Лопатинська громада
Львівська область, Червоноградський район

Проєкт про місцевий бюджет Лопатинської селищної територіальної громади на 2023 рік.

Дата: 29.11.2022 08:31
Кількість переглядів: 355


 

ЛОПАТИНСЬКА   СЕЛИЩНА РАДА

 

ЧЕРВОНОГРАДСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ   ОБЛАСТІ

15    СЕСІЯ    8  СКЛИКАННЯ

                                                   ПРОЄКТ  Р І Ш Е Н Н Я                

 

від ___ грудня   2022  року                      №                                    смт. Лопатин

 

Про місцевий бюджет

Лопатинської селищної  

територіальної громади

на  2023 рік 

13538000000

(код бюджету)

 

Керуючись Бюджетним кодексом України, Законом України «Про місцеве самоврядування»,а також враховуючи висновки постійних депутатських комісій, Лопатинська селищна  рада 

ВИРІШИЛА:

1. Визначити на 2023 рік:

доходи місцевого бюджету у 98 841 630,00 гривень, у тому числі доходи загального фонду місцевого бюджету 97 039 900,00 гривень та доходи спеціального фонду 1 801 730,00 згідно з додатком 1 до цього рішення;

видатки місцевого бюджету у сумі 98 841 630,00 гривень, у тому числі видатки загального фонду місцевого бюджету 97 039 900,00 гривень та видатки спеціального фонду 1 801 730,00    згідно;

- оборотний залишок бюджетних коштів місцевого бюджету у розмірі 200 000 гривень, що становить 0,21 відсотка видатків загального фонду місцевого бюджету, визначених цим пунктом згідно з додатком 2 до цього рішення;

резервний фонд місцевого бюджету у розмірі 280 000 гривень. що становить 0,29 відсотків видатків загального фонду місцевого бюджету, визначених цим пунктом.

2.Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів місцевого бюджету на 2023 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатками 3 до цього рішення.

3.Затвердити на 2023 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 4 до цього рішення. 

4.Затвердити розподіл витрат місцевого бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у сумі 11 741 237,00 гривень згідно з додатком 5 до цього рішення

5. Установити, що у загальному фонді місцевого бюджету на 2023 рік:

1) до доходів загального фонду місцевого бюджету належать доходи, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтями 97, 1032,105  Бюджетного кодексу України (крім субвенцій, визначених статтею 691 та частиною першою статті 71 Бюджетного кодексу України), а також такі надходження відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України 2023 рік»:

- освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам в сумі      29 559 000,00 гривень;

-   базова дотація в сумі 28 740 400,00 гривень;

2) джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені статтею 72 Бюджетного кодексу України;

6. Установити, що джерелами формування спеціального фонду бюджету  територіальної громади на 2023 рік:

1) у частині доходів є надходження, визначені статтями 691 та 71 Бюджетного кодексу України:

- екологічний податок ;

- власні надходження бюджетних установ;

2) у частині фінансування є надходження, визначені пунктом 10 частини 1 статті 71 Бюджетного кодексу України;

7. Установити, що у 2023 році кошти, отримані до спеціального фонду бюджету Лопатинської селищної  територіальної громади згідно з відповідними пунктами частини першої статті 71 Бюджетного кодексу України, спрямовуються на реалізацію заходів, визначених частиною другою статті 71 Бюджетного кодексу України, а кошти, отримані до спеціального фонду згідно з відповідними підпунктами пункту 6 цього рішення, спрямовуються відповідно на:

- реалізацію природоохоронних заходів ( за рахунок надходжень екологічного податку);

- на утримання бюджетних установ ( за рахунок власних надходжень бюджетних установ).

8. Визначити на 2023 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками місцевого бюджету видатки загального фонду на:

оплату праці працівників бюджетних установ;

– нарахування на заробітну плату;

– придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

– забезпечення продуктами харчування;

– оплату комунальних послуг та енергоносіїв;

соціальне забезпечення;

– поточні трансферти місцевим бюджетам.

9. Відповідно до пункту 8 статті 16 Бюджетного кодексу України та статті 65, пункту 2 статті 70 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» надати право начальнику фінансового відділу   Лопатинської селищної  ради у межах поточного бюджетного періоду здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів бюджету Лопатинської селищної територіальної громади на депозитах з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду.

10. Відповідно до статті 43 та пункту 1 статті 73 Бюджетного кодексу України надати право фінансовому відділу Лопатинської селищної ради в собі начальника, отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів місцевого бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

11. Головним розпорядникам коштів бюджету територіальної громади забезпечити виконання норм статей  Бюджетного кодексу України стосовно:

1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням;

2) здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;

3) забезпечення доступності інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:

здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 20 березня 2023 року;

оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;

4) забезпечення в першочерговому порядку потреби в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; та проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами;

12З метою збереження кадрового потенціалу керівникам бюджетних установ здійснювати диференціацію заробітної плати працівників, які отримують заробітну плату на рівні мінімальної у межах фонду оплати праці, шляхом встановлення доплат, надбавок, премій з урахуванням складності, відповідальності та умов виконуваної роботи, кваліфікації працівника, результатів його роботи відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 р. №1037 «Про оплату праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери».

13. Керуючись частинами 7,8 статті 23 Бюджетного кодексу України у процесі виконання Бюджету Лопатинської селищної територіальної громади:

1) у разі необхідності здійснення перерозподілу бюджетних призначень в межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника коштів перерозподіл видатків бюджету і надання кредитів з бюджету за бюджетними програмами, включаючи резервний фонд бюджету, додаткові дотації та субвенції а також збільшення видатків розвитку за рахунок зменшення інших видатків (окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету) здійснюються виконавчим комітетом  Лопатинської селищної ради, за погодженням з постійною комісією селищної ради з питань планування, бюджету,фінансів,енергозбереження та інвестиції  при Лопатинській селищній раді, з наступним внесенням  змін до рішення про місцевий  бюджет;

2) у межах загального обсягу бюджетних призначень за бюджетною програмою, окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету фінансовий відділ  Лопатинської селищної ради за обгрунтованим поданням бюджетних установ здійснює перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі бюджету та кошторисі, в розрізі економічної класифікації видатків бюджету. 

3) у випадках внесення змін до бюджетної класифікації чи до типових переліків бюджетних програм надати право фінансовому відділу Лопатинської селищної ради враховувати такі зміни в розписі бюджету Лопатинської селищної територіальної громади без внесення змін до даного рішення.

14. Надати право селищному голові затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для головних розпорядників коштів.

15. Відповідно до статті 101 Бюджетного кодексу України  делегувати селищному голові повноваження в процесі виконання місцевого бюджету  заключати договори щодо умов надання субвенції з селищного  бюджету та отримання їх з інших місцевих бюджетів.

16. Дане рішення набирає чинності з 01 січня 2023р.

18. Додатки 1-5 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

19. Лопатинській селищній раді оприлюднити дане рішення в десятиденний строк з дня його прийняття відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України на  офіційному веб-сайті Лопатинської селищної ради.

     20. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань планування, бюджету,фінансів,енергозбереження та інвестиції  при Лопатинській селищній раді

.

 

             СЕЛИЩНИЙ  ГОЛОВА                            Олег  МИКИТИН    

 

ПРОЄКТ     Додаток 1    
      до рішення сесі Лопатинської селищної ради    
      від грудня 2022року №    
           
ДОХОДИ_x000D_
місцевого бюджету на 2023 рік
          (грн)
Код Найменування згідно з Класифікацією доходів бюджету Усього Загальний фонд Спеціальний фонд
усього у тому числі бюджет розвитку
1 2 3 4 5 6
10000000 Податкові надходження   36 609 300,00 36 579 300,00 30 000,00 0,00
11000000 Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості   21 490 000,00 21 490 000,00 0,00 0,00
11010000 Податок та збір на доходи фізичних осіб 21 490 000,00 21 490 000,00 0,00 0,00
11010100 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати 16 900 000,00 16 900 000,00 0,00 0,00
11010200 Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами 660 000,00 660 000,00 0,00 0,00
11010400 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата 3 800 000,00 3 800 000,00 0,00 0,00
11010500 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування 130 000,00 130 000,00 0,00 0,00
13000000 Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів  1 167 500,00 1 167 500,00 0,00 0,00
13010000 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів  1 156 400,00 1 156 400,00 0,00 0,00
13010100 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування  1 033 000,00 1 033 000,00 0,00 0,00
13010200 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування)  123 400,00 123 400,00 0,00 0,00
13030000 Рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення 3 900,00 3 900,00 0,00 0,00
13030100 Рентна плата за користування надрами для видобування інших корисних копалин загальнодержавного значення 3 900,00 3 900,00 0,00 0,00
13040000 Рентна плата за користування надрами місцевого значення 7 200,00 7 200,00 0,00 0,00
13040100 Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин місцевого значення 7 200,00 7 200,00 0,00 0,00
14000000 Внутрішні податки на товари та послуги   1 094 400,00 1 094 400,00 0,00 0,00
14020000 Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)  157 900,00 157 900,00 0,00 0,00
14021900 Пальне 157 900,00 157 900,00 0,00 0,00
14030000 Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)  521 500,00 521 500,00 0,00 0,00
14031900 Пальне 521 500,00 521 500,00 0,00 0,00
14040100 Акцизний податок з реалізації виробниками та/або імпортерами, у тому числі в роздрібній торгівлі тютюнових виробів,тютюну та промислових замінників тютюну,рідин,що використовуються в елекронних сигаретах,що оподатковується згідно з пунктом 213.1.14 115 000,00 115 000,00 0,00 0,00
14040200 Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів 9крім тих,що оподатковуються згідно з підпунктом 213.1.14 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України 300 000,00 300 000,00 0,00 0,00
18000000 Місцеві податки та збори, що сплачуються (перераховуються) згідно з Податковим кодексом України 12 827 400,00 12 827 400,00 0,00 0,00
18010000 Податок на майно  6 437 400,00 6 437 400,00 0,00 0,00
18010100 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості  1 400,00 1 400,00 0,00 0,00
18010200 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості  36 000,00 36 000,00 0,00 0,00
18010300 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості  100 000,00 100 000,00 0,00 0,00
18010400 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості  180 000,00 180 000,00 0,00 0,00
18010500 Земельний податок з юридичних осіб  460 000,00 460 000,00 0,00 0,00
18010600 Орендна плата з юридичних осіб  3 100 000,00 3 100 000,00 0,00 0,00
18010700 Земельний податок з фізичних осіб  2 000 000,00 2 000 000,00 0,00 0,00
18010900 Орендна плата з фізичних осіб  510 000,00 510 000,00 0,00 0,00
18011100 Транспортний податок з юридичних осіб  50 000,00 50 000,00 0,00 0,00
18050000 Єдиний податок   6 390 000,00 6 390 000,00 0,00 0,00
18050300 Єдиний податок з юридичних осіб  100 000,00 100 000,00 0,00 0,00
18050400 Єдиний податок з фізичних осіб  5 150 000,00 5 150 000,00 0,00 0,00
18050500 Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків`  1 140 000,00 1 140 000,00 0,00 0,00
19000000 Інші податки та збори  30 000,00 0,00 30 000,00 0,00
19010000 Екологічний податок  30 000,00 0,00 30 000,00 0,00
19010100 Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю) 29 200,00 0,00 29 200,00 0,00
19010200 Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об`єкти  800,00 0,00 800,00 0,00
20000000 Неподаткові надходження   3 932 930,00 2 161 200,00 1 771 730,00 0,00
21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності   10 000,00 10 000,00 0,00 0,00
21080000 Інші надходження   10 000,00 10 000,00 0,00 0,00
21081100 Адміністративні штрафи та інші санкції  10 000,00 10 000,00 0,00 0,00
21081700 Плата за встановлення земельного сервітуту 0,00 0,00 0,00 0,00
22000000 Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності  2 151 200,00 2 151 200,00 0,00 0,00
22010000 Плата за надання адміністративних послуг 2 120 000,00 2 120 000,00 0,00 0,00
22010300 Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00
22012500 Плата за надання інших адміністративних послуг 130 000,00 130 000,00 0,00 0,00
22012600 Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень  1 960 000,00 1 960 000,00 0,00 0,00
22080000 Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном   24 000,00 24 000,00 0,00 0,00
22080400 Надходження від орендної плати за користування майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності 24 000,00 24 000,00 0,00 0,00
22090000 Державне мито   200,00 200,00 0,00 0,00
22090100 Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування   200,00 200,00 0,00 0,00
22130000 Орендна плата за водні об`єкти (їх частини), що надаються в користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, районними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими радами  7 000,00 7 000,00 0,00 0,00
25000000 Власні надходження бюджетних установ   1 771 730,00 0,00 1 771 730,00 0,00
25010000 Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством  1 771 730,00 0,00 1 771 730,00 0,00
25010100 Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю  1 759 730,00 0,00 1 759 730,00 0,00
25010300 Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України `Про оренду державного та комунального майна` 12 000,00 0,00 12 000,00 0,00
  Усього доходів (без урахування міжбюджетних трансфертів) 40 512 230,00 38 740 500,00 1 771 730,00 0,00
40000000 Офіційні трансферти   58 299 400,00 58 299 400,00 0,00 0,00
41000000 Від органів державного управління   58 299 400,00 58 299 400,00 0,00 0,00
41020000 Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам 28 740 400,00 28 740 400,00 0,00 0,00
41020100 Базова дотація  28 740 400,00 28 740 400,00 0,00 0,00
41030000 Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 29 559 000,00 29 559 000,00 0,00 0,00
41033900 Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам  29 559 000,00 29 559 000,00 0,00 0,00
41040000 Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 0,00 0,00 0,00 0,00
41040200 Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету 0,00 0,00 0,00 0,00
X Разом доходів 98 841 630,00 97 039 900,00 1 801 730,00 0,00
           
           
  Секретар селищної ради     Галина БІЛИК  
           

        

      Додаток 2    
      до рішення сесі Лопатинської селищної ради    
      від грудня 2022року №    
           
ФІНАНСУВАННЯ_x000D_
місцевого бюджету на 2023 рік
1353800000          
(код бюджету)         (грн)
Код Найменування згідно з Класифікацією фінансування бюджету Усього Загальний фонд Спеціальний фонд
усього у тому числі бюджет розвитку
1 2 3 4 5 6
Фінансування за типом кредитора
200000 Внутрішнє фінансування 0,00 0,00 0,00 0,00
208000 Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів 0,00 0,00 0,00 0,00
208100 На початок періоду 200 000,00 200 000,00 0,00 0,00
208200 На кінець періоду 200 000,00 200 000,00 0,00 0,00
X Загальне фінансування 0,00 0,00 0,00 0,00
Фінансування за типом боргового зобов’язання
600000 Фінансування за активними операціями 0,00 0,00 0,00 0,00
602000 Зміни обсягів бюджетних коштів 0,00 0,00 0,00 0,00
602100 На початок періоду 200 000,00 200 000,00 0,00 0,00
602200 На кінець періоду 200 000,00 200 000,00 0,00 0,00
X Загальне фінансування 0,00 0,00 0,00 0,00
           
           
  Секретар селищної ради     Галина БІЛИК  
           
                               
РОЗПОДІЛ
видатків місцевого бюджету на 2023 рік
1353800000                              
(код бюджету)                             (грн.)
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/ відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету Загальний фонд Спеціальний фонд Разом
усього видатки споживання з них видатки розвитку усього у тому числі бюджет розвитку видатки споживання з них видатки розвитку
оплата праці комунальні послуги та енергоносії оплата праці комунальні послуги та енергоносії
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
0100000     Апарат (секретаріат) місцевої ради (Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських рад, районних рад і рад міст обласного та республіканського Автономної Республіки Крим, районного значення, селищних, сільс 95 959 545,00 91 627 993,00 56 002 674,00 9 362 990,00 4 331 552,00 1 801 730,00 0,00 1 801 730,00 144 893,00 0,00 0,00 97 761 275,00
0110000     Апарат (секретаріат) місцевої ради (Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських рад, районних рад і рад міст обласного та республіканського Автономної Республіки Крим, районного значення, селищних, сільс 95 959 545,00 91 627 993,00 56 002 674,00 9 362 990,00 4 331 552,00 1 801 730,00 0,00 1 801 730,00 144 893,00 0,00 0,00 97 761 275,00
0110150 0150 0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад 9 659 584,00 9 659 584,00 7 101 278,00 554 720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 659 584,00
0110160 0160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах 236 730,00 236 730,00 175 981,00 7 633,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 236 730,00
0110180 0180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00
0111010 1010 0910 Надання дошкільної освіти 5 919 770,00 5 919 770,00 3 736 172,00 567 336,00 0,00 586 870,00 0,00 586 870,00 0,00 0,00 0,00 6 506 640,00
0111021 1021 0921 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти 26 311 433,00 26 311 433,00 11 614 571,00 7 554 363,00 0,00 967 560,00 0,00 967 560,00 0,00 0,00 0,00 27 278 993,00
0111031 1031 0921 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти 29 559 000,00 29 559 000,00 24 228 689,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 559 000,00
0111070 1070 0960 Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми 1 341 957,00 1 341 957,00 946 700,00 51 508,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 341 957,00
0111080 1080 0960 Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами 3 235 876,00 3 235 876,00 2 466 426,00 200 654,00 0,00 195 300,00 0,00 195 300,00 144 893,00 0,00 0,00 3 431 176,00
0111142 1142 0990 Інші програми та заходи у сфері освіти 31 810,00 31 810,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 810,00
0112010 2010 0731 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню 2 745 500,00 2 745 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 745 500,00
0112112 2112 0725 Первинна медична допомога населенню, що надається фельдшерськими, фельдшерсько-акушерськими пунктами 208 565,00 208 565,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 208 565,00
0112113 2113 0721 Первинна медична допомога населенню, що надається амбулаторно-поліклінічними закладами (відділеннями) 390 550,00 390 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 390 550,00
0113033 3033 1070 Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00
0113133 3133 1040 Інші заходи та заклади молодіжної політики 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00
0113140 3140 1040 Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00
0113160 3160 1010 Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги 660 000,00 660 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 660 000,00
0113180 3180 1060 Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00
0113241 3241 1090 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 3 192 120,00 3 192 120,00 2 413 453,00 18 092,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 192 120,00
0113242 3242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 540 000,00 540 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 540 000,00
0114030 4030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек 1 329 516,00 1 329 516,00 962 090,00 75 946,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 329 516,00
0114060 4060 0828 Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів 3 092 322,00 3 092 322,00 2 188 580,00 330 832,00 0,00 22 000,00 0,00 22 000,00 0,00 0,00 0,00 3 114 322,00
0114082 4082 0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00
0115011 5011 0810 Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00
0115062 5062 0810 Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00
0116030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів 4 331 552,00 0,00 0,00 0,00 4 331 552,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 331 552,00
0117130 7130 0421 Здійснення заходів із землеустрою 220 000,00 220 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 220 000,00
0117461 7461 0456 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету 1 668 160,00 1 668 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 668 160,00
0117680 7680 0490 Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування 20 100,00 20 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 100,00
0117693 7693 0490 Інші заходи, пов`язані з економічною діяльністю 75 000,00 75 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75 000,00
0118110 8110 0320 Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха 300 000,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300 000,00
0118130 8130 0320 Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони 270 000,00 270 000,00 168 734,00 1 906,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 270 000,00
0118330 8330 0540 Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00
0118340 8340 0540 Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00
3700000     Фінансовий відділ Лопатинської с.р. 1 080 355,00 980 355,00 611 398,00 13 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 080 355,00
3710000     Орган з питань фінансів 1 080 355,00 980 355,00 611 398,00 13 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 080 355,00
3710160 0160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах 800 355,00 800 355,00 611 398,00 13 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800 355,00
3718710 8710 0133 Резервний фонд місцевого бюджету 280 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00
X X X УСЬОГО 97 039 900,00 92 428 348,00 56 614 072,00 9 376 440,00 4 331 552,00 1 801 730,00 0,00 1 801 730,00 144 893,00 0,00 0,00 98 841 630,00
                               
                               
  Секретар селищної ради             Галина БІЛИК              
                               
                               

 

  Додаток 4
  до рішення сесії Лопатинської
  селищної ради № від __.12.2022року
Міжбюджетні трансферти на 2023 рік
       
  13538000000  
  (код бюджету)  
1. Показники міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів
      (грн)
Код класифікації доходів бюджету / Код бюджету Найменування трансферту / найменування бюджету - надавача міжбюджетного трансферту Усього
1 2 3
І. Трансферти до загального фонду бюджету 0,00
41020100 Базова дотація 28 740 400,00
99000000000 Державний бюджет  
41033900 Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам  29 559 000,00
99000000000 Державний бюджет  
ІІ. Трансферти до спеціального фонду бюджету 0
     
Х УСЬОГО за розділами І, ІІ, у тому числі: 58 299 400,00
Х загальний фонд 58 299 400,00
Х спеціальний фонд 0,00
2. Показники міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам
      (грн)
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету / Код бюджету Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету Найменування трансферту / найменування бюджету - отримувача міжбюджетного трансферту Усього
1 2 3 4
І. Трансферти із загального фонду бюджету
ІІ. Трансферти із спеціального фонду бюджету
х   УСЬОГО за розділами І, ІІ, у тому числі:  
х   загальний фонд  
х   спеціальний фонд  
Секретар селищної ради Галина БІЛИК
            Додаток 5      
            до рішення сесії Лопатинської селищної ради      
            від грудня 2022року №
                 
                   
Розподіл витрат бюджету Лопатинської селищної ради на реалізацію місцевих /регіональних програм у 2023 році
13538000000                  
(код бюджету)                  
                  грн.
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування Найменування місцевої/регіональної програми Дата та номер документа, яким затверджено місцеву регіональну програму Усього Загальний фонд Спеціальний фонд
усього у тому числі бюджет розвитку
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0100000     Лопатинська селищна рада     11 741 237,00 11 711 237,00 30 000,00 0,00
0110180 0180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління Програми фінансового забезпечення представницьких витрат та інших видатків, пов’язаних з діяльністю Лопатинської селищної ради на 2022 -2024 роки 23.12.2021р№14.1 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00
0110180 0180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління Програма з розробки «Стратеії розвитку Лопатинської селищної територіальної громади на 2022-2027роки» на 2023 -2024 роки   50 000,00 50 000,00    
0111142 1142 990
Інші програми та заходи у сфері освіти
Програма «Відзначення здобувачів освіти та випускників ЗЗСО Лопатинської ТГ за високі досягнення у навчанні» на 2022-2024 роки 27.10.2022року№123 30 000,00 30 000,00    
0111142 1142 990
Інші програми та заходи у сфері освіти
ПРОГРАМА
надання одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям,позбавленим батьківського піклування, після досягнення18-річного віку, на 2023 рік
_.12.2022№ 1 810,00 1 810,00    
0112010 2010 0731 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню Програма підтримки галузі охорони здоров"я на 2022-2024 роки 23.12.2021р№14.2 2 745 500,00 2 745 500,00 0,00 0,00
0112112 2112 0725 Первинна медична допомога населенню, що надається фельдшерськими, фельдшерсько-акушерськими пунктами 208 565,00 208 565,00 0,00 0,00
0112113 2113 0721 Первинна медична допомога населенню, що надається амбулаторно-поліклінічними закладами (відділеннями) 390 550,00 390 550,00 0,00 0,00
0113033 3033 1070 Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян Програма компенсації пільгового проїзду окремих категорій громадян (мешканців Лопатинської ТГ) на автомобільному транспорті загального користування на 2022-2024 роки 23.12.2021р№14.5 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00
113133 3133 1040 Інші заходи та заклади молодіжної політики Програма «Відзначення здобувачів освіти та випускників ЗЗСО Лопатинської ТГ за високі досягнення у навчанні» на 2022-2024 роки 27.10.2022року№123 20 000,00 20 000,00    
0113140 3140 1040 Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) ПРОГРАМА оздоровлення та відпочинку дітей учасників АТО Лопатинської територіальної громади на 2022-2024роки 23.12.2021р№14.5 50 000,00 50 000,00    
0113160 3160 1010 Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги Комплексна програма соціального захисту населення Лопатинської територіальної громади на 2022-2024р. 23.12.2021р№14.6 660 000,00 660 000,00 0,00 0,00
0113180 3180 1060 Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00
0113242 3242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 540 000,00 540 000,00    
0114082 4082 0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва Програма
проведення культурно-масових заходів на території Лопатинської територіальної громади в 2022-2024 роках
23.12.2021р№ 100 000,00 100 000,00    
0115011 5011 0810 Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту ПРОГРАМА
розвитку фізичної культури та спорту
на території Лопатинської територіальної громади в 2022-2024роках
23.12.2021р.№14.7 50 000,00 50 000,00    
0115062 5062 0810 Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно -спортивну діяльність в регіоні 50 000,00 50 000,00    
0116030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів Програма розвитку житлово -комунального господарства Лопатинської ТГ на 2022-2024р. 23.12.2021р.№14.8 4 331 552,00 4 331 552,00    
0117130 7130 0421 Здійснення заходів із землеустрою Програма з проведення інвентаризації земель комунальної
власності на території Лопатинської селищної територіальної громади
на 2022-2024 рік
23.12.2021р.№14.9 120 000,00 120 000,00 0,00 0,00
0117461 7461 0456 Утримання та розвиток авомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету Програма ремонту та утримання вулиць і доріг комунальної власності по Лопатинської ТГ на 2022-2024р. 19.07.2022р 1 668 160,00 1 668 160,00    
0117680 7680 0490 Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування Програма підтримки розвитку місцевого самоврядування в смт.Лопатин в 2022-2024 роках 23.12.2021р.№14.10 20 100,00 20 100,00 0,00 0,00
0117693 7693 0490 Інші заходи, пов`язані з економічною діяльністю Програма
управління та ефективного використання майна комунальної власності Лопатинської територіальної громади на 2022-2024 роки
23.12.2021р.№14.11 75000,00 75 000,00 0,00 0,00
0118110 8110 320 Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха Програма по запобіганню і ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного , природного та військового характеру на території Лопатинської ТГ на 2022-2025 26.04.2022р.№29 300000,00 300 000,00    
0118330 8330 0540 Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів Програма охорони навколишнього середовища на територій Лопатинської селищної об'єднаної територіальної громади на 2022-2024р. 23.12.2021р.№14.12 100 000,00 100 000,00    
0118340 8340 0540 Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів 30 000,00   30 000,00 0,00
      Всього х х 11 741 237,00 11 711 237,00 30 000,00 0,00
                   
                   
Секретар селищної ради       Галина БІЛИК          
                   

 

 

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь