Лопатинська громада
Львівська область, Червоноградський район

Проєкти рішень 15 сесії 8 скликання (ч.3)

Дата: 20.12.2021 15:48
Кількість переглядів: 628

Безымянный

ЛОПАТИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

 

ЧЕРВОНОГРАДСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ   ОБЛАСТІ

15    СЕСІЯ    8  СКЛИКАННЯ

                                                                Р І Ш Е Н Н Я                

 

від 23 грудня   2021  року                      № 12                                   смт. Лопатин

 

Про місцевий бюджет

Лопатинської селищної  

територіальної громади

на  2022 рік 

13538000000

(код бюджету)

Відповідно до статей 75, 76, 77 Бюджетного кодексу України, Закону України «Про Державний бюджет України на 2022 рік», відповідно до пункту 23 частини 1 статті 26, статей 59 та 61 Закону України "Про місцеве самоврядування", а також враховуючи висновки постійних комісій Лопатинська селищна  рада 

ВИРІШИЛА:

1. Визначити на 2022 рік:

доходи місцевого бюджету у сумі 97 720 400 гривень, у тому числі доходи загального фонду місцевого бюджету 96 390 400 гривень та доходи спеціального фонду 1 330 000 згідно з додатком 1 до цього рішення;

видатки місцевого бюджету у сумі 97 720 400 гривень, у тому числі доходи загального фонду місцевого бюджету 96 390 400 гривень та доходи спеціального фонду 1 330 000 згідно;

- оборотний залишок бюджетних коштів місцевого бюджету у розмірі 200 000 гривень, що становить 0,20 відсотка видатків загального фонду місцевого бюджету, визначених цим пунктом згідно з додатком 2 до цього рішення;

резервний фонд місцевого бюджету у розмірі 100 000 гривень. що становить 0,11 відсотків видатків загального фонду місцевого бюджету, визначених цим пунктом.

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів обласного бюджету на 2022 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком 3.

3. Затвердити на 2022 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 4.

4. Затвердити розподіл витрат місцевого бюджету на реалізацію місцевих програм згідно з додатком 5.

5. Установити, що у загальному фонді місцевого бюджету на 2022 рік:

1) до доходів загального фонду місцевого бюджету належать доходи, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтями 97, 103-2, 103-4, 105  Бюджетного кодексу України (крім субвенцій, визначених статтею 69-1 та частиною першою статті 71 Бюджетного кодексу України), а також такі надходження відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України 2022 рік»:

- освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам в сумі      36 492 600 гривень;

-   базова дотація в сумі 18 339 900 гривень;

2) джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені статтею 72 Бюджетного кодексу України;

6. Установити, що джерелами формування спеціального фонду бюджету об’єднаної територіальної громади на 2021 рік:

1) у частині доходів є надходження, визначені статтями 69-1 та 71 Бюджетного кодексу України:

- екологічний податок ;

- власні надходження бюджетних установ;

2) у частині фінансування є надходження, визначені пунктом 10 частини 1 статті 71 Бюджетного кодексу України;

7. Установити, що у 2022 році кошти, отримані до спеціального фонду бюджету територіальної громади згідно з відповідними пунктами частини першої статті 71 Бюджетного кодексу України, спрямовуються на реалізацію заходів, визначених частиною другою статті 71 Бюджетного кодексу України, а кошти, отримані до спеціального фонду згідно з відповідними підпунктами абзацу другого пункту 7 цього рішення, спрямовуються відповідно на:

- реалізацію природоохоронних заходів ( за рахунок надходжень екологічного податку);

- на утримання бюджетних установ ( за рахунок власних надходжень бюджетних установ).

8. Визначити на 2022 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками місцевого бюджету видатки загального фонду на:

оплату праці працівників бюджетних установ;

– нарахування на заробітну плату;

– придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

– забезпечення продуктами харчування;

– оплату комунальних послуг та енергоносіїв;

– поточні трансферти населенню;

– поточні трансферти місцевим бюджетам.

9. Відповідно до пункту 8 статті 16 Бюджетного кодексу України та статті 65, пункту 2 статті 70 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» надати  право начальнику фінансового відділу   Лопатинської селищної  ради право у межах поточного бюджетного періоду здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів бюджету об’єднаної територіальної громади на депозитах з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду.

10. Відповідно до статті 43 та пункту 1 статті 73 Бюджетного кодексу України надати право фінансовому відділу Лопатинської селищної ради в собі начальника, отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів місцевого бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

11. Головному розпоряднику коштів бюджету  територіальної громади забезпечити виконання норм статей 20, 28 Бюджетного кодексу України стосовно:

1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням;

2) здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;

3) забезпечення доступності інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:

здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2022 року;

оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;

4) забезпечення в першочерговому порядку потреби в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; та проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами;

12.  З метою збереження кадрового потенціалу керівникам бюджетних установ здійснювати диференціацію заробітної плати працівників, які отримують заробітну плату на рівні мінімальної у межах фонду оплати праці, шляхом встановлення доплат, надбавок, премій з урахуванням складності, відповідальності та умов виконуваної роботи, кваліфікації працівника, результатів його роботи відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 р. №1037 «Про оплату праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери».

13. Керуючись частинами 7,8 статті 23 Бюджетного кодексу України у процесі виконання  територіальної громади:

1) у разі необхідності здійснення перерозподілу бюджетних призначень в межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника коштів перерозподіл видатків бюджету і надання кредитів з бюджету за бюджетними програмами, включаючи резервний фонд бюджету, додаткові дотації та субвенції а також збільшення видатків розвитку за рахунок зменшення інших видатків (окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету) здійснюються виконавчим комітетом  Лопатинської селищної ради, за погодженням з постійною комісією селищної ради з питань планування, бюджету,фінансів,енергозбереження та інвестиції  при Лопатинській селищній раді, з наступним внесенням  змін до рішення про місцевий  бюджет;

2) у межах загального обсягу бюджетних призначень за бюджетною програмою, окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету фінансовий відділ  Лопатинської селищної  ради за обгрунтованим поданням бюджетних установ здійснює перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі бюджету та кошторисі, в розрізі економічної класифікації видатків бюджету.

14. Надати право селищному  голові затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для головних розпорядників коштів.

15. Відповідно до статті 101 Бюджетного кодексу України  делегувати селищному голові повноваження в процесі виконання місцевого бюджету  заключати договори щодо умов надання субвенції з селищного  бюджету та отримання їх з інших місцевих бюджетів.

16. Надходження від орендної плати за користування майновим комплексом та іншим майном, що перебуває у комунальній власності, надходить в повному обсязі до селищного бюджету.

 

17. У разі внесення Міністерством фінансів України змін і доповнень до бюджетної класифікації в частині присвоєння окремим трансфертам,  доходам і видаткам найменувань та кодів класифікації, фінансовому відділу селищної ради враховувати такі зміни під час складання та виконання розпису селищного бюджету на 2022 рік.

18. Дане рішення набирає чинності з 01 січня 2022р..

19. Додатки 1-5 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

20. Начальнику фінансовго відділу Лопатинської селищної ради оприлюднити дане рішення в десятиденний строк з дня його прийняття відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України офіційному веб-сайті Лопатинської селищної ради.

21. Контроль за виконанням цього рішення покласти на  постійну комісію селищної  ради з питань планування бюджету та фінансів .  

 

 

 

 

             СЕЛИЩНИЙ  ГОЛОВА                                   Олег  МИКИТИН                     

      Додаток 1      
      до рішення сесі Лопатинської селищної ради  
      від 23 грудня 2021року  №    
             
ДОХОДИ

місцевого бюджету на 2022 рік
 
          (грн)  
Код Найменування згідно з Класифікацією доходів бюджету Усього Загальний фонд Спеціальний фонд  
усього у тому числі бюджет розвитку  
 
1 2 3 4 5 6  
10000000 Податкові надходження   37 685 000,00 37 655 000,00 30 000,00 0,00  
11000000 Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості   22 254 200,00 22 254 200,00 0,00 0,00  
11010000 Податок та збір на доходи фізичних осіб 22 254 200,00 22 254 200,00 0,00 0,00  
11010100 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати 17 110 000,00 17 110 000,00 0,00 0,00  
11010200 Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами 264 400,00 264 400,00 0,00 0,00  
11010400 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата 4 787 000,00 4 787 000,00 0,00 0,00  
11010500 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування 92 800,00 92 800,00 0,00 0,00  
13000000 Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів  1 582 900,00 1 582 900,00 0,00 0,00  
13010000 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів  1 571 800,00 1 571 800,00 0,00 0,00  
13010100 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування  1 435 000,00 1 435 000,00 0,00 0,00  
13010200 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування)  136 800,00 136 800,00 0,00 0,00  
13030000 Рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення 3 400,00 3 400,00 0,00 0,00  
13030100 Рентна плата за користування надрами для видобування інших корисних копалин загальнодержавного значення 3 400,00 3 400,00 0,00 0,00  
13040000 Рентна плата за користування надрами місцевого значення 7 700,00 7 700,00 0,00 0,00  
13040100 Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин місцевого значення 7 700,00 7 700,00 0,00 0,00  
14000000 Внутрішні податки на товари та послуги   1 062 500,00 1 062 500,00 0,00 0,00  
14020000 Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)  157 900,00 157 900,00 0,00 0,00  
14021900 Пальне 157 900,00 157 900,00 0,00 0,00  
14030000 Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)  521 500,00 521 500,00 0,00 0,00  
14031900 Пальне 521 500,00 521 500,00 0,00 0,00  
14040000 Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів  383 100,00 383 100,00 0,00 0,00  
18000000 Місцеві податки та збори, що сплачуються (перераховуються) згідно з Податковим кодексом України 12 755 400,00 12 755 400,00 0,00 0,00  
18010000 Податок на майно  5 881 100,00 5 881 100,00 0,00 0,00  
18010100 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості  700,00 700,00 0,00 0,00  
18010200 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості  35 000,00 35 000,00 0,00 0,00  
18010300 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості  105 000,00 105 000,00 0,00 0,00  
18010400 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості  180 000,00 180 000,00 0,00 0,00  
18010500 Земельний податок з юридичних осіб  518 800,00 518 800,00 0,00 0,00  
18010600 Орендна плата з юридичних осіб  3 500 000,00 3 500 000,00 0,00 0,00  
18010700 Земельний податок з фізичних осіб  911 600,00 911 600,00 0,00 0,00  
18010900 Орендна плата з фізичних осіб  580 000,00 580 000,00 0,00 0,00  
18011100 Транспортний податок з юридичних осіб  50 000,00 50 000,00 0,00 0,00  
18050000 Єдиний податок   6 874 300,00 6 874 300,00 0,00 0,00  
18050300 Єдиний податок з юридичних осіб  14 600,00 14 600,00 0,00 0,00  
18050400 Єдиний податок з фізичних осіб  5 538 600,00 5 538 600,00 0,00 0,00  
18050500 Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків`  1 321 100,00 1 321 100,00 0,00 0,00  
19000000 Інші податки та збори  30 000,00 0,00 30 000,00 0,00  
19010000 Екологічний податок  30 000,00 0,00 30 000,00 0,00  
19010100 Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю) 29 200,00 0,00 29 200,00 0,00  
19010200 Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об`єкти  800,00 0,00 800,00 0,00  
20000000 Неподаткові надходження   3 563 300,00 2 263 300,00 1 300 000,00 0,00  
21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності   22 000,00 22 000,00 0,00 0,00  
21080000 Інші надходження   22 000,00 22 000,00 0,00 0,00  
21081100 Адміністративні штрафи та інші санкції  20 000,00 20 000,00 0,00 0,00  
21081700 Плата за встановлення земельного сервітуту 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00  
22000000 Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності  2 241 300,00 2 241 300,00 0,00 0,00  
22010000 Плата за надання адміністративних послуг 2 191 000,00 2 191 000,00 0,00 0,00  
22010300 Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань 111 000,00 111 000,00 0,00 0,00  
22012500 Плата за надання інших адміністративних послуг 180 000,00 180 000,00 0,00 0,00  
22012600 Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень  1 900 000,00 1 900 000,00 0,00 0,00  
22080000 Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном   40 000,00 40 000,00 0,00 0,00  
22080400 Надходження від орендної плати за користування майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності 40 000,00 40 000,00 0,00 0,00  
22090000 Державне мито   300,00 300,00 0,00 0,00  
22090100 Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування   300,00 300,00 0,00 0,00  
22130000 Орендна плата за водні об`єкти (їх частини), що надаються в користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, районними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими радами  10 000,00 10 000,00 0,00 0,00  
25000000 Власні надходження бюджетних установ   1 300 000,00 0,00 1 300 000,00 0,00  
25010000 Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством  1 300 000,00 0,00 1 300 000,00 0,00  
25010100 Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю  1 288 000,00 0,00 1 288 000,00 0,00  
25010300 Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України `Про оренду державного та комунального майна` 12 000,00 0,00 12 000,00 0,00  
  Усього доходів (без урахування міжбюджетних трансфертів) 41 248 300,00 39 918 300,00 1 330 000,00 0,00  
40000000 Офіційні трансферти   56 472 100,00 56 472 100,00 0,00 0,00  
41000000 Від органів державного управління   56 472 100,00 56 472 100,00 0,00 0,00  
41020000 Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам 18 339 900,00 18 339 900,00 0,00 0,00  
41020100 Базова дотація  18 339 900,00 18 339 900,00 0,00 0,00  
41030000 Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 36 492 600,00 36 492 600,00 0,00 0,00  
41033900 Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам  36 492 600,00 36 492 600,00 0,00 0,00  
41040000 Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 1 573 100,00 1 573 100,00 0,00 0,00  
41040200 Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету 1 573 100,00 1 573 100,00 0,00 0,00  
41050000 Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 66 500,00 66 500,00 0,00 0,00  
41051200 Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 66 500,00 66 500,00 0,00 0,00  
X Разом доходів 97 720 400,00 96 390 400,00 1 330 000,00 0,00  
             
             
  Секретар селищної ради     Галина БІЛИК  

 

      Додаток 2                        
      до рішення сесі Лопатинської селищної ради                    
      від 23 грудня 2021року №                      
                               
ФІНАНСУВАННЯ

місцевого бюджету на 2022 рік
                   
1353800000                              
(код бюджету)         (грн)                    
Код Найменування згідно з Класифікацією фінансування бюджету Усього Загальний фонд Спеціальний фонд                    
усього у тому числі бюджет розвитку                    
                   
1 2 3 4 5 6                    
Фінансування за типом кредитора                    
200000 Внутрішнє фінансування 0,00 0,00 0,00 0,00                    
208000 Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів 0,00 0,00 0,00 0,00                    
208100 На початок періоду 200 000,00 200 000,00 0,00 0,00                    
208200 На кінець періоду 200 000,00 200 000,00 0,00 0,00                    
X Загальне фінансування 0,00 0,00 0,00 0,00                    
Фінансування за типом боргового зобов’язання                    
600000 Фінансування за активними операціями 0,00 0,00 0,00 0,00                    
602000 Зміни обсягів бюджетних коштів 0,00 0,00 0,00 0,00                    
602100 На початок періоду 200 000,00 200 000,00 0,00 0,00                    
602200 На кінець періоду 200 000,00 200 000,00 0,00 0,00                    
X Загальне фінансування 0,00 0,00 0,00 0,00                    
                               
                               
  Секретар селищної ради     Галина БІЛИК                      
                        Додаток 3      
                        до рішення сесі Лопатинської селищної ради
                        від 23 грудня 2022року №  
РОЗПОДІЛ
видатків місцевого бюджету на 2022 рік
1353800000                              
(код бюджету)                             (грн.)
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/ відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету Загальний фонд Спеціальний фонд Разом
усього видатки споживання
            Додаток 4                    
              до рішення сесії Лопатинської селищної ради                
      від 23 грудня 2021року №              
Міжбюджетні трансферти  на 2022р                  
13538000000                                  
(код бюджету)                                  
Код класифікації доходу бюджету/Код бюджету Найменування трансферту / найменування бюджету- надавача міжбюджетного трансферту Показники міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів   Усього Показники міжбюджетних трансфертів  іншим бюджетам                
трансферти до загального фонду бюджету   трансферти із загального фонду бюджету Усього                
                 
Базова дотація Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам  Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету проведення розрахунків протягом опалювального періоду за енергоносії та комунальні послуги, які споживаються установами, організаціями, підприємствами, що утримуються за рахунок відповідних місцевих бюджетів за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету Інші субвенції з місцевого бюджету (На відшкодування утримання ЗДО)                  
    ККД 41020100 ККД 41033900 ККД 41040200     КПКВ 0119770 КПКВ 0119770                
  Державний бюджет 18339900,00 36492600,00     54832500,00                      
13100000000 Обласний бюджет      1083100,00 490000,00 1573100,00                      
13552000000 Бюджет Добротвірської селищної територіальної громади           55000,00   55000,00                
  Всього 0,00       56405600,00 55000,00 0,00 55000,00                
                                   
                                   
Секретар селищної ради     Галина БІЛИК                            
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
 Розподіл витрат  бюджету Лопатинської селищної ради на реалізацію місцевих /регіональних програм у 2022 році                
13538000000                                  
(код бюджету)                                  
                  грн.                
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування  Найменування місцевої/регіональної програми Дата та номер документа, яким затверджено місцеву регіональну програму Усього Загальний фонд Спеціальний фонд                
усього у тому числі бюджет розвитку                
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10                
0100000     Лопатинська селищна рада     8 799 860,00 8 769 860,00 30 000,00 0,00                
0110180 0180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління Програми  фінансового забезпечення представницьких витрат та інших видатків, пов’язаних з діяльністю Лопатинської  селищної ради на  2022 -2024 роки   50 000,00 50 000,00 0,00 0,00                
0110180 0180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління Програма з розробки «Стратеії розвитку Лопатинської селищної територіальної громади на 2022-2027роки» на 2022 -2024 роки 02.11.2021р.№ 50 000,00 50 000,00                    
0112010 2010 0731 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню Програма підтримки галузі охорони здоров"я на 2022-2024 роки   2 188 000,00 2 188 000,00 0,00 0,00                
0112112 2112 0725 Первинна медична допомога населенню, що надається фельдшерськими, фельдшерсько-акушерськими пунктами   118 460,00 118 460,00 0,00 0,00                
0112113 2113 0721 Первинна медична допомога населенню, що надається амбулаторно-поліклінічними закладами (відділеннями)   368 900,00 368 900,00 0,00 0,00                
0113033 3033 1070 Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян Програма компенсації пільгового проїзду окремих категорій громадян (мешканців Лопатинської ТГ) на автомобільному транспорті    загального користування на 2022-2024 роки   100 000,00 100 000,00 0,00 0,00                
0113140 3140 1040 Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) ПРОГРАМА                                                          оздоровлення та відпочинку дітей учасників АТО Лопатинської територіальної громади на 2022-2024роки   100 000,00 100 000,00                    
0113160 3160 1010 Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги Комплексна програма соціального захисту населення Лопатинської  територіальної громади на 2022-2024р.   300 000,00 300 000,00 0,00 0,00                
0113180 3180 1060 Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг   100 000,00 100 000,00 0,00 0,00                
0113242 3242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення   300 000,00 300 000,00                    
0114082 4082 0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва Програма
проведення культурно-масових заходів на території Лопатинської територіальної громади  в   2022-2024 роках
  150 000,00 150 000,00                    
0115011 5011 0810 Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту ПРОГРАМА
розвитку фізичної культури та спорту
 на території   Лопатинської територіальної громади  в   2022-2024роках
  90 000,00 90 000,00                    
0115062 5062 0810 Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно -спортивну діяльність в регіоні   90 000,00 90 000,00                    
0116030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів Програма  розвитку  житлово -комунального  господарства Лопатинської ТГ на 2022-2024р.   3 500 000,00 3 500 000,00                    
0117130 7130 0421 Здійснення заходів із землеустрою Програма з  проведення інвентаризації земель  комунальної   
         власності  на території Лопатинської селищної територіальної громади
         на  2022-2024 рік
  120 000,00 120 000,00 0,00 0,00                
0117461 7461 0456 Утримання та розвиток авомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету Програма  ремонту та утримання вулиць і доріг комунальної власності по Лопатинської ТГ на 2022-2024р.   1 000 000,00 1 000 000,00                    
0117680 7680 0490 Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування Програма підтримки розвитку місцевого самоврядування в смт.Лопатин в 2022-2024 роках   19 500,00 19 500,00 0,00 0,00                
1117693 7693 0490 Інші заходи, пов`язані з економічною діяльністю Програма
управління та ефективного використання майна комунальної власності Лопатинської територіальної громади на 2022-2024 роки
  75 000,00 75 000,00 0,00 0,00                
0118330 8330 0540 Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів Програма охорони навколишнього середовища на територій Лопатинської селищної об'єднаної територіальної громади на 2022-2024р.   150 000,00 150 000,00                    
0118340 8340 0540 Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів   30 000,00   30 000,00 0,00                
      Всього х х 8 799 860,00 8 769 860,00 30 000,00 0,00                
з них
видатки розвитку усього у тому числі бюджет розвитку видатки споживання з них видатки розвитку
оплата праці комунальні послуги та енергоносії оплата праці комунальні послуги та енергоносії
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
0100000     Апарат (секретаріат) місцевої ради (Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських рад, районних рад і рад міст обласного та республіканського Автономної Республіки Крим, районного значення, селищних, сільс 95 563 430,00 92 063 430,00 61 709 490,00 7 534 760,00 3 500 000,00 1 330 000,00 0,00 1 330 000,00 146 969,00 0,00 0,00 96 893 430,00
0110000     Апарат (секретаріат) місцевої ради (Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських рад, районних рад і рад міст обласного та республіканського Автономної Республіки Крим, районного значення, селищних, сільс 95 563 430,00 92 063 430,00 61 709 490,00 7 534 760,00 3 500 000,00 1 330 000,00 0,00 1 330 000,00 146 969,00 0,00 0,00 96 893 430,00
0110150 0150 0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад 9 486 970,00 9 486 970,00 7 078 500,00 446 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 486 970,00
0110160 0160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах 239 215,00 239 215,00 165 750,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 239 215,00
0110180 0180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00
0111010 1010 0910 Надання дошкільної освіти 8 441 205,00 8 441 205,00 5 449 710,00 821 135,00 0,00 440 000,00 0,00 440 000,00 0,00 0,00 0,00 8 881 205,00
0111021 1021 0921 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти 20 132 785,00 20 132 785,00 10 115 390,00 5 699 205,00 0,00 604 450,00 0,00 604 450,00 0,00 0,00 0,00 20 737 235,00
0111031 1031 0921 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти 36 492 600,00 36 492 600,00 29 911 960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 492 600,00
0111070 1070 0960 Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми 1 243 895,00 1 243 895,00 965 040,00 30 020,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 243 895,00
0111080 1080 0960 Надання спеціальної освіти мистецькими школами 3 135 545,00 3 135 545,00 2 442 420,00 155 795,00 0,00 233 550,00 0,00 233 550,00 146 969,00 0,00 0,00 3 369 095,00
0111142 1142 0990 Інші програми та заходи у сфері освіти 1 810,00 1 810,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 810,00
0111200 1200 0990 Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами 66 500,00 66 500,00 40 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66 500,00
0112010 2010 0731 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню 2 188 000,00 2 188 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 188 000,00
0112112 2112 0725 Первинна медична допомога населенню, що надається фельдшерськими, фельдшерсько-акушерськими пунктами 118 460,00 118 460,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 118 460,00
0112113 2113 0721 Первинна медична допомога населенню, що надається амбулаторно-поліклінічними закладами (відділеннями) 368 900,00 368 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 368 900,00
0113033 3033 1070 Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00
0113140 3140 1040 Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00
0113160 3160 1010 Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги 300 000,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300 000,00
0113180 3180 1060 Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00
0113241 3241 1090 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 2 935 390,00 2 935 390,00 2 245 980,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 935 390,00
0113242 3242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 300 000,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300 000,00
0114030 4030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек 1 224 100,00 1 224 100,00 942 420,00 39 620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 224 100,00
0114060 4060 0828 Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів 3 075 015,00 3 075 015,00 2 188 580,00 326 085,00 0,00 22 000,00 0,00 22 000,00 0,00 0,00 0,00 3 097 015,00
0114082 4082 0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва 150 000,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150 000,00
0115011 5011 0810 Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту 90 000,00 90 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90 000,00
0115062 5062 0810 Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні 90 000,00 90 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90 000,00
0116030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів 3 500 000,00 0,00 0,00 0,00 3 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 500 000,00
0117130 7130 0421 Здійснення заходів із землеустрою 120 000,00 120 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120 000,00
0117461 7461 0456 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету 1 000 000,00 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000 000,00
0117680 7680 0490 Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування 19 500,00 19 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 500,00
0117693 7693 0490 Інші заходи, пов`язані з економічною діяльністю 75 000,00 75 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75 000,00
0118130 8130 0320 Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони 218 540,00 218 540,00 163 580,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 218 540,00
0118330 8330 0540 Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів 150 000,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150 000,00
0118340 8340 0540 Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00
3700000     Фінансовий відділ Лопатинської с.р. 826 970,00 726 970,00 516 000,00 13 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 826 970,00
3710000     Орган з питань фінансів 826 970,00 726 970,00 516 000,00 13 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 826 970,00
3710160 0160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах 671 970,00 671 970,00 516 000,00 13 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 671 970,00
3718710 8710 0133 Резервний фонд місцевого бюджету 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00
3719770 9770 0180 Інші субвенції з місцевого бюджету 55 000,00 55 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55 000,00
X X X УСЬОГО 96 390 400,00 92 790 400,00 62 225 490,00 7 548 210,00 3 500 000,00 1 330 000,00 0,00 1 330 000,00 146 969,00 0,00 0,00 97 720 400,00

 

 

Безымянный ПРОЄКТ                

 

ЛОПАТИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ЧЕРВОНОГРАДСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ   ОБЛАСТІ

15    СЕСІЯ    8  СКЛИКАННЯ

                                                      Р І Ш Е Н Н Я                

від  23   грудня   2021  року             № 15                                 смт. Лопатин

Про затвердження Порядку складання,

затвердження , контролю  виконання

 фінансового плану Комунального некомерційного

підприємства « Лопатинська районна

лікарня» Лопатинської селищної ради Львівської області  

 

Керуючись  ст. 26,60  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 24, 75, 78 Господарського кодексу України, Наказу Міністерства економічного розвитку та торгівлі України від 02.03 2015 р.№ 205 « Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб’єкта господарювання державного сектору економіки»,   Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення» з метою вдосконалення порядку фінансового планування та забезпечення раціонального використання бюджетних коштів враховуючи  висновки постійних депутатських

ВИРІШИЛА:

  1. Затвердити Порядок складання, затвердження та контролю за виконанням фінансового плану Комунального некомерційного підприємства «Лопатинська районна лікарня» Лопатинської селищної  ради Львівської області  (Додаток 1).
  2. Контороль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань планування,бюджету,  фінансів,енергозбереження та інвестиції  

 

 

 

Селищний  голова                                                             Олег МИКИТИН

Додаток 1

Затверджено

рішенням  15 сесії 8 скликання

Лопатинської  селищної ради

№   від  23.12. 2021 р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОРЯДОК

складання, затвердження та контролю за виконанням

фінансового плану

Комунального некомерційного підприємства «Лопатинська районна лікарня» Лопатинсьокої селищної  ради Львівської області

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Цей Порядок визначає процедуру складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану Комунального некомерційного підприємства «Лопатинська районна лікарня» Лопатинської селищної ради  Львівської області»  (далі – Порядок).

2. Фінансовий план підприємства складається за формою згідно з додатком 1 до цього Порядку на кожний наступний рік з поквартальною розбивкою і відображає очікувані фінансові результати в запланованому році. Фінансовий план підприємства містить інформацію щодо фактичних показників минулого року, планових і прогнозних показників поточного року, запланованих показників на плановий рік, а також інформацію згідно із стратегічним планом розвитку підприємства.

Під час складання фінансового плану, звіту про його виконання та підготовки пояснювальної записки підприємство використовує Рекомендації щодо порядку складання річного фінансового плану та звіту про його виконання, підготовки пояснювальних записок до них, згідно з додатком 2 до Порядку.

3. Проект фінансового плану підприємства, підписаний керівником підприємства, разом з пояснювальною запискою в паперовому та електронному вигляді подається фінансовому відділу Лопатинської селищної ради (далі Фінансовий відділ) до 1 листопада  року, що передує плановому (на 2022 рік – до 23 грудня поточного року).

До проекту фінансового плану підприємства додаються :

1). Результати аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства за попередній рік, а також показники господарської діяльності та розвитку підприємства в поточному році та на плановий рік, в тому числі:

- відомості про майно підприємства;

- дані про дебіторську та кредиторську заборгованість;

- відомості про претензійно-позовну роботу;

- детальна інформація про залучення, витрачання та погашення кредитних коштів;

2). проект штатного розпису на плановий рік;

3). проблемні питання діяльності підприємства та пропозиції по їх вирішенню;

4). затверджені заходи стратегічного плану розвитку підприємства на плановий рік;

5). проект інвестиційної програми підприємства на плановий рік (за наявності);

6). інша інформація.

Фінансовий план підприємства за рік, що минув, не підлягає затвердженню.

4. Фінансовий відділ Лопатинської селищної ради у термін, що становить не більш як 10 календарних днів з дня надходження проекту фінансового плану підприємства, здійснює аналіз зазначеного проекту та приймає рішення щодо його погодження або повернення на доопрацювання, про що в письмовій формі повідомляється підприємство. У разі погодження фінансового плану Фінансовий відділ  готує проект рішення та надає його на розгляд та затвердження сесією Лопатинської селищної ради.

У разі повернення проекту фінансового плану підприємства на доопрацювання керівник підприємства упродовж 10 днів з дня надходження проекту організовує його доопрацювання з урахуванням зауважень та подає його на повторне погодження/затвердження.

У разі затвердження фінансового плану робиться відмітка про це на титульному аркуші проекту фінансового плану відповідно до затвердженої форми.

5. Зміни до затвердженого фінансового плану підприємства можуть уноситись відповідно до потреби  впродовж планового року.

Проект змін до фінансового плану підприємства з пояснювальною запискою про причини змін готується підприємством і подаються фінансовому відділу Лопатинської селищної  ради.

6. Фінансовий відділ протягом  10 днів готує проект рішення щодо внесення змін до фінансового плану підприємства та подає змінений фінансовий план підприємства на розгляд та затвердження сесією Лопатинської селищної ради  із зазначенням підстав внесення змін до нього.

Мотивована відмова про підстави відхилення змін до фінансового плану підприємства надсилається в письмовій формі.

7. Контроль за своєчасним складанням фінансового плану підприємства несе керівник підприємства. Контроль за  виконанням показників затверджених фінансових планів підприємств здійснює фінансовий відділ Лопатинської селищної ради. Відповідальність за достовірність та обґрунтованість планування окремих показників та показників звітності несе керівник підприємства.

8. Звіт про виконання фінансового плану,  підприємство надає фінансовому відділу Лопатинської селищної  ради  разом із пояснювальною запискою щодо результатів діяльності за формою згідно з додатком 3 до Порядку щоквартально разом з фінансовою звітністю: за І, ІІ, ІІІ квартали – до 31 травня, 31 серпня та 30 листопада поточного року, разом із пояснювальною запискою щодо результатів за квартал та із зазначенням причин відхилень фактичних показників від планових.

Звіт про виконання фінансового плану підприємства за ІV квартал подається разом із звітом про виконання фінансового плану за рік не пізніше 31 березня  наступного за звітним роком.

Подана звітність підписується керівником підприємства та засвідчується печаткою.

9. Рішення про розгляд на сесії селищної ради звітів щодо виконання фінансових планів підприємства,  Лопатинська селищна рада приймає  з дотриманням порядку та строків визначених чинним законодавством України та Планом роботи Лопатинської селищної  ради.

10. Керівник підприємства у звіті про роботу, що заслуховується на сесії Лопатинської селищної ради доповідає про виконання показників фінансового плану.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2

                                        до Порядку складання ,

затвердження та контролю

    за виконанням фінансового плану

 КНП "Лопатинська  районна лікарня"

Лопатинскої селищної ради

Львівської області

                                             

 

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ

щодо порядку складання річного фінансового плану та звіту про його виконання, підготовки пояснювальних записок до них

І. Загальні питання

Фінансовий план підприємства (далі - фінансовий план) складається на рік з поквартальною розбивкою та відображає очікувані фінансові результати в запланованому році.

Фінансовий план складається за формою згідно з додатком 1 до Порядку і подається в паперовому та електронному вигляді у форматі Microsoft Excel.

Звіт про виконання фінансового плану складається  щокварталу та за рік за формою згідно з додатком 3 до Порядку і подається в паперовому та електронному вигляді у форматі Microsoft Excel.

У звіті про виконання фінансового плану відображаються фактично отримані доходи і витрати та фактичне надходження і використання фінансових ресурсів за звітний період.

Фінансовий план підприємства та звіт про його виконання складаються на методологічних засадах, визначених національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, міжнародними стандартами фінансової звітності та відповідними обліковими політиками, згідно з якими підприємство складає свою фінансову звітність. Фінансова інформація, яка не є складовою фінансової звітності, формується на методологічних засадах, які застосовуються підприємством відповідно до законодавства, податкової та статистичної звітності.

ІІ. Рекомендації щодо заповнення розділів 1 - 4 фінансового плану підприємства та звіту про його виконання

 

1. Розділ 1 «Формування фінансових результатів».

Показник рядка 130 «Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)» дорівнює сумі рядків 140, 150, 160, 170, 180, 200, 210, 220.

Показник рядка 850 «Нерозподілені доходи/збитки» дорівнює різниці між усього доходів (ряд. 700) і всього витрат (ряд. 800).

2. Розділ 2 «Елементи операційних витрат».

Показник рядка 400 дорівнює сумі рядків 140,150,160,231.

Показник рядка 410 дорівнює сумі рядків 170,236.

Показник рядка 420 дорівнює сумі рядків 180,237.

Показник рядка 430 дорівнює сумі рядків 210,250.

Показник рядка 440 дорівнює сумі рядків 200, 220,232,233,234,235,238,260,270.

3. Розділ 3 «Інвестиційна діяльність».