Лопатинська громада
Львівська область, Червоноградський район

Звіт селищного голови про діяльність виконавчих органів  Лопатинської селищної ради за 2022 рік. 

Дата: 17.03.2023 12:38
Кількість переглядів: 141

Звіт селищного голови

про діяльність виконавчих органів  Лопатинської селищної ради за 2022 рік

    Відповідно до частини 6 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» я, як Лопатинський селищний голова, звітую про проведену роботу Лопатинської селищної ради та її виконавчих органів за 2022 рік.

Закінчився складний для нашої країни рік. Він  приніс виклики, які ніхто не очікував. Вважалося, що страшніше пандемії, викликаної розповсюдженням коронавірусу немає, проте починаючи від 24 лютого 2022 року росія веде повномасштабну війну проти України. Війна внесла негативні корективи як в життя цілої країни та кожного громадянина, так і  в   соціально-економічне життя України. Фактично зупинені капітальні видатки, які мали фінансуватися, «заморозились» проекти які планувалось розпочати та ті які планувалось завершити .

   Не зважаючи на всі ці фактори, Лопатинська селищна рада та  її виконавчий комітет робили й нині робимо усе від нас залежне, аби наша громада стабільно працювала та розвивалась.

Головним завданням у роботі апарату ради є координація роботи виконавчих органів ради, старост, комунальних закладів з метою забезпечення їх діяльності. Я вважаю, що нам вдалось це зробити. Всі виконавчі органи селищної ради, комунальні заклади виконували свої повноваження та надавали відповідні послуги жителям громади.

Роботу ради спільно з 22 депутатами забезпечує селищний голова, секретар селищної ради, 7 старост старостинських округів, 4 відділи селищної ради ,служба у справах дітей та фінансовий відділ Лопатинської селищної ради. Загальна штатна чисельність працівників Виконавчого комітету Лопатинської селищної ради складає 49 штатних одиниць.

                          ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СЕЛИЩНОЇ РАДИ

  В сучасних реаліях підтримували та продовжуємо підтримувати зв’язок між владою та громадянином, вирішення важливих проблем окремої людини є пріоритетом у роботі ради. Так  до Лопатинської  селищної ради всього надійшло 1613 звернень, з них: 1400 - письмові звернення, 213 звернень, які подано громадянами на особистому прийомі селищного голови.

За характером основних питань, що їх порушували громадяни у зверненнях до селищної ради, найбільш актуальними були питання, що відносяться до сфери аграрної політики і земельних відносин (541). На другому місці — питання соціальної політики, соціального захисту населення (380). Слід зазначити, що всі звернення уважно розглядалися, викладені в них факти ретельно перевірялися та докладалися зусилля до вирішення порушених у зверненнях питань.

За звітний період було проведено 8 пленарних засідань та 2 позачергові сесії селищної ради. Прийнято  504 рішення.

Проведено 13 засідань виконавчого комітету ради, на яких ухвалено 159 рішень виконавчого комітету.

  Для врегулювання господарських, кадрових та інших питань, що стосуються функціонування та взаємодії місцевих установ та організацій, в межах повноважень селищного голови видано 475 розпорядженнь з питань основної діяльності.

Упродовж 2022 року проведено 8 засідань адміністративної комісії, на яких розглянуто 8 справ про адміністративні правопорушення відносно 8 осіб, яких попереджено про адміністративну і кримінальну відповідальність.

При виконавчому комітеті Лопатинської селищної ради діє Опікунська рада, якою було проведено 3 засідання , на яких розглянуто 3 питання   про доцільність встановлення опіки над особами, які потребують стороннього догляду, та ін.

До військово-облікового бюро Лопатинської селищної ради надійшло та опрацьовано  179 звернень від громадян територіальної громади.   До місцевого бюджету надійшло адміністративного збору в сумі 5 тис. 695 грн.

 

БЮДЖЕТ ГРОМАДИ

    Вагомим інструментом здійснення соціально-економічної політики Лопатинської селищної ради є бюджет громади. Стабільна і послідовна робота виконавчого апарату селищної ради разом із депутатським корпусом принесла свої результати — у 2022 році, попри повномасштабне вторгнення росії, вдавалося стабільно забезпечувати життєдільність громади за основними пріоритетними напрямами.

            За звітними даними 2022 року загальний обсяг надходжень місцевого бюджету Лопатинської селищної територіальної громади  становить 94 952,713  тис. грн., що складає 102,28 відсотка затверджених  планових показників на рік, з них:

- власні та закріплені надходження загального фонду становлять 39 790,645 тис. грн. при  плані 37 418,3тис. грн., або 106,34 відсотка уточнених річних показників, з них :

податків та зборів на доходи фізичних осіб  22 597,23 тис. грн. (108,9 відсотка);

податку на майно 6 174,617 тис. грн. (104,13 відсотка) ;

єдиного податку 6 626,33тис. грн.(102,9 відсотка);

неподаткових надходжень 2 615,726тисрн.(103,76 відсотка);

У порівняні із 2021 роком у звітному році  надходження податків, зборів та платежів попри воєнний стан в країні зросли на 730,65 тисрн або на 1,8 відсотка

- надходження спеціального фонду становлять 1 141,025 тис. грн.

- офіційні  трансферти загального фонду становлять 51 183,2 тис. грн.

     Загальний обсяг видатків місцевого бюджету Лопатинської ТГ  становить 91 347,3 тис. грн., що становить 91,77 відсотка затверджених планових (показників на рік.

  Видатки загального фонду становлять 88 711,962 тис. грн. при плані 95 682,4тис. грн. та   спрямовувалися :

 

1) за економічною ознакою на  :

- заробітну плату з нарахуваннми 71 216,7 тисрн.(80 відсотків)

-енргоносії  5 750,560тисрн.(6,48 відсотки)

-використання товарів і послуг 4 804,599.грн. (5,41відсотків)

-поточні транферти 5 883,66 тисрн.(6,63 відсотки)

-соціальне забезпечення 1 045,64 тис.грн(1,17 відсотків)

-інші поточні видатки 10,837 тисрн(0,01відсотка)

2) в розрізі напрямків використання на  :

- державне управління 9 069,982 тисрн.(10,22відсотки)

-освіта 65 642,114 тисрн (74 відсотки)

- охорона здоров'я 2 658,1 тисрн(2,99 відсотка)

-соціальний захист 3 659,151 тис.грн(4,12 відсотка)

-культура і мистецтво 4 143,869 тисрн.(4,6 відсотка)

-житлово-комунальне господарство 2 656,131тисрн(2,99 відсотка)

-економічна діяльність 21 ,995 тисрн()

-інша діяльність 278 589 тисрн(0,02 відсотка)

-міжбюджетні трансферти 569 ,396тисрн(0,64 відсотка)

  Видатки спеціального фонду становлять 2 35,341 тис. грн. при плані 3 855,9 тисрн.

 Станом на 01.01.2023 року склалася, через дію 590 постанови КМУ, кредиторська заборгованість в сумі 1 392,952 тис.грн (у тому числі такими, що зняті з обліку органами Казначейства в кінці відповідного бюджетного періоду     721,952 тис.грн), буде погашена за рахунок спрямування вільних залишків в 2023 році .

БЮДЖЕТ ЛОПАТИНСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ ЗА 2022  РІК

 

ДОХОДИ БЮДЖЕТУ

(тис.грн)

95 336,0

або  102,69 % річного плану

 

ВИДАТКИ  БЮДЖЕТУ (тисрн)

91 347,3

або 92,2% річного плану

 

 

ПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ  37 199,11

 

 

 

 

 

 

НЕПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ

4 059,284

 

 

 

 

 

 

 

 

ОФІЦІЙНІ ТРАНСФЕРТИ  54 077,623

 

ОСВІТА   67 187,9 

 

ОХОРОНА  ЗДОРОВ’Я                    2 740,6

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ                        3 659,2

 

КУЛЬТУРА І МИСТЕЦТВО  

4 291,5

 

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ                9 328,9  тис.грн

 

ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ   12,6

 

ЖИТЛОВО_КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО  2 656,1

 

ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ   86,1

 

ІНША ДІЯЛЬНІСТЬ 334,9

 

МІЖБЮДЖЕТНІ ТРАНСФЕРТИ 1 049,4

 

 

 СТРУКТУРА ДОХОДІВ БЮДЖЕТУ ЛОПАТИНСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ ЗА 2022  РІК (тис.грн.)

 

ВЛАСНІ НАДХОДЖЕННЯ               41 258,4

СУБВЕНЦІЇ                                            32 899,9

ДОТАЦІЇ                 21 177,7

РАЗОМ                   95 336,0

 

 

ДИНАМІКА ВЛАСНИХ НАДХОДЖЕНЬ СЕЛИЩНОГО  БЮДЖЕТУ (тис.грн.)

 

 

 

 

 

СТРУКТУРА ВЛАСНИХ НАДХОДЖЕНЬ БЮДЖЕТУ ЛОПАТИНСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

ЗА 2022  РІК (тис.грн.) 

Класифікація доходів

Сума

% до власних

доходів

Податок та збір на доходи фізичних осіб 

 

22 597,2

54,8

Єдиний податок

6 626,3

16,1

Земельний податок

5 467,4

13,3

Адміністративні збори та платежі

2 577,1

6,2

Рентна плата

1 113,4

2,7

Податок на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки

657,2

1,6

Акциз

650,6

1,6

Інші надходження

130,2

0,4

Власні надходження бюджетних установ

1 439,0

3,5

Разом

41 258,4

100

 

 

 

 

СТРУКТУРА ВИДАТКІВ БЮДЖЕТУ ЛОПАТИНСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ  ЗА 2022  РІК (%) 

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ               

10,2

ОСВІТА

73,6

ОХОРОНА  ЗДОРОВ’Я                   

3

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ                       

4

КУЛЬТУРА І МИСТЕЦТВО  

4,7

ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ  

0,01

ЖИТЛОВО_КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО 

2,8

ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ  

0,09

ІНША ДІЯЛЬНІСТЬ

0,4

МІЖБЮДЖЕТНІ ТРАНСФЕРТИ МІСЦЕВИМ БЮДЖЕТАМ

0,9

МІЖБЮДЖЕТНІ ТРАНСФЕРТИ ДЕРЖАВНОМУ БЮДЖЕТУ

0,3

РАЗОМ

100

 

 

                                         ЗЕМЕЛЬНІ ВІДНОСИНИ

Відповідно до статті 12 Земельного кодексу України та статті 33 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» до повноважень селищних рад та їх виконавчих органів належить розпорядження земельними ресурсами.

За 2022 рік надійшло 443  заяви від суб’єктів земельних відносин щодо забезпечення конституційних та законних прав громадян на землю. Задоволено 306 заяв.  137 клопотань від громадян опрацьовано, але не винесено на розгляд засідання сесій  Лопатинської селищної ради в зв’язку з діючими обмеженнями щодо вирішення земельних питань на період дії воєнного стану, відповідно до чинного законодавства.

  Змінами внесеними до Земельного кодексу України на час дії в Україні воєнного стану було заборонено проведення аукціонів з продажу права оренди земель сільськогосподарського призначення. Відповідно робота щодо виставлення на аукціон продажу права оренди земель сільськогосподарського призначення у 2022 році не проводилася. Натомість, у звітному періоді проведено відповідну роботу щодо підготовки та прийняття відповідних рішень селищної ради щодо виготовлення необхідної документації для продажу права оренди на земельні ділянки водного фонду загальною площею 67,6632 га 

У 2022 році проведено роботу щодо збору та підготовки необхідних матеріалів та прийнято відповідне рішення сесії щодо включення до переліку земельних ділянок для продажу права оренди на них на  конкурентних засадах (на земельних торгах у формі електронного аукціону) земельної ділянки площею 59,6103 га, яка знаходиться на території Куликівського страростинського округу для видобутку торфу. Аукціон проведено та ділянку передано в оренду ТзОВ «Лопатинський торфобрикетний завод».  

Окрім того у 2022 році було укладено 63 договори оренди невитребуваних земельних ділянок (паїв померлих) на загальну площу 51,6693 га.

Також звітному періоді відповідно до внесених змін до Земельного кодексу України було проведено роботу щодо надання в оренду без проведення земельних торгів земельних ділянок для ведення товарного сільськогосподарського виробництва терміном на один рік. Відповідно було підготовлено та укладено 23 договори передачі в оренду земельних ділянок сільськогосподарського призначення  комунальної власності в умовах воєнного стану для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на загальну площу 270,1604 га

 

ОСВІТА

 

          Гуманітарний відділ Лопатинської селищної ради  діє на підставі Положення про відділ. Станом на 1 січня  2023 року у відділі є 7 штатних одиниць, з них 3-вакантні (спеціаліст по культурі та спорту, головний спеціаліст з питань освіти, спеціаліст з питань методичної роботи).

     В підпорядкуванні  гуманітарного відділу селищної ради перебуває 2 заклади дошкільної освіти, 6 закладів загальної середньої освіти, 2 заклади  позашкільної освіти.

У зв’язку із російською агресією та введенням воєнного стану в Україні змінилася робота закладів освіти. Шість закладів загальної середньої освіти здійснюють навчання в очній формі, п’ять – у змішаній. Заклади дошкільної освіти працюють в очній формі.

   Усі діти дошкільного віку охоплені дошкільною освітою. Середній показник чисельності дітей у дошкільних навчальних закладах громади з розрахунку на 100 місць у поточному році  становить 68 дітей, що  свідчить про наявність вільних місць у деяких закладах.

Аналогічно  учні шкільного віку охоплені освітнім процесом - різними формами навчання: очною-656 учнів, змішаною - 363 учні та індивідуальною (сімейною) -71учень. Дітей шкільного віку, які не залучені до навчання без поважних причин, не виявлено.

   Для дітей із особливими освітніми потребами  відповідно до рекомендацій інклюзивно - ресурсного центру та  заяв батьків   організовано

індивідуальне навчання  для  2 учнів ;

інклюзивне навчання   для 5  учнів у 4  закладах  загальної середньої освіти громади.

       Для 3 осіб   організовано  індивідуальну форму навчання через несформованість класів.

Загалом охоплення дітей шкільною освітою у громаді складає 100%.

      Оптимізація мережі забезпечила збільшення середньої наповнюваності класів з 10,66 до 11,36  при розрахункові 13 учнів , що дало змогу зменшити дефіцит освітньої субвенції на виплату заробітної плати педагогічним працівникам. За рахунок економії фонду заробітної плати у грудні педагогічним працівникам та обслуговуючому персоналу закладів освіти громади виплачені грошова винагорода та премії.

  Трудові колективи закладів освіти протягом літа працювали на створенням безпечних умов навчання –обладнували сховища, як у власних приміщеннях, так і в орендованих. Проведена робота дозволила протягом вересня-жовтня відновити навчання із застосуванням змішаної форми навчання та онлайн

   Всі найпростіші укриття укомплектовані згідно вимог. Лише 4 заклади: Лопатинський ліцей, ЗДО смт.Лопатин, Нивицька гімназія та Миколаївський ОЗЗСО мають захисні споруди цивільного захисту (протирадіаційні укриття), які зареєстровані у Києві, проте не відповідають нормам та потребують капітального ремонту. На всі ці  протирадіаційні укриття були складені акти оцінки готовності захисної споруди цивільного захисту із спеціальними висновками та рекомендаціями. У 2 з них проведені  капітальні ремонти :ЗДО смт.Лопатин-286,140тис.грн. та Миколаївський ОЗЗСО-281,275тис.грн. У КЗ «Лопатинська дитяча музична школа» також проведено капітальний ремонт підвального приміщення корпусу№1  -152,029тис.грн.. Загалом    на ремонт та  обладнання укриттів закладів освіти спрямовано  з бюджету громади                             1 112,961тис.грн. Також виділені кошти з місцевого бюджету  на встановлення тривожної  кнопки – 52 тис.грн. та на встановлення відеонагляду  у семи закладах загальної середньої освіти нашої громади в сумі 246,15 тис.грн. 

   На сьогодні  заклади освіти громади мають можливість працювати  у звичному режимі.

                                                    ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я

    Відповідно до частини 5 статті 3 Закону  України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення» органи місцевого самоврядування в межах своєї компетенції можуть фінансувати місцеві програми підтримки комунальних закладів охорони здоров’я, зокрема щодо оновлення матеріально-технічної бази та необхідністю створення сприятливих умов для здійснення модернізації галузі охорона здоров’я громади, а  також здійснення делегованих повноважень , щодо забезпечення відповідно до законодавства пільгових категорій населення лікарськими засобами та виробами медичного призначення.

     Доступність, якісність, сучасність, функціональність, ефективність, ресурсна забезпеченість та своєчасність медичної допомоги є основою для забезпечення високого рівня здоров’я та покращення якості життя населення. Значною складовою у забезпеченні  медичної допомоги населенню Лопатинської  територіальної громади є медична допомога, яка здійснюється у закладах охорони здоров’я, розташованих на території громади,це комунальне некомерційне підприємство «Лопатинська  РЛ» та 3 амбулаторії і 12 фельдшерсько-акушерських пунктів.

  У 2022 році КНП «Лопатинська  РЛ» працювало  за Програмою медичні гарантії 2022 та надавало первинну , вторинну спеціалізовану та невідклану медичну допомогу населенню  Лопатинської ТГ та суміжних територій відповідно до 11 законтрактованих пакетів з НСЗУ згідно Програми МГ та виконав усі зобов'язання згідно відповідного Договору.

Персоналом проводилася профілактична, лікувально-діагностична, реабілітаційна робота та паліативний догляд.

    З 2022 року Постановою КМУ та відповідним Указом Президента було встановлено мінімальний розмір заробітньої плати медичних працівників на рівні : лікарів – від 20 тис. грн., середнього медичного персоналу на рівні від 13,5 тис. грн.  В умовах обмеженого бюджету та недостатнього фінансування медичної галузі заклад забезпечив даний рівень заробітньої плати не залучаючи при цьому кошти місцевого бюджету. У 2022 році багато медичних закладів стикнулися із дефіцитом Фонду заробітньої плати, який у багатьох установах зберігається досі.  КНПопатинська РЛ" закінчило 2022 рік без заборгованості по заробітній платі . Залишки коштів на банківському рахунку на 01.01.2023 склали 390,5 тис. грн.

    Незважаючи на  введення воєнного стану заклад працював стабільно та розвивався. На початку 2022 року завершені капітальні ремонти рентгенологічного кабінету ( із встановленням нового сучасного обладнання) , та приймального відділення із створення належних умов для персоналу та пацієнтів.

     Створено укриття із відповідним забезпеченням та інтернет зв'язком.

      У минулому році лікарню обладнано новою побутовою технікою : 

У терапевтичному та неврологічному  відділенні  встановлено нові пральні машини із режимом сушки, у неврологічному відділені  та харчоблоці встановлені нові  холодильники з морозильними камерамиа кухні встановлено нову інфрачервону плиту. Дані роботи здійснено за підтримки міжнародних донорів .

      За кошти місцевого бюджету було придбано обладнання ( генератор, вогнегасники, газові балони) для без перебійної роботи закладу за умов відсутності електропостачання.

     З кожним наступним кварталом звітного року збільшувалось надходження у спецфонд за рахунок надання платних послуг, що дозволило закривати нагальні потреби закладу. У 2022 році за кошти закладу було придбано діатермокоагулятор хірургічний , завдяки чому  розширився об'єм надання медичної допомоги лікарем-хірургом.

У році, що минув, заклад посів найкращі позиції  в області із проведення

 планових вакцинацій  дорослих та дітей ( кір, паротит, дифтерія, краснуха, гепатит, поліоміліт). У зв'язку з цим  лікарня була відзначена Фондом УНІСЕФ  із виплатою гранту у розмірі 45 тис. грн., які були спрямовані на покращення умов надання медичних послуг населенню. Загалом , у 2022 році , заклад у вигляді благодійної допомоги , благодійних грандів та централізованих поставок отримав обладнання та матеріалів на суму 379 900 грн.

   У 2022 році закладом було працевлаштовано 4 лікарів із числа внутрішньо-переміщених осіб.

   Щомісяця відбувався приріст кількості надання медичних послуг , завдяки чому збільшувався рівень фінансування з НСЗ України  та не допущено заборгованості  по заробітній платі .

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ

   Одним із важливих напрямів роботи гуманітарного відділу Лопатинської селищної ради є соціальний захист населення територіальної громади, який полягає у забезпеченні виконання заходів по реалізації державної соціальної політики, виконання обласних, місцевих соціальних програм, спрямованих на покращення добробуту малозабезпечених сімей, сімей з дітьми, пільгових категорій.

   Спеціалістами відділу станом за 2022 рік було прийнято 2129 заяв на призначення усіх видів державних допомог  та відправлено до управління соціального захисту населення Червоноградської РДА для подальшої обробки.

     З 24  лютого 2022року спеціалістами гуманітарного відділу було було проведено реєстрацію 1008 осіб з числа внутрішньо переміщених

Спеціалістами щоденно проводиться консультування  мешканців територіальної громади з питань соціальної підтримки населення.

Відповідно до Комплексної програми соціальної  підтримки у Львівській області  учасників АТО (ООС)та їхніх родин, бійців-добровольців АТО, а також родин Героїв Небесної Сотні на 2021 – 2025 роки(зі змінами) була проведена робота з надання одноразової грошової допомоги на встановлення пам’ятних знаків на могилах 7 загиблих Захисників України, які проживали на території Лопатинської територіальної громади. Документи направлені в Департамент соціального захисту ; реабілітація або санаторно-курортне лікування осіб з інвалідністю внаслідок війни І,ІІ,ІІІ групи з числа учасників АТО – 2особи по 10000грн.

Постійно здійснюється інформування учасників АТО (ООС) та членів їхніх родин про соціально важливі зміни, події та заходи.

Відповідно до Комплексної програми соціальної підтримки окремих категорій громадян Львівської області на 2021-2025 роки були здійснені такі виплати:

Виплата адресної грошової допомоги ветеранам УПА, вдовам (вдівцям) політв’язнів і вдовам (вдівцям) ветеранів УПА та реабілітованим за ст.3 «Про реабілітацію жертв політичних репресій України» 44 осіб по 2393 грн отримали кошти;

Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування 8 осіб на суму 3738,80 грн.

Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 10 осіб на суму 7272,21 грн.

Відповідно до Комплексної програми соціального захисту населення Лопатинської територіальної громади на 2022-2025 роки були здійснені такі заходи:

Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг(11 сімей)

Надання одноразової адресної грошової допомоги (отримали кошти 80 осіб, 2 особам відмовлено у зв’язку з подачею неповного пакету документів)

Спеціалістами було прийнято 34 заяв на призначення і виплату компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі

Відповідно до змін до Постанови Кабінету Міністрів №859 від 23.09.2020 року Комісією для комплексного визначення ступеня індивідуальних потреб особи, яка потребує надання соціальних послуг здійснено виїзд до 17 сімей для визначення оцінки рівня виконання елементарних та складних дій особи, яка потребує догляду. 2 особам відмовлено у наданні соціальної послуги.

 

Станом на 01. 01. 2023 року складено 80 актів обстеження житлово-побутових умов сімей, які проживають в Лопатинській територіальній громаді.

Спеціалістами гуманітарного відділу проводилась допомога багатодітним сім’ям, сім’ям, які виховують дитину з інвалідністю  у реєстрації потенційних одержувачів грошової допомоги від міжнародних організацій - 17 особам.

З квітня 2022 року проводиться робота щодо надання компенсації витрат за тимчасове розміщення внутрішньо переміщених осіб, які перемістилися у період воєнного стану. Протягом року у Лопатинську селищну раду звернулися близько 70 осіб для отримання коштів з державного бюджету та за рахунок коштів міжнародних організацій, благодійних організацій та громадських об'єднань.

Спеціалістами гуманітарного відділу проведена робота на представлення на комісію опікунської ради пакету необхідних документів для надання до судових органів 3 висновки про доцільність призначення опіки над особами, які за станом здоров’я не можуть самостійно здійснювати свої права і виконувати свої обов’язки. 

В гуманітарний відділ звернулося станом на 01.01.2023 року 13 осіб Лопатинської ТГ щодо надання соціальної послуги догляду вдома.

Проводиться цілеспрямована робота направлена на забезпечення  відпочинком та оздоровленням дітей, особливо соціально-вразливих верств населення з обласного бюджету. Було направлено 5 дітей пільгової категорії до закладів відпочинку та оздоровлення у Львівській області, 1 дитину в Республіку Польща,  2 дитини в Республіку Франція. Всі путівки використані відповідно до розподілу.

 На території Лопатинської селищної  територіальної громади створено 8 пунктів  обігріву та 1 «Пункт незламності». Визначені відповідальні особи за роботу «Пунктів незламності», створено мобільні групи для здійснення заходів з евакуації маломобільних/соціально незахищених верств населення у випадку відсутності електроенергії і опалення до «Пунктів незламності» та пунктів обігріву.

Соціальні послуги є необхідними для всіх мешканців громади, тому що їх своєчасне надання сприятиме попередженню виникнення проблемних ситуацій. Однак, однією з найвагоміших складових соціального захисту є проблема джерел його фінансування, що породжує нестачу в кадровому забезпеченні, відсутність в роботі комп’ютерної техніки для створення, зберігання та обробки інформації, відсутність відповідного окремого приміщенняакож є велика необхідність у забезпеченні транспортним засобом, оскільки постійно потрібно здійснювати виїзди у старостинські округи для проведення інспектувань, надання консультацій, інформування соціально-незахищених верств населення.

 

КУЛЬТУРАПОРТ

 

   Головними пріоритетами напрямками діяльності в галузі культури, Лопатинської селищної раи у 2022 році були - забезпечення стабільного функціонування закладів культури в умовах повномасштабного вторгнення російської федерації та розширення спектру культурних послуг, що надаються населенню громади.

    Галузь культури в Лопатинській територіальній громаді представлена «Лопатинським центром культури та дозвілля». Протягом 2022 року комунальний заклад «Лопатинський центр культури та дозвілля» здійснював свою роботу  як юридична особа згідно Статуту закладу.   Заклад складається з двох підрозділів: бібліотечного та клубно-дозвіллєвого. Діяльність закладів культури Лопатинської територіальної громади у 2022 року забезпечували 35 працівників: 11 працівників бібліотек та 24 працівників Народних домів, штатний розпис закладу складає 32 штатні одиниці.

З початком війни заклади культури стали місцем збору та координації допомоги військовим, а також внутрішньо-переміщеним особам.

Робота закладів проводиться згідно річного плану проведення заходів

Для створення умов розвитку творчості людини, забезпечення доступності національного культурного надбання в 2022 році діяла базова мережа закладів культури, яка складалася  з 20  клубних закладів (Лопатинський Народний дім, 19 клубних закладів-філій).

В Народних домах Лопатинської ТГ діють 75 аматорських формувань, в

яких займаються 780 учасників. 4 колективи мають звання «народний». Основне місце в роботі Народних домів займає проведення культурно- масових заходів, та повномасштабне вторгнення рф в Україну 24.02 2022 року кардинально змінили формат роботи Народних домів. Активна діяльність КЗ

була спрямована на роботу гуманітарного штабу. Працівники фактично не припиняли своєї роботи, а просто змінили її формат відповідно до умов, які диктує реальність. Не дивлячись на події, всі працівники закладів культури плідно працюють. Займаються волонтерською роботою, плетуть маскувальні сітки. Займаються з дітьми Лопатинської громади, також займаються з дітьми ВПО, які перебувають на території нашої громади, малюють малюнки, роблять

обереги для наших захисників тощо. При цьому не забувають про свою основну роботу з колективами, які є в Народних домах. Проводять репетиції, приймають участь у дистанційних та очних конкурсах. Усі працівники активно долучалися до благоустрою біля Народних домів, прибирали, обкошували, висаджували квіти, долучалися до прибирання пам’ятних місць, кладовищ, братських могил.

Через неможливість проведення масових заходів та урочистих подій працівники КЗ «Лопатинський центр культури та дозвілля» активно долучились

до роботи в онлайн форматі, а саме створення відеороликів.

Варто відзначити спільні відеоролики працівників закладу до Дня Пам’яті та Примирення «Ніхто не забутий…»; до Всесвітнього дня Вишиванки мистецький проєкт «Вишите сито»; відео-сюжет «Що думає молодь Лопатинської територіальної громади про війну в Україні», флешмоб з віночками «Я – Україна», фестиваль «Пісні народжені війною» з нагоди Дня Збройних Сил України, який нажаль ми змушені були зробити в онлайн форматі через часті аварійні відключення світла! Також варті уваги відеоролики які відбувалися по Народних домах нашої громади, детальніше можна переглянути на сторінці Комунального закладу у мережі Facebook . Також були проведені різноманітні патріотичні заходи біля пам’ятних знаків по Лопатинській громаді, вечори-реквієми, флешмоби, відео-привітання для матусь, фотозони, майстер-класи. До Дня захисту дітей були проведені заходи різних форм, а саме: малюнок на асфальті, ігри, конкурси, розваги, спортивні ігри. Також на початку року 13 січня був проведений щорічний фестиваль коляди «ДОБРИЙ СТАРИЙ НОВИЙ РІК»; 24 серпня по Лопатинській ТГ відбулися урочистості з нагоди Дня незалежності України;  25 вересня Фестиваль Патріотичної пісні «МИ – УКРАЇНЦІ!»; 14 жовтня Заходи з нагоди Дня захисників та захисниць України, свята Покрови Пресвятої Богородиці, 80-а річниця створення УПА та Дня українського козацтва; Мітинги до Дня пам’яті жертв голодомору тощо. Також варто відзначити, що в цьому році прийняли участь в обласному огляді-конкурсі театральних колективів «ТЕАТРАЛЬНЕ НАДБУЖЖЯ» де зайняли ІІ місце

        Для укріплення матеріально-технічної бази закладів культури комунального закладу постійно тривають ремонтні роботи, з метою забезпечення належних умов праці та сприятливих умов для наших відвідувачів, а саме:

- поточний ремонт укриття у Народному дому с. Сморжів на суму 15,5тисрн.

- поточний ремонт укриття у Народному домі  с. Куликів на суму 5,9тисрн

- поточний ремонт та заміна системи опалення у Народному домі смт Лопатин на суму 83,4тисрн

-поточний ремонт та заміна системи опалення у Народному домі та бібліотеці  с. Куликів на суму 118 ,97тисрн.

- ремонт системи опалення у Народному домі (бібліотеці) с. Березівка на суму 15,6тисрн.

- придбання газового лічильника у Народному домі смт Лопатин на суму 8,4тисрн.

Проводяться косметичні ремонти у закладах культури.

Здійснено списання бібліотечного фонду планове, а також позачергове списання російської літератури.

  о повноважень територіальної громади у галузі спорту відноситься  створення умов для фізичного виховання, масового спорту   за місцем роботи, проживання та місцях масового відпочинку населення

 

На проведення фізкультурно-масових заходів серед населення громади у звітному періоді використано12600 грн. при плані 15000грн (84 відсотки до плану). На виконання заходів Програми розвитку фізичної культури та спорту на території Лопатинської ТГ у 2022 році було оплачено заявковий внесок за організацію та проведення ліги чемпіонів та ІІ ліги з футболу до ЛОАФ «КОЛОС» в сумі 6,0ТИС.грн. та придбано кубки для нагородження команд - учасниць футбольних змагань , що проводилися в селищі до Дня незалежності на суму 6600грн.

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО

   Лопатинська селищна рада відповідно до чинного законодавства України здійснює реалізацію політики територіальної громади щодо ефективного управління об’єктами комунальної власності у сфері утримання, володіння, розпорядження, відчуження та оренди комунального майна, виявлення та прийняття безхазяйного майна, прийняття та передачу комунального майна тощо.

   У 2022 році, з метою ведення єдиної бази даних об’єктів комунальної власності територіальної громади, була проведена інвентаризація об’єктів комунальної власності по всіх населених пунктах, які входять до складу Лопатинської селищної територіальної громади. За результатами роботи по збору даних формується єдиний  переліків об’єктів нерухомого майна,  із зазначенням місць розташування,  орієнтовної площі.

   Таким чином було виготовлено технічні паспорти та право власності  на водонапірні башні в селах Завидче,Куликів,Кустин,Нивиці,Сморжів,Стремільче з подальшою передачою їх в господарське відання та на баланс  КП Лопатинської селищної ради окрім того було зареєстровано в комунальну власність Лопатинської селищної ради  приміщення нежитлової будівлі амбулаторії  с.Нивиці, приміщення автобусної зупинки в селищі Лопатин

  Благоустрій — це візитна картка громади і кожного населеного пункту в цілому. Варто зауважити, що стан вулично-дорожньої мережі, освітлення, озеленення та чистота села чи селища — це результат спільної діяльності влади  і громадськості, це показник рівня участі громади у вирішенні проблем та перспектив розвитку комунального обслуговування населеного пункту.

     КП Лопатинської селищної ради виконує комплекс робіт щодо утримання території громади в належному санітарному стані відповідно до вимог Правил благоустрою територій. На постійній основі В КП Лопатиснької селищної ради працює 14 осіб.

Всього КП Лопатинської селищної ради отримало доходів  7 604,848тисрн.в тому числі  з бюджету громади за надані послуги профінансовано 2 656,131 тис.грн. ( благоустрій 1 937,9 тис.грн, поводження з ТВП 319,577 тис.грн., вуличне освітлення  457,9 тис.грн.)

Основні види діяльності КП Лопатинської селищнох ради - це:

благоустрій території;

вуличне освітлення (1300 світ.)

водопостачання та водовідведення;

постачання теплової енергії;

поточні ремонти та надання послуг.

Важливою екологічною проблемою для громади залишається питання щодо поводження з відходами (їх утворення, накопичення, утилізація, вивіз на місця неорганізованого складування та ін.). 

Незакритих питань багато, але робота проводиться, по деяких напрямках необхідно переходити до іншого рівня організації праці та управління.

 

 

 

Підсумовуючи свій звіт, хочу сказати, у 2022 році перед нами постало чимало викликів пов’язаних з пандемією, війною, зростанням цін, дефіцитом електроенергії. Але у 2023 році на нас з вами чекатимуть нові виклики, однак об’єднавшись, ми зможемо досягти більшого для стабільного розвитку нашої громади. Я завжди налаштований на плідну співпрацю та на діалог з усіма, хто бажає щось зробити корисне для свого села чи селища та вдячний усім, хто допомагав селищній раді практичними справами, своїм досвідом, конструктивними порадами.

Сподіваюсь разом будемо й надалі працювати в обраному напрямку в інтересах і на благо громади, намагаючись максимально і в повному обсязі задовольнити потреби жителів, а головне – виправдати довіру людей.

Всім миру і добра! Разом до Перемоги!

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь