Лопатинська громада
Львівська область, Червоноградський район

Проєкт рішення Про затвердження Програми фінансування заходів щодо святкування Дня Святого Миколая для дітей Лопатинської  територіальної громади на  2022-2024 роки

Дата: 13.12.2022 15:53
Кількість переглядів: 132

 

ЛОПАТИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

 

 ЧЕРВОНГРАДСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ   ОБЛАСТІ

25  СЕСІЯ    8  СКЛИКАННЯ

                                                        Р І Ш Е Н Н Я                

 

від  15  грудня 2022  року                      №                                смт. Лопатин

 

 

Про затвердження Програми фінансування

заходів щодо святкування Дня Святого Миколая

для дітей Лопатинської  територіальної громади

на  2022-2024 роки

 

     

       Керуючись п.22 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.91 Бюджетного кодексу України, з метою організації та проведення святкових заходів до Дня Святого Миколая, Лопатинська селищна рада

ВИРІШИЛА:

      1. Затвердити Програму фінансування заходів щодо святкування Дня Святого Миколая  для дітей Лопатиннської територіальної громади на 2022-2024 роки. (додається)

 

  2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію Лопатинської селищної  ради з питань планування, бюджету, фінансів, енергозбереження та інвестицій .

 

Селищний голова                                                  Олег МИКИТИН

 

                                                                   ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                   рішення Лопатинської селищної   ради

                                                                   від 15.12.2022 р.

 

П Р О Г Р А М А

фінансування заходів щодо святкування Дня Святого Миколая для дітей Лопатинської територіальної громади

на 2022-2024 роки.

 

Погоджено       

Начальник фінансового відділу        

 

________________С.КУЛИЧ       

                                 

Погоджено                                                                                            Погоджено

 

Голова комісії з питань                                                                      Голова комісії з питань

планування,бюджету,                                                                       регламенту,етики,законості,

фінансів,енергозбереження                                                          захисту прав і законих

та інвестиції                                                                                       інтересів громадян

 

______________Н.ВІЙТОВИЧ                                                        _____________Н.АНТОНЮК

 

      

Погоджено                                                                                            Погоджено

Голова комісії з питань                                                                     Голова комісії з питань

соціально-гуманітарного                                                                  землекористування,     

розвитку територій,                                                                           архітектури,будівництва,   

інформаційного забезпечення,                                                       екології,транспорту та

освіти,охорони здоров’я,                                                                                           АПК

культури,спорту та туризму

 

_____________А.ВАСИЛИШИН                                                                      ________________Б.КОЖУШКО

 

2022р.

 

І.ПАСПОРТ

Програми фінансування заходів щодо святкування Дня Святого Миколая   для дітей Лопатиннської територіальної громади на 2022-2024 роки.

 

1.

Ініціатор розробки

Програми

Лопатинська селищна рада

2.

Підстава для розробки Програми

Ст.91 Бюджетного кодексу України, ст.ст. 26, 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

3.

Замовник Програми

 Лопатинська селищна рад

4.

Розробник Програми

Лопатинська селищна рада

Гуманітарний відділ Лопатинської селищної ради

5.

Терміни реалізації Програми

2022-2024 роки

7

Джерела фінансування

Місцевий бюджет

8

Обсяг фінансових ресурсів, виплачених  для реалізації програми в 2022році

грн

9

Обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми в 2023році

 

10

Обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми на 2024 роки

В межах наявного фінансового ресурсу передбаченого на відповідний бюджетний рік

 

ІІ. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

Програма фінансування заходів щодо святкування Дня Святого Миколая  для дітей Лопатинської  територіальної громади на 2022-2024 роки (далі - Програма) розроблена  відповідно до Бюджетного кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

В основу Програми покладено принципи в взаємодії органів місцевого самоврядування з громадськістю населених пунктів, розташованих на території селищної ради, забезпечення відкритості та прозорості в діяльності місцевої влади.

ІІІ. МЕТА ПРОГРАМИ

 

Метою Програми є ефективне та прозоре використання коштів бюджету  Лопатинської територіальної громади, що спрямовуються на забезпечення новорічними подарунками, проведення  святкових заходів та відвідання зазначених заходів дітьми, які прописані на території громади та тих які проживають  на території Лопатинської територіальної громади здійснюється з метою заохочення дітей  сиріт та напівсиріт, дітей позбавлених батьківського піклування , дітей  з інвалідністю , дітей  з особливими освітніми потребами, дітей які знаходяться в сім’ях із складними життєвими обставинами, дітей учасників антитерористичної операції, дітей  захисників та захисниць(в т.ч. загиблих та зниклих безвісті ) , які беруть чи брали безпосередню участь у здійсненні заходів необхідних для забезпечення оборони України,захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією російської федерації  проти України,  їх інтелектуального та творчого розвитку, змістовного дозвілля під час святкування Дня Святого Миколая.

 

ІV.ОБГРУНТУВАННЯ ШЛЯХІВ І ЗАСОБІВ

РОЗВ′ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМИ

 

Реалізація завдань Програми є можливою шляхом проведення заходів зі святкування Дня Святого Миколая для дітей Лопатинської територіальної громади, а також:

          - придбання новорічних подарунків , солодощів для  дітей  сиріт та напівсиріт, дітей позбавлених батьківського піклування , дітей  з інвалідністю , дітей  з особливими освітніми потребами, дітей які знаходяться в сім’ях із складними життєвими обставинами, дітей учасників антитерористичної операції, дітей  захисників та захисниць(в т.ч. загиблих та зниклих безвісті ) , які беруть чи брали безпосередню участь у здійсненні заходів необхідних для забезпечення оборони України,захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією російської федерації  проти України, їх інтелектуального та творчого розвитку, змістовного дозвілля під час святкування Дня Святого Миколая,

 

V.РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ

Фінансування заходів на виконання Програми здійснюється за рахунок бюджету  територіальної громади Лопатинської селищної ради.

Фінансування Програми здійснюється в межах видатків, затверджених рішенням селищної ради ради про бюджет територіальної громади Лопатинської селищної ради на 2022-2024 роки, розмір яких може коригуватися протягом року.

 

VI. ПЕРЕЛІК ЗАХОДІВ І ЗАВДАНЬ ПРОГРАМИ

 

            Основними завданнями реалізації програми є організація на належному рівні та проведення заходів у святкуванні Дня Святого Миколая для дітей у Лопатинській територіальній громаді, дітей  сиріт та напівсиріт, дітей позбавлених батьківського піклування , дітей  з інвалідністю , дітей  з особливими освітніми потребами, дітей які знаходяться в сім’ях із складними життєвими обставинами, дітей учасників антитерористичної операції, дітей  захисників та захисниць(в т.ч. загиблих та зниклих безвісті ) , які беруть чи брали безпосередню участь у здійсненні заходів необхідних для забезпечення оборони України,захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією російської федерації  проти України з врученням вищезазначеним дітям святкових подарунків.

           Перелік заходів реалізації  Програми  фінансування заходів щодо святкування Дня Святого Миколая для дітей Лопатинської територіальної громади на 2022-2024 роки Додаток 1 до Програми (додається).

 

VІI. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

 

           Очікуваними результатами виконання Програми є:

           - забезпечення належного проведення заходів до Дня Святого Миколая   для дітей територіальної громади; 

          - вдосконалення взаємодії органів місцевого самоврядування з населенням територіальної громади;

 - формування позитивного іміджу органів місцевого самоврядування.

 

VІIІ.ОРГАНІЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ ТА КОНТРОЛЮ

ЗА ХОДОМ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

 

          Координація та контроль за виконанням Програми покладається на Лопатинську селищну раду (головний розпорядник коштів). Відділи, які є відповідальними за виконання запланованих заходів Програми, забезпечують цільове використання коштів та реалізацію заходів в повному обсязі. У разі потреби до Програми вносяться зміни.

 

 

Секретар селищної ради                                Галина БІЛИК

 

 

        

                                                                                                         

 

                                 

                                                                           Додаток 1

                                                                       до Програми фінансування заходів щодо                

                                                                       святкування

Дня Святого Миколая для дітей

Лопатинської територіальної громади

                                                                      на 2022-  2024  роки           

                                                                                      

                                                                            

 

  

П Е Р Е Л І К

заходів реалізації  Програми фінансування заходів щодо святкування Дня Святого Миколая для дітей Лопатинської територіальної громади на 2022-2024 роки.

 

№ з/п

 

 

Найменування заходів

 

Орієнтовний обсяг фінансування,

тис. грн

2022 рік

2023 рік

2024

рік

1

2

4

5

6

3.

ТПКВКМБ 0113242:

-новорічні подарунки для дітей  сиріт та напівсиріт, дітей позбавлених батьківського піклування , дітей  з інвалідністю , дітей  з особливими освітніми потребами, дітей які знаходяться в сімях із складними життєвими обставинами, дітей учасників антитерористичної операції, дітей  захисників та захисниць(в т.ч. загиблих та зниклих безвісті ) , які беруть чи брали безпосередню участь у здійсненні заходів необхідних для забезпечення оборони України,захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією російської федерації  проти України

77,90

-

-

 

Разом:

77,90

-

-

 

Секретар селищної ради                                Галина БІЛИК


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь