Лопатинська громада
Львівська область, Червоноградський район

Додаток 2

Дата: 26.04.2023 12:12
Кількість переглядів: 205

      Додаток 2                        
      до рішення сесі Лопатинської селищної ради                    
      від 27 квітня 2023року  №                       
                               
ЗМІНИ ДО ФІНАНСУВАННЯ

місцевого бюджету на 2023 рік
                   
1353800000                              
(код бюджету)         (грн)                    
Код Найменування згідно з Класифікацією фінансування бюджету Усього Загальний фонд Спеціальний фонд                    
усього у тому числі бюджет розвитку                    
                   
1 2 3 4 5 6                    
Фінансування за типом кредитора                    
200000 Внутрішнє фінансування 1 470 500,00 400 500,00 1 070 000,00 1 070 000,00                    
208000 Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів 1 470 500,00 400 500,00 1 070 000,00 1 070 000,00                    
208100 На початок періоду 1 470 500,00 1 470 500,00 1 070 000,00 1 070 000,00                    
208200 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)  0,00 -1 070 000,00 1 070 000,00 1 070 000,00                    
X Загальне фінансування 1 470 500,00 400 500,00 1 070 000,00 1 070 000,00                    
Фінансування за типом боргового зобов’язання                    
600000 Фінансування за активними операціями 1 470 500,00 400 500,00 1 070 000,00 1 070 000,00                    
602000 Зміни обсягів бюджетних коштів 1 470 500,00 400 500,00 1 070 000,00 1 070 000,00                    
602100 На початок періоду 1 470 500,00 1 470 500,00 1 070 000,00 1 070 000,00                    
602400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)  0,00 -1 070 000,00 1 070 000,00 1 070 000,00                    
X Загальне фінансування 1 470 500,00 400 500,00 1 070 000,00 1 070 000,00                    
                               
                               
  Секретар селищної ради     Галина БІЛИК                      
                               
         
                                                                                      Додаток 4  
  до рішення сесі Лопатинської селищної ради    
  від 27 квітня 2023року  №     
Зміни до міжбюджетних трансфертів  на 2023 рік  
         
  13538000000    
  (код бюджету)    
1. Показники міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів  
      (грн)  
Код класифікації доходів бюджету / Код бюджету Найменування трансферту / найменування бюджету - надавача міжбюджетного трансферту Усього  
1 2 3  
І. Трансферти до загального фонду бюджету 926 700,00  
41021400 Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації 921 700,00  
99000000000 Державний бюджет    
410539000 Інші субвенції з місцевого бюджету 5 000,00  
1310000000 Обласний бюджет Львівської області    
ІІ. Трансферти до спеціального фонду бюджету 0  
       
Х УСЬОГО за розділами І, ІІ, у тому числі: 926 700,00  
Х загальний фонд 926 700,00  
Х спеціальний фонд 0,00  
2. Показники міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам  
      (грн)  
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету / Код бюджету Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету  Найменування трансферту / найменування бюджету - отримувача міжбюджетного трансферту Усього  
1 2 3 4  
І. Трансферти із загального фонду бюджету  
3719800 9800 Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів    
99000000000   Державний бюджет 20000,00  
ІІ. Трансферти із спеціального фонду бюджету  
х   УСЬОГО за розділами І, ІІ, у тому числі: 20 000,00  
х   загальний фонд 20 000,00  
х   спеціальний фонд    
Секретар селищної ради                                   Галина БІЛИК  
         
                   
                        Додаток 3      
                        до рішення сесі Лопатинської селищної ради  
                        від 27 квітня 2023року  №     
                               
ЗМІНИ ДО РОЗПОДІЛУ
видатків місцевого бюджету на 2023 рік
1353800000                              
(код бюджету)                             (грн.)
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/ відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету Загальний фонд Спеціальний фонд Разом
усього видатки споживання з них видатки розвитку усього у тому числі бюджет розвитку видатки споживання з них видатки розвитку
оплата праці комунальні послуги та енергоносії оплата праці комунальні послуги та енергоносії
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
0100000     Апарат (секретаріат) місцевої ради (Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських рад, районних рад і рад міст обласного та республіканського Автономної Республіки Крим, районного значення, селищних, сільс 1 307 200,00 385 500,00 755 490,00 0,00 0,00   1 070 000,00 0,00 0,00 0,00 1 070 000,00 1 070 000,00
0110000     Апарат (секретаріат) місцевої ради (Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських рад, районних рад і рад міст обласного та республіканського Автономної Республіки Крим, районного значення, селищних, сільс 1 307 200,00 385 500,00 755 490,00 0,00 0,00   1 070 000,00 0,00 0,00 0,00 1 070 000,00 1 070 000,00
0111021 1021 0921 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти 1 291 700,00 370 000,00 755 490,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 291 700,00
0111080 1080 0960 Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами 10 500,00 10 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 500,00
0111142 1142 0990 Інші програми та заходи у сфері освіти 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00
117330 7330 0443 Будівництво 1 інших об'єктів комунальної власності 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000 000,00 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 1 000 000,00 1 000 000,00
0117350 7350 0443 Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70 000,00 70 000,00 0,00 0,00 0,00 70 000,00 70 000,00
3700000     Фінансовий відділ Лопатинської с.р. 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00
3710000     Орган з питань фінансів 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00
3719800 9800 180 Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00
X X X УСЬОГО 1 327 200,00 405 500,00 755 490,00 0,00 0,00 1 070 000,00 1 070 000,00 0,00 0,00 0,00 1 070 000,00 1 070 000,00
                               
  Секретар селищної ради    
Зміни до  розподілу витрат  бюджету Лопатинської селищної ради на реалізацію місцевих /регіональних програм у 2023 році
13538000000                  
(код бюджету)                  
                  грн.
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування  Найменування місцевої/регіональної програми Дата та номер документа, яким затверджено місцеву регіональну програму Усього Загальний фонд Спеціальний фонд
усього у тому числі бюджет розвитку
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0100000     Лопатинська селищна рада     90 000,00 20 000,00 70 000,00 70 000,00
0117350 7350 0443 'Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації) Програма розроблення містобудівної документації Лопатинської територіальної громади на 2023 рік   70 000,00 0,00 70 000,00 70 000,00
3700000     Фінансовий відділ Лопатинської селищної ради            
3719800 9800 0180 Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів
Програма
поліпшення сервісу обслуговування платників податків
Лопатинської селищної ради на 2023 рік
  20 000,00 20 000,00    
      Всього х х 90 000,00 20 000,00 70 000,00 70 000,00
                   
                   
Секретар селищної  ради   Галина БІЛИК          
                   
                   
                   
          Додаток 6        
          до рішення Лопатинської селищної ради №3  від 23.02.2023  
             
Зміни до розподілу коштів бюджету розвитку за об'єктами у 2023році  
                   
13538000000                  
(код бюджету)             грн.  
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення) Загальна вартість об'єкта, гривень Обсяг видатків бюджету розвитку, гривень Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %  
1     Лопатинська селищна рада          
117330 7330 0443 Будівництво 1 інших об'єктів комунальної власності Реконструкція частини Народного дому під центр надання адміністративних послуг (ЦНАП) на вул. Центральній в смт.
Лопатин Червоноградського району Львівської області.
2023 4942654 1000000 0  
      Всього       1 000 000,00    
                   
  Секретар ради     Галина БІЛИК          
                   
                   
    Галина БІЛИК              
                               
                               

« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь