Лопатинська громада
Львівська область, Червоноградський район

План трасформаціі мережі закладів

Дата: 20.02.2023 11:52
Кількість переглядів: 308

 

                                                                                                     Проєкт

ЛОПАТИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ЧЕРВОНОГРАДСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

27  СЕСІЯ     8  СКЛИКАННЯ

  Р І Ш Е Н Н Я                

Від   23  лютого 2023 року                      №                                 смт. Лопатин

 

Про  затвердження Плану трансформації

мережі закладів загальної середньої освіти

Лопатинської селищної ради на 2023-2027 роки

       Відповідно до пункту 5 розділу ХІІ «Перехідні та прикінцеві положення» Закону України «Про освіту», статей 31, 32, 35 Закону України «Про повну загальну середню освіту», Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення механізмів формування мережі ліцеїв для запровадження якісної профільної середньої освіти», керуючись статтями 26, 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розпорядження начальника Львівської обласної військової адміністрації №225/0/5-22ВА від 03.08.2022 «Про затвердження прогнозованої мережі ліцеїв», з метою приведення мережі закладів освіти до вимог освітнього законодавства, Лопатинська селищна  рада

      В и р і ш и л а:  

1. Затвердити План трансформації мережі закладів загальної середньої освіти Лопатинської селищної ради (додається).

2. Розмістити на офіційних сайтах Засновника та закладів загальної середньої освіти Лопатинської селищної ради План  трансформації мережі закладів загальної середньої освіти Лопатинської селищної ради.

3. Реалізацію Плану здійснювати з урахуванням змін до нормативно-правових актів України, соціально-економічної та демографічної ситуації, результатів громадського обговорення.

4. Контроль за виконанням даного рішення  покласти на постійну комісію Лопатинської селищної ради з питань соціально-гуманітарного розвитку територій, інформаційного забезпечення, освіти, охорони здоров’я, культури, спорту та туризму (Василишина А.В).

 

 

 

 

Селищний голова                                                 Олег МИКИТИН

ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                   Рішенням 27 сесії 8 скликання №

План трансформації мережі закладів загальної середньої освіти Лопатинської селищної  ради на період 2023-2027 роки

Назва заходу

Термін виконання

1.

Змінено найменування опорного закладу «Лопатинська ЗОШ І-ІІІ ст.» на Лопатинський ліцей Лопатинської селищної ради

Червень 2022р.

2.

Приведення  Лопатинського ліцею у відповідність до умов законодавства  щодо функціонування ліцеїв. Забезпечення кадровими, матеріально-технічними, навчально-методичними, інформаційними ресурсами профільний ліцей.

2023-2027рр.

3

Проведення анкетування учнів 9 класів щодо вибору профілю навчання

2026

4.

Набір здобувачів освіти у профільні класи Лопатинського ліцею

(2027-2028 н.р.)

2027

5

Прийняття рішення  щодо реорганізації  ЗДО с.Березівка шляхом приєднання до ЗЗСО І-ІІІ ст.с.Березівка

До квітня 2023 року

6

Проведення громадських слухань щодо зміни типу Миколаївського ОЗЗСО на Миколаївську гімназію ( з початковою школою та дошкільним підрозділом)

До 01 квітня 2025 року

7

Проведення громадських слухань щодо зміни типу  ЗЗСО І-ІІІ ст.с.Березівка  на  Березівську  гімназію ( з початковою школою та дошкільним підрозділом)

До 01 квітня 2025 року

8

Прийняття рішення щодо перепрофілювання Миколаївського ОЗЗСО.Затвердження Статуту Миколаївської гімназії

До 01 травня 2027 року

9

Прийняття рішення щодо перепрофілювання ЗЗСО І-ІІІ ст.с.Березівка.Затвердження Статуту Березівської  гімназії

До 01 травня 2027 року

10

Повідомити громадськість про припинення набору учнів з 1 вересня 2026 року у 10 класи Миколаївського ОЗЗСО,

ЗЗСО І-ІІІ ст.с.Березівка

До 30 травня 2025 року

11

Припинення набору учнів до 10 класу Миколаївського ОЗЗСО,

ЗЗСО І-ІІІ ст.с.Березівка

Вересень  2026

12

Прийняття рішення щодо ліквідації юридичної особи ЗЗСО І-ІІ ст.с.Грицеволя та створення Грицевільської початкової школи структурного підрозділу Березівської гімназії

До 1 травня 2027 року

13

Прийняття рішення щодо реорганізації Миколаївського ОЗЗСО шляхом ліквідації ЗЗСО І-ІІ ст.с.Щуровичі філії Миколаївського ОЗЗСО та створення Щуровицької початкової школи структурного підрозділу Сморжівської гімназії

До 1 травня 2027 року

14

Прийняття рішення щодо створення юридичної особи Куликівської гімназії  або реорганізація ЗЗСО І-ІІ ст.с.Куликів філії Миколаївського ОЗЗСО в Куликівську початкову школу філію Миколаївської гімназії(в залежності від кількості учнів)

До 1 травня 2027 року

15

Прийняття рішення щодо створення юридичної особи Кустинської гімназії  або реорганізація  Кустинської філії Лопатинського ліцею  в Кустинську  початкову школу філію Лопатинського ліцею(в залежності від кількості учнів)

До 1 травня 2027 року

16

Призупинення діяльності філії початкової школи при наявності менше 10 учнів  згідно наказу керівника

2023-2027рр.

17

Переглянути території обслуговування закладів базової середньої та початкової освіти

До 1 листопада 2025 року

 

На сьогодні в Україні відбувається активний процес системної трансформації освітньої сфери для забезпечення нової якості освіти на всіх рівнях: від дошкільної - до вищої освіти та освіти дорослих.

Першим важливим кроком до трансформації галузі стало прийняття Верховною Радою України 5 вересня 2017 року Закону України «Про освіту», який окреслює основні принципи функціонування освітньої галузі.

Із 2018 року розпочато реформу «Нова Українська Школа». Мета реформи – кожен учень має рівний доступ до якісної шкільної освіти в безпечному, комфортному, інклюзивному та сучасному освітньому середовищі; випускники школи мають ґрунтовні знання та володіють компетентностями, що потрібні для сучасного життя, є самодостатніми, творчими та креативними особистостями.

18 березня 2020 року набрав чинності Закон України «Про повну загальну середню освіту». 15 липня 2021 року Верховна Рада України ухвалила зміни до Закону України «Про повну загальну середню освіту», яким визначає правові, організаційні та економічні засади функціонування і розвитку системи повної загальної середньої освіти. На сьогодні, однією з найважливіших проблем, яка потребує розв’язання, є суттєве погіршення якості загальної середньої освіти упродовж останніх років та поступове зменшення дитячого населення, зокрема в сільській місцевості.

Зі вступом в дію зазначеного Закону з’явилось законодавче підґрунтя для реформування системи загальної середньої освіти, що має сприяти підвищенню якості освіти та освітньої діяльності, істотному зростанню інтелектуального та культурного потенціалу суспільства та особистості.

У зв’язку з цим виникає необхідність приведення до вимог зазначеного Закону мережі закладів загальної середньої освіти. Передусім це стосується закладів, що забезпечують здобуття профільної середньої освіти. Упродовж останніх двох років здобуття профільної середньої освіти на території Лопатинської територіальної громади забезпечував лише Лопатинський ліцей.

Проблемами нинішньої профільної школи є:

  • рішення про профіль навчання заклади освіти ухвалюють з огляду на забезпечення педагогічного навантаження вчителям, а не запитів учнів та їхніх батьків;

  • ігнорування потреб меншості в ухваленні рішення щодо профілю навчання;

  • нерозуміння батьками суті профільного навчання для подальшого життя дітей, а також те, що за бажанням можна й потрібно змінювати заклад, якщо він не відповідає бажаному профілю або якості послуг.

Реалізація положень Закону України «Про повну загальну середню освіту» докорінно змінює ситуацію щодо організації профільної середньої освіти в нашій територіальній громаді.

Зокрема, відповідно до ч. 1 ст. 35, п. 1 Закону України «Про повну загальну середню освіту» :

початкова школа, що забезпечує здобуття початкової освіти, має функціонувати як окрема юридична особа або як структурний підрозділ гімназії або ліцею;

гімназія, яка забезпечує здобуття базової середньої освіти, також повинна функціонувати як окрема юридична особа, хоча, як зазначалося вище, до її складу може входити початкова школа;

ліцей, що забезпечує здобуття профільної середньої освіти не менш як за трьома профілями у двох класах на кожній паралелі 10-х, 11-х, 12-х класів, має функціонувати як окрема юридична особа, і, як виняток, за рішенням засновника, може забезпечувати здобуття базової та початкової середньої освіти.

З 01 вересня 2027 року заклади, що здійснюють освітню діяльність одночасно на всіх рівнях повної загальної середньої освіти і не мають по два класи на паралелі 10-х, 11-х, 12-х класів, втрачають право надавати профільну середню освіту і мають бути реорганізовані в гімназії або початкові школи. Лише ліцеї, що функціонуватимуть як окремі юридичні особи, будуть забезпечувати профілізацію освіти.

     Таким чином, реалізація затвердженого Плану сприятиме створенню нової структури закладу, створенню розгалуженої мережі різних типів закладів загальної середньої освіти Лопатинської селищної ради, що забезпечить, як територіальну доступність початкової та базової середньої освіти, так і створить умови для здобуття учнями якісної профільної освіти.

 

Мережа закладів загальної середньої освіти формуватиметься відповідно до законодавства з урахуванням соціально-економічної та демографічної ситуації, а також відповідно до культурно-освітніх та інших потреб Лопатинської селищної територіальної громади.

Трансформація мережі закладів загальної середньої освіти відбуватиметься поетапно, шляхом реорганізації закладів, що здійснюють освітню діяльність одночасно на всіх рівнях повної загальної середньої освіти, в гімназії та ліцеї (зі структурним підрозділом «початкова школа», дошкільний підрозділ).

У разі реорганізації закладу загальної середньої освіти учні матимуть можливість продовжити здобуття загальної середньої освіти на відповідному рівні освіти.

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь