Лопатинська громада
Львівська область, Червоноградський район

ПОВІДОМЛЕННЯ про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля Товариство з обмеженою відповідальністю  «Лопатинський торфобрикетний завод», (ТзОВ «Лопатинський ТБЗ»

Дата: 21.07.2023 14:35
Кількість переглядів: 135

 

 

ПОВІДОМЛЕННЯ
про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

Товариство з обмеженою відповідальністю

 «Лопатинський торфобрикетний завод», (ТзОВ «Лопатинський ТБЗ»

   код ЄДРПОУ 05392097

 (повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ)

1. Інформація про суб’єкта господарювання

80261, Львівська область, Червоноградський район, селище міського типу Лопатин, вулиця  Промислова, будиное 33,   тел. 0325536172, директор Бойко Роман Ігорович

(місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичноїособи - підприємця (поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону)

2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи[*].

Планована діяльність, її характеристика.

Видобуток фрезерного торфу на родовищі «Куликів» за межами села Волиця-Барилова Куликівського старостинського округу Лопатинської територіальної громади Червоноградського району Львівської області .

Метою планованої діяльності є видобування торфосировини, придатної для виробництва торфобрикетів, приготування компосту та використання в якості ґрунту торф’яного. Річна кількість  видобування торфу – 23, 4 тис.т.  

Технічна альтернатива 1.    Видобування торфу фрезерним способом

Торфове родовище низинного типу з переважаючим видом покладу торфу очеретяно-осоковим площею 55,8691 га . Фрезерний спосіб відноситься до пошарово-поверхневого, так як торф’яний поклад розробляється одночасно тонкими шарами з підготовленої поверхні ділянки за короткі цикли.

Технологічний процес видобування торфу передбачає: отримання торф’яної крихти шляхом фрезерування верхнього шару торфу; сушіння фрезерної крихти на поверхні експлуатаційної площі, до необхідної вологості; збирання готової продукції у польові складські одиниці – штабелі.

Для фрезерування використовується трактор-тягача з причіпним фрезерним барабаном БФР-300. Для ворушіння - причіпний агрегат МТФ-21, що забезпечуватиме перевертання шару торф’яної крихти. Валкування фрезерної крихти здійснюється причіпним до трактора валкувачем МТФ-21, обладнаним гідравлічною системою. Валкувач призначений для роботи в скреперно-бункерному збиральному комплексі для забезпечення формування cyxoгo торфу в валок. Збирання фрезерного торфу відбувається торфозбиральною машиною МТФ-42 з валків, попередньо утворених валкувачем, транспортування його до місця складування i вивантаження торфу в навали біля штабелів. Штабелювання зібраного фрезерного торфу проводиться штабелювальною машиною МТФ-71, за допомогою якої формуються штабелі правильної геометричної форми з метою забезпечення тривалого зберігання готової продукції. Рівень механізації технологічного процесу видобування торфу становить 100%.

Технічна альтернатива 2.     Видобування торфу екскаваторним способом.

Видобування торфу проводиться екскаватором на максимально-можливу глибину з наступним завантаженням у вистеляючу машину, яка переробляє торф’яну масу, формує з неї куски вагою 500-1000 кг, котрі піддаються природній сушці до вологості 45%. Видобуток кускового торфу, залежно від методу виїмки його з поклад, виробляється двома комплексами машин: глибинним видобутком й щілинним. При роботі першого комплексу торф піднімають із кар’єру глибиною до 4,5 м багатоковшевим екскаватором, обладнаним допоміжними механізмами. Фрезформовочний комбайн другого комплексу діє за принципом щілинного фрезерування покладу на глибину 0,4-1,0 м. Даний варіант можливий на земельних ділянках де розташований верховинний торф, що придатний  для видобування торфу в якості ґрунту торф’яного.

3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи.

Територіальна альтернатива 1.

Планована діяльність здійснюватиметься в межах сформованої земельної ділянки на території Куликівського старостинського округу .Лопатинської ТГ Червоноградського району на підставі Рішення Лопатинської селищної ради № 35 від 28.06.2022 р., Договору оренди землі від 18.08.2022 р. та Рішення Лопатинської селищної ради № 43 від 13.06.2023 р. з метою видобування торфосировини, придатного для виробництва паливних брикетів, приготування компосту та ґрунту торф’яного.

Територіальна альтернатива 2.

Не розглядається, у зв’язку із здійсненням планованої діяльності в межах сформованої земельного масиву площею 55,8691 га та оптимальне транспортне сполучення, що не потребує додаткових витрат матеріальних ресурсів.

4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності

Реалізація даного проекту продовжить розвиток ТзОВ «Лопатинський ТБЗ», сприятиме зайнятості населення територіальної громади, забезпеченню комунальних підприємств, закладів освіти та громадян відносно дешевою сировиною для опалення, що значно зекономить витрату матеріальних ресурсів громади на забезпечення енергоносіїв. Найбільш важливим із соціально-економічних факторів є можливість збільшення надходжень в державний та місцевий бюджети, зокрема рентних платежів та податку на доходи фізичних осіб.

5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо)

Загальна площа родовища «Куликів» становить 55,8691 га. Родовище низинного типу з переважаючим видовим складом покладу торфу – очеретяно-осоковий. Технічним завданням  передбачалося виробництво фрезерного торфу для використання в якості палива, а також приготування компосту та використання в якості ґрунту торф’яного з  показниками якості: граничний вміст вологи – не більше 55 %; граничний вміст води – 30%.

Експлуатаційні запаси торфо-сирцю на родовищі становлять 864,2 тис.м3. Річна кількість видобування торфу - 23,4 тис. т.. Кількість робочих місць – 17 чол, режим роботи: однозмінний, фонд робочого часу з видобування – 129 днів.

6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами:

щодо технічної альтернативи 1

Дотримання екологічних, санітарно-гігієнічних, протипожежних, містобудівних і територіальних  обмежень згідно діючих нормативних документів, що направлені на охорону навколишнього середовища та покращення екологічних умов в регіоні.      Відведені під розробку ділянки використовувати лише за прямим призначенням та передбачити рекомендації про подальше використання відпрацьованих ділянок (ренатуралізація території видобування, лісонасадження, сільське господарство).

Дотримання технології видобутку фрезерного торфу.

Дотримання розмірів нормативної санітарно-захисної зони згідно Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів, що затверджені наказом Міністерства охорони здоров’я України № 173 від 19.06.1996 р.

Обмеження планової діяльності у відповідності до чинного Законодавства України:

- атмосферне повітря – викиди  забруднюючих речовин в атмосферне повітря не  повинні перевищувати  ГДК;

- ґрунт, поверхневі та підземні  води  – відсутність прямого негативного впливу   (під час роботи техніки, розчистка території, будівництво/відновлення картових каналів, прокладанні/відновленні доріг);

-  акустичний вплив – в межах допустимих рівнів;

- рослинний і тваринний світ, заповідні об’єкти – розчистка території для проведення видобувних робіт з організацією санітарно-захисної зони. Об’єкти екологічної мережі та ПЗФ на території планованої діяльності та в зоні впливу – відсутні.

- соціальне середовище (населення) – планована діяльність не змінить сформовану інфраструктуру соціального середовища та умови проживання населення. Позитивно вплине на створення робочих місць.

- навколишнє техногенне середовище – в зоні впливу планованої діяльності відсутні об’єкти техногенного середовища.

 щодо технічної альтернативи 2

Аналогічні щодо технічній альтернативі 1.

щодо територіальної альтернативи 1

Використання  земельної ділянки відповідно до цільового призначення. Дотримання розмірів санітарно-захисної зони; дотримання дозволених рівнів акустичного впливу; дотримання значень гранично допустимих концентрацій (ГДК) забруднюючих речовин в атмосферному повітрі на межі санітарно-захисної зони; організація спеціально відведених та відповідно обладнаних місць для тимчасового зберігання відходів, рекультивації порушених земель.

щодо    територіальної альтернативи 2

Екологічні та інші обмеження планованої діяльності не розглядались через відсутність територіальної альтернативи 2.

7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами:

щодо технічної альтернативи 1

Еколого-інженерна підготовка передбачає:  польове обстеження флори та фауни земельного масиву та прилеглої території для видобування торфу ; інженерно-топографічні вишукування; проведення культур-технічних робіт; реконструкція та влаштування осушувальної сітки; улаштування охоронних зон; організація служби протипожежної охорони.

На відпрацьованих ділянках залишається захисний шар, який у подальшому може використовуватись для ведення сільського господарства або проведення культур-технічних заходів щодо ренатуралізації порушених територій внаслідок видобувних робіт.

щодо технічної альтернативи 2

Аналогічно альтернативи 1.

щодо територіальної альтернативи 1

Зонування території родовища відповідно до технологічного плану (поля видобутку торфу, технічний майданчик, протипожежна водойма), організація буферних зон – протипожежної зони, санітарно-захисної зони).

щодо територіальної альтернативи 2

Еколого-інженерна підготовка і захист території не передбачається через відсутність територіальної альтернативи 2.

8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:

щодо технічної альтернативи 1

- клімат  мікроклвмат  -  в межах природної  стійкості екосистеми:

 - атмосферне повітря – викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин  відбуваються під час навантажувально-розвантажувальних робіт та роботі  спецтехніки. Всі джерела викидів    відносяться до нестаціонарних (пересувних) джерел або джерел з неорганізованим викидом.

-водне середовище:

Здійснення планованої діяльності підприємства передбачає :

  • використання технічно справного і налагодженого устаткування, з якого виключається витікання паливно-мастильних матеріалів;
  • дотримання основних вимог та рекомендацій санітарної служби та органів геоекологічного та гірничотехнічного контролю.

            під час виконання робіт по осушуванню родовища, рівень води в найближчих колодязях в оточуючих родовище селах не зазнаватиме суттєвого зниження та буде мати лише сезонні коливання рівнів ґрунтових вод. Всі ґрунтові потоки на водозборі направлені у бік меліоративних каналів.

- грунти:

Здійснення планованої діяльності передбачається у межах визначених Договором оренди землі та відповідними Рішеннями Лопатинської селищної ради. Забруднення ґрунту в процесі експлуатації встановленого обладнання не відбувається. Об’єкт не має неорганізованих забруднених стоків, які можуть потрапити у ґрунт.

На відпрацьованих ділянках залишається захисний шар, які у подальшому може використо­вуватись для ведення сільського господарства або проведення культур-технічних заходів щодо ренатуралізації порушених територій внаслідок видобувних робіт.

-рослинний і тваринний світ:

Негативний вплив на рослинний і тваринний світ може проявлятися у наявності шумового впливу на тварин, який є короткостроковим, а також при  проведенні розчищення земельного масиву від рослинності для проведення видобувних робіт. З метою створення умов для розвитку та охорони флори та фауни на оточуючих ділянках передбачається організація буферних зон, тому негативний вплив планованої діяльності на рослинний і тваринний короткостроковий – на час реалізації планованої діяльності.

- вплив на клімат і мікроклімат ( у  тому числі зміна клімату та викиди парникових газів)

Негативних впливів не передбачається. Змін мікроклімату в результаті планованої діяльності не очікується, оскільки в результаті експлуатації об’єкту відсутні значні виділення теплоти, інертних газів, вологи. Особливості кліматичних умов, які сприяють зростанню інтенсивності впливів планованої діяльності на навколишнє середовище, відсутні.

- вплив на техногенне середовище:

Матеріальні об’єкти, включаючи архітектурну, археологічну та культурну спадщину – негатив­них впливів не передбачається. Об’єкти архітектурної, археологічної та культурної спадщини в районі розташування планованої діяльності відсутні.

-ландшафт:

Негативних впливів не передбачається. Усі роботи з підготовки, експлуатації та рекультивації території виконуватимуться з дотриманням вимог відповідних нормативних документів.

щодо технічної альтернативи 2

Аналогічно альтернативи 1.

щодо територіальної альтернативи 1

Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля можливі в межах земельного масиву планованої діяльності та санітарно-захисної зони.

щодо територіальної альтернативи 2

Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля відсутні через відсутність територіальної альтернативи 2.

9. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля (зазначити відповідний пункт і частину статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»)

Відповідно до п. 3 ч. 3 ст. 3 Закону України «Про оцінку вплину на довкілля», що поширюється на об’єкти віднесені до другої категорії планованої діяльності – « видобування корисних копалин, крім корисних копалин місцевого значення, які видобуваються землевласниками чи землекористувачами в межах наданих їм земельних ділянок з відповідним цільовим використанням».

10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля (в тому числі наявність значного негативного транскордонного впливу на довкілля та перелік держав, довкілля яких може зазнати значного негативного транскордонного впливу (зачеплених держав)

Підстави для здійснення оцінки транскордонного впливу відсутні.

11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля

Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з ОВД приймається у відповідності із ст.6 ЗУ «Про оцінку впливу на довкілля» №2059-VIII від 23 травня 2017 року

12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній громадськості

Планована суб’єктом господарювання діяльність може мати значний вплив на довкілля і, отже, підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”. Оцінка впливу на довкілля - це процедура, що передбачає:

підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля;

проведення громадського обговорення планованої діяльності;

аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої додаткової інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а також інформації, отриманої від громадськості під час громадського обговорення, під час здійснення процедури оцінки транскордонного впливу, іншої інформації;

надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого абзацом п’ятим цього пункту;

врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження планованої діяльності, зазначеного у пункті 14 цього повідомлення.

У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи обґрунтовує недопустимість провадження планованої діяльності та визначає екологічні умови її провадження.

Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без оцінки впливу на довкілля та отримання рішення про провадження планованої діяльності.

Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості громадськості для участі у такій процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії розгляду уповноваженим органом поданого суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля.

На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля протягом щонайменше 25 робочих днів громадськості надається можливість надавати будь-які зауваження і пропозиції до звіту з оцінки впливу на довкілля та планованої діяльності, а також взяти участь у громадських слуханнях. Детальніше про процедуру громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля буде повідомлено в оголошенні про початок громадського обговорення.

13. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля

Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на офіційному веб-сайті уповноваженого органу громадськість має право надати уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Надаючи такі зауваженні і пропозиції, вкажіть реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій сторінці цього повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації та розгляду Ваших зауважень і пропозицій.

У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони будуть розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані суб’єкту господарювання (протягом трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, що надають зауваження і пропозиції, своїм підписом засвідчують свою згоду на обробку їх персональних даних. Суб’єкт господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля зобов’язаний врахувати повністю, врахувати частково або обґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції громадськості, надані у процесі громадського обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Детальна інформація про це включається до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Тимчасово, на період дії та в межах території карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби (COVID-19), спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, до повного його скасування та протягом 30 днів з дня скасування карантину, громадські слухання не проводяться і не призначаються на дати, що припадають на цей період, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля.

 

14. Рішення про провадження планованої діяльності

Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої діяльності буде

Документ дозвільного характеру про провадження

планованої діяльності

(вид рішення відповідно до частини першої статті 11 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”)

що видається

Департамент екології та природних ресурсів Львівської обласної військової адміністрації

 (орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення)

 

15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно надсилати до

Департаменту екології та природних ресурсів Львівської обласної військової адміністрації, 79026, м. Львів, вул. Стрийська, 98

тел. +38 (032) 238-73-83, е-mail: envir@loda.gov.ua,

 Сорока Назарій Любомирович

(найменувння уповноваженого органу , поштова адреса, електронна адреса, номер телефону та контактна особа)

 

[*] Суб’єкт господарювання має право розглядати більше технічних та територіальних альтернатив.

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь