Лопатинська громада
Львівська область, Червоноградський район

Проєкт рішення Про  внесення змін до Програми підтримки  галузі охорона здоров'я на 2022-2024р.

Дата: 12.12.2022 14:19
Кількість переглядів: 127

 

ЛОПАТИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ЧЕРВОНОГРАДСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ   ОБЛАСТІ

25  СЕСІЯ    8  СКЛИКАННЯ

                                                        Р І Ш Е Н Н Я                

 

від  15 грудня 2022  року                      №                                   смт. Лопатин

Про  внесеня змін до Програми

підтримки  галузі охорона здоров'я

на 2022-2024р.

     Відповідно до статті 26  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», беручи до уваги спрямований додатковий фінансовий ресурс а також враховуючи висновки постійних комісій , Лопатинська селищна  рада 

В И Р І Ш И Л А:

Внести зміни до Програми підтримки  галузі охорона здоров'я на 2022-2024р. зміни  , а саме :

1.   Паспорт програми

  Пункт 8 викласти  в наступній редакції:

Обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми у 2022 році 3648,952 грн

2.Абзац другий пункту четвертого:

  На виконання Програми з коштів місцевого бюджету буде профінансовано:

   - оплата пільгових медикаментів на суму 300,00тис.гн;

   - оплата енергоносіїв на суму  2 330,360 тис.грн

   - оплата послуг (крім комунальних) 45,00тис.грн

   - поточний ремонт ФАП 200,00тис.грн.

Викласти в наступній редакції:

  На виконання Програми з коштів місцевого бюджету в 2022 році буде профінансовано:

   - оплата пільгових медикаментів та перев’язочних матеріалів

на суму 282,00тис.гн;

   - оплата енергоносіїв на суму  2 241,360 тис.грн

   - оплата послуг (крім комунальних) 137,910тис.грн

   - придбання предметів, матеріали, обладнання та інвентаря  265,730тис.грн

   -завершення проекту«Будівництво (влаштування системи  пожежної  сигналізації,   системи оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей в комунальному некомерційному підприємстві «Лопатинська районна лікарня» Лопатинської селищної ради Львівської області » 721,952 тис.грн.

3.Контороль за виконанням рішення покласти на голову комісії з питань планування,бюджету,  фінансів,енергозбереження та інвестиції   Н.Війтович                                                                                         

Селищний голова                               Олег МИКИТИН

                                                                                                                                         Додаток 1

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням сесії Лопатинської 

селищної ради №14.2 від 23.12.2021

із змінами згідно рішення сесії

№___ від 15.12.2022року

 

Селищний голова                   Олег МИКИТИН

 

 

 

Програма

підтримки  галузі охорона здоров'я

 на 2022-2024 роки

Погоджено       

Начальник фінансового відділу        

 

________________С.КУЛИЧ       

 

 

Погоджено                                                                                            Погоджено

 

Голова комісії з питань                                                                                                    Голова комісії з питань

планування,бюджету,                                                                                                       регламенту,етики,законості,

фінансів,енергозбереження захисту прав і законих

та інвестиції інтересів громадян

 

______________Н.ВІЙТОВИЧ                                                                                         _____________Н.АНТОНЮК

 

 

 

      

Погоджено                                                                                            Погоджено

 

 

Голова комісії з питань                                                                                             Голова комісії з питань

соціально-гуманітарного                                                                                         землекористування,     

розвитку територій,                                                                                                  архітектури,будівництва,   

інформаційного забезпечення,                                                                                екології,транспорту та

освіти,охорони здоров’я,                                                                                          АПК

культури,спорту та туризму

 

_____________А.ВАСИЛИШИН                                                                           ________________Б.КОЖУШКО

 

 

 

 

 

2021 рік

 

 

 

                                                            1.  Паспорт 

Програми підтримки  галузі охорона здоров'я  на 2022-2024роки

 

 

1

Ініціатори розроблення Програми

Лопатинська селищна рада

 

2

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади 

Рішення сесії Лопатинської селищної ради

14.2 від   23.12.2021

 

3

Розробники Програми

 Лопатинська селищна рада

 

4

Відповідальний виконавець

Лопатинська селищна рада

 

5

Учасники Програми

Гуманітарний відділ Лопатинської селищної ради, інші структурні підрозділи виконкому селищної ради.

КНП «Лопатинська РЛ»

 

 

6

Термін реалізації 

2022-2024 роки

 

7

Джерела фінансування

Місцевий бюджет

 

8

Обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми у 2022 році

 3 648,952 тис.грн.

 

9

Обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми на 2023-2024 роки

В межах наявного фінансового ресурсу передбаченого на відповідний бюджетний рік

 

2. Загальні положення

        Програма підтримки галузі охорона здоров’я на 2022-2024 роки (далі – Програма) розроблена відповідно до Основ законодавства України про охорону здоров’я, визначає перспективи розвитку первинної  та вторинної ланки галузі охорони здоров’я.

    Відповідно до статті 3 Конституції України людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю.

    У зв’язку з набуттям чинності Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення», впровадженням нової моделі фінансування закладів охорони здоров'я, перетворення комунальних закладів медичної допомоги в некомерційні підприємства виникла необхідність у створенні програми підтримки комунального підприємства закладу охорони здоров’я.

    Відповідно до частини 5 статті 3 Закону  України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення» органи місцевого самоврядування в межах своєї компетенції можуть фінансувати місцеві програми підтримки комунальних закладів охорони здоров’я, зокрема щодо оновлення матеріально-технічної бази та необхідністю створення сприятливих умов для здійснення модернізації галузі охорона здоров’я громади, а також здійснення делегованих повноважень , щодо забезпечення відповідно до законодавства пільгових категорій населення лікарськими засобами та виробами медичного призначення.

     Доступність, якісність, сучасність, функціональність, ефективність, ресурсна забезпеченість та своєчасність медичної допомоги є основою для забезпечення високого рівня здоров’я та покращення якості життя населення. Значною складовою у забезпеченні  медичної допомоги населенню Лопатинської  територіальної громади є медична допомога, яка здійснюється у закладах охорони здоров’я, розташованих на території громади,це комунальне некомерційне підприємство «Лопатинська  РЛ» та 3 амбулаторії і 12 фельдшерсько-акушерських пунктів. Зростання захворюваності і смертності серед дорослого населення потребує пошуку додаткових ресурсів, використання нових технологій, покращення матеріально-технічної бази медичних закладів, залучення молодих кваліфікованих лікарів.

2. Мета Програми

   Метою програми є здійснення діяльності у напрямку покращення якості та тривалості життя жителів громади, підвищення доступу сільського населення до якісної медичної допомоги, модернізації та зміцнення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я, забезпечення зниження рівня захворюваності, інвалідності та смертності населення шляхом формування та налагодження ефективного функціонування системи надання доступної і якісної медичної допомоги.

3. Основні завдання Програми

    Виконання завдань Програми здійснюється за такими основними напрямами :

- оплата пільгових  медикаментів для:

        -онкологічних хворих

        -ветеранів та учасників ВВ

        -хворих з порушенням психіки;

        - інвалідів 1 та 2гр.загальні захворювання;

        -хворих з штучним клапаном серця;

       - хворих з бронхіальною астмою;

       -ветеранів військової служби;

       -учасників АТО;

       -інвалідів дитинства;

       - ендокринологічних хворих;

       -з хворобою Паркінсона;

       - учасників бойових дій;

      - хворих з трансплантацією нирки;

- придбання калоприймачів, підгузників,одноразових пеленок;

- оплата енергоносіїв ;

-оплата послуг(крім комунальних)

 

4.Фінансове забезпечення виконання Програми

      Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету,з врахуванням сум затверджених в бюджеті місцевої ради на кожен бюджетний рік окремо,а також за рахунок інших джерел,не заборонених чинним законодавством.

На виконання Програми з коштів місцевого бюджету в 2022 році буде профінансовано:

   - оплата пільгових медикаментів та перев’язочних матеріалів

на суму 282,00тис.гн;

   - оплата енергоносіїв на суму  2 241,360 тис.грн

   - оплата послуг (крім комунальних) 137,910тис.грн

   - придбання предметів, матеріали, обладнання та інвентаря  265,730тис.грн

  -завершення проекту«Будівництво (влаштування системи  пожежної  сигналізації,   системи оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей в комунальному некомерційному підприємстві «Лопатинська районна лікарня» Лопатинської селищної ради Львівської області » 721,952 тис.грн.

   Необхідний обсяг фінансування Програми може уточнюватися у процесі коригування бюджету на відповідний рік.

                                5. Очікувані результати виконання Програми 

Виконання програми дозволить:

-створити умови для стабільної роботи закладів охорони здоров’я при здійсненні своєї діяльності; 

поліпшувати якість  медичного обслуговування населення;

- сприяти формуванню позитвного ставлення населення до змін у галузі охорони здоров'я.

 

6. Контроль за виконанням Програми

Контроль за виконанням Програми здійснює  комісія з питань планування, бюджету,  фінансів, енергозбереження та інвестиції  .

 

Секретар селищної ради                                                 Галина БІЛИК


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь