Лопатинська громада
Львівська область, Червоноградський район

Пояснювальна записка до Плану трансформації закладів освіти

Дата: 24.04.2023 17:04
Кількість переглядів: 1155

 І.  На сьогодні в Україні відбувається активний процес системної трансформації освітньої сфери для забезпечення нової якості освіти на всіх рівнях: від дошкільної - до вищої освіти та освіти дорослих.

          Зі вступом в дію Закону «Про повну загальну середню освіту» з’явилось законодавче підґрунтя для реформування системи загальної середньої освіти, що має сприяти підвищенню якості освіти та освітньої діяльності, випускники школи мають ґрунтовні знання та володіють компетентностями, що потрібні для сучасного життя, є самодостатніми, творчими та креативними особистостями.

     У зв’язку з цим виникає необхідність приведення до вимог зазначеного Закону мережі закладів загальної середньої освіти. Передусім це стосується закладів, що забезпечують здобуття профільної середньої освіти.

Реалізація положень Закону України «Про повну загальну середню освіту» змінює ситуацію щодо організації профільної середньої освіти в нашій територіальній громаді.

Зокрема, відповідно до ч. 1 ст. 35, п. 1 Закону України «Про повну загальну середню освіту» :

початкова школа, що забезпечує здобуття початкової освіти, має функціонувати як окрема юридична особа або як структурний підрозділ гімназії або ліцею;

гімназія, яка забезпечує здобуття базової середньої освіти, також повинна функціонувати як окрема юридична особа, хоча, як зазначалося вище, до її складу може входити початкова школа та дошкільний підрозділ;

ліцей, що забезпечує здобуття профільної середньої освіти не менш як за трьома профілями у двох класах на кожній паралелі 10-х, 11-х, 12-х класів, має функціонувати як окрема юридична особа, і, як виняток, за рішенням засновника, може забезпечувати здобуття базової та початкової середньої освіти.

    Закон дозволяє приєднувати до  кожного з існуючих закладів загальної середньої освіти та початкової ланки — заклади дошкільної освіти. У нашій громаді таке приєднання відбулося в Нивицях та Сморжеві. Таким шляхом ідуть сусідні громади, залишаючи один базовий дитячий садок. Департаментом освіти і науки ЛОДА визначено у нашій громаді ЗДО смт.Лопатин  базовим дошкільним закладом у громаді.

     З 01 вересня 2027 року заклади, що здійснюють освітню діяльність одночасно на всіх рівнях повної загальної середньої освіти і не мають по два класи на паралелі 10-х, 11-х, 12-х класів, втрачають право надавати профільну середню освіту і мають бути реорганізовані в гімназії або початкові школи.             Таким чином, реалізація затвердженого Плану сприятиме створенню нової структури закладу, створенню розгалуженої мережі різних типів закладів загальної середньої освіти Лопатинської селищної ради, що забезпечить, як територіальну доступність початкової та базової середньої освіти, так і створить умови для здобуття учнями якісної профільної освіти.

 

 ІІ.   Суть сучасних реформ в освіті можна розділити на два напрями:

  • зміна змісту освіти і оптимізація
  • розвиток освітньої мережі.

Розвиток освітньої мережі Лопатинської ТГ неможливий, які б програми розвитку не формували, без її оптимізації. Тому оптимізація освітньої мережі є невід’ємною частиною її розвитку.

З кожним роком кількість учнів в українських школах селищних і сільських громадах, в тому числі і в школах нашої громади, скорочується, тому й не дивно, що чимало закладів освіти стали напівпорожніми. Насправді простий аналіз рівня народжуваності у селах показує кількість учнів, які реально підуть до школи протягом найближчих 5 років і, відповідно, перспективу школи. До оптимізації  освітніх закладів спонукають три важливі чинники: вимоги освітньої реформи, критична демографічна ситуація у громаді і фінансово-економічна спроможність громади.

     Гуманітарним відділом Лопатинської селищної ради проведено аналіз фактичної мережі, штатного розпису закладів загальної середньої освіти, які функціонують на території Лопатинської територіальної громади.

На жаль, у сфері освіти нашої громади залишається ще низка проблем (частина проблем вже за три роки усунуто):

  • майже всі школи малокомплектні – недостатня кількість дітей, що призводить до дефіциту освітньої субвенції для оплати праці наявної кількості педагогічних працівників;
  • низький рівень матеріально-технічного забезпечення шкіл – в більшості закладах неналежний стан шкільних їдалень, низька якість систем опалення закладів, не належний стан протипожежної безпеки, відсутність спортивних майданчиків із відповідними спортивними спорудами,  відсутність спортивного залу (4 школи), відсутність належних умов для навчання учнів з ООП, застаріле обладнання комп’ютерної техніки, різний стиль оформлення закладів;
  • подрібнена мережа малокомплектних закладів (як правило, вони розташовані в населених пунктах за декілька кілометрів один від одного);

демографічний спад і міграція населення.

       Заклади освіти не можуть виконувати функції органів соціального забезпечення, а у нас в окремих із них кількість працівників практично зрівнялася з кількістю учнів. Продовжуючи консервувати існуючу освітню мережу, ми обділяємо всіх дітей громади: учнів малокомплектних шкіл – низькою якістю освітніх послуг, гальмуванням соціалізації в колективах, низьким залученням  до культурно-освітніх, спортивних проектів  тощо. Дітей  Лопатинського ліцею тим,  що витрачаємо ресурси не на розвиток освітнього середовища, а на утримання інших закладів.

 ІІІ. Сьогодні діти, які розуміють цінність якості навчання, вибирають заклади з кращими умовами. Навчання у великих шкільних колективах сприяє здоровій конкуренції між школярами, їх прогресивному, гармонійному розвитку. Водночас, у малокомплектних школах немає змагальності, суперництва, немає колективу, де школярі тягнуться до кращого, до сильнішого. Діти вчаться в замкнутому колі. І результативність проведених олімпіад показує, що успішність учнів малокомплектних шкіл залишає бажати кращого, вони рідко здобувають призові місця на предметних олімпіадах, конкурсах, отримують значно нижчі результати ЗНО. Фактично, малокомплектні школи ведуть дітей в нікуди, тому що після такої школи учні можуть розраховувати лише на освоєння найпростіших професій. З іншого боку, маленькі школи – це не лише чинник низької якості освіти, а й вагомий бюджетний тягар. Водночас вартість навчання (витрати платників податків на одного школяра) для сільської місцевості зросла.

А ще освітнє середовище має бути оснащене всім необхідним для комфорту дітей, їхнього розвитку та набуття необхідних навичок і компетентностей. І саме місцева влада має забезпечувати утримання та вдосконалення матеріально-технічної бази закладів освіти на рівні, достатньому для виконання вимог стандартів та ліцензійних умов. Бюджет галузі освіти складає більше  74% бюджету громади, щороку з бюджету виділяються кошти на поновлення матеріально-технічної бази та створення безпечних умов перебування у закладі, але цього не достатньо для відповідності закладу вимогам законодавства, адже дуже багато років у заклади сільської місцевості нічого не вкладалося і не закуплялося. Ось уже четвертий рік поспіль у нашій громаді створюється новий освітній простір для учнів початкової школи. У вересні 2022 у НУШ зайшли усі п’яті класи. Реформа перейшла до базової школи, де важливим є сучасне обладнання навчальних кабінетів, підвищення кваліфікації вчителів. Цього року діти 5 класів НУШ навчалися без підручників, без сучасного обладнання навчальних кабінетів, тому ті заклади, які мають інтерактивні дошки, комп’ютери зуміли сприяти нормальному навчальному процесу, а який рівень знань  інших дітей- побачимо та відчуємо у майбутньому.

Із   11 закладів загальної середньої освіти, що функціонують,  3 заклади освіти приведені у відповідність до законодавства: перейменовані у ліцей та гімназії і мають право на існування згідно демографічної ситуації. Це Лопатинський ліцей, Сморжівська гімназія та Нивицька гімназія. Решта - потребують приведення у відповідність. Лише один Лопатинський ліцей є самоокупним закладом. Всі інші потребують значних доплат із місцевого бюджету.

  РНК для нашої громади становить 13 учнів у класі. При цьому фактична наповнюваність класів громади складає 11,27 учнів.

В результаті, розрахунок освітньої субвенції для бюджету Лопатинської

селищної територіальної громади здійснюється на 85 класів та 138,7 ставок

педагогічних працівників(ті, що викладають). Фактично у нас 98 класів (включаючи класи-комплекти) та 160,9 ставок (153 вчителів без сумісників). Різниця: 13 класів та 22,2 ставки (за рахунок місцевого бюджету).

 Якшо у закладі І-ІІІ ст сільської місцевості є 11 класів, це значить, що у закладі має бути не менш як 11*13=143 учні. Для закладів освіти І-ІІ ст. потрібно, щоб у закладі було 9*13=117 учнів.

2 заклади І-ІІІ ступенів  мають  наповнюваність від 100 до 112 учнів: Миколаївський ОЗЗСО - 102 учні, ЗЗСО  І-ІІІ ст.с.Березівка- 112 учнів та не мають по два паралельних 10-11 класів, а тому не можуть бути перейменованими у ліцеї згідно Закону. 

У 2 початкових школах, де кількість здобувачів освіти у класі закладу освіти становить менше ніж 5 осіб, організовано класи-комплекти: Стремільченська початкова школа -10 учнів (1клас комплект, де навчаються діти трьох різних вікових категорій) ; Хмільнівська початкова школа -14 учнів ( один клас і один клас-комплект). Освітній процес у таких класах  організований одним або кількома вчителями, у тому числі вчителями - предметниками. Навчальні заняття в класах-комплектах, за можливості, проводяться з одного предмета, з інтегрованим змістом навчального матеріалу. Організація здобуття  освіти учнями кожного класу здійснюється на основі окремих навчальних планів. Тобто тижневе навантаження 1-2, 3-4 класів у межах з’єднаного класу (класу-комплекту) є з навантаженням лишень одного класу. А тому батьки повинні знати, що їх діти не отримують належних освітніх послуг на відмінну від дітей, які навчаються у повному класі.

 

 

  ІV.    Мережа закладів загальної середньої освіти формуватиметься відповідно до законодавства з урахуванням соціально-економічної та демографічної ситуації, а також відповідно до культурно-освітніх та інших потреб Лопатинської селищної територіальної громади.

     Трансформація мережі закладів загальної середньої освіти відбуватиметься поетапно, шляхом реорганізації закладів, що здійснюють освітню діяльність одночасно на всіх рівнях повної загальної середньої освіти, в гімназії та ліцеї (зі структурним підрозділом  початкова школа, дошкільний підрозділ).

          У результаті впровадження Плану  мережа закладів загальної середньої освіти громади має перейти на новий рівень, який супроводжуватиметься істотними позитивними змінами в її організації і змісті, адекватним вимогам суспільства, особистісним запитам громадян, потребам ринку праці і має бути така.

Ефективним шляхом вирішення цієї проблеми є  укрупнення навчальних закладів, що сприятиме удосконаленню освітнього процесу, створенню належного освітнього середовища, підвищенню ефективності та якості надання освітніх послуг закладами освіти. Водночас відбудеться скорочення бюджетних видатків нашої громади на дофінансування освітньої субвенції для оплати праці педагогічним працівникам за рахунок чого зросте частка видатків на покращення матеріально-технічної бази шкіл.

Проаналізувавши мережу закладів освіти нашої громади, врахувавши демографічні показники на певній території,  відповідно до пункту 5 розділу ХІІ «Перехідні та прикінцеві положення» Закону України «Про освіту», статей 31, 32, 35 Закону України «Про повну загальну середню освіту», Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення механізмів формування мережі ліцеїв для запровадження якісної профільної середньої освіти»,  ефективна, доступна  і спроможна мережу закладів освіти у нашій громаді має бути така (трансформація мережі закладів загальної середньої освіти відбуватиметься поетапно):

 

План трансформації мережі закладів загальної середньої освіти Лопатинської селищної  ради на період 2023-2027 роки

Назва заходу

Термін виконання

1.

Приведення  Лопатинського ліцею у відповідність до умов законодавства  щодо функціонування ліцеїв. Забезпечення кадровими, матеріально-технічними, навчально-методичними, інформаційними ресурсами профільний ліцей.

2023-2027рр.

2.

Прийняття рішення  щодо реорганізації  ЗДО с.Березівка шляхом приєднання до ЗЗСО І-ІІІ ст.с.Березівка

До вересня  2023р.

3.

Прийняття рішення щодо реорганізації Миколаївського ОЗЗСО шляхом ліквідації ЗЗСО І-ІІ ст.с.Щуровичі філії Миколаївського ОЗЗСО та створення Щуровицької початкової школи структурного підрозділу Сморжівської гімназії

До 1 травня 2024р

4

Проведення громадських слухань щодо зміни типу Миколаївського ОЗЗСО на Миколаївську гімназію ( з початковою школою та дошкільним підрозділом)

До 01 квітня 2025 року

5.

Проведення громадських слухань щодо зміни типу  ЗЗСО І-ІІІ ст.с.Березівка  на  Березівську  гімназію ( з початковою школою та дошкільним підрозділом)

До 01 квітня 2025 року

6

Повідомити громадськість про припинення набору учнів з 1 вересня 2026 року у 10 класи Миколаївського ОЗЗСО,

ЗЗСО І-ІІІ ст.с.Березівка

До 30 травня 2025 року

7

Закріпити територію обслуговування за закладами початкової та базової середньої освіти

До 1 листопада 2025 року

8

Припинення набору учнів до 10 класу Миколаївського ОЗЗСО,

ЗЗСО І-ІІІ ст.с.Березівка

Вересень  2026

9

Прийняття рішення щодо перепрофілювання Миколаївського ОЗЗСО.І-ІІІ ст. у Миколаївську гімназію. Затвердження Статуту Миколаївської гімназії

До 01 травня 2027 року

10

Прийняття рішення щодо перепрофілювання ЗЗСО І-ІІІ ст.с.Березівка у Березівську гімназію.Затвердження Статуту Березівської  гімназії

До 01 травня 2027 року

11

Прийняття рішення щодо створення юридичної особи Куликівської гімназії  або реорганізація ЗЗСО І-ІІ ст.с.Куликів філії Миколаївського ОЗЗСО в Куликівську початкову школу філію Миколаївської гімназії(в залежності від кількості учнів)

До 1 травня 2027 року

12

Прийняття рішення щодо створення юридичної особи Кустинської гімназії  або реорганізація  Кустинської філії Лопатинського ліцею  в Кустинську  початкову школу філію Лопатинського ліцею(в залежності від кількості учнів)

До 1 травня 2027 року

13

Прийняття рішення щодо ліквідації юридичної особи ЗЗСО І-ІІ ст.с.Грицеволя та створення Грицевільської початкової школи структурного підрозділу Березівської гімназії

До 1 травня 2027 року

 

14

Набір здобувачів освіти у профільні класи Лопатинського ліцею

(2027-2028 н.р.)

2027р.

 

 

V.  Після проведення процесу трансформації мережі закладів загальної середньої освіти громади , за підтримки депутатського корпусу у громаді має бути така мережа:

Прогнозована мережа закладів (класів) загальної середньої освіти Лопатинської громади станом з 1 вересня 2027 н.р.

 

Назва закладу

Всього учнів

Учні 1-4 кл.

Учні 5-9 кл.

Учні 10-кл.

Учні 11 кл.

Лопатинський ліцей

400

80+17(ХМ.)

191

62

50

Березівська гімназія

109

30

44+35(Гриц.)

 

 

Нивицька гімназія

72

26

46

 

 

Миколаївська гімназія

82

26+9(Скригове)

33+14(Скригове)

 

 

Сморжівська гімназія

100

28+8(Стем.)

40+32(Щур.)

 

 

Куликівська початкова школа або гімназія

65

21

44

 

 

Кустинська початкова школа або гімназія

72

30

42

 

 

Грицевільська початкова школа

29

29

 

 

 

Щуровицька початкова школа

18

18

 

 

 

 

 

Буде максимально збережено гімназії у кожному старостинському окрузі, в яких  наповнюваність класів буде 13 учнів і більше. Шкільні автобуси будуть здійснювати підвезення дітей  в межах старостинського округу з майбутнім підвезенням до ліцею, педагогічні працівники будуть забезпечені роботою.

Це дасть можливість:

- збільшити розрахункову наповнюваність класів у сільській місцевості за рахунок  укрупнення закладів згідно Плану;

- вдосконалювати матеріально-технічну  базу закладів освіти  відповідно до ліцензійних вимог (в тому числі закупівля комп’ютерної техніки);

- преміювати здобувачів освіти,  педагогічні кадри та технічний персонал,

-  утеплити школи,

- вдосконалити теплотраси,

- зробити реконструкції системи опалення у закладах,

-здійснювати безкоштовне або часткове (50%) харчування для усіх здобувачів освіти нашої громади;

- забезпечити заклади у відповідність до вимог пожежної безпеки, харчоблоки-відповідно до вимог ХАСП.

  І тут уже питання того, наскільки ми готові самі це робити, чи готові ми йти на такі кроки й укрупнити мережу, чи будемо відмовчуватись і робити вигляд, що цієї проблеми не існує. Проте відповідальність тут дійсно більшою мірою лежить на місцевих органах влади – раді нашої громади.

     Тому, створення ліцею стане можливим після прийняття відповідного рішення сесії  «Про затвердження Плану трансформації (дорожня карта) мережі закладів загальної середньої освіти та створення ліцею у Лопатинській територіальній громаді на 2023-2027 роки».   Є Закон, який вступив в силу, його ніхто не відміняв і він вимагає створити гімназії та ліцеї до 2027 року.

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь