Лопатинська громада
Львівська область, Червоноградський район

Звіт гуманітарного відділу

Дата: 22.11.2021 09:33
Кількість переглядів: 1044

 

Звіт про роботу гуманітарного відділу Лопатинської селищної ради

за 2021 рік

        Гуманітарний відділ виконавчого комітету Лопатинської селищної ради  розпочав діяльність з 01 квітня 2019 року. Станом на 1 січня 201 року у відділі є 7 штатних одиниць. З них 3-вакантні (спеціаліст по культурі та спорту, головний спеціаліст з питань освіти, спеціаліст з питань методичної роботи).

Відділ забезпечує виконання Конституції і законів України,актів Президента України і Кабінету Міністрів України,наказів Міністерства освіти та науки України,Міністерства культури України,Міністерства охорони здоров’я,Міністерства соціальної політики,Міністерства молоді та спорту України,рішень обласної,селищної ради та її виконавчого комітету,розпоряджень селищного голови та здійснення контролю за їх реалізацією.

Основними завданнями відділу є:

-забезпечення реалізації державної політики у сфері освіти,культури,охорони здоров»я та соціальної політики,фізичної культури та спорту.

За звітний період роботи розроблено та затверджено такі основні документи:

 

--Програму розвитку освіти Лопатинської територіальної громади на 2021-2023 роки,

-Положення «Організація харчування дітей у закладах освіти Лопатинської ТГ на 2021-2022рр.»,

 • Положення про конкурс на посади директорів комунальних закладів загальної середньої освіти Лопатинської ТГ,,
 • Положення про встановлення розміру плати за навчання у початковому спеціалізованому мистецькому навчальному закладі (мистецькій школі) Комунальному закладі «Лопатинська дитяча музична школа»,

Програму проведення культурно-масових заходів по Лопатинскій ТГ на 2021р.:

-Положення про експертну групу з оцінювання професійної діяльності керівних кадрів закладів освіти Лопатинської ТГ;

-Програму оздоровлення та відпочинку дітей учасників АТО

Лопатинської територіальної громади на 2021рік

 -Комплексну програма соціального захисту населення Лопатинської територіальної громади на 2021р

-Програму розвитку фізичної культури та спорту на території Лопатинської територіальної громади в 2021році

- Програму підтримки галузі охорона здоров'я на 2021

 

 • змінено назви  закладів загальної середньої освіти,які приєдналися у 2021році , затверджено Статут Миколаївського ОЗЗСО та  Положення про філії;  затверджено штатні розписи закладів дошкільної та позашкільної освіти, погоджено - загальної середньої освіти; затверджено посадові інструкції керівників закладів освіти, організовано роботу зі зверненнями громадян.

 

 

 Програми активно реалізовуються.

За звітний період  мною опрацьовано 2440 документів. Надано листів, роз’яснень, відповідей 250.

Видано 40 наказів, Отримано та розглянуто 27 письмових звернень. Проведено 10 нарад з керівниками та заступниками (в тому числі і ЗУМ наради)

Підвищила кваліфікацію пройшла курси «Публічне управління розвитком системи освіти» при національній академії педагогічних наук України ДЗВО «Університет менеджменту освіти» та навчання за програмою з менеджменту управління закладами освіти «Освітня академія»;навчання з охорони праці та безпеки життєдіяльності.

Щоденно  проводячи моніторинг вакцинації працівників закладів освіти ,подаю звіти у Департамент освіти і науки ЛОДА, Червоноградську районну адміністрацію, Радехівське управління Держспоживслужби.

 Відповідальна за внесення повних і достовірних відомостей та даних в Єдину державну електронну базу з питань освіти ( ЄДЕБО) –  це збір, верифікація, оброблення, зберігання та захист інформації від закладів освіти нашої громади, їх редагування, постійне підтримання в цілісному та актуальному стані  за допомогою криптографічного програмного забезпечення.

 Також уповноважена Програми Едукейшен - формування замовлень на виготовлення документів про освіту.

Відповідальна за проведення ЗНО та оновлення інформації в довідниках інформаційно-телекомунікаційної системи Українського центру оцінювання якості освіти;

 Уповноважена за складання, подання державної статистичної звітності у сфері дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти та завантаження даних в інформаційно-телекомунікаційну систему «Державна інформаційна система освіти»:подаю такі звіти:

-зведений звіт показників праці;

-зведений звіт про чисельність військовозобов»язаних Лопатинської ТГ,які заброньовані згідно з переліком посад і професій військовозобов»язаних,які підлягають бронюванню на період мобілізації та на воєнний час;

-зведений звіт форма №83-РВК про чисельність та склад педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти;

Зведений звіт ЗЗСО форма №76-РВК (к-сть закладів,учнів,вчителів,гуртки,розподіл учнів за класами,віком,відомості про заклади та їх філії)

-Узагальнений звіт по територіальній громаді за формою № 77- РВК (звіт про кількість дітей шкільного віку);

-зведений звіт про діяльність закладів дошкільної освіти;

-зведений звіт про діяльність позашкільного закладу.

 

Організовую,узагальнюю потребу закладів загальної середньої освіти у підручниках по предметах та класах. Формую потребу в програмі ІСУО та підписую електронним ключем.У 2021 році заклади освіти одержали     1055 підручників для 4 класів та 1681 підручник для 8 класу та 1705 навчально- методичної літератури.

Звіти керівників про роботу закладів культури,соціального центру та охорони здоров»я ми прослухали на попередніх засіданнях виконкому (сесіях) і прийняли до відома,тому я конкретніше зупинюся на реалізації державної політики у сфері освіти та соціального захисту.

У 2021 році  гуманітарним відділом, закладами дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти   здійснювалась цілеспрямована робота щодо реалізації державної політики в системі освіти на виконання Законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про позашкільну освіту», Концепції «Нова українська школа», постанов Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства освіти і науки, інших законодавчих та нормативно-правових документів, що регламентують освітній процес.

           Робота  у 2021 році була спрямована на реалізацію пріоритетних  завдань розвитку освітньої галузі, а саме:

        - впровадження Концепції «Нова українська школа»

        -  сприяння залученню спеціалістів з відповідною фаховою освітою до роботи в закладах освіти;

- впровадження інклюзивної освіти у закладах освіти;

- збереження та розвиток мережі гуртків позашкільного навчального закладу,

       - підтримка обдарованих дітей та талановитої молоді в системі освіти;

       - забезпечення гарячим харчуванням 100% учнів початкових класів та дітей окремих категорій;

      -  оновлення і модернізація матеріально-технічної бази закладів освіти.

 

 

Відповідно до цих пріоритетів упродовж 2021  року за активної підтримки керівництва громади, депутатського корпусу, виконавчого комітету, громади, батьків, керівників закладів освіти та педагогів вживалися заходи для забезпечення функціонування галузі освіти громади, її подальшого розвитку, створення умов для рівного доступу мешканців громади  до якісної освіти.

 

 

          Розвиток дошкільної освіти залишається одним із пріоритетних напрямів державної політики у галузі освіти.

Для задоволення потреб в отриманні дошкільної освіти в громаді  функціонує  4 заклади та 6 груп при закладах дошкільної освіти,  де здобувають  освіту у 2021-22 н.р 267 дітей віком від 3 до 6  років,що на 5 дітей менше ніж минулого навчального року. Дошкільною освітою в громаді охоплено  100% дітей віком від 3 до 6  років. У 2 закладах є інклюзивні групи,в яких навчається 2 дитини з особливими освітніми потребами.

Середній показник чисельності дітей у дошкільних навчальних закладах громади з розрахунку на 100 місць у поточному році  становить 95 дітей, що  свідчить про наявність вільних місць у деяких закладах..

 

У 2021 році пройшли атестацію 5 вихователів та 1 керівник закладів дошкільної освіти.

Органами місцевого самоврядування значна увага приділяється створенню  сучасних умов у закладах дошкільної освіти. Лише в цьому році проведено у всіх закладах дошкільної освіти поточний ремонт згідно планів підготовки закладів до нового навчального року. На виконання Програму розвитку освіти Лопатинської територіальної громади на 2021-2023 роки проведено капітальний ремонт приміщення  ЗДО с. Нивиці на суму 141,902 тис.грн в рамках  заходів соціально-економічного розвитку окремих територій.

 

Загальна середня освіта у нашій громаді з 01 січня 2021 року представлена 12  навчальними закладами. В школах у 2020-2021 н. р навчалося 1087 учнів; у 2021-2022 н.р. навчається 1077 учнів. В умовах децентралізації, задля підвищення  ефективного використання наявних  ресурсів у 2021 році  створено ще один опорний навчальний заклад  - Миколаївський ОЗЗСО з 5-ма філіями та переведено на умови самостійного ведення фінансово- господарської діяльності.

 Одним із пріоритетних напрямків державної політики в галузі освіти є запровадження інклюзивного навчання, що реалізує право на рівний доступ до якісної освіти дітей із особливими освітніми потребами.

 

Для дітей із особливими освітніми потребами  відповідно до рекомендацій інклюзивно - ресурсного центру та  заяв батьків   організовано

 • індивідуальне навчання  для  3 учнів ;
 •  інклюзивне навчання   для 5  учнів

у 4  закладах  загальної середньої освіти громади.

Для 11 осіб   організовано  індивідуальну форму навчання через несформованість класів.

 

 Загалом охоплення дітей шкільною освітою у громаді складає 100%.

 

              Всі заклади освіти вчасно завершили навчальний рік та видали документи про базову та загальну середню освіту випускників 9 та 11 класів. 5 випускників отримали свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою. 2 учні нагороджені Срібною медаллю.   У 2021 році базову загальну середню освіту здобули 117 учнів, повну загальну середню освіту -54.  Учнів  4-их та 9-их класів було звільнено від обов’язкового проходження державної підсумкової атестації. Випускники 11-х класів мали право за власним бажанням пройти державну підсумкову атестацію у формі зовнішнього незалежного оцінювання. Результати ЗНО з чотирьох предметів зараховувалися випускникам як державна підсумкова атестація. Обов’язковими були: українська мова, математика, історія України або іноземна мова, четвертий предмет – на вибір випускника. Гуманітарним відділом  було організовано безоплатне підвезення учнів до пунктів тестування шкільними автобусами.

Одним із важливих аспектів якості є результативність участі випускників у зовнішньому незалежному оцінюванні.У 2021 році Із 472 шкіл Львівської області  ЗЗСО І-ІІІ ст.с.Березівка  займає 74 місце, Опорний заклад «Лопатинська ЗОШ І-ІІІ ст.н.»-294 місце,  Миколаївський ОЗЗСО- 410, ЗЗСОІ-ІІІ ст.с.Сморжів-445.

Тільки один педагог взяв участь в обласному конкурсі «Учитель 2021 року ».Це вчитель укр. мови і літ. ЗЗСО с.Березівка Корнелюк Валентина Василівна, яка зайняла  ІІ місце.

 

Усі ці показники  повинні дати черговий поштовх усім педагогічним колективам, кожному окремому вчителю до перебудови своєї діяльності для покращення якості надання освітніх послуг.

 Сьогодні гостро стоїть проблема кадрового забезпечення закладів загальної середньої освіти. Є потреба забезпеченості шкіл учителями  фізики та інформатики, математики, музичного мистецтва, фізичної культури,англійської мови.

   Відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників при гуманітарному відділі створено атестаційну комісію ІІ рівня,головою якої є начальник гуманітарного відділу. Комісія працює згідно плану роботи.  Кожного року на початку вересня я розробляю та затверджую Положення про експертну групу з оцінювання професійної діяльності керівних кадрів закладів освіти,складаю графік роботи комісії,видаю накази,складаю списки педпрацівників,які атестуються,формую атестаційні характеристики. У 2020-2021 н.р. пройшли атестацію 38 педагогічних працівників,рішення щодо яких приймала атестаційна комісія ІІ рівня. У 2021-2022н.р. буде атестуватися при комісії ІІ рівня 30 педагогічних працівники.

У листопаді я пройшла навчання з питань електронної атестації , який організував Львівський інститут післядипломної освіти, тому цього навчального року будемо запроваджувати  електронну атестацію.

 

Враховуючи рішення Державної комісії з питань техногенно- екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій у листопаді у закладах освіти  проведено І тур І етапу (тільки шкільний) ХІІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської молоді імені Тараса Шевченка та І тур І етапу (тільки шкільний) ХХІІ Міжнародного конкурсу з української імені Петра Яцика. Переможці  матимуть змогу взяти участь у районних та обласних конкурсах.

    З 11 жовтня по 25 жовтня 2021 року у ЗЗСО проведено  І етап учнівських олімпіад. ІІ етап у громаді та районі призупинено.

 

 

За звітний період гуманітарний відділ спрямував діяльність на виконання Програми розвитку освіти.

 

Значна увага  в 2021 році питанню дотримання протиепідемічних заходів у закладах  на період карантину в зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби. На забезпечення освітніх закладів громади засобами  індивідуального захисту працівників (маски, рукавички, щитки), дезінфікуючими засобами та антисептиками використано   47,541 тис.  грн для шкіл,   25,919 тис.грн.  для дитячих садочків.

    Діти, що проживають у віддалених населених пунктах, забезпечені автобусним підвезенням.  Для підвезення 275 учнів, що проживають за межею пішохідної доступності, у 2021 році використовуються 4 шкільних автобуси. Здійснюється безоплатне підвезення дітей до дитячих садочків, а також вчителів та учнів до закладів освіти, для участі у культурних, спортивно-масових заходах, олімпіадах, конкурсах.

У жовтні 2021 року придбано ще один шкільний  автобус.Співфінансування (90%-обласний бюджет,10% кошти  місцевого бюджету.) Згідно Програми розвитку освіти Львівської області на 2021-2025рр 5 шкільних автобусів нашої громади буде облаштовано до кінця року системами трекінгу (відстеження руху )шкільних автобусів.

 

       Питання організації харчування дітей у  закладах  освіти було і залишається одним із актуальних і тут велика роль відводиться селищній раді, яка  спрямовує кошти на харчування дітей.  З місцевого бюджету на харчування учнів у 2021р виділено 508 тис.грн. Безкоштовним гарячим харчуванням у закладах загальної середньої  освіти охоплено учнів 1-4 класів, учнів 5-11 класів з числа категорійних (діти учасників бойових дій; діти з числа внутрішньо переміщених осіб, діти з інвалідністю, діти-сироти; діти, позбавлені батьківського піклування; діти з особливими освітніми потребами, які навчаються у  інклюзивних класах (групах); діти із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям -1-4кл,;діти,які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), загальною чисельністю  89  учнів. Частково звільнені від сплати 50%- 81 учень. Вартість одноразового гарячого харчування у школах     15,00-17,00 грн., для пільгової категорії -  20,00 грн.

У закладах дошкільної освіти від плати за харчування звільняються діти таких  самих пільгових категорій, що і в школах, а також 50-відсоткову пільгу мають діти з багатодітних сімей та напівсироти.  Загальна чисельність звільнених від плати за харчування – 75 дітей (24 дитини-100%,51-50%).---Встановлено  розмір плати, що вносять батьки  за харчування дітей у закладах дошкільної освіти  та дошкільних групах  при школах на рівні 60 відсотків у  селищі і 40 відсотків у сільській місцевості від загальної вартості харчування на одну дитину з розрахунку до 45,00грн. на день.

З  2019 року  заклади освіти, які надають послуги з харчування мають мають розробити, увести в дію та працювати за НАССР — системою управління безпечністю харчових продуктів. Головним завданням системи HACCP є аналіз небезпек і проведення поетапного контролю за усіма етапами приготування страв і продуктів харчування, починаючи від прийому продуктів на склад і до моменту подачі готової страви. Тому,вже другий рік стараємося змінити технологічний підхід на кухнях закладів освіти. Замовили послуги та провели аналіз усіх харчоблоків спеціалістами, закладам освіти надано відповідну документацію по впровадженню ХАСП. Організовано навчання для директорів закладів загальної середньої освіти нашої громади з питань впровадження системи здорового харчування у ЗЗСО в режимі ZOOM. Для усіх директорів закладів освіти організовано навчання-вебінар «Харчова безпека в школах і садочках: підготовка до державних перевірок» .  Так,як із січня 2022р.заклади мають харчувати згідно нового меню,у грудні місяці будуть наради по впровадженню нового меню.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 17.05.2021 року №476 «Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» у 2021 році з 15 по 20 листопада 2021 року в очно-дистанційному форматі організовано навчання асистентів учителів закладів освіти Лопатинської селищної ради .

З метою підготовки вчителів закладів загальної середньої освіти,які забезпечують реалізацію нового Державного стандарту базової середньої освіти в умовах «Нової української школи» у 2022-2023, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 04.04.2018 №237 «Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» у 2021 році» сформовано команду тренерів-педагогів з числа вчителів наших опорних закладів, які проводять навчання  по підготовці 60 вчителів-предметників за освітніми галузями до впровадження Державного стандарту базової середньої освіти. А також 56 вчителів початкових класів пройшли курси НУШ за кошти освітньої субвенції з 15 по 18 листопада в дистанційному режимі без відриву від виробництва.

З метою забезпечення професійного розвитку педагогічних працівників нашої громади, відповідно до державної політики у галузі освіти та забезпечення якості освіти  розпочинаємо формування регіонального замовлення (за кошти обласного бюджету) на підвищення кваліфікації педагогічних працівників  у 2022 році, а також керівників закладів освіти.

З 15 по 18 листопада 2021 року організовано курси для навчання 4 осіб відповідальних у ЗЗСО з питань цивільного захисту населення.

За рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим

відповідно до Порядку затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 квітня 2021 р. No 403 на придбання персональних ноутбуків для педагогічних працівників ЗАКЛАДИ загальної середньої освіти з кількістю здобувачів освіти не менше як 250 осіб та опорні заклади з кількістю здобувачів освіти (без урахування їх кількості у філіях) не менше як 200 осіб та  Заклади загальної середньої освіти з кількістю здобувачів освіти не менш як 100 осіб одержать 37 ноутбуків( згідно вимог  -три ЗЗСО)   .

У 2021-2022 н. р.  нову якісну освіту  отримують      100  першокласників у 11 класах.

11 вчителів  пройшли навчання та   навчають першокласників.

На створення у Лопатинській ТГ Нової української школи   отримано

освітню субвенцію з державного бюджету  - 539,465тис.грн.

 співфінансування з місцевого бюджету – 103,415 тис.грн.

За ці кошти придбано:

меблів( учнівський комплект: стіл+ стілець)-103 комплекти та 3 вчительські столи,1 тумба;

4 ноутбуки та 7 комп’ютерів;

9 багатофункціональних пристроїв;

6 ламінаторів;

6 телевізорів;

сучасні дидактичні матеріали- друковані засоби навчання,

макети,муляжі, об»єкти натуральні  та прилади, пристосування, інструменти.

 

 

 

В рамках проєктів місцевих ініціатив для закладів освіти проведено:

-Заміну вікон у Кустинській загальноосвітній школі І-ІІ ст.-ЗДО філії опорного закладу « Лопатинська ЗОШ І-ІІІ ст.н.» ;

-Заміну вікон у Миколаївському ОЗЗСО;

- «Капітальний ремонт приміщення їдальні опорного закладу "Лопатинська загальноосвітня школа І-ІІІ ст.н." по вулиці Центральна, 23, в смт. Лопатин Львівської області»  :

- «Капітальний ремонт частини даху ЗЗСО I-II ст. в с.Грицеволя Червоноградського району Львівської області»

 - «Капітальний ремонт частини даху ЗЗСО І - ІІІ ст. с. Сморжів філія Миколаївського ОЗЗСО І-ІІІ ст. Лопатинської селищної ради Червоноградського району Львівської області.

 

В рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку:

- придбано твердопаливний котел для ЗЗСО І—ІІІ ст. с. Сморжів (269,50 тис.грн)

- придбано обладнання Інтерактивної панелі для Опорного Закладу “Лопатинська загальноосвітня школа І—ІІІ ст. н.”( 84,650 тис.грн)

- зроблено капітальний ремонт системи опалення   Опорного Закладу “Лопатинська загальноосвітня школа І—ІІІ ст. н.”( 294,721 тис.грн)

-Капітальний ремонт спортивного майданчика (заміна штучного покриття) (285,924 тис.грн.);

-Капітальний ремонт електроосвітлення будівлі Кустинської загальноосвітньої школи І-ІІ ст.-ЗДО філії опорного закладу « Лопатинська ЗОШ І-ІІІ ст.н.» (123,544 тис.грн.) ;

--Капітальний ремонт електроосвітлення будівлі ЗЗСО І-ІІ ст.с.Нивиці (160,227 тис.грн.);

-«Капітальний ремонт частини даху ЗЗСО I-II ст. в с.Куликів (499,944 тис.грн.);

- придбано обладнання Інтерактивної панелі для  Миколаївського ОЗЗСО ( 184,000 тис.грн)

 

   З метою організації фізкультурно-оздоровчої і виховної роботи у закладах загальної середньої освіти,зміцнення здоров»я дітей,залучення їх до регулярних занять руховою активністю,виявлення здібних футболістів та популяризації виду спорту «футбол» у Лопатинській ТГ, гуманітарним відділом,головою методичного об’єднання вчителів фізичного виховання Дмитрівом І.Б. та вчителями фіз.виховання організовано та забезпечено участь команд закладів освіти в спортивних змаганнях по футболу. Проведено у жовтні  2021 року 1 етап: кущові змагання  старших вікових груп з футболу (гравці 2008 р.н. і молодші)з дотриманням санітарних вимог на базі опорних закладів. У листопаді на базі Кустинського закладу проведено 2 етап: першість громади між переможцями 1 етапу . У змаганнях брали участь команди із таких закладів: Лопатинського ОЗСШ, Миколаївського ОЗЗСО,Кустинської ЗОШ І-ІІ ст., ЗЗСО с.Березівка, ЗЗСО с.Щуровичі. Переможці-команда Лопатинського опорного закладу-вчитель Мазепа Н.Г. У квітні 2022року команда переможців Лопатинського ОЗСШ візьме участь в обласних змаганнях за організації Футбольної ліги Львівщини.

 

Лопатинська селищна рада та Львівська ліга футболу нагородила переможців безкоштовними квитками на перегляд гри Україна-Сербівя 16 листопада на арені Львів,а керівник ТЗоВ ім..Шевченка Чорний Ю.Я. надав спонсорську допомогу (40л солярки) для заправки шкільного автобуса.

            Для вшанування величі і звитяги українських героїв ,відповідно до наказу гуманітарного відділу у травні в нашій громаді за участі всіх команд ЗЗСО було відзначено Свято Героїв.За результатами конкурсу «Свято героїв» група учнів Миколаївського ОЗЗСО нагороджена поїздкою на Молодіжний фестиваль «Зашків»(червень місяць).За Зайняте І місце команда Лопатинського ОЗСШ була нагороджена поїздкою в Карпати.

У липні організувала представлення нашої громади у районному заході «Червоноградщина презентує»,яка пройшла на високому рівні.

  З метою національно-патріотичного виховання дітей та учнівської молоді організовано та розпочато  у 2021/2022 навчальному році I етап Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри  «Сокіл» («Джура») для однієї вікової категорії yчacникiв: «Джура — Оборонець» — 15-17 років  з дотриманням законодавства України в частині запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.

Та затверджено  Плани підготовки. Гра стартувала 14 жовтня 2021 року.

З метою забезпечення вшанування та засвідчення поваги до захисників України розробила План заходів з відзначення у 2021 році Дня пам»яті захисників України,які загинули в боротьбі за незалежність,суверенітет і територіальну цілісність України,який був виконаний.

 

В рамках відбору взяли участь у  проекті  “Побудова спроможної освітньої мережі відповідно до потреб громади» у реалізації ініціативи  Програми «U-LEAD з Європою».В даному проекті брали участь громади із шести областей Західного хабу (із Львівської області дві громади-наша та Бродівська. Після заповненої форми аналізу мережі,яка складалася із 10 розділів, ми одержали консультаційну підтримку під час формування оптимальної моделі спроможної мережі,мали змогу обмінятися досвідом з громадами інших областей та надамо можливість ознайомитися усім, хто не байдужий до освітніх проблем.

 

Створено систему позашкільної освіти на базі комунальних закладів  Лопатинський Будинок дитячої та юнацької творчості  та Лопатинська дитяча музична школа.

                                

При  Лопатинському Будинку дитячої та юнацької творчості працює 11 гуртків, 18 груп з них  ( 11 груп)  естетичного та декоративно ужиткового напрямку та 7 груп спортивного напрямку. Один гурток проводиться на базі шкіл громади , а саме танцювальний на базі Кустинської  школи. Решта гуртків проводиться в приміщенні БДЮТ.  До роботи в гуртках залучено 312 дітей віком від 4 до 18 років.   З них 3 дитини інваліди, 13 дітей позбавлених батьківського піклування, 58 дітей з малозабезпечених сімей. Молодшого віку 6-9 років займається  86 дітей, середнього віку  10-14 років  - 203 дітей, старшого віку 15-18 років - 23 дитини.До роботи в гуртках залучаються діти з багатодітних та малозабезпечених сімей, діти з особливими потребами-інваліди, діти сироти та півсироти , діти схильні до правопорушень.       Вся робота в установі спрямована на розвиток творчих здібностей дітей, розвиток  їх естетичної свідомості, здатності до самореалізації та самовдосконалення.                                                                                                                                                       Кадровий склад керівників гуртків БДЮТ включає  9 педагогів. З них основне місце роботи мають 4 працівники,5 – сумісники. Протягом року вихованці БДЮТ приймали активну участь в селищних,районних, обласних та всеукраїнських конкурсах, де здобували призові місця. Всеукраїнський конкурс  «Битва титанів» декоративно-ужиткове мистецтво три І місця, Всеукраїнський конкурс  «Український сувенір» декоративно-ужиткове мистецтво два І місця, одне         ІІ місце і одне ІІІ місце.                                                                                                                                                                Всеукраїнський конкурс  «Люби і знай свій рідний край» декоративно-ужиткове мистецтво  два І місця ,одне      ІІ місце                                                                                                                                                      Всеукраїнський конкурс  «Світ дитинства» ( вокальний) – два ІІ місця                                                           Всеукраїнський конкурс  «Веселкова мрія» ( вокальний) – два  ІІ  і ІІІ місця                                               Обласний конкурс «Різдвяна шопка» декоративно-ужиткове мистецтво  - одне  І місце,два ІІ місця, одне ІІІ місце                                                                                                                                                                     Обласний конкурс «Новорічна композиція» декоративно-ужиткове мистецтво  - одне І місце,два ІІ місця,  два ІІІ місця.                                                                                                                                                        Обласний конкурс «Природа і фантазія» декоративно-ужиткове мистецтво  - три І місця,два ІІ місця, одне ІІІ місце.                                                                                                                                                                                   На заняттях гуртків діти не тільки реалізовують свої мрії,розвивають творчі здібності,  а й набувають навики,які їм  знадобляться в житті. Як хлопці  , так і дівчатка з задоволенням  виготовляють вироби з бісеру, клаптиків тканини, малюють, вишивають  як бісером , так і нитками,малюють писанки,вчаться складати композиції, витинати, співати та малювати.                                                                                                                      В гуртках спортивного  напрямку займається 110 дітей, а саме: «Академія футболу »- 80 дітей, в гуртку «Бокс» - 30 дітей. Є певні досягнення. Так юні футболісти вибороли  кубок ім. В.Хижого зайняли  І місце серед 10 команд з інших міст, наймолодші вихованці «Академії футболу» стали срібними призерами у футбольному турнірі присвяченому 30 річчю з Дня  Незалежності України, зайняли ІІ місце серед 8 команд різних міст. І місце зайняв вихованець з баксу в обласному турнірі в м.Червоноград , присвяченому воїнам АТО.

За  2021 рік з основних засобів та малоцінного інвентаря  було придбано для установи  два нових вогнегасники, господарських матеріалів  та канцтоварів на суму   шість тисяч,  дві тисячі для придбання подарунків переможцям Всеукраїнських та обласних конкурсів. Було придбано 4 тонни торфобрикету та 6 м куб. дров для опалення установи.

Для всебічного розвитку дітей  установа потребує кращого матеріального забезпечення,адже для того, щоб наші діти могли прийняти участь в обласних конкурсах  з хореографії  , потрібне взуття: танцювальні чобітки, черевички,  нові сорочки як для хлопчиків так і для дівчаток, головні убори. Для виступів та проведення дозвілля дітей , конкурсно- розважальних програм необхідний ноутбук , мікрофон,колонка. Для юних спортсменів потрібно придбати дві воротарських форми і 15 футбольних так як дуже велика кількість дітей і тих форм що ми закупили не хватає. Для проведення вечорів, конкурсно розважальних програм потрібно  в зал хоч би з 60 крісел.

Для заохочення та відзначення дітей,які займають призові місця в обласних, всеукраїнських та районних конкурсах необхідні кошти для організації поїздок та цінних подарунків.

На даний час контингент музичної школи налічує 172 учні, педагогічний колектив – 12 чоловік. Музичне відділення – 57 учнів, вивчають гру на фортепіано, скрипці, баяні, акордеоні, бандурі, духових інструментах, навчаються сольного та хорового співу, вивчають теорію музики. Хореографічне відділення – 115 учнів, вивчають народний, класичний, бальний та сучасний танець, музичну грамоту та історію танцю.

Пільгами по оплаті за навчання у 2021/2022 навчальному році користуються:

1.навчаються безкоштовно:       - діти учасників АТО – 8 учнів;

                                                           - діти з багатодітних сімей – 38 учнів.

2.оплачують навчання частково: - двоє дітей з однієї сім’ї /-50%/ – 11  учнів;

                                                             - діти батьків-інвалідів /-50%/ - 1 учень.

            На навчання до КЗ Лопатинська ДМШ доїжджають діти із 12-ти населених пунктів:

 Лопатинська ТГ: Березівка – 2 уч., Хмільно – 10 уч., Нивиці і Трійця – 2 уч., Кустин – 6 уч.,  Куликів – 1 уч., Сморжів – 4 уч., Стремільче – 2 уч..

Інші ТГ : Немилів – 3 уч., Станіславчик – 1 уч., Монастирок Станіславецький –                    1 уч., Топорів – 3 уч..

Придбали для потреб  КЗ Лопатинська ДМШ за 2021 рік:

За кошти Лопатинської селищної ради (сертифікат на 20 тис. грн.):

- фортепіано  - 2 шт.,                                                                                                                                  - скрипка з футляром   - 2 шт..                                                                                           

За кошти, отримані від Львівської обласної ради (60 тис. грн. за перемогу в проекті):

- баян  - 1 шт.,                                                                                                                                                         - акордеон   - 1 шт.,                                                                                                                                       - ролети            - 4 комплекти,                                                                                                                                          - комплектуючі для комп’ютера,                                                                                                            - банкетки для фортепіано    - 3шт.,                                                                                                     - підставка під бандуру   - 1 шт.,                                                                                                                   - перкусійні набори (шумовий оркестр)   - 4 комплекти,                                                   - металофон хроматичний – 1 шт.,                                                                                                               - ксилофон – 1 шт.,                                                                                                                                               - комплект дзвіночків на кнопці  - 1 комплект,                                                                                               - дзвіночки на ручці – 2 шт.,                                                                                                                         - трикутник – 2 шт.,                                                                                                                                               - мікрофон  - 1 шт.,                                                                                                                                          - чохол для бандури – 3 шт.,                                                                                                                           - комплект струн для бандури – 1 комплект,                                                                                               - коса ручна бензинова KING – 1 шт..

Отримали від підприємця Славінського Михайла, як подарунок на ювілей школи, телевізор для класу музично-теоретичних дисциплін та акустичну систему для класу хореографії.

Результати участі в конкурсах за 2021 рік учнів та творчих колективів КЗ Лопатинська ДМШ:

- Всеукраїнський конкурс творчості «Spring life Festival», м.Чернігів – взяв участь 1 колектив, Диплом за 1 місце.

- VII Міжнародний фестиваль танцю і пісні «Черноморска въртележка-2021», Болгарія – взяли участь 1 колектив та 3 учнів, чотири Дипломи за 1 місце.

- IV Всеукраїнський фестиваль-конкурс бандурного мистецтва «Кобзарському роду нема переводу!», м.Кам’янець-Подільський – взяв участь 1 колектив, Диплом за 3 місце.

- II Міжнародний дистанційний фестиваль-конкурс мистецтв «Зоряний янгол», м.Київ – взяла участь 1 учениця, Диплом за 2 місце.

- Канадсько-український фестиваль дитячої та юнацької творчості Торонто 2021, м.Київ - взяла участь 1 учениця, Диплом за 2 місце.

- Відкритий дистанційний фестиваль-конкурс бандурного мистецтва «Хотинський кобзарик», м.Хотин – взяв участь 1 колектив, Диплом за 3 місце.

- Міжнародний багатожанровий фестиваль-конкурс мистецтв «Я Зірка»,                    м.Київ – взяли участь 2 колективи та 8 учнів, 8 Дипломів Гран-прі та 2 Дипломи за 1 місце.

XVI Всеукраїнський онлайн фестиваль різдвяних піснеспівів, м.Острог – взяв участь 1 колектив, Диплом за участь.

- I Відкритий дистанційний виконавський огляд-конкурс «Український ренесанс», м.Київ – взяв участь 1 учень, Диплом за 3 місце.

- Міжнародний онлайн фестиваль «Славянски вэнэц», Болгарія – взяла участь 1 учениця, Диплом за 1 місце.

- Міжнародний двотуровий дистанційний конкурс «Талановита планета», м.Київ – взяли участь 2 колективи, Диплом за 2 місце, Диплом за 3 місце.

- II Всеукраїнський вокальний конкурс «Осінній промінь», м.Миколаїв – взяв участь 1 колектив, диплом за 2 місце.

Ще очікуємо результатів з кількох конкурсів, які відбудуться впродовж грудня місяця 2021 року.

Не всі проблеми вирішені. Проблеми ,які залишилися полягають:

 

 • -в поступовому зменшенні дітей дошкільного віку та молодшого шкільного віку впродовж наступних п»яти років;
 • старша школа у сільській місцевості(10-11 класи) з наповненням до 10 учнів; 
 • -існуванням великої кількості малокомплектних шкіл у сільській місцевості з високою вартістю навчання (9 ЗЗСО) ;
 •  -застарілою матеріально-технічною базою закладів;
 • -у завишеній кількості класів
 • у завишеній кількості педагогічних ставок .

 


 

Одним із важливих напрямів роботи гуманітарного відділу Лопатинської селищної ради є соціальний захист населення територіальної громади, який полягає у забезпеченні виконання заходів по реалізації державної соціальної політики, виконання обласних, місцевих соціальних програм, спрямованих на покращення добробуту малозабезпечених сімей, сімей з дітьми, пільгових категорій.

З січня 2021р  розпочато роботу в гуманітарному відділі щодо прийому мешканців територіальної громади з надання соціальних допомог, пільг та субсидій,та  інших питань віднесених до компетенції відділу,справи приймалися в паперовому вигляді, а з березня було здійснено підключення  до Програмного комплексу «Інтегрованана Інформаційна система «Соціальна громада». Заяви з документами скановані та занесені до програмного комплексу «Соціальна громада» (тобто сформовано електронну заяву та відправлено до УСЗН).

Спеціалістами відділу станом на 01.11.2021 року  було прийнято 916 заяв на призначення усіх видів державних допомог  та відправлено до управління соціального захисту населення райдержадміністрації для подальшої обробки.

 • Субсидії на житлово- комунальні послуги – 200
 • Субсидії на тверде паливо –67
 • Пільги на житлово-комунальні послуги – 56
 • Пільги на тверде паливо – 45
 • Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям – 130
 • Державна соціальна допомога одиноким матерям – 37
 • Державна соціальна допомога багатодітним сім’ям – 20
 • Допомога у зв'язку з вагітністю та пологами непрацюючим жінкам – 33
 • Допомога при народженні дитини – 54
 • Грошова компенсація вартості одноразової натуральної допомоги «пакунок малюка» - 47
 • Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування – 2
 • Допомога особі, яка доглядає за хворою дитиною – 4
 • Державна соціальна допомога особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю – 17
 • Тимчасова державна соціальна допомога непрацюючий осіб, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату – 28
 • Допомога на догляд одиноким малозабезпеченим особам, які за висновком ЛКК закладу охорони здоров'я потребують постійного стороннього догляду (крім осіб з інвалідністю І групи) - 7
 • Одноразова компенсація учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС – 7
 • Допомога жінкам, яким присвоєно звання “Мати-героїня” – 1
 • Тимчасова державна допомога дітям – 9
 • Щомісячна грошова допомога особі, яка проживає разом з особою з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, який за висновком ЛКМЗ потребує постійного стороннього догляду, на догляд за ним – 111
 • Забезпечення засобами реабілітації особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю -  7 осіб.
 • Медична реабілітація(санаторій) – 6.

Спеціалістами щоденно проводиться консультування  мешканців територіальної громади з питань соціальної підтримки населення.

В Лопатинській територіальній громаді проживають 12320 осіб, з них:

164 мешканці, яким встановлено статус особи, на яку поширюється чинність Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»; 12 осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, 12 дітей, позбавлених батьківського піклування; 13 осіб і 3 дітей із числа внутрішньо переміщених; 670 дітей у багатодітних сім’ях; 52 дитини з інвалідністю; близько 3147 осіб похилого віку, з них 106 одиноких осіб знаходяться на обслуговуванні в КЗ «Лопатинський ЦСЗ та СП», 6 дітей, позбавлених батьківського піклування стоять на квартирному обліку та потребують забезпечення житлом.

Відповідно до Комплексної програми соціальної  підтримки у Львівській області  учасників АТО (ООС)та їхніх родин, бійців-добровольців АТО, а також родин Героїв Небесної Сотні на 2021 – 2025 роки були здійснені такі виплати:

  Одноразова адресна допомога демобілізованим воїнам АТО і звільненим особам, безпосереднім учасникам АТО (ООС), які захищали суверенітет та територіальну цілісність України.

 •  3 особи по 3000 грн;
 • Одноразова адресна матеріальна допомога на реабілітацію інвалідів І, ІІ,ІІІ групи (учасники АТО) 5 осіб по 10 000 грн;
 • Виплата грошової допомоги внутрішньо переміщеним особам – учасникам АТО на вирішення матеріально-побутових проблем 1 особа (8000 грн)

Постійно здійснюється інформування учасників АТО (ООС) та членів їхніх родин про соціально важливі зміни, події та заходи.

Проводиться робота з надання і виплати одноразової грошової допомоги на встановлення пам’ятних знаків на могилах 2 померлих учасників АТО, які проживали на території Лопатинської територіальної громади.

Відповідно до Комплексної програми соціальної підтримки окремих категорій громадян Львівської області на 2021-2025 роки були здійснені такі виплати:

 • Виплата адресної грошової допомоги ветеранам УПА, вдовам (вдівцям) політв’язнів і вдовам (вдівцям) ветеранів УПА та реабілітованим за ст.3 «Про реабілітацію жертв політичних репресій України» 50 осіб по 2270 грн отримали кошти;
 • Відшкодування витрат на поховання учасників національно-визвольних змагань 2 особи по 2250 грн;
 • Одноразова адресна допомога від депутатів Львівської обласної ради 6 осіб на суму 13 500 грн;
 •  Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування 8 осіб на суму 1869,40 грн.
 • Сформовані списки і передані в Департамент СЗН Львівської ОДА 18 сімей для надання одноразової адресної допомоги на придбання навчального приладдя дітям із багатодітних малозабезпечених сімей, виплата ще не проводилася.

Відповідно до Комплексної програми соціального захисту населення Лопатинської територіальної громади на 2021 рік були здійснені такі заходи:

 • Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги ( 13 осіб)
 • Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг(11 сімей)
 • Надання одноразової адресної грошової допомоги (надійшло 67 заяв, розглянуто 65, 6 особам відмовлено; 12 осіб, які постраждали внаслідок ЧАЕС отримали виплату у сумі 1000 грн).Всього виплачено одноразової адресної грошової допомоги на суму 132 тис.  грн.
 • 2 дітей, позбавлених батьківського піклування отримали одноразову виплату по досягненню повноліття.

Станом на 01. 11. 2021 року складено 73 акти обстеження житлово-побутових умов сімей, які проживають в Лопатинській територіальній громаді.

Проводиться цілеспрямована робота направлена на забезпечення  відпочинком та оздоровленням дітей, особливо соціально-вразливих верств населення з державного, обласного та місцевого бюджетів. З квітня по жовтень 2021року було направлено 25 дітей пільгової категорії до закладів відпочинку та оздоровлення у Львівській області,  на море у Херсонському та Одеському напрямі, а також в місто Київ. Всі путівки використовуються відповідно до розподілу.

Ще одним напрямком роботи гуманітарного відділу є допомога населенню у визначенні причин власних проблем і подальший спільний пошук можливостей для їхнього вирішення шляхом надання комплексу соціальних послуг (психологічних, соціально-педагогічних, інформаційних, соціально-економічних).

Для забезпечення комплексної допомоги сім’ям та особам, які опинилися в складних життєвих обставинах, відпрацьовано механізм співпраці з Службою у справах дітей Червоноградської РДА, управлінням соціального захисту населення Червоноградської РДА, поліцейськими офіцерами громади, Червоноградським районним сектором філії Державної установи «Центр пробації» у Львівській області, сектором ювенальної превенції Відділення поліції №1 Червоноградського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області.

З метою проведення ґрунтовної роботи ведеться облік сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах. Станом на 01.11.2021року на обліку перебувають 18 сімей, в яких виховується 71 дитина. Проблеми цієї категорії громадян вивчаються під час соціальних інспектувань, здійснено  87 відвідувань.

Під соціальним супроводом перебуває дві сім’ї, де виховується 7 неповнолітніх дітей. В ході роботи з сім’ями, які знаходяться в складних життєвих обставинах, були проведені бесіди соціально-педагогічного, соціально-економічного, інформаційно-консультативного та психологічного характеру на теми: «Формування навичок відповідального батьківства», «Планування бюджету і ведення домашнього господарства», «Оформлення документів для отримання державної соціальної допомоги, пільг і субсидій», «Відновлення сімейних стосунків, налагодження емоційних контактів між членами сім’ї», «Попередження насильства в сім’ї».

Здійснюються заходи в межах повноважень у сфері запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі, забезпечення рівності прав та можливостей жінок і чоловіків. На 01.11.2021року в Лопатинську селищну раду надійшло 13 повідомлень щодо вчинення домашнього насильства. Сім’ї отримали інформаційну та консультативну допомогу.

Налагоджена співпраця з кримінально-виконавчою інспекцією, в ході якої проводиться робота з умовно-засудженими. Охоплено 4 осіб, яким надавалися послуги з питань покращення міжособистісних відносин та ведення здорового способу життя.

                   Проведено 4 групові заходи з питань попередження шкідливих звичок серед підлітків, профілактики злочинності, насильства в сім’ї.

                   Соціальні послуги є необхідними для всіх мешканців громади, тому що їх своєчасне надання сприятиме попередженню виникнення проблемних ситуацій. Наприклад, благополучні сім’ї можуть потребувати підтримки у вихованні дітей, зокрема, через надання необхідних консультацій. Мешканці громади, які належать до вразливих категорій населення можуть потребувати консультування, інших видів послуг, щоб своєчасно отримувати підтримку, вирішувати проблемні питання, та попереджати виникнення кризових ситуацій. Особи, які вже не можуть самостійно вирішити складні життєві обставини, потребують комплексної соціальної підтримки. Однак, однією з найвагоміших складових соціального захисту є проблема джерел його фінансування, що породжує нестачу в кадровому забезпеченні, відсутність в роботі комп’ютерної техніки для створення, зберігання та обробки інформації, відсутність відповідного окремого приміщення для спеціалістів в області захисту прав дітей та комунального закладу «Лопатинський ЦСЗ та СП» для розширення та покращення якості надання соціальних послуг. Також є велика необхідність у забезпеченні транспортним засобом, оскільки постійно потрібно здійснювати виїзди у старостинські округи для проведення перевірок зовнішньої та внутрішньої оцінки якості надання соціальних послуг,  інспектувань, надання консультацій, інформування соціально-незахищеним верствам населення.

На виконання листів Мінсоцполітики, Львівської ОДА, Червоноградської РДА виконано звітів:

 • Щомісячних: 10
 • Щоквартальних: 11
 • Що піврічних: 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь