A A A K K K
для людей із порушенням зору
Лопатинська громада
Львівська область, Червоноградський район

Проєкти рішень до 17 сесії (КЗ)

Дата: 18.02.2022 16:28
Кількість переглядів: 343

ПРОЄКТ

 

 

 

 

                                

     ЛОПАТИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ЧЕРВОНОГРАДСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ   ОБЛАСТІ

 

17 СЕСІЯ    СКЛИКАННЯ

                                                                Р І Ш Е Н Н Я                                                           

 

 

Від  24 лютого 2022року                       №  10                                    смт. Лопатин

 

 

Про звільнення отримувачів соціальних послуг     

Лопатинської територіальної  громади

від плати за надання соціальної послуги

догляду вдома незалежно від доходу

 

 

Керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  відповідно до ст. 27, п. 1.1., п. 2.1.а, п.7 ст. 28 Закону України «Про соціальні послуги», п. 21 Постанови Кабінету Міністрів України від  01.06.2020 року № 587 «Про організацію надання соціальних послуг», Лопатинська селищна рада

 

                                                    ВИРІШИЛА:

1. Надавати соціальну послугу догляду вдома за місцем проживання Комунальним  закладом «Центр надання соціальних послуг” Лопатинської селищної ради Червоноградського району Львівської області за рахунок бюджетних коштів, незалежно від доходу отримувача соціальних послуг:

- одиноким громадянам похилого віку;

- одиноким особам з інвалідністю (які досягли 18-річного віку), крім осіб з інвалідністю внаслідок  нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання, які отримують соціальну допомогу на постійний сторонній догляд, побутове та спеціальне медичне обслуговування відповідно до Закону  України  "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності»;

-хворим  (з числа одиноких осіб  працездатного  віку  на  період  до встановлення  їм групи інвалідності, але не більш як чотири місяці), які не здатні до самообслуговування і не мають  рідних, які повинні забезпечити їм догляд і допомогу, або рідні є громадянами похилого віку чи визнані особами з інвалідністю в установленому законодавством порядку;

-особи, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи і віднесені до 1, 2 і 3 категорії;

-внутрішньо переміщені особи.

 

 

2.   Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань планування, бюджету, фінансів, енергозбереження та інвестицій            (Н. Войтович).

 

 

 

 

Селищний голова                                                   Олег Микитин

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОЄКТ

 

 

 

 

                                

     ЛОПАТИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ЛЬВІВСЬКОЇ   ОБЛАСТІ

 

17 СЕСІЯ    СКЛИКАННЯ

                                                   Р І Ш Е Н Н Я                                                           

 

Від  24 лютого 2022року                       № 9                                     смт. Лопатин

 

 

Про внесення змін до Статуту Комунального закладу «Лопатинський Центр соціального захисту та  надання соціальних послуг "

 

Відповідно до статей 25, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України  “Про соціальні послуги”, постанови Кабінету Міністрів України від 03 березня 2020р. № 177, постанови Кабінету Міністрів України від 01 червня 2020року №587, Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», Лопатинська селищна рада

 

ВИРІШИЛА:

    1. Змінити найменування Комунальний заклад “Лопатинський центр соціального захисту та надання соціальних послуг” (код ЄДРПОУ 43044266) на Комунальний заклад “Центр надання соціальних послуг” Лопатинської селищної ради Червоноградського району Львівської області (код ЄДРПОУ 43044266) у новій редакції.

   2. Затвердитим Статут Комунального закладу “Центр надання соціальних послуг” Лопатинської селищної ради Червоноградського району Львівської області  (код ЄДРПОУ 43044266) у новій редакції (додається).

 3. Директору Комунального закладу «Центр надання соціальних послуг» Лопатинської селищної ради Червоноградського району Львівської області, Тукосир М.В., провести  реєстрацію Статуту у новій редакції  та привести у відповідність нормативні документи.

  4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань  соціально-гуманітарного розвитку територій, інформаційного забезпечення, освіти, охорони здоров'я, культури, спорту та туризму (Василишин А.В.)

 

 

 

       Селищний голова                                                   Олег Микитин

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проєкту рішення

Про внесення змін до Статуту Комунального закладу “Лопатинський центр соціального захисту та надання соціальних послуг”

 

 

У відповідності до постанови  Кабінету Міністрів України  №587 від 01.06.2020р. “Порядок організації надання соціальних послуг” (із змінами) та постанови  Кабінету Міністрів України №177 від 03.03.2020р. про Типове положення про ЦНСП, виникла необхідність затвердити Статут у новій редакції  та внести зміни у назву установи.

Фінансово-економічне обгрунтування: проєкт рішення не потребує додаткових витрат.

 

 

Директор                                               Марія ТУКОСИР

 

 

 

 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проєкту рішення

Про внесення змін до Статуту Комунального закладу “Лопатинський центр соціального захисту та надання соціальних послуг”

 

 

У відповідності до постанови  Кабінету Міністрів України  №587 від 01.06.2020р. “Порядок організації надання соціальних послуг” (із змінами) та постанови  Кабінету Міністрів України №177 від 03.03.2020р. про Типове положення про ЦНСП, виникла необхідність затвердити Статут у новій редакції  та внести зміни у назву установи.

Фінансово-економічне обгрунтування: проєкт рішення не потребує додаткових витрат.

 

 

Директор                                               Марія ТУКОСИР

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТАТУТ

 

Комунального закладу

“Центр надання соціальних послуг”

Лопатинської селищної ради

Червоноградського району

Львівської області

 

(НОВА РЕДАКЦІЯ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

смт.Лопатин

2022

 

 

 

 

1.         «Центр надання соціальних послуг»  Лопатинської селищної ради Червоноградського району Львівської області (далі - Центр) є комунальним закладом, підзвітний та підконтрольний Лопатинській селищній раді, підпорядкований виконавчому комітету.

2.         Юридична адреса : 80261 Львівська область,Червоноградський район, смт.Лопатин, вул.Центральна, 15а

3.         Повна назва: Комунальний заклад «Центр надання соціальних послуг» Лопатинської селищної ради Червоноградського району Львівської області.

Скорочена назва: КЗ  “ЦНСП " Лопатинської селищної ради.

4.         Центр у своїй діяльності керується  Конституцією та законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами Мінсоцполітики, іншими нормативно-правовими актами з питань надання соціальних послуг, а також цим Положенням.

5.         Статут Центру затверджується засновником.

6.         Центр є юридичною особою, бюджетною установою, неприбутковою організацією, має печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, бланки та штампи із своїм найменуванням.

7.         Головним розпорядником коштів Центру є Лопатинська селищна рада Червоноградського району Львівської області.

8.         "Центр надання соціальних послуг" є комплексною установою соціального захисту населення, структурні підрозділи якого провадять соціальну роботу та надають соціальні послуги особам/сім’ям, які належать до вразливих груп населення та/або перебувають у складних життєвих обставинах (далі - особи/сім’ї).

9.         Центр утворюється, реорганізується та ліквідується в порядку, передбаченому законодавством, за рішенням Лопатинської селищної ради Львівської області (далі - засновник) з урахуванням потреб територіальної громади.

    Діяльність центру повинна відповідати критеріям діяльності надавачів соціальних послуг.

10.       Основними завданнями Центру є:

·                    проведення соціально-профілактичної роботи, спрямованої на запобігання потраплянню в складні життєві обставини осіб/сімей, які належать до вразливих груп населення;

·                    надання особам/сім’ям комплексу соціальних послуг, яких вони потребують, відповідно до переліку послуг, затвердженого Мінсоцполітики, з метою мінімізації, або подолання таких обставин.

 

11.       Центр відповідно до визначених цим Положенням завдань:

·                    виявляє осіб/сім’ї і веде їх облік;

·                    проводить оцінювання потреб осіб/сімей у соціальних послугах;

·                    надає соціальні послуги відповідно до державних стандартів соціальних послуг;

·                    надає допомогу особам/сім’ям у розв’язанні їх соціально-побутових проблем;

 

·                    забезпечує соціальний патронаж осіб, які відбули покарання у виді обмеження або позбавлення волі на певний строк, а також звільнених від подальшого відбування таких покарань на підставах, передбачених законом, за повідомленням структурного підрозділу з питань соціального захисту населення, бере участь у роботі спостережних комісій;

·                    складає план реабілітації особи, яка постраждала від торгівлі людьми;

·                    проводить моніторинг та оцінювання якості наданих ним соціальних послуг;

·                    створює умови для навчання та підвищення кваліфікації працівників, які надають соціальні послуги;

·                    взаємодіє з іншими суб’єктами системи надання соціальних послуг, а також з органами, установами, закладами, фізичними особами - підприємцями, які в межах компетенції у громаді надають допомогу особам/сім’ям та/або здійснюють їх захист;

·                    інформує населення про сімейні форми виховання дітей та проводить первинний відбір кандидатів у прийомні батьки, батьки-вихователі, патронатні вихователі;

·                    бере участь у визначенні потреб населення громади у соціальних послугах, а також у підготовці та виконанні програм надання соціальних послуг, розроблених за результатами визначення потреб населення громади у соціальних послугах;

·                    готує статистичні та інформаційно-аналітичні матеріали стосовно наданих соціальних послуг і проведеної соціальної роботи, які подає відповідному структурному підрозділу з питань соціального захисту населення місцевого рівня;

·                    забезпечує захист персональних даних отримувачів соціальних послуг відповідно до Закону України “Про захист персональних даних”.

12.       Центр з урахуванням потреб у соціальних послугах, визначених у громаді, при виділенні належного фінансування, може надавати такі соціальні послуги: догляд вдома, денний догляд, догляд стаціонарний; підтримане проживання; соціальна адаптація; соціальна інтеграція та реінтеграція; надання притулку; екстрене (кризове) втручання; консультування; соціальний супровід; представництво інтересів; посередництво (медіація); соціальна профілактика; натуральна допомога; фізичний супровід осіб з інвалідністю, які мають порушення опорно-рухового апарату та пересуваються на кріслах колісних, порушення зору; переклад жестовою мовою; догляд та виховання дітей в умовах, наближених до сімейних; інформування; інші послуги.

13.       Послуги надаються Центром за місцем проживання/перебування особи/сім’ї (вдома), у приміщенні надавача соціальних послуг, за місцем перебування особи/сім’ї поза межами приміщення надавача соціальних послуг (зокрема на вулиці).

Для надання соціальних послуг у Центрі можуть утворюватись такі структурні підрозділи (відділення):

·                    відділення соціальної роботи (проведення соціальної роботи з особами/сім’ями з дітьми, зокрема інформаційно-просвітницька, соціально-профілактична робота, оцінювання потреб осіб/сімей з дітьми у соціальних послугах, організація надання їм соціальних послуг шляхом ведення випадку, моніторинг надання соціальних послуг Центром, соціальне супроводження прийомних сімей і дитячих будинків сімейного типу,соціального супроводу дітей, які перебувають під опікою, піклуванням, соціальний патронаж осіб, які відбули покарання у виді обмеження або позбавлення волі на певний строк, а також звільнених від подальшого відбування таких покарань);

·                    мобільна бригада соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі (надання особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі, послуг кризового та екстреного втручання, інформування, консультування, представництва інтересів; формування нетерпимого ставлення громадян до проявів домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі, проведення заходів у сфері запобігання та протидії насильству). У Центрі також можуть утворюватися мобільні бригади екстреного реагування для надання послуг кризового та екстреного втручання іншим вразливим групам населення;

·                    відділення натуральної та грошової допомоги (надання натуральної та грошової допомоги (продукти харчування, предмети і засоби особистої гігієни, санітарно-гігієнічні засоби для прибирання, засоби догляду, одяг, взуття, інші предмети першої необхідності, організація харчування, забезпечення паливом тощо) особам/сім’ям, які перебувають у складних життєвих обставинах);

·                    відділення соціальних послуг за місцем проживання (надання соціальних послуг догляду вдома, соціального супроводу особам/сім’ям, які перебувають у складних життєвих обставинах, за місцем їх проживання/перебування). У Центрі може бути утворено кілька відділень, які надають послуги за місцем проживання громадян (відділення соціальної допомоги вдома, відділення соціального супроводу сімей/осіб тощо).

 

·                    спеціалізована служба (відділення) підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та насильства за ознакою статі (надання особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі, соціальних послуг консультування, інформування, представництва інтересів, денного перебування, притулку тощо).

Така служба (відділення) розміщується в окремому приміщенні (окремій будівлі, споруді або частині будівлі) з дотриманням принципу конфіденційності;

·                    стаціонарна/денна служба (стаціонарне/денне відділення) соціально-психологічної реабілітації дітей (надання послуги соціально-психологічної реабілітації дітям, які перебувають у складних життєвих обставинах).

Така служба (відділення) розміщується окремо від інших служб (відділень) (в окремому приміщенні, окремій будівлі, споруді або частині будівлі), де створюються умови, максимально наближені до сімейних;

·                    відділення надання соціальних послуг в умовах цілодобового перебування/проживання (надання соціальних послуг стаціонарного догляду, підтриманого проживання, паліативного догляду, притулку громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, особам, які потребують паліативної допомоги, бездомним та іншим вразливим групам населення). У Центрі може бути утворено кілька відділень, які надають послуги в умовах цілодобового перебування/проживання (відділення стаціонарного догляду, підтриманого проживання, паліативного догляду, притулок тощо);

·                    інші структурні підрозділи, діяльність яких спрямовується на надання послуг особам/сім’ям з урахуванням потреб у соціальних послугах, визначених у відповідній адміністративно-територіальній одиниці/територіальній громаді.

Зазначені структурні підрозділи утворюються за рішенням засновника Центру.

Структурний підрозділ очолює керівник, якого призначає на посаду та звільняє директор Центру.

Положення про структурні підрозділи центру затверджуються директором Центру та погоджуються засновником.

14.       Центр має право:

·                    самостійно визначати форми та методи роботи;

·                    подавати до органів державної влади та інших установ та організацій запити на інформацію, необхідну для організації надання соціальних послуг;

·                    утворювати робочі групи, мультидисциплінарні команди із залученням представників установ, закладів, організацій тощо, які в межах компетенції надають допомогу особам/сім’ям;

·                    залучати на договірній основі підприємства, установи, організації, фізичних осіб, волонтерів до надання соціальних послуг у підрозділах центру;

·                    залучати грошові кошти та інші ресурси (людські, матеріальні, інформаційні тощо), необхідні для надання соціальних послуг.

15.       Центр провадить діяльність за принципами недискримінації, дотримання прав людини, прав дитини та прав осіб з інвалідністю; гуманізму; забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків; поваги до честі та гідності; толерантності; законності; соціальної справедливості; доступності та відкритості; неупередженості та безпечності; добровільності; індивідуального підходу; комплексності; конфіденційності; максимальної ефективності та прозорості використання надавачами соціальних послуг бюджетних та інших коштів; забезпечення високого рівня якості соціальних послуг.

16.       Підставою для надання соціальних послуг є:

·                    направлення особи/сім’ї для отримання соціальних послуг, видане на підставі відповідного рішення структурного підрозділу з питань соціального захисту населення райдержадміністрації, виконавчого органу селищної ради територіальної громади;

·                    результати оцінювання потреб особи/сім’ї у соціальних послугах.

Рішення структурного підрозділу з питань соціального захисту населення райдержадміністрації,виконавчого органу селищної територіальної громади про надання послуг особі/сім’ї приймається відповідно до Порядку організації надання соціальних послуг, затвердженого Кабінетом Міністрів України.

17.       Центр очолює директор, якого призначає на посаду (на конкурсній основі за контрактом) та звільняє з посади орган управління.

18.       Директор центру:

·                    організовує роботу Центру, персонально відповідає за виконання завдань Центру, визначає ступінь відповідальності працівників;

·                    здійснює контроль за повнотою та якістю надання соціальних послуг особам/сім’ям відповідно до державних стандартів і нормативів;

·                    забезпечує своєчасне подання звітності про роботу Центру;

·                    затверджує положення про структурні підрозділи;

·                    затверджує посадові інструкції працівників;

·                    призначає в установленому порядку на посади та звільняє з посад працівників;

·                    затверджує правила внутрішнього розпорядку Центру та контролює їх виконання;

·                    видає відповідно до компетенції накази  організовує та контролює їх виконання;

·                    укладає договори, діє від імені Центру і представляє його інтереси;

·                    розпоряджається коштами Центру в межах затвердженого кошторису;

·                    забезпечує фінансово-господарську діяльність Центру, створення та розвиток матеріально-технічної бази для проведення комплексу заходів із надання соціальних послуг особам/сім’ям, у тому числі забезпечення автотранспортними засобами, спеціальними засобами для догляду і самообслуговування;

·                    забезпечує проведення атестації працівників в порядку, визначеному законодавством, та сприяє підвищенню їх кваліфікації;

·                    вживає заходів для поліпшення умов праці, забезпечення дотримання правил охорони праці, внутрішнього трудового розпорядку, санітарної та пожежної безпеки;

·                    здійснює інші повноваження, передбачені законодавством.

19.Положення про Центр, кошторис і штатний розпис Центру затверджуються відповідно до законодавства.

Типовий штатний норматив чисельності працівників Центру затверджується Мінсоцполітики.

20.       Утримання Центру забезпечується за рахунок коштів, передбачених у місцевому бюджеті Лопатинської селищної ради Львівської області, а також за рахунок інших джерел, не заборонених законодавством.

21.       Соціальні послуги надаються Центром за рахунок бюджетних коштів, з установленням диференційованої плати залежно від доходу отримувача соціальних послуг або за рахунок отримувача соціальних послуг/третіх осіб.

Розмір плати за соціальні послуги встановлюється Центром у визначеному законодавством порядку і затверджується його директором.

Кошти, що надходять від надання платних соціальних послуг, використовуються в установленому законодавством порядку.

22.       Умови оплати праці, тривалість робочого часу та відпусток працівників Центру встановлюються відповідно до законодавства.

З урахуванням потреб та можливостей територіальної громади у Центрі може бути запроваджено підсумований облік робочого часу відповідно до норм Кодексу законів про працю України.

23.       Центр забезпечує для працівників, які надають соціальні послуги:

·                    створення належних умов для професійної діяльності (у тому числі підвищення кваліфікації, супервізії);

·                    проведення профілактичного медичного огляду;

·                    надання спеціального одягу, взуття, інвентарю, велосипедів, проїзних квитків або виплату грошової компенсації за їх придбання відповідно до норм, затверджених засновником;

·                    створення безпечних умов праці.

24.       Ведення діловодства, бухгалтерського обліку та статистичної звітності у Центрі здійснюється відповідно до законодавства.

25. Моніторинг та оцінювання якості соціальних послуг у Центрі проводиться відповідно до законодавства.

Контроль за додержанням Центром вимог законодавства у сфері надання соціальних послуг здійснюється в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

26. Центр володіє та користується майном, яке передано йому на праві оперативного управління органом, що його утворив, юридичними та фізичними особами, а також майном, придбаним за рахунок коштів місцевих бюджетів та інших джерел, не заборонених законодавством.

Центр має право на придбання та оренду обладнання, необхідного для забезпечення функціонування центру.

27. Засновник забезпечує створення та розвиток у Центрі необхідної матеріально-технічної бази, в тому числі відповідність приміщень санітарно-гігієнічним, будівельним і технічним нормам, вимогам пожежної безпеки та іншим нормам згідно із законодавством.

 

 

     

 Селищний голова                                                             Олег МИКИТИН

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь