмірі 200 000 гривень. що становить 0,20 відсотків видатків загального фонду місцевого бюджету, визначених цим пунктом.

2.Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів місцевого бюджету на 2024 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком  3 до цього рішення.

       3.Затвердити на 2024 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 4 до цього рішення. 

    4.Затвердити розподіл витрат місцевого бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм згідно з додатком 5 до цього рішення

5. Установити, що у загальному фонді місцевого бюджету на 2024 рік:

1) до доходів загального фонду місцевого бюджету належать доходи, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтями 97,101, 1032  Бюджетного кодексу України (крім субвенцій, визначених статтею 691 та частиною першою статті 71 Бюджетного кодексу України), а також такі надходження відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України 2023 рік»:

- освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам в сумі              37 288 400,00гривень;

- субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції – ______ гривень

-   базова дотація в сумі 12 480 300,00 гривень;

      - додаткова дотація на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації у сумі 377 300,00гривень.

2) джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені статтею 72 Бюджетного кодексу України;

6. Установити, що джерелами формування спеціального фонду бюджету  територіальної громади на 2024 рік:

1) у частині доходів є надходження, визначені статтею 69¹ та частиною першою статті 71 Бюджетного кодексу України, а також надходження відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2024 рік»:

- екологічний податок ;

- власні надходження бюджетних установ;

2) у частині фінансування є надходження, визначені пунктом 10 частини 1 статті 71 Бюджетного кодексу України;

7. Установити, що у 2024 році кошти, отримані до спеціального фонду бюджету Лопатинської селищної  територіальної громади згідно з відповідними пунктами частини першої статті 71 Бюджетного кодексу України, спрямовуються на реалізацію заходів, визначених частиною другою статті 71 Бюджетного кодексу України, а кошти, отримані до спеціального фонду згідно з відповідними підпунктами пункту 6 цього рішення, спрямовуються відповідно на:

- реалізацію природоохоронних заходів ( за рахунок надходжень екологічного податку);

- на утримання бюджетних установ ( за рахунок власних надходжень бюджетних установ).

8. Визначити на 2024 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками місцевого бюджету видатки загального фонду на:

оплату праці працівників бюджетних установ;

– нарахування на заробітну плату;

– придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

– забезпечення продуктами харчування;

– оплату комунальних послуг та енергоносіїв;

соціальне забезпечення;

– поточні трансферти місцевим бюджетам.

9. Відповідно до пункту 8 статті 16 Бюджетного кодексу України та статті 65, пункту 2 статті 70 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» надати право начальнику фінансового відділу   Лопатинської селищної  ради у межах поточного бюджетного періоду здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів бюджету Лопатинської селищної територіальної громади на депозитах з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду.

10. Відповідно до статті 43 та пункту 1 статті 73 Бюджетного кодексу України надати право фінансовому відділу Лопатинської селищної ради в собі начальника, отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів місцевого бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

11. Головним розпорядникам коштів бюджету територіальної громади забезпечити виконання норм статей  Бюджетного кодексу України стосовно:

1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням;

2) здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;

3) забезпечення доступності інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:

здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2025 року;

      оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;

4) беруть бюджетні зобов’язання та здійснюють платежі за загальним фондом бюджету громади тільки в межах бюджетних асигнувань, встановлених кошторисами;

5) забезпечують в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами;

6) забезпечують у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ, інші енергоносії, комунальні послуги та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами, та укладають договори за кожним видом відповідних послуг у межах бюджетних асигнувань, затверджених у кошторисі;

12З метою збереження кадрового потенціалу керівникам бюджетних установ здійснювати диференціацію заробітної плати працівників, які отримують заробітну плату на рівні мінімальної у межах фонду оплати праці, шляхом встановлення доплат, надбавок, премій з урахуванням складності, відповідальності та умов виконуваної роботи, кваліфікації працівника, результатів його роботи відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 р. №1037 «Про оплату праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери».

13. Керуючись частинами 7,8 статті 23 Бюджетного кодексу України у процесі виконання Бюджету Лопатинської селищної територіальної громади:

1) у разі необхідності здійснення перерозподілу бюджетних призначень в межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника коштів перерозподіл видатків бюджету і надання кредитів з бюджету за бюджетними програмами, включаючи резервний фонд бюджету, додаткові дотації та субвенції а також збільшення видатків розвитку за рахунок зменшення інших видатків (окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету) здійснюються виконавчим комітетом  Лопатинської селищної ради, за погодженням з постійною комісією селищної ради з питань планування, бюджету,фінансів,енергозбереження та інвестиції  при Лопатинській селищній раді, з наступним внесенням  змін до рішення про місцевий  бюджет;

2) у межах загального обсягу бюджетних призначень за бюджетною програмою, окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету фінансовий відділ  Лопатинської селищної ради за обгрунтованим поданням головного розпорядника коштів здійснює перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі бюджету та кошторисі, в розрізі економічної класифікації видатків бюджету. 

3) у випадках внесення змін до бюджетної класифікації чи до типових переліків бюджетних програм надати право фінансовому відділу Лопатинської селищної ради враховувати такі зміни в розписі бюджету Лопатинської селищної територіальної громади без внесення змін до даного рішення.

14.Надати право виконавчому комітету Лопатинської селищної ради протягом року здійснювати уточнення отриманих міжбюджетних трансфертів з державного бюджету та інших місцевих бюджетів з наступним затвердження на сесії селищної ради за погодженням з постійною комісією з питань планування, бюджету,фінансів,енергозбереження та інвестиції  при Лопатинській селищній раді.

15. Надати право селищному голові затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для головних розпорядників коштів.

16. Відповідно до статті 101 Бюджетного кодексу України  делегувати селищному голові повноваження в процесі виконання місцевого бюджету  заключати договори щодо умов надання субвенції з селищного  бюджету та отримання їх з інших місцевих бюджетів.

  17. Дане рішення набирає чинності з 01 січня 2024 р.

  18. Додатки 1-5 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

  19. Лопатинській селищній раді оприлюднити дане рішення в десятиденний строк з дня його прийняття відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України на  офіційному веб-сайті Лопатинської селищної ради.

       20. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань планування, бюджету,фінансів,енергозбереження та інвестиції  при Лопатинській селищній раді

 

 

             СЕЛИЩНИЙ  ГОЛОВА                           Олег  МИКИТИН   

Фото без описуФото без описуФото без описуФото без описуФото без описуФото без описуФото без описуФото без описуФото без описуФото без описуФото без описуФото без описуФото без описуФото без описуФото без описуФото без описуФото без описуФото без описуФото без опису          

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь