A A A K K K
для людей із порушенням зору
Лопатинська громада
Львівська область, Червоноградський район

Засідання виконавчого комітету Лопатинської селищної ради 18.12.2020

Дата: 18.12.2020 16:00
Кількість переглядів: 289

 

УКРАЇНА

Лопатинська селищна рада

Виконавчий комітет

Р І Ш Е Н Н Я

 

18.12.2020    № 1                                                                 смт Лопатин

 

 

Про схвалення   бюджету

Лопатинської  селищної ради на 2021 рік

 

 

         Відповідно  до  Бюджетного  кодексу  України,  статей  28, 52, 61  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком Лопатинської селищної ради –

 

В И Р І Ш И В:

 

1. Схвалити проект бюджету Лопатинської селищної ради  на 2021 рік, що додається.

 

2. Даний  проект  подати на затвердження сесії Лопатинської селищної ради.

 

 

 

 

 

          Селищний голова                                                      О. Микитин

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                          Додаток

                                                               до рішення  виконкому 

                                                                                          № 2 від 18.12.2020 р

 

 

ПРОЄКТ

Про місцевий бюджет

Лопатинської селищної  

територіальної громади

на  2021 рік 

13538000000

(код бюджету)

Відповідно до статей 75, 76, 77 Бюджетного кодексу України, Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік», відповідно до пункту 23 частини 1 статті 26, статей 59 та 61 Закону України "Про місцеве самоврядування", а також враховуючи висновки постійних комісій Лопатинська селищна  рада 

ВИРІШИЛА:

1. Визначити на 2021 рік:

доходи місцевого бюджету у сумі 84 925 300 гривень, у тому числі доходи загального фонду місцевого бюджету – 83 700 300 гривень та доходи спеціального фонду 1 225 000 згідно з додатком 1 до цього рішення;

видатки місцевого бюджету у сумі 84 925 300 гривень, у тому числі видатки загального фонду місцевого бюджету – 83 200 300 гривень та видатки спеціального фонду місцевого бюджету – 1 725 000 гривень;

профіцит за загальним фондом місцевого бюджету у сумі 500 000 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

дефіцит за спеціальним фондом місцевого бюджету у сумі 500 000 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

оборотний залишок бюджетних коштів місцевого бюджету у розмірі

50 000 гривень що становить 0,06 відсотка видатків загального фонду місцевого бюджету, визначених цим пунктом згідно з  додатком 2 до цього рішення;

резервний фонд місцевого бюджету у розмірі 100 000 гривень. що становить 0,12 відсотків видатків загального фонду місцевого бюджету, визначених цим пунктом.

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів місцевого бюджету на 2021 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком 3 до цього рішення.

3. Затвердити на 2021 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 5 до цього рішення.

4. Затвердити на 2021 рік розподіл коштів бюджету розвитку на здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію об’єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об’єктами згідно з додатком 6 до цього рішення.

5. Затвердити розподіл витрат місцевого бюджету на реалізацію місцевих програм у сумі  5 573 000 гривень згідно з додатком 4 до цього рішення.

6. Затвердити перелік закладів, установ та  організацій, які передаються з районного бюджету Радехівського району на фінансування з бюджету  Лопатинської селищної територіальної громади  з 1 січня 2021 року, згідно додатку 7 до цього рішення

7. Установити, що у загальному фонді місцевого бюджету на 2021 рік:

1) до доходів загального фонду місцевого бюджету належать доходи, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтями 97, 103-2, 103-4, 105  Бюджетного кодексу України (крім субвенцій, визначених статтею 69-1 та частиною першою статті 71 Бюджетного кодексу України), а також такі надходження відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України 2021 рік»:

- освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам в сумі      33 477 200 гривень;

 до доходів загального фонду місцевого бюджету відповідно до частин 3,4 статті 43-1 Прикінцевих положень Бюджетного кодексу також належать:

- 13,44 відсотка акцизного податку з виробленого в Україні пального та 13,44 відсотка акцизного податку з ввезеного на митну територію України пального у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України;

2) джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені статтею 72 Бюджетного кодексу України;

8. Установити, що джерелами формування спеціального фонду бюджету об’єднаної територіальної громади на 2021 рік:

1) у частині доходів є надходження, визначені статтями 69-1 та 71 Бюджетного кодексу України:

- екологічний податок ;

- власні надходження бюджетних установ;

2) у частині фінансування є надходження, визначені пунктом 10 частини 1 статті 71 Бюджетного кодексу України;

9. Установити, що у 2021 році кошти, отримані до спеціального фонду бюджету територіальної громади згідно з відповідними пунктами частини першої статті 71 Бюджетного кодексу України, спрямовуються на реалізацію заходів, визначених частиною другою статті 71 Бюджетного кодексу України, а кошти, отримані до спеціального фонду згідно з відповідними підпунктами абзацу другого пункту 7 цього рішення, спрямовуються відповідно на:

- реалізацію природоохоронних заходів ( за рахунок надходжень екологічного податку);

- на утримання бюджетних установ ( за рахунок власних надходжень бюджетних установ).

10. Визначити на 2021 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками місцевого бюджету видатки загального фонду на:

– оплату праці працівників бюджетних установ;

– нарахування на заробітну плату;

– придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

– забезпечення продуктами харчування;

– оплату комунальних послуг та енергоносіїв;

– поточні трансферти населенню;

– поточні трансферти місцевим бюджетам.

11. Відповідно до пункту 8 статті 16 Бюджетного кодексу України та статті 65, пункту 2 статті 70 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» надати  право начальнику фінансового відділу   Лопатинської селищної  ради право у межах поточного бюджетного періоду здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів бюджету об’єднаної територіальної громади на депозитах з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду.

12. Відповідно до статті 43 та пункту 1 статті 73 Бюджетного кодексу України надати право фінансовому відділу Лопатинської селищної ради в собі начальника отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України отримувати позики на покриття тимчасових касових розривів місцевого бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

13. Головному розпоряднику коштів бюджету об’єднаної територіальної громади забезпечити виконання норм статей 20, 28 Бюджетного кодексу України стосовно:

1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням;

2) здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;

3) забезпечення доступності інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:

здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2021 року;

оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;

4) забезпечення в першочерговому порядку потреби в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; та проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами;

14.  З метою збереження кадрового потенціалу керівникам бюджетних установ здійснювати диференціацію заробітної плати працівників, які отримують заробітну плату на рівні мінімальної у межах фонду оплати праці, шляхом встановлення доплат, надбавок, премій з урахуванням складності, відповідальності та умов виконуваної роботи, кваліфікації працівника, результатів його роботи відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 р. №1037 «Про оплату праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери».

15. Керуючись частинами 7,8 статті 23 Бюджетного кодексу України у процесі виконання бюджету об'єднаної територіальної громади:

1) у разі необхідності здійснення перерозподілу бюджетних призначень в межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника коштів перерозподіл видатків бюджету і надання кредитів з бюджету за бюджетними програмами, включаючи резервний фонд бюджету, додаткові дотації та субвенції а також збільшення видатків розвитку за рахунок зменшення інших видатків (окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету) здійснюються виконавчим комітетом  Лопатинської селищної ради, за погодженням з постійною комісією селищної ради з ;

2) у межах загального обсягу бюджетних призначень за бюджетною програмою, окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету фінансовий відділ  Лопатинської селищної  ради за обгрунтованим поданням бюджетних установ здійснює перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі бюджету та кошторисі, в розрізі економічної класифікації видатків бюджету. 16. Надати право міському голові затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для головних розпорядників коштів.

16. Відповідно до статті 101 Бюджетного кодексу України  делегувати селищномуголові повноваження в процесі виконання місцевого бюджету  заключати договори щодо умов надання субвенції з селищного  бюджету та отримання їх з інших місцевих бюджетів.

17. Надходження від орендної плати за користування майновим комплексом та іншим майном, що перебуває у комунальній власності, надходить в повному обсязі до селищного бюджету.

 

19. У разі внесення Міністерством фінансів України змін і доповнень до бюджетної класифікації в частині присвоєння окремим трансфертам,  доходам і видаткам найменувань та кодів класифікації, фінансовому відділу селищної ради враховувати такі зміни під час складання та виконання розпису селищного бюджету на 2021 рік.

20. До моменту проведення реорганізації установ, підприємств та організацій, переданих на фінансування з бюджету Лопатинської селищної територіальної громади, в частині зміни засновника, включити в мережу розпорядників та одержувачів бюджетних коштів Лопатинської селищної ради установи, підприємства та організації без зміни їх статусу

21. Дане рішення набирає чинності з 01 січня 2021р..

22. Додатки 1-7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

23. Начальнику відділу  фінансів, бухгалтерського обліку та звітності оприлюднити дане рішення в десятиденний строк з дня його прийняття відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України.

24. Контроль за виконанням цього рішення покласти на  постійну комісію селищної  ради з питань планування бюджету та фінансів .

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УКРАЇНА

Лопатинська селищна рада

Виконавчий комітет

Р І Ш Е Н Н Я

 

18.12.2020    № 2                                                                 смт Лопатин

 

 

Про встановлення Новорічної ялинки,

відзначення Нового 2021 року

та Різдв'яних свят на території

Лопатинської селищної ради

                                 

 

Заслухавши голову Лопатинської селищної ради Микитина О.В., керуючись  Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком Лопатинської селищної ради –

 

В И Р І Ш И В :

 

 1. Утворити організаційний комітет з підготовки та проведення новорічних та різдвяних свят (далі – Організаційний комітет) згідно з додатком.
 2. Доручити Організаційному комітету розробити та затвердити План заходів з підготовки та проведення новорічних та різдвяних свят (далі – План заходів), період з 19 грудня 2020 року до 22 січня 2021 року.
 3. Провести заходи з підготовки та проведення новорічних та різдвяних свят з 19 грудня 2020 року до 22 січня 2021 року.
 4. Організаційному комітету (М. Федунець) забезпечити встановлення та підключення новорічних ялинок в населених пунктах  Лопатинської селищної ради до 25 грудня 2020 року.

5. Контроль за виконанням рішення покласти на керуючого справами Лопатинської селищної ради С. Вавреньчук.

 

Селищний голова                                                                             О. Микитин

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                          Додаток

                                                               до рішення  виконкому 

                                                                                          № 2 від 18.12.2020 р

 

 

Склад

 організаційного комітету з підготовки та проведення новорічних та різдвяних свят

 

Федунець М.Я.

Начальник гуманітарного відділу, голова організаційного комітету;

Томко М. А

Директор комунального закладу “Лопатинський центр культури та довілля”, заступник голови організаційного комітету;

 

Члени робочої групи:

Левицький М. Б.

Директор комунального підприємства Лопатинської селищної ради,

 

Крикавський М. І.

Староста сіл Миколаїв, Адамівка, Стирківці;

Цюрось Г. І.

Староста сіл Куликів, Барилів, Увин, Волиця Барилова;

Семенюк Л. М.

Староста сіл Стремільче, Сморжів, Загадка, Щуровичі, Романівка, Завидче;

Гавор Ю. І.

Староста Нивицького округу;

Ліхтар В. П.

Староста Березівського округу

 

 

 

 

Керуючий справами                                                                    С. Вавреньчук

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УКРАЇНА

Лопатинська селищна рада

Виконавчий комітет

Р І Ш Е Н Н Я

 

18.12.2020       № 3                                                              смт. Лопатин

 

 

Про затвердження  плану  роботи

виконкому Лопатинської селищної

ради   на 2021 рік

                      

 

        Керуючись  статей 53, 59  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,  виконком Лопатинської селищної ради -

 

 

В И Р І Ш И В :

 

1.  Затвердити план роботи виконкому Лопатинської селищної ради на 2021 рік, що додається.

            2. Керівникам структурних підрозділів селищної ради дотримуватись плану роботи виконавчого комітету та готувати відповідні документи на засідання виконкому.

3. Контроль за виконанням рішення покласти керівників структурних підрозділів селищної ради відповідно до повноважень.

 

 

 

 

 Селищний голова                                                             О. Микитин

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УКРАЇНА

Лопатинська селищна рада

Виконавчий комітет

Р І Ш Е Н Н Я

 

18.12.2020   № 4                                                         смт Лопатин

 

 

Про  присвоєння поштової

адреси   житловому будинку

по   ______

Радехівського району

 

         Керуючись Законом України «Про звернення громадян»,  ст. 31 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши заяву гр. _______  _____ про присвоєння поштової адреси житловому будинку в с. ________  та подані ним документи, , виконком Лопатинської селищної ради, -

                                         вирішив:

 1. Присвоїти  житловому будинку, який  розташований  в                      _______
 2. Громадянину ________ оформити правовстановлюючі документи на житловий будинок за присвоєною адресою.
 3. 3. Контроль за виконанням рішення покласти на начальника відділу архітектури, будівництва, земельних відносин та екології.

 

 

         Селищний голова                                            О. Микитин

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УКРАЇНА

Лопатинська селищна рада

Виконавчий комітет

Р І Ш Е Н Н Я

 

18.12.2020       № 5                                                              смт Лопатин

 

 

Про   видачу дубліката свідоцтва

про право власності на житловий _____________

Радехівського району Львівської області

 

 

 

        Керуючись ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи лист роз’ясненням Державної реєстраційної служби України від 15.01.2013 № 12-06-15-13, розглянувши заяву гр. _______________ Радехівського району Львівської області, виконком Лопатинської селищної ради,  -

 

 

вирішив:

 

 1. Видати дублікат свідоцтва про право власності на житловий будинок ________________,  Радехівського району Львівської області  на  ім’я  померлої __________________.

 

 1. Доручити КП ЛОР «Червоноградське МБТІ» видати дублікат свідоцтва про право власності на житловий будинок ______________________________________

 

 1. Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючого справами селищної ради С. Вавреньчука.

 

 

 

Селищний голова                                                   О. Микитин

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УКРАЇНА

Лопатинська селищна рада

Виконавчий комітет

Р І Ш Е Н Н Я

 

18.12.2020    №  6                                                                смт. Лопатин

 

 

Про зрізання  та кронування аварійних

дерев   

 

          Керуючись пунктом  9  Порядку  видалення  дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах,  затвердженого  постановою  Кабінету  Міністрів України від 01 серпня 2006 року  № 1045, розглянувши заяву жителів  смт Лопатин, с. Підмонастирок,  беручи  до  уваги  акти обстеження  робочої  комісії  з обстеження  уражених  та  аварійних  дерев  від  27.10.2020 № 6/2020,   від  30.10.2020 № 6/2020 виконком  Лопатинської  селищної  ради,-

 

  ВИРІШИВ:

 

         1. Надати  дозвіл  на  зрізання   аварійних  дерев  в  кількості 4 штук  в  с. Підмонастирок  по  вул. Підлісна, 3, смт. Лопатин  вул. Героїв Майдану біля території СТО Вахонін О.П.  в  кількості 2 штук. 

         2. Надати  дозвіл  на  кронування   аварійних  дерев  в  кількості 3 штук  в  смт. Лопатин  по  вул. Січових Стрільців 13а, вул. Кравцівих.

          3. Попередити виконавців робіт, що при проведенні робіт слід керуватися Правилами охорони праці під час проведення робіт з видалення дерев і пеньків у населених пунктах України (наказ Держжитлокомунгоспу України від 30.11.1995 року № 51).

4. Директору комунального підприємства Лопатинської селищної ради Б. Левицькому включити в план-графік зрізання  та кронування аварійних дерев на 2021 рік.

         5. Контроль за виконання рішення покласти на начальника відділу архітектури, будівництва, земельних відносин та екології селищної ради В. Леськіва.

 

 

Селищний голова                                            О. Микитин

 

 

 

 

НЕ ПРИЙНЯТО

 

 

УКРАЇНА

Лопатинська селищна рада

Виконавчий комітет

Р І Ш Е Н Н Я

 

18.12.2020       № __                                                            смт Лопатин

 

Про надання  дозволу  на  добудову

приміщення до   житлового   будинку  

__________________  смт Лопатин

 

 

            Відповідно до ст. 31 Закону України «Про місцеве самоврядування в України»,  наказу Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 17.05.2005 року №76 «Про затвердження Правил утримання жилих будинків та прибудинкових територій»,   розглянувши заяву __________________________   виконком  Лопатинської  селищної  ради –

 

 

ВИРІШИВ:    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

1. Дати дозвіл  )________________на добудову до житлового будинку приміщення, площею   ___  м2  по вул. ______________ в  смт Лопатин.

2. Зобов’язати ___________________ звернутися в  ліцензовану організацію  для виготовлення проекту  на  прибудову до житлового будинку _________________.

3. Прибудову  до  житлового будинку проводити  після  отримання  дозволу на  виконання  будівельних  робіт  в  інспекції  держархбудконтролю.

 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на начальника відділу архітектури, будівництва, земельних відносин та екології селищної ради           В. Леськіва.

 

 

 

Селищний голова                                                                            О. Микитин

        

 

 

 

 

 

 

УКРАЇНА

Лопатинська селищна рада

Виконавчий комітет

Р І Ш Е Н Н Я

 

18.12.2020       № 7                                                              смт. Лопатин

 

 

Про видачу дубліката Свідоцтва

про право власності на квартиру ___________________

смт. Лопатин

 

Розглянувши заяву гр.____________________, жителя смт. Лопатин Радехівського району Львівської області, керуючись ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та листом роз’ясненням Державної реєстраційної служби України від 15.01.2013 №12-06-15-13, виконком Лопатинської селищної ради

 

ВИРІШИВ:

 

 1. Видати дублікат свідоцтва про право власності на квартиру _________________________________________ в смт. Лопатин,  Радехівського району Львівської області на ______________________________.
 2. Доручити Бюро приватизації КП «Червонограджитлокомунсервіс» видати дублікат свідоцтва про право власності на квартиру №______________в смт. Лопатин Радехівського району Львівської області на ім’я _____________.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на начальника відділу архітектури, будівництва, земельних відносин та екології селищної ради           В. Леськіва.

 

 

 

 

 

 

Селищний голова                                                   О. Микитин

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УКРАЇНА

Лопатинська селищна рада

Виконавчий комітет

Р І Ш Е Н Н Я

 

18.12.2020    № 8                                                                 смт. Лопатин

 

 

Про затвердження складу комісії з

обстеження ураження та аварійних

дерев на території Лопатинської селищної ради

                                 

 

Керуючись  Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», пунктом  9  Порядку  видалення  дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах,  затвердженого  постановою  Кабінету  Міністрів України від 01 серпня 2006 року  № 1045 виконком Лопатинської селищної ради –

В И Р І Ш И В :

 

1. Затвердити  склад комісії з обстеження ураження та аварійних дерев на території Лопатинської селищної ради  (далі – Комісія) згідно з додатком.

 

2. Визнати таким, що втратив чинність п. 1 рішення виконавчого комітету від 24.09.2019 № 68 «Про утворення робочої комісії з обстеження ураження та аварійних дерев на території Лопатинської селищної ради»

 

3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на керуючого справами Лопатинської селищної ради С. Вавреньчук.

 

Селищний голова                                                                             О. Микитин

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь