Лопатинська громада
Львівська область, Червоноградський район

Проєкти рішень 13 сесії ч.2

Дата: 20.10.2021 16:48
Кількість переглядів: 416

Безымянный  ПРОЕКТ

ЛОПАТИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

 

  ЧЕРВОНОГРАДСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ   ОБЛАСТІ

13  СЕСІЯ    8  СКЛИКАННЯ

                                                                Р І Ш Е Н Н Я                

 

від  22 жовтня    2021  року                      №                                    смт. Лопатин

 

 

 

Про виконання бюджету

Лопатинської селищної

територіальної громади

за 9 місяців  2021року

 

 

     Відповідно до пункту 23 статті 26  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та статті 80 Бюджетного кодексу України, заслухавши звіт начальника фінансового відділу Лопатинської селищної ради Кулич С.А. «Про виконання бюджету Лопатинської селищної  територіальної громади за 9 місяців 2021року », а також враховуючи висновки постійної комісії з питань планування, бюджету , фінансів, енергозбереження та інвестицій  , Лопатинська селищна  рада 

 

В И Р І Ш И Л А:

      

          1.Затвердити звіт про виконання бюджету Лопатинської селищної  територіальної громади за 9 місяців  2021року:

 - по доходах в сумі 71 116 223,70 грн , в тому  числі за загальним фондом

69 348 745,92 грн ,спеціальним фондом- 1 767 477,78грн

-по видатках в сумі 63 189 590,05грн,в тому числі за загальним фондом -          57 551 901,88грн ,спеціальним фондом-  5 637 688,17грн

        2.Контороль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань планування,бюджету,  фінансів,енергозбереження та інвестиції  

 

 

 

Селищний голова                                   Олег МИКИТИН

 

 

 

Безымянный

ЛОПАТИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

 

  ЧЕРВОНОГРАДСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ   ОБЛАСТІ

13   СЕСІЯ    8  СКЛИКАННЯ

                                                                Р І Ш Е Н Н Я                

 

від 22 жовтня    2021  року                      №  _                                  смт. Лопатин

Про прогноз місцевого бюджету

Лопатинської селищної територіальної

 громади  на 2022-2024 роки

 

      На підставі пункту 23 статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” та статті 751 Бюджетного кодексу України, розглянувши  Прогноз місцевого бюджету Лопатинської  селищної територіальної громади на 2022 – 2024 роки, враховуючи висновки  постійної комісію з питань планування, бюджету, фінансів,енергозбереження та інвестиції  при Лопатинській селищній раді,Лопатинська селищна рада

ВИРІШИЛА:

 

 1. Взяти до відома Прогноз місцевого бюджету Лопатинської селищної територіальної громади на 2022 – 2024 роки, що додається.
 2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань планування, бюджету,фінансів,енергозбереження та інвестиції  при Лопатинській селищній раді.

 

 

 

 

 

Селищний голова                                             Олег МИКИТИН

 

 

ДОДАТОК

          до рішення сесії Лопатинської селищної ради

     від 22 жовтня 2021 року №

                            


ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішенням виконавчого комітету

Лопатинської селищної ради
05.08.2021р.№ 78         

 

ПРОГНОЗ БЮДЖЕТУ
Лопатинської селищної територіальної громади
(найменування бюджету адміністративно-територіальної одиниці)
на ___2022-2024____ роки
(
середньостроковий бюджетний період)

(__1353800000_____)
(код бюджету)

I. Загальна частина

       Прогноз бюджету Лопатинської селищної територіальної громади на 2022 - 2024 роки (далі – Прогноз) розроблений відповідно до вимог  статті 75-1 Бюджетного кодексу України, підпункту 1 пункту а) статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Постанови Кабінету Міністрів України від 31 травня 2021 року № 548 «Про схвалення Бюджетної декларації на 2022-2024 роки», лист Міністерства фінансів України від 09.06.2021 № 05110-14-6/18181 «Про прогнози місцевих бюджетів на 2022-2024 роки» на основі норм Бюджетного та Податкового кодексів України, інших законодавчих актів. Побудова Прогнозу базується на підходах, які застосовувалися у Прогнозі економічного та соціального розвитку України на 2022-2024 роки, і є його логічним продовженням.

Метою Прогнозу є створення дієвого механізму управління бюджетним

процесом в Лопатинській селищній територіальній громаді, як складової системи управління державними фінансами, встановлення взаємозв’язку між стратегічними цілями розвитку громади та можливостями бюджету у середньостроковій перспективі, забезпечення прозорості, передбачуваності та послідовності бюджетної політики.

Основними завданнями Прогнозу є:

- забезпечення стабільного функціонування бюджетних установ селищної ради;

- підвищення результативності та ефективності бюджетних видатків;

- посилення бюджетної дисципліни та контролю за витрачанням бюджетних коштів;

- удосконалення системи результативних показників з метою підвищення якості надання послуг у відповідних сферах.

Прогноз включає основні показники економічного і соціального розвитку селищної ради, індикативні прогнозні показники бюджету за основними видами доходів, фінансування та видатків, взаємовідносини бюджету ТГ з державним бюджетом та іншими місцевими бюджетами.

Прогноз бюджету селищної територіальної громади базується на принципах збалансованості, обґрунтованості, ефективності , результативності та використання фінансових ресурсів таким чином, щоб отримати максимальний економічний ефект і вирішити найбільш важливі завдання .

    Цей Прогноз визначає основні напрями дій на середньостроковий період, які сприятимуть досягненню довгострокових стратегічних цілей.
Метою середньострокового бюджетного прогнозування є створення дієвого механізму управління бюджетним процесом, встановлення взаємозв’язку між стратегічними цілями розвитку територіальної громади та можливостями селищного  бюджету у середньостроковій перспективі

II. Основні прогнозні показники економічного та соціального розвитку

   Під час розроблення  Прогнозу враховано основні прогнозні  макропоказники економічного і соціального розвитку України та  стан економічного та соціального розвитку територіальної громади в поточному році та на 2022-2024 роки. Основні види господарської діяльності територіальної громади – це сільське господарство,  промисловість,  гуртова та роздрібна торгівля. Важливим для розвитку економіки, наповнення місцевого бюджету, забезпечення зайнятості населення є діяльність промислових підприємств та агровиробництв якими забезпечується значний обсяг валової доданої вартості, яка створюється на території  Лопатинської селищної  громади. Спад виробництва та реалізації промислової продукції відбувся через значний вплив пандемії Covid-19. В поточному році  відмічається зростання виробництва та реалізації продукції підприємствами, що здійснюють діяльність на території громади.

При формуванні показників селищного бюджету на 2022-2024 роки враховано відповідно до Бюджетної декларації  збільшення розміру мінімальної заробітної плати, прожиткового мінімуму для працездатних осіб та посадового окладу працівника 1-го тарифного розряду:

 мінімальна заробітної плати станом на 01.01.2022 року встановлюється в обсязі  6500 грн. (темпи росту на 8,3% до 2021 року), з 01.10.2022 року – 6700 грн. (темпи росту на 3,1% ); на 01.01.2023 року в обсязі 7176 грн. (темпи росту на 7,1% до 2022 року);  на 01.01.2024 року  – 7665 грн.( темпи росту на 6,8% до 2023 року);

–  прожитковий мінімум для працездатних осіб станом на 01.01.2022 року встановлюється в обсязі  2481 грн. (темпи росту на 9,3% до 2021 року); на 01.01.2023 року в обсязі 2684 грн. (темпи росту на 8,2% до 2022 року);  на 01.01.2024 року  – 2880 грн.( темпи росту на 7,3% до 2023 року);

  розмір посадового окладу працівника 1-го тарифного розряду встановлюється станом на 01.01.2022 року в обсязі 2983 грн. (ріст на 11,7% до 2021 року), з 01.10.2022 року – 2982 грн.(ріст на 3,1%); на 01.01.2023 року – 3193 грн. (ріст на 7,1% до 2022 року);  на  2024 року – 3411 грн. ( ріст на 6,8% до 2023 року).

         Основні  макропоказники  економічного і соціального розвитку України  у   

                                                    2020 – 2024 роках

Назва

2020р

2021р

2022 р

2023р

2024р

 

  Звіт

Очікуване

            Прогноз

Валовий внутрішній продукт: у відсотках до попереднього року

96,0

104,1

103,8

104,7

105,0

Індекс споживчих цін (ІСЦ): грудень до грудня попереднього року, відсотки

105,0

108,9

106,2

105,3

105,0

Індекс цін виробників (ІЦВ): грудень до грудня попереднього року, відсотки

114,5

117,0

107,8

106,2

105,7

Експорт товарів та послуг у відсотках до попереднього року

95,5

108,8

106,5

107,7

107,9

Імпорт товарів та послуг у відсотках до попереднього року

82,1

115,6

109,2

109,4

108,6

Облікова ставка Національного банку України, відсотків річних на кінець періоду

6,0

7,5

7,0

5,5

5,2

Обмінний курс гривні до долара США, гривень за долар США в середньому за період

27,0

28,0

28,6

28,8

29,2

III. Загальні показники бюджету

     Прогноз бюджету на 2022-2024 роки включає прогнозні показники бюджету громади за основними видами доходів, фінансування, видатків і кредитування, а також прогнозні показники за бюджетними програмами, які забезпечують виконання інвестиційних проєктів. Зазначені показники є основою для складання головними розпорядниками бюджетних коштів планів своєї діяльності, місцевих програм та формування  показників проєкту бюджету селищної територіальної громади на 2022 рік. Формування проєкту бюджету на відповідний рік здійснюватиметься з урахуванням змін основних прогнозних показників економічного і соціального розвитку громади, а також змін у нормативно-правовій базі.

           Обсяг ресурсу бюджету Лопатинської  селищної територіальної громади на 2022-2024 роки прогнозується 92 703 403 гривень, 100 391 700 гривень та  106 702 650 гривень відповідно. Загальні показники надходжень до бюджету та граничні показники видатків бюджету наведені у додатку 1 до проєкту прогнозу бюджету.

IV. Показники доходів бюджету

         Прогноз дохідної частини бюджету громади розроблено відповідно до норм бюджетного та податкового законодавства, основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України та територіальної громади, особливостей податкової політики, передбачених Бюджетною декларацією на 2022-2024 роки, положень нормативно-правових актів селищної  ради про встановлення місцевих податків і зборів.

        З метою розширення податкової бази та залучення додаткових надходжень до бюджету громади визначено такі пріоритетні завдання:

-сприяння розвитку бюджетоутворюючих підприємств, розширенню діючих виробничих потужностей, збільшенню виробництва продукції;

-створення сприятливих умов для стабільної та ефективної роботи суб’єктів підприємницької діяльності, поліпшення бізнес-клімату;

-поліпшення економічних, правових та організаційних умов для залучення інвестиційних ресурсів та задіяння земельного потенціалу громади.

       Для виконання пріоритетних завдань передбачається здійснити наступні заходи:

  -проведення  роз’яснювальної роботи серед населення щодо соціального значення легалізації праці та заробітної плати, дотримання норм законодавства в частині оплати праці у розмірі не менше мінімальної заробітної плати, обов’язкового декларування доходів та сплати податків. Очікуваний результат – підвищення рівня зайнятості та соціального забезпечення населення, зростання надходжень податку на доходи фізичних осіб;

-організація реєстрації фізичних осіб-підприємців у доступній формі та у найкоротші терміни, що очікувано розширить сфери діяльності малого бізнесу, збільшить надходження єдиного податку;

-провести інвентаризацію земельних ділянок, здійснити перегляд укладених договорів оренди земельних ділянок на предмет відповідності розміру орендної плати нормам Податкового кодексу України, що забезпечить задіяння земельного потенціалу громади для залучення інвестицій, збільшення надходжень плати за землю;

 -проводити моніторинг податкового боргу платників податків до бюджету та в разі потреби проводити претензійно-позовну роботу щодо його зменшення.

   Прогнозні  показники  доходів  бюджету  сформовані  на  основі  існуючої

податкової бази та реалізації пріоритетних завдань із розширення її потенціалу. При формуванні дохідної частини селищного бюджету були враховані  фактичні надходження у спів ставних умовах за 2020 рік, планові показники на 2021 рік та прогнозні показники на 2022-2024 роки.

   Обсяг власних доходів загального фонду селищного бюджету на  2022 рік

розрахований у сумі 33 630 600 гривень, що на 1 123 600 гривень більше ніж планові у 2021 році. До спеціального фонду у 2022 році прогнозується отримати 1 330 800 гривень.

   Обсяг власних доходів загального фонду селищного бюджету на  2023 рік

розрахований у сумі 35 873 100 гривень, що на 2 242 500гривень більше ніж прогнозні у 2022 році. До спеціального фонду у 2023 році прогнозується отримати 1 401 800 гривень.

   Обсяг власних доходів загального фонду селищного бюджету на  2024 рік

розрахований у сумі 37 812 450 гривень, що на 1 939 350гривень більше ніж прогнозні у 2023 році. До спеціального фонду у 2024 році прогнозується отримати 1 471 300 гривень.

    Показники  доходів  бюджету  громади  наведені  в додатку 2 до прогнозу

бюджету.

     Основними джерелами доходів загального фонду селищного бюджету на

2022-2024 роки залишаються  податок та збір на доходи фізичних осіб, єдиний податок та податок на майно (нерухомість, земля), що становлять відповідно 52%, 17% та 18% від прогнозного показника доходів.

         Як і в попередні періоди,  найбільшу питому вагу у надходженнях  податку та збору на доходи фізичних осіб займає податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами із доходів платника податку у вигляді заробітної плати.  Прогноз надходжень з податку на доходи фізичних осіб розраховано відповідно до єдиної ставки (18 %) оподаткування доходів фізичних осіб, сталого підвищення мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму, подальшого зростання середньомісячної заробітної плати найманих працівників шляхом збільшення продуктивності праці, легалізації виплати заробітної плати. Темпи росту податку на доходи фізичних осіб (в цілому по всіх видах надходжень податку) прогнозуються у 2022 році на рівні 6,0%, у 2023 році – на 7,0% та у 2024 році – на 7,2%.

         Прогнозний обсяг єдиного податку  на 2022-2024 роки розраховано з урахуванням положень Податкового кодексу України, фактичних надходжень, кількості платників, ставок встановлених рішенням Лопатинської селищної ради а також застосування з 2024 року індексації нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарських угідь для цілей оподаткування єдиним податком четвертої групи відповідно до Бюджетної декларації. Темпи росту єдиного податку прогнозуються у 2022 році на рівні 6,7 %, у 2023 році – на 7,1 % та у 2024 році – на 7,4 %.

      Розрахунок прогнозної суми податку на майно, в частині плати за землю

 на 2022-2024 роки проведено за підсумками фактичних надходжень за попередні роки, за ставками, визначеними рішеннями селищної  ради, щодо земельного податку, орендної плати, з урахуванням перегляду договорів оренди земельних ділянок в частині збільшення розміру орендної плати, поновлення строку дії договорів оренди, прийняття рішень про встановлення факту користування земельною ділянкою без оформлення правовстановлювальних документів та оновлення нормативно - грошової оцінки земель населених пунктів громади з 01.01.2022 року.Темпи росту  плати за землю прогнозуються у 2022 році на рівні 4 %, у 2023 році – на 4,6 %, у 2024 році – на 4,3 %. 

     Впровадження   послідовної   та   передбачуваної  податкової  політики на

 державному рівні та на території громади в середньостроковому періоді дозволить забезпечити середньорічний приріст доходів загального фонду бюджету на 6%.

    Основними   джерелами  надходжень  спеціального   фонду   селищного

бюджету є власні надходження бюджетних установ та кошти від продажу землі.

V. Показники фінансування бюджету, показники місцевого боргу, гарантованого Автономною Республікою Крим, обласною радою чи територіальною громадою міста боргу та надання місцевих гарантій

         Показники фінансування  бюджету на 2022-2024 роки не прогнозуються - додаток 3.

VI. Показники видатків бюджету та надання кредитів з бюджету

Під час формування видаткової частини бюджету Лопатинської селищної територіальної громади у середньостроковому періоді основним прагненням є досягнення цілей державної політики в межах ресурсних можливостей бюджету територіальної громади, спрямовування коштів на заходи відповідно до їх пріоритетності та актуальності, а також з урахуванням економного використання коштів за діючими бюджетними програмами.

Прогнозні показники видатків та кредитування бюджету Лопатинської селищної територіальної громади на 2022 – 2024 роки відображені на підставі поданих головними розпорядниками коштів пропозицій до Прогнозу, а саме:

 граничні показники видатків бюджету та надання кредитів з бюджету головним розпорядникам коштів – додаток 6;

 граничні показники видатків бюджету за Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету – додаток 7.

В процесі формування видаткової частини бюджету враховані прогнозні розміри мінімальної заробітної плати та посадового окладу працівника першого тарифного розряду Єдиної тарифної сітки на 2022-2024 роки відповідно до Бюджетної декларації, прийнятої Верховною Радою України 15 липня 2021 року:

 

 

Мінімальна заробітна плата

Посадовий оклад працівника І тарифного розряду ЄТС

грн

темпи приросту, %

грн

темпи приросту, %

з 01 січня 2022 року

6500

 

2893

 

з 01 жовтня 2022 року

6700

3,1

2982

3,1

з 01 січня 2023 року

7176

7,1

3193

7,1

з 01 січня 2024 року

7665

6,8

3411

6,8

 

 

 

 

 

      В першу чергу при формуванні видаткової частини прогнозу бюджету враховано вимоги статті 77 Бюджетного кодексу України щодо забезпечення потреби в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати, на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами та комунальними некомерційними підприємствами охорони здоров’я.

Враховані також обсяги видатків, необхідні для забезпечення стабільної роботи установ та закладів соціально – культурної сфери, надання соціальних гарантій для малозахищених категорій громадян, підтримки в належному стані об’єктів житлово – комунального господарства, інших об’єктів інфраструктури громади, впровадження заходів з енергозбереження (енергоефективності), виконання в межах фінансових можливостей селищних цільових (комплексних) програм. Фінансування  бюджетних видатків буде здійснюватись  в рамках жорсткої економії бюджетних коштів. В цих умовах основним стане  підвищення  ефективності та результативності видатків, що відбуватиметься на основі їх  пріоритетності  та очікуваних результатів.

Державне управління

      Пріоритетними завданнями апарату селищної ради та її виконавчого органу є належне фінансове забезпечення функціонування органів місцевого самоврядування для здійснення ними повноважень, визначених Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування» та іншими нормативно-правовими актами. У 2022 та 2023-2024 роках передбачається здійснити заходи щодо:

- забезпечення прозорості, відкритості в діяльності органів місцевого самоврядування, подальший розвиток свободи слова і думки;

- впровадження сучасних інформаційних технологій в  діяльності місцевого самоврядування;

- забезпечення повноцінного виконання повноважень Лопатинської селищної ради згідно з чинним законодавством;

- подальшого розвитку створеної прозорої системи в прийнятті рішень органами місцевого самоврядування;

- створення належних умов для реалізації органами місцевого самоврядування прав та повноважень, визначених чинним законодавством України.

Освіта

      Цілі державної політики у сфері освіти реалізуються головним розпорядником бюджетних коштів – Лопатинською селищною радою (додаток 6) та у середньостроковій перспективі будуть направлені на:

зміцнення матеріально-технічної бази дошкільних навчальних закладів,

 • забезпечення закладів загальної середньої освіти сучасним навчальним

обладнанням та оновлення матеріально-технічної бази;

 • забезпечення державних гарантій з оплати праці працівникам бюджетних установ;
 • організація оздоровлення учнів загальноосвітніх шкіл;

організація харчування та придбання медикаментів.

 • побудова освітньої мережі у відповідності до наявних ресурсів.

Основні результати, яких планується досягти:

 • створення нового освітнього середовища, яке відповідає вимогам сьогодення;
 • забезпечення доступної дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти з урахуванням демографічних та економічних реалій;
 • - посилення відповідальності навчальних закладів за якість надання освітніх послуг
 • сприяння підвищенню мотивації учнів до навчання, а вчителів - до професійного розвитку;

Реалізація освітніх послуг буде здійснюватися через існуючу мережу освітніх закладів, яка включає 4 заклади дошкільної освіти, 5 установ загальної середньої освіти, 2 установи позашкільної освіти.

 

Охорона здоров’я

   Цілі державної політики у сфері охорони здоров’я направлені на перехід від утримання мережі комунальних закладів охорони здоров’я (ліжок, персоналу) до оплати реальних результатів діяльності цих закладів – фактично наданих пацієнтам медичних послуг та на місцевому рівні здійснюються головним розпорядником бюджетних коштів.

Основні результати, яких планується досягти:

 • підвищення рівня медичного обслуговування населення;
 • запровадження нових підходів до організації роботи закладів охорони здоров’я та їх фінансового забезпечення;
 • подальший розвиток системи медичного обслуговування населення та реформування системи охорони здоров’я;
 • зниження рівнів загальної захворюваності населення.

Соціальний захист та соціальне забезпечення

   Основними цілями реалізації державної політики у сфері соціального захисту та соціального забезпечення на 2022-2024 роки є підвищення ефективності управління бюджетними коштами на підтримку соціально вразливих верств населення, подальше реформування сфери надання соціальних послуг та соціального захисту.

    Прогнозні граничні показники бюджету Лопатинськоїї селищної територіальної громади по видатках на фінансування галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення» на 2022-2024 роки передбачаються  головному розпоряднику коштів, а  саме: Лопатинській селищній раді. За рахунок коштів бюджету селищної територіальної громади у середньостроковому періоді планується утримувати Комунальний заклад «Лопатинський центр  соціального захисту та надання соціальних послуг ». Крім того, на 2022 – 2024 роки плануються видатки на реалізацію селищних програм соціального захисту населення.

Завданнями на 2022-2024 роки є:

 • забезпечення максимальної адресності та наближеності надання відповідної соціальної підтримки тим, хто її потребує;
 • прозорість та доступність в отриманні соціальної підтримки;
 • надання соціальної підтримки особам, які опинились в складних життєвих обставинах.

Основні результати, яких планується досягти:

 •  посилити соціальний захист окремих категорій громадян Лопатинської громади, ефективно спрямувати відповідні грошові кошти на підтримку найбільш незахищених верств населення, для яких пільги і гарантії є додатковим засобом забезпечення достатнього життєвого рівня.

Культура і мистецтво

   Цілями державної політики у сфері культури і туризму, втіленням яких на місцевому рівні займається головний розпорядник бюджетних коштів - Лопатинська селищна  рада , є відродження та духовний розвиток традицій і культури української нації а також:

 • створення умов для забезпечення функціонування закладів культури і мистецтва громади, підвищення рівня матеріально-технічного забезпечення інфраструктури галузі культури, забезпечення поповнення бібліотечних фондів;
 • реалізація прав громадян на свободу літературної та художньої творчості, вільного розвитку культурно-мистецьких процесів, доступності всіх видів культурних послуг для кожного;
 • забезпечення якісно нового змісту роботи бібліотек, музеїв, клубних закладів;
 • створення умов для розвитку самодіяльної народної творчості, збереження та розвиток нематеріальної культурної спадщини, національних культурних традицій;

     - патріотичне виховання молоді та формування почуття національної єдності;

      - забезпечення проведення культурно-освітніх та мистецьких заходів на належному рівні, збільшення їх кількості та якості.

 

Фізична культура і спорт

Цілями державної політики у сфері фізичної культури та спорту, які реалізують  головні розпорядники бюджетних коштів – Лопатинська селищна рада, є створення умов для розвитку індивідуальних здібностей спортсменів та досягнення високих спортивних результатів.  Протягом 2022-2024 років планується досягти наступних результатів: створення безпечних умов для залучення широких верств населення до масового спорту; створення стимулів для здорового способу життя й здорових умов праці шляхом розвитку інфраструктури для занять масовим спортом та активного відпочинку.

Житлово-комунальне господарство

     Реалізація цілей державної політики, власних повноважень органів місцевого самоврядування в сфері утримання, благоустрою та розвитку житлово-комунального господарства громади, а також у сфері забезпечення ефективного функціонування та розвитку вулично-дорожньої мережі визначена заходами  місцевої програми розвитку житлово-комунального господарства Лопатинської селищної ради.

    Пріоритетними напрямками розвитку житлово-комунального господарства є:

 - забезпечення утримання в належному стані доріг;

- утримання в належному стані території громади;

- збереження та утримання на належному рівні зелених зон громади, кладовищ, зони відпочинку, прибережної смуги;

- забезпечення функціонування системи вуличного освітлення.

 

                                   VII. Бюджет розвитку

      Показники бюджету розвитку за основними видами надходжень та орієнтованими обсягами витрат, визначених у межах загальних граничних показників видатків місцевого бюджету   в зв’язку з обмеженим фінансовим    ресурсом , не закладались . До бюджету розвитку прогнозується надходження від продажу землі несільськогосподарського призначення. Упродовж середньострокового періоду планується продовжити комплекс робіт, спрямованих на розв’язання актуальних проблем соціально-економічного розвитку громади у галузях освіти, культури, охорони здоров’я, житлово-комунального господарства за рахунок залучення додаткових інвестицій в громаду.

VIII. Взаємовідносини бюджету з іншими бюджетами

          Міжбюджетними трансфертами, які надходять з державного бюджету до  бюджету селищної територіальної громади є: базова дотація та освітня субвенція. Найбільшу питому вагу у обсязі міжбюджетних трансфертів займає освітня субвенція з державного бюджету. Темпи зростання обсягів освітньої субвенції з державного бюджету становлять на 2022 рік до плану 2021 року – 109,1%, на 2023 рік до прогнозу  2022 року – 109,5 %, на 2024 рік до прогнозу 2023 року – 106,8 %. Темпи зростання обсягів базової дотації становлять на 2022 рік до плану 2021 року – 105,6%, на 2023 рік до прогнозу  2022 року – 118,0 %, на 2024 рік до прогнозу  2023 року – 118,0 %.

    Міжбюджетні трансферти мають цільове спрямування і використовуються

відповідно до порядків їх використання.

         Показники міжбюджетних трансфертів відображені в додатках 11 та 12 цього прогнозу.      

.                       IX. Інші положення та показники прогнозу бюджету

    У Прогнозі бюджету Лопатинської селищної  територіальної громади на

 2022-2024 роки відсутня інформація для заповнення додатків 4 «Показники місцевого боргу», 5 «Показники гарантованого територіальною громадою міста боргу і надання місцевих гарантій» та 8 «Граничні показники кредитування бюджету за Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету» передбачених типовою формою прогнозу місцевого бюджету затвердженою наказом міністерством фінансів України 02.06.2021року № 314.  

 

         Додатки до Прогнозу на 2022-2024 роки 1, 2, 3, 6, 7, 9, 10, 11, 12 додаються. 

 

         Конкретні показники обсягів бюджету селищної територіальної громади на 2022-2024 роки будуть уточнюватися залежно від законодавчих змін у бюджетній та податковій політиці, показників соціального та економічного розвитку території та реальних можливостей бюджету на відповідні роки.

 

Начальник фінансового відділу                      Світлана КУЛИЧ

 

ДОВІДКА

ПРО СТАН ВИКОНАННЯ

БЮДЖЕТУ ЛОПАТИНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

ЗА  9 МІСЯЦІВ 2021 РОКУ

 

До загального фонду селищного бюджету в січні-вересні 2021 року надійшло 26 109,545 тис. грн податків, зборів та платежів , що становить 110,16 відсотка до плану на 9 місяців ( обсяг перевиконання становить 2 408,255 тис.грн.). До затверджених річних показників виконання по доходах становить 80,32 відсотка.

 

            

Структура власних доходів загального фонду Лопатинської територіальної громади за 9 місяців  2021 року

 

         В порівнянні з фактичними надходженнями відповідного  періоду минулого року, в спів ставних умовах, сума власних і закріплених доходів за 9 місяців 2021 року збільшилась на 6 116,15 тис.грн., або на 30,5 відсотка . Найбільші надходження до   бюджету територіальної громади за звітний період забезпечили наступні підприємства:

-ПП «Західний буг»-2 051,716 тис.грн; (в т.ч.ПДФО з паїв -906,986тис.грн)

-ДП «Радехівське ЛМГ»- 1 549,641 тис.грн.;

-ТЗОВ «БАРКОМ» -1 383,941 тис.грн.; (в т.ч.ПДФО з паїв -906,986тис.грн)

-СТзОВ «Прогрес»-877,932 тис.грн.(в т.ч.ПДФО з паїв -339,9тис.грн);

-ТОВ спиртовий завод  «ЛОПАТИН»-863,157тис.грн.;

- СГТЗОВ ім. Т.Шевченка-821,282тис.грн(в т.ч.ПДФО з паїв -450,148тис.грн);

-«Лопатинський ТБЗ» 527,637тис.грн;

- Радехівське ДЛГП "ГАЛСІЛЬЛІС"-456,528.грн

 

     Окрім того вагомий внесок в сплату зазначених податків наступних підприємців:

-ФОП Пиртко М.С-313,641тис.грн

-ФОП Станкевич М.О.-299,588тис.грн(діяльність призупинено)

-ФОП Булах Л.- 200,775 тис.грн.

-ФОП  Немирка В.П.-165,853 тис.грн.

-ФОП Славінський М.О.-157,589тис.грн.

-ФОП Білоус Р.В.-117,898 тис.грн.

-ФОП Пиртко С. -109,526тис.грн

 

 Найбільшу частку надходжень селищного бюджету займає  податок та збір на

доходи фізичних осіб  -  54,69 відсотка, тому виконання планових показників за доходами, в основному, залежить від стану надходжень до бюджету цього податку. Загалом у січні-вересні 2021 року до  селищного бюджету надійшло            14 280,2 тис. грн. податку на доходи фізичних осіб, що становить 118,12 відсотка до плану на звітний період та 87,96 відсотка до річного плану. В порівняні з аналогічним періодом минулого року надходження збільшилися на 3 980,58 тис.грн або на 38,65 відсотка. З найбільших платників податків сплатили до селищного бюджету податку  на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати  такі підприємства  :

 

-ПП Західний Буг-785,466тис.грн;

- ТОВ спиртовий завод  «ЛОПАТИН»-647,652тис.грн.;

-ДП «Радехівське ЛМГ»-477,018тис.грн.;

- «Лопатинський ТБЗ» -465,714тис.грн.;

-ТзОВ "МД-БАУ"-342,486тис.грн;

- ТзОВ «В.Д.С.Агро»-193,325тис.грн.;

- СГТЗОВ ім. Т.Шевченка- 180,670тис.грн.

-Радехівське ДЛГП "ГАЛСІЛЬЛІС"-178,113.грн

 

За 9 місяців 2021 року до селищного  бюджету надійшло  1 224,036 тис. грн. рентної плати  та плати за використання інших природних ресурсів , що становить 104,87 відсотка до плану 81,73 відсотка  до річних надходжень.

В порівняні із звітним періодом минулого року надходження збільшилися на 464,936 тис.грн це  сплата(податок у розстрочці) плати за використання лісових ресурсів за 2020 рік ДП «Радехівське лісомисливське господарство».

 

  Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів  надійшов в сумі 269,609тис.грн. що становить 106,99 відсотка до плану та 77,7відсотка  до річних надходжень,у порівняні з відповідним періодом минулого року збільшився на 18,209 тис.грн.

Акцизний податок за пальне за 9 місяців  поточного року до селищного бюджету надійшов в сумі 271,626 тис.грн., що становить 87,99відсотка до плану та 58,25 відсотка  до річних надходжень.,порівняно з аналогічним періодом минулого року зменшився на 48,374 тис.грн це зумовлено тим , відповідну постанову Уряду було прийнято 29 вересня 2021 року і акцизний податок буде поступати в бюджет громади з жовтня місяця.

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки  надійшов в сумі 242,568 тис.грн., що 87,19відсотка до плану та 38,8 відсотка до річних показників. Відповідно до показників січня – вересня 2020 року зріс на 56,368тис.грн або на 30 відсотків.

 

Земельного податку та орендної плати надійшло до селищного бюджету  у звітному періоді 3 903,201 тис.грн. або 104  відсотка до плану та 76,7 відсотка річних планових показників. У порівняні до аналогічного звітного періоду минулого року  надходження податку збільшилися на 17,7 відсотка або на  587,501тис.грн., з них  податкового боргу  по оренді землі  за 2019 рік та за 2020 рік по ТзОВ «Агро Радехів»  сплачено 481,68 тис.грн. На звітну дату податковий борг по оренді землі ТзОВ «Агро Радехів»  складає 2021 року 315,619тис.грн.

 

Надходження єдиного податку  за січень-вересень 2021 року склали 4 242,985 тис.грн. або 100,4 відсотка плану та 68,59 відсотка до річного плану . Порівняно з відповідним періодом минулого року надходження податку збільшилися на 632,485 тис.грн.  або на 17,52 відсотка

 

Неподаткові надходження за січень-вересень 2021 року склали                          1 655,811 тис.грн. що становить 104,69 відсотка до плану  та 81,08 відсотка до року. Порівняно  з відповідним періодом минулого року зросли на 421,51тис.грн.

 В числі неподаткових надходжень –плата за надання адміністративних послуг 1 560,34 тис.грн. що становить 81,48 відсотка до річних показників . Збільшилася на 421,51 тис.грн у порівння  з аналогічним періодом минулого року. Плати за оренду майна спільної власності об’єднаної територіальної громади надійшло до селищного бюджету  у звітному періоді надійшло 27,619 тис. грн. Річний плановий показник виконано на 38,63відсотки.

 

До спеціального фонду селищного бюджету у січні-вересні 2021 року надійшло 1 767,477 тис. грн. податків і платежів.

 

 

 

 

 

Структура доходів спеціального  фонду Лопатинської територіальної громади за 9 місяців 2021 року

 

Надходження екологічного податку становлять 18,484 тис. грн, . Плановий показник виконано на 142,2 відсотків.

Власні надходження бюджетних установ становлять 1 694,861 тис. грн, що  становить 69,4 відсотка річних показників.

Кошти від продажу землі 54,131 тис.грн

         

         Офіційних трансфертів з державного бюджету до загального фонду селищного бюджету надійшло в сумі 42 807,85 тис. грн. або 97,39 відсотка до планових показників. З них, освітня субвенція надійшла в сумі 24 630,7тис.грн., або 100 відсотків плану,  базова дотація в сумі 12 537,00 тис.грн. або 100 відсотків плану .Також селищним бюджетом отримано 824,103 тис. грн додаткової дотації з державного бюджету на фінансування переданих з державного бюджету видатків на утримання закладів освіти та охорони здоров′я . Окрім того надійшло 326 тис.грн. субвенції з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров`я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету та 243,985 тис.грн субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету. Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій надійшло в сумі 4 234,294 тис.грн або 100 відсотків до плану.

         Офіційних трансфертів з місцевого бюджету до загального фонду селищного бюджету надійшло 431,347 тис.грн або 35,39 відсотків , кошти обласного бюджету Львівської області на реалізацію проєктів місцевих ініціатив

У звітному періоді з селищного бюджету проведено видатків на загальну суму 63 189,59 тис. грн або 66 відсотка до річних планових показників з урахуванням змін, за загальним фондом проведено  видатків – 57 551,9 тис. грн або 66,7 відсотка, спеціальним – 5 637 ,69 тис. грн або 59,7відсотка.

 

 

Структура видатків Лопатинської селищної територіальної громади

за 9 місяців  2021 року

 

 

 

КПКВ 0100 Державне управління

На утримання органів місцевого самоврядування (апарат селищної ради та відділи селищної ради ) за 9 місяців 2021 року використано 6 544,7 тис. грн. ,(в т.ч.видатки  на оплату праці з нарахуваннями  та розрахунковими 4 871,43 тис.грн, видатки на енергоносії 204,608тис.грн) або 62,1відсотків до планових  призначень з них на проведення місцевих виборів 159,400тис.грн.

КПКВ 1000 Освіта

По галузі «Освіта »  касові видатки  за січень-вересень 2021р. склали 44 550,78 тис.грн. , в тому числі по загальному фонду – 43 049,127 тис.грн. , по спеціальному фонду – 1 501 ,65 тис.грн. Загалом по освіті на оплату праці   і нарахування  витрачено 39 372,3 тис.грн, на енергоносії 2 379,6 тис.грн,

Касові видатки по  дошкільних навчальних закладах склали      5 111 ,8 тис.грн., що становить 62,9 відсотка річних призначень. По загальному фонду використано 4 870 ,9 тис.грн. або 64,9відсотків річних призначень. На оплату праці і нарахування  на  заробітну плату спрямовано кошти в сумі 4 186,53 тис.грн., що становить 68,21 відсотка річних призначень. Видатки на енергоносії склали 270,57 тис.грн., що становить 63,94 відсотка річних показників,видатки на товари і послуги складають 413,06тис.грн що становить 43,7 відсотка, з них 352,08 тис.грн - харчування. 

Видатки спеціального фонду по дошкільних закладах проведені за рахунок власних надходжень на загальну суму 240,926 тис.грн. на продукти харчування.

Видатки на надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами)склали 36 661,81 тис.грн., що становить 72 відсотка річного плану, в тому числі видатки загального фонду – 35 563,21 тис.грн. (71,80 відсотка) в числі видатків загального фонду :

-23 914,6 тис.грн.за рахунок освітньої субвенції,

-11 648,6 тис.грн.за рахунок місцевого бюджету, з них на оплату праці і нарахування  на  заробітну плату спрямовано кошти в сумі  8 776,9 тис.грн., що становить 76,6 відсотка річних призначень . Видатки на енергоносії склали 2 029,95 тис.грн., що становить 68,8 відсотка, видатки на товари і послуги 840, 80 тис.грн.   або  53 відсотка , з них 203,4 тис.грн -продукти харчування.

Видатки спеціального фонду – 1 098,6 тис.грн. (76,8відсотка). За рахунок  власних надходжень бюджетних установ (надходжень батьківської плати)-339,9 тис грн., проведені видатки на оплату продуктів харчування.та 762,062 тис.грн поставлена на облік STEM лабораторія Лопатинської опорної школи

Касові видатки по  Лопатинському будинку дитячої та юнацької творчості за звітний період склали 748,737 тис.грн. На оплату праці і нарахування на заробітну плату спрямовані кошти в сумі 724,364 тис.грн., що становить 70 відсотка річних призначень

На утримання КЗ «Лопатинська дитяча музична школа» витрачено кошти в сумі 2 012,1 тис.грн., з них по загальному фонду – 1 849 ,9 тис.грн.,            по спеціальному фонду – 162,127 тис.грн.  Видатки на заробітну плату склали 1 763,5 тис.грн. по загальному фонду та 146,1 тис.грн. – по спеціальному фонду (за рахунок батьківської плати за навчання дітей).

КПКВ 2000 Охорона здоров’я

Для  забезпечення функціонування  установ охорони здоров’я виділено за  звітний період з бюджету кошти в сумі 1 305,25 тис.грн., що становить 60,8відсотка річних призначень. Зокрема на енергоносії профінансовані видатки на суму 904,146  тис.грн., на пільгові медикаменти – 118,095 тис.грн., на оплату праці лікарів-інтернів – 111,69 тис.грн.

За рахунок субвенції з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров`я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету профінансовані видатки на забезпечення лікування хворих на цукровий діабет інсуліном у сумі 199,8 тис.грн.

  КПКВ 3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення

По соціальному захисту та соціальному забезпеченню профінансовані видатки на суму 1 979,4 тис.грн., що становить 64,7відсотка до планових  річних призначень.  З них на утримання КЗ «Лопатинський центр соціального захисту та надання соціальних послуг»-1 714,7тис.грн.

В рамках реалізації « Комплексної програми соціального захисту населення

Лопатинської територіальної громади   на 2021р»  профінансовано:

 •  115,810 тис.грн надання одноразових адресних соціальних допомог (допомогу надано 62 жителям Лопатинської територіальної громади)
 • 4 ,250тис.грн. оздоровлення та відпочинок дітей учасників АТО;
 • 98,232 тис.грн  надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не  здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги;
 • 46,36 надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг

КПКВ 4000 Культура i мистецтво

По галузі «Культура і мистецтво» обсяг видатків за 9 місяців  поточного року склав 2 576,442 тис.грн., що становить 65 відсотка планових річних призначень. З них видатки загального фонду 2 558,4тис.грн та видатки спеціального фонду 18,075тис.грн. із видатків загального фонду на оплату праці спрямовано 2,371,2тис.грн,та 175,7 тис.грн на комунальні послуги

КПКВ 5000 Фiзична культура i спорт

          На фізичну культуру і спорт в рамках  реалізації «Програми  розвитку фізичної культури та спорту на території Лопатинської територіальної громадив 2021році» виділені кошти в сумі 104,318 тис.грн.

    На проведення навчально-тренувальних зборів і змагань  профінансовано          37,370 тис.грн.  з них відрядження :

-8,64 тис.грн ФК Лопатин (8 ігор)

-7,56 тис.грн ФК Барилів (7 ігор)

-5,4тис.грн ФК Миколаів (5 ігор)

-6,48 тис.грн ФК Сморжів(6 ігор)

-3,240 тис.грн ФК Березівка ( 3 гри)

-6,05тис.грн перевезення ФК Лопатин (2 гри)

     На підтримку спорту вищих досягнень профінансовано кошти в сумі 66,948 тис.грн, які спрямовано  на оплату за  спортивний  інвентар для футбольної команди смт.Лопатин.-5,0тис.грн та 12,560тис.грн для футбольної команди с.Миколаїв; проведення міжрайонного турніру з футболу  пам’яті Василя Хижого-19,973тис.грн;сплату членських внесків 27,00тис.грн; 2,415 тис.грн.  для закупівлі призів з нагоди святкування  50-ліття футбольної команди с.Куликів

КПКВ 6000 Житлово-комунальне господарство

Видатки на житлово-комунальне господарство за січень-вересень2021р. склали по загальному фонду 1 759,6 тис.грн. Кошти загального фонду спрямовані для КП Лопатинської с.р. на проведення робіт по благоустрою населених пунктів громади;

КПКВ 7000 Економічна діяльність

 По КПКВ 7321 Будівництво освітніх установ та закладів в рамках фінансування видатків на проєкти місцевих ініціатив оплачено коштів на загальну суму 438,897 тис.грн ,зокрема кошти сплачено по наступних об’єктах:

- 65,087тис.грн «Капітальний ремонт будівлі Кустинської загальноосвітньої школи І-ІІ ст.-ЗДО філії опорного закладу « Лопатинська ЗОШ І-ІІІ ст.н.» по вулиці Центральна 27, в с. Кустин Радехівського району Львівської області. Заміна вікон» ( з них :– 14тис.грн фінансовий внесок ; 4,тис.грн спонсорські кошти;47,087 тис.грн кошти ТГ)

-172,89 тис.грн «Капітальний ремонт приміщення їдальні опорного закладу "Лопатинська загальноосвітня школа І-ІІІ ст.н." по вулиці Центральна, 23, в смт. Лопатин Львівської області»  (з них – 25,0тис.грн фінансовий внесок г;75,26 тис.грн кошти ТГ;72,63 тис.грн. кошти обласного бюджету)

- 38,8 тис.грн «Капітальний ремонт частини даху ЗЗСО I-II ст. в с.Грицеволя Червоноградського району Львівської області» ( з них :– 15тис.грн фінансовий внесок ; 23,8,тис.грн спонсорські кошти)

- 162,129 тис.грн «Капітальний ремонт частини даху ЗЗСО І - ІІІ ст. с. Сморжів філія Миколаївського ОЗЗСО І-ІІІ ст. Лопатинської селищної ради Червоноградського району Львівської області» ( з них :– 30тис.грн фінансовий внесок ; 37,432тис.грн спонсорські кошти;94,697 тис.грн кошти ТГ)

 По КПКВ 7363 Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій було проведено видатки на загальну суму 3 665,562 тис.грн, для наступних установ:

- 2 874,789 тис.грн КНП "Лопатинська районна лікарня" на придбання цифрового рентгено-діагностичного комплексу;

- 269,50 тис.грн придбання твердопаливного котла для ЗЗСО І—ІІІ ст. с. Сморжів

- 84,650 тис.грн придбання обладнання Інтерактивної панелі для Опорного Закладу “Лопатинська загальноосвітня школа І—ІІІ ст. н.”

- 294,721 тис.грн капітальний ремонт системи опалення   Опорного Закладу “Лопатинська загальноосвітня школа І—ІІІ ст. н.”

-141,902 тис.грн. капітальний ремонт приміщення  ЗДО с. Нивиці

КПКВ 8130 Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони

Видатки на забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони (пожежної команди села Сморжів) за звітний період склали 109,6 тис.грн., що становить 52,5 відсотка річних призначень.

КПКВ 8330 Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів

   По екології проведено видатків на суму 48 ,635тис.грн,кошти були спрямовані на  встановлення ящиків для роздільного збору твердих побутових відходів 36,840тис.грн(смт.Лопатин 2 шт.;с.Щуровичі,с.Сморжів -6 шт.; с.Вигода, с.Куликів 6 щт.; с.Миколаїв 6 шт.) та на ліквідацію борщівника Сосновського -11,795 тис.грн.

 

КПКВ 9800 Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів

З бюджету  Лопатинскої селищної територіальної громади було профінансовано субвенції державному бюджету:

-60,00тис.грн на придбання дизпалива для машин  поліцейського участку громади;

-8 700,00тис.грн на закупівлю бензопили для пожежної команди смт.Лопатин;

-20,00тисгрн.  на придбання поштових  марок для ДПС

Додаток: Звіт про виконання бюджету Лопатинскої селищної територіальної громади за 9 місяців 2021 року на10-ти арк.

 

 

Начальник фінансового відділу                                       С.КУЛИЧ

 

ПРОЄКТ      

Безымянный

     ЛОПАТИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ЧЕРВОНОГРАДСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ   ОБЛАСТІ

 

13  СЕСІЯ    8  СКЛИКАННЯ

                                                                Р І Ш Е Н Н Я 

            

Від  22 жовтня 2021 року                       №   14                                 смт. Лопатин

 

Про підтримку законопроєктів

№ 5244 та № 5245

 

Відповідно до частини 1 ст.59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись ч.2.ст.2,пунктом 5 ч.2 ст.19 Закону України « Про статус депутатів місцевих рад»,  розглянувши лист політичної партії «Слуга народу» щодо підтримки законопроектів № 5244 та № 5245, Лопатинська селищна рада,-

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Підтримати законопроєкти5244 «Про встановлення розподілу податку на доходи фізичних осіб між бюджетами за місцем отримання доходу та місцем проживання платників податку» та законопроект № 5245 «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо встановлення розподілу податку на доходи фізичних осіб між бюджетами за місцем отримання доходу та місцем проживання платників податку».

2. Секретарю селищної ради надіслати рішення «Про підтримку законопроєктів № 5244 та № 5245» політичній партії «Слуга народу».

3.Контроль за виконанням рішення  покласти на постійну комісію з питань регламенту, етики, законності, захисту прав та законних інтересів громадян (Н.Ю.Антонюк).

 

 

 

 

Селищний голова                                                             Олег МИКИТИН

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь