Лопатинська громада
Львівська область, Червоноградський район

ОГОЛОШЕННЯ про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля

Дата: 04.08.2021 08:56
Кількість переглядів: 1148

 

Повідомляємо про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, зазначеної у пункті 1 цього оголошення, з метою виявлення, збирання та врахування зауважень і пропозицій громадськості до планованої діяльності.

1. Планована діяльність

Продовження розробки та видобування корисної копалини (торф) на родовищі «Стоянів» проектною потужністю 70 тис. т/рік відкритим способом із подальшим виконанням природоохоронних відновлюючих рекультиваційних робіт на відпрацьованих ділянках родовища.

ТОВ «СТОЯНІВСЬКИЙ ТОРФОБРИКЕТНИЙ ЗАВОД» є діючим підприємством, яке здійснює видобуток та комплексну переробку торфу в родовищі з 1955 р. Торфовище «Стоянів» розробляється відкритим методом (кар’єр) фрезерним та екскаваторним способами розробки для виробництва брикетів і приготування компостів та шихти  із подальшим виконанням природоохоронних відновлюючих рекультиваційних робіт на відпрацьованих ділянках родовища.

Експлуатація родовища здійснюється на підставі спеціального дозволу на користування надрами

№4589 від 18 грудня 2007 року. В 2017 році продовжено строк дії спеціального дозволу на 20 років. Загальна площа торфового родовища «Стоянів» в межах спеціального дозволу складає 1222 га, з них по Львівській області 1114 га, по Волинській  108 га. Запаси торфу згідно протоколу  479 від 23.03.65 р. віднесено до категорії С1.

Розробка  торфового покладу здійснюється шарами.

Проектна потужність підприємства по видобутку корисної копалини складає 70 тис. т/рік. Змінна продуктивність по видобутку – 282 т/зміну; годинна – 36-40 т/год.

Торфовище «Стоянів» розробляється відкритим методом (кар’єр) фрезерним, поверхнево-пошаровим та екскаваторним способами розробки для виробництва брикетів і приготування компостів та шихти із подальшим виконанням природоохоронних відновлюючих рекультиваційних робіт на відроблених ділянках родовища.

Виробничий процес добування торфу  складається із шести технологічних операцій:

Фрезерування торф’яних покладів фрезер барабанами, плоскорізами ;

Ворушіння торфокрихти ворошилкою;

Валкування фрезер крихти валкувачем;

Збирання торфу спецмашиною;

Штабелювання торфу;

Екскавація торфу.

Збирання фрезерного торфу здійснюється в великі накопичувальні одиниці – штабелі, які розташовуються по схемі:

На робочих площадках машин в кінці кожного проходу збиральних машин та по лініях перпендикулярних картовим каналам, через кожні 500м; при доробці покладів на околицях між лініями штабелів допускається відстань до 200м;

При визначенні схеми розташування штабелів передбачається можливість для зміщення складських одиниць в майбутніх сезонах з метою рівномірної відробки торф’яних покладів на всій площі поля. Схема розташування штабелів складається та затверджується кожен сезон видобування.

Для попередження саморозігріву та самозапалення фрезерного торфу на підприємстві виконують ізолювання штабелів фрезерного торфу сирою фрезерною крошкою з вологістю 65%. Товщина ізоляційного шару приймається рівною 40 см.

Вивезення видобутої корисної копалини здійснюється залізничним транспортом.

На даний час на території торфовища рекультиваційні роботи не виконуються в зв’язку із відсутністю відпрацьованих площ. По завершенню видобутку торфу, підприємство повинно виконувати відновлюючі рекультиваційні роботи згідно проекту. Дані проектні рішення дозволяють привести порушені землі в стан, придатний для подальшого використання.

Постачання електричної енергії здійснюється відповідно до договору №22012 від 24.12.2007 р. з ПАТ "ЛЬВІВОБЛЕНЕРГО".

Водопостачання  об’єкту здійснюється відповідно до договору №1 від 04.12.2019 р. з КП «СТОЯНІВСЬКЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО». Відвід кар’єрної води здійснюється в осушену мережу з подальшим відводом за межі родовища .

Відходи, що утворюються на підприємстві, збираються і складуються у спеціально відведених місцях з подальшим вивезенням згідно до укладених договорів.

Планована діяльність буде здійснюватися в межах земельної ділянки загальною площею 1030,448 га на землях Лопатинської селищної ради Червоноградського (Радехівського) району Львівської області (раніше Куликівська сільська рада (4623981900:05:000:1355), на землях Радехівської міської ради Червоноградського (Радехівського) району Львівської області (раніше Стоянівська (4623985800:07:000:1315), Тетевчицька (4623986600:01:000:0001), Пиратинська (4623984300:02:000:0170), Синьківська (4623984900:04:000:0818) сільські ради) та земельної ділянки загальною площею 108,1 га на землях Мар’янівської селищної ради Луцького (Горохівського) району Волинської області (раніше Бужанівська сільська рада (0720880800:00:001:0124; 0720880800:00:001:0125)), що передані у строкове користування ТзОВ «СТОЯНІВСЬКИЙ ТОРФОБРИКЕТНИЙ ЗАВОД» на умовах договорів оренди земельних ділянок.                                       

(загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності, (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо), місце провадження планованої діяльності)

 

2. Суб’єкт господарювання

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Стоянівський торфобрикетний завод», код ЄДРПОУ  33769905                                                                                                                                          

(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи - підприємця, ідентифікаційний код або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті),

юридична адреса: 80220, Львівська область, Радехівський район, село Стоянів, вул. Ржищівська, будинок 81; контактний номер телефону – (03255) 2-12-44

місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи - підприємця (поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону)

 

3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадського обговорення

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України, 03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 35; тел. +38 044 206 31 40, +38 044 206 31 50; e-mail: OVD@mepr.gov.ua; контактна особа – Котяш Лада Павлівна                                                                                                           

(найменування уповноваженого органу, місцезнаходження, номер телефону та контактна особа)

      


 

4. Процедура прийняття рішення про провадження планованої діяльності та орган, який розглядатиме результати оцінки впливу на довкілля

Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої діяльності буде Спеціальний дозвіл на користування надрами, що видається Державною службою геології та надр України                                                                                                                                                                

(вид рішення про провадження планованої діяльності, орган, уповноважений його видавати, нормативний документ, що передбачає його видачу)

5. Строки, тривалість та порядок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля, включаючи інформацію про час і місце усіх запланованих громадських слухань

Тривалість громадського обговорення становить 25 робочих днів (не менше 25, але не більше 35 робочих днів) з моменту офіційного опублікування цього оголошення (зазначається у назві оголошення) та надання громадськості доступу до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації, визначеної суб’єктом господарювання, що передається для видачі висновку з оцінки впливу на довкілля.

Протягом усього строку громадського обговорення громадськість має право подавати будь-які зауваження або пропозиції, які, на її думку, стосуються планованої діяльності, без необхідності їх обґрунтування. Зауваження та пропозиції можуть подаватися в письмовій формі (у тому числі в електронному вигляді) та усно під час громадських слухань із внесенням до протоколу громадських слухань. Пропозиції, надані після встановленого строку, не розглядаються.

Тимчасово, на період дії та в межах території карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби (СОVID-19), спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, до повного його скасування та протягом 30 днів з дня скасування карантину, громадські слухання не проводяться і не призначаються на дати, що припадають на цей період.

Громадські слухання (перші) відбудуться

-.

(зазначити дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань)

Громадські слухання (другі) відбудуться

Не передбачено                                                                                                                  

(вказати дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань)

6. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, що забезпечує доступ до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої доступної інформації щодо планованої діяльності

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України, 03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 35; тел. +38 044 206 31 40, +38 044 206 31 50; e-mail: OVD@mepr.gov.ua; контактна особа – Котяш Лада Павлівна                                                                                                          

(зазначити найменування органу, місцезнаходження, номер телефону та контактну особу)

 

7. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, до якого надаються зауваження і пропозиції, та строки надання зауважень і пропозицій

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України, 03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 35; тел. +38 044 206 31 40, +38 044 206 31 50; e-mail: OVD@mepr.gov.ua; контактна особа – Котяш Лада Павлівна. Зауваження і пропозиції приймаються протягом усього строку громадського обговорення, зазначеного в абзаці другому пункту 5 цього оголошення                 

(зазначити найменування органу, поштову та електронну адресу, номер телефону та контактну особу)

 

 

8. Наявна екологічна інформація щодо планованої діяльності

Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності на 232 арк. з додатками.                                    

(зазначити усі інші матеріали, надані на розгляд громадськості)  (зазначити іншу екологічну інформацію, що стосується планованої діяльності)

 


 

9. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації (відмінне від приміщення, зазначеного у пункті 6 цього оголошення), а також час, з якого громадськість може ознайомитися з ними

1. ТОВ «СТОЯНІВСЬКИЙ ТОРФОБРИКЕТНИЙ ЗАВОД»,  80220, Львівська область, Червоноградський район, село Стоянів, вул. Ржищівська, будинок 81; контактний номер телефону – (03255) 2-12-44, ел. пошта: tzovstoynovtbz@gmail.com, з 09.00 до 17.00, контактна особа – Овсянник Богдан Михайлович;

2. Лопатинська територіальна громада Червоноградського району Львівської області, 280261, Львівська обл., Червоноградський р-н, смт Лопатин, вул. Центральна, буд. 12 телефон – 03255-36435, ел. пошта: Lopatin_rada@ukr.net, Голова: Микитин Олег Васильович, Пн-Пт 9:00-18:00;

3. Радехівська міська ТГ, 80200, Львівська обл., м. Радехів, вул. Івана Франка, 2, Пн-Чт 9:00-18:15 (перерва 13:00 – 14:00), Пт – 9:00-17:00 (перерва 13:00-14:00), телефон: 03255-41084, 03255-41132, ел. пошта: radekhiv-miskrada@ukr.net, голова: Коханчук Степан

4. Мар’янівська селищна рада Луцького району Волинськї області, адреса: 45744, Волинська обл., Луцький р-н, смт Мар'янівка, вул. Незалежності, буд. 26, Пн-Чт 8:15-17:15 (перерва 13:00-13:45), Пт 8:15-16:00 (перерва 13:00-13:45), телефон: +38-098-423-28-82, +38-068-775-13-50, голова селищної ради: Басалик Олег Володимирович.

Звіт буде доступний для ознайомлення 05.08.2021.                                                                               

(найменування підприємства, установи, організації, місцезнаходження, дата, з якої громадськість може ознайомитися з документами, контактна особа)

ОГОЛОШЕННЯ
 про початок громадського обговорення звіту
 з оцінки впливу на довкілля

Повідомляємо про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, зазначеної у пункті 1 цього оголошення, з метою виявлення, збирання та врахування зауважень і пропозицій громадськості до планованої діяльності.

1. Планована діяльність

Продовження розробки та видобування корисної копалини (торф) на родовищі «Стоянів» проектною потужністю 70 тис. т/рік відкритим способом із подальшим виконанням природоохоронних відновлюючих рекультиваційних робіт на відпрацьованих ділянках родовища.

ТОВ «СТОЯНІВСЬКИЙ ТОРФОБРИКЕТНИЙ ЗАВОД» є діючим підприємством, яке здійснює видобуток та комплексну переробку торфу в родовищі з 1955 р. Торфовище «Стоянів» розробляється відкритим методом (кар’єр) фрезерним та екскаваторним способами розробки для виробництва брикетів і приготування компостів та шихти  із подальшим виконанням природоохоронних відновлюючих рекультиваційних робіт на відпрацьованих ділянках родовища.

Експлуатація родовища здійснюється на підставі спеціального дозволу на користування надрами

№4589 від 18 грудня 2007 року. В 2017 році продовжено строк дії спеціального дозволу на 20 років. Загальна площа торфового родовища «Стоянів» в межах спеціального дозволу складає 1222 га, з них по Львівській області 1114 га, по Волинській  108 га. Запаси торфу згідно протоколу  479 від 23.03.65 р. віднесено до категорії С1.

Розробка  торфового покладу здійснюється шарами.

Проектна потужність підприємства по видобутку корисної копалини складає 70 тис. т/рік. Змінна продуктивність по видобутку – 282 т/зміну; годинна – 36-40 т/год.

Торфовище «Стоянів» розробляється відкритим методом (кар’єр) фрезерним, поверхнево-пошаровим та екскаваторним способами розробки для виробництва брикетів і приготування компостів та шихти із подальшим виконанням природоохоронних відновлюючих рекультиваційних робіт на відроблених ділянках родовища.

Виробничий процес добування торфу  складається із шести технологічних операцій:

Фрезерування торф’яних покладів фрезер барабанами, плоскорізами ;

Ворушіння торфокрихти ворошилкою;

Валкування фрезер крихти валкувачем;

Збирання торфу спецмашиною;

Штабелювання торфу;

Екскавація торфу.

Збирання фрезерного торфу здійснюється в великі накопичувальні одиниці – штабелі, які розташовуються по схемі:

На робочих площадках машин в кінці кожного проходу збиральних машин та по лініях перпендикулярних картовим каналам, через кожні 500м; при доробці покладів на околицях між лініями штабелів допускається відстань до 200м;

При визначенні схеми розташування штабелів передбачається можливість для зміщення складських одиниць в майбутніх сезонах з метою рівномірної відробки торф’яних покладів на всій площі поля. Схема розташування штабелів складається та затверджується кожен сезон видобування.

Для попередження саморозігріву та самозапалення фрезерного торфу на підприємстві виконують ізолювання штабелів фрезерного торфу сирою фрезерною крошкою з вологістю 65%. Товщина ізоляційного шару приймається рівною 40 см.

Вивезення видобутої корисної копалини здійснюється залізничним транспортом.

На даний час на території торфовища рекультиваційні роботи не виконуються в зв’язку із відсутністю відпрацьованих площ. По завершенню видобутку торфу, підприємство повинно виконувати відновлюючі рекультиваційні роботи згідно проекту. Дані проектні рішення дозволяють привести порушені землі в стан, придатний для подальшого використання.

Постачання електричної енергії здійснюється відповідно до договору №22012 від 24.12.2007 р. з ПАТ "ЛЬВІВОБЛЕНЕРГО".

Водопостачання  об’єкту здійснюється відповідно до договору №1 від 04.12.2019 р. з КП «СТОЯНІВСЬКЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО». Відвід кар’єрної води здійснюється в осушену мережу з подальшим відводом за межі родовища .

Відходи, що утворюються на підприємстві, збираються і складуються у спеціально відведених місцях з подальшим вивезенням згідно до укладених договорів.

Планована діяльність буде здійснюватися в межах земельної ділянки загальною площею 1030,448 га на землях Лопатинської селищної ради Червоноградського (Радехівського) району Львівської області (раніше Куликівська сільська рада (4623981900:05:000:1355), на землях Радехівської міської ради Червоноградського (Радехівського) району Львівської області (раніше Стоянівська (4623985800:07:000:1315), Тетевчицька (4623986600:01:000:0001), Пиратинська (4623984300:02:000:0170), Синьківська (4623984900:04:000:0818) сільські ради) та земельної ділянки загальною площею 108,1 га на землях Мар’янівської селищної ради Луцького (Горохівського) району Волинської області (раніше Бужанівська сільська рада (0720880800:00:001:0124; 0720880800:00:001:0125)), що передані у строкове користування ТзОВ «СТОЯНІВСЬКИЙ ТОРФОБРИКЕТНИЙ ЗАВОД» на умовах договорів оренди земельних ділянок.                                       

(загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності, (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо), місце провадження планованої діяльності)

 

2. Суб’єкт господарювання

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Стоянівський торфобрикетний завод», код ЄДРПОУ  33769905                                                                                                                                          

(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи - підприємця, ідентифікаційний код або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті),

юридична адреса: 80220, Львівська область, Радехівський район, село Стоянів, вул. Ржищівська, будинок 81; контактний номер телефону – (03255) 2-12-44

місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи - підприємця (поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону)

 

3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадського обговорення

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України, 03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 35; тел. +38 044 206 31 40, +38 044 206 31 50; e-mail: OVD@mepr.gov.ua; контактна особа – Котяш Лада Павлівна                                                                                                           

(найменування уповноваженого органу, місцезнаходження, номер телефону та контактна особа)

      


 

4. Процедура прийняття рішення про провадження планованої діяльності та орган, який розглядатиме результати оцінки впливу на довкілля

Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої діяльності буде Спеціальний дозвіл на користування надрами, що видається Державною службою геології та надр України                                                                                                                                                                

(вид рішення про провадження планованої діяльності, орган, уповноважений його видавати, нормативний документ, що передбачає його видачу)

5. Строки, тривалість та порядок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля, включаючи інформацію про час і місце усіх запланованих громадських слухань

Тривалість громадського обговорення становить 25 робочих днів (не менше 25, але не більше 35 робочих днів) з моменту офіційного опублікування цього оголошення (зазначається у назві оголошення) та надання громадськості доступу до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації, визначеної суб’єктом господарювання, що передається для видачі висновку з оцінки впливу на довкілля.

Протягом усього строку громадського обговорення громадськість має право подавати будь-які зауваження або пропозиції, які, на її думку, стосуються планованої діяльності, без необхідності їх обґрунтування. Зауваження та пропозиції можуть подаватися в письмовій формі (у тому числі в електронному вигляді) та усно під час громадських слухань із внесенням до протоколу громадських слухань. Пропозиції, надані після встановленого строку, не розглядаються.

Тимчасово, на період дії та в межах території карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби (СОVID-19), спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, до повного його скасування та протягом 30 днів з дня скасування карантину, громадські слухання не проводяться і не призначаються на дати, що припадають на цей період.

Громадські слухання (перші) відбудуться

-.

(зазначити дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань)

Громадські слухання (другі) відбудуться

Не передбачено                                                                                                                  

(вказати дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань)

6. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, що забезпечує доступ до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої доступної інформації щодо планованої діяльності

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України, 03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 35; тел. +38 044 206 31 40, +38 044 206 31 50; e-mail: OVD@mepr.gov.ua; контактна особа – Котяш Лада Павлівна                                                                                                          

(зазначити найменування органу, місцезнаходження, номер телефону та контактну особу)

 

7. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, до якого надаються зауваження і пропозиції, та строки надання зауважень і пропозицій

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України, 03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 35; тел. +38 044 206 31 40, +38 044 206 31 50; e-mail: OVD@mepr.gov.ua; контактна особа – Котяш Лада Павлівна. Зауваження і пропозиції приймаються протягом усього строку громадського обговорення, зазначеного в абзаці другому пункту 5 цього оголошення                 

(зазначити найменування органу, поштову та електронну адресу, номер телефону та контактну особу)

 

 

8. Наявна екологічна інформація щодо планованої діяльності

Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності на 232 арк. з додатками.                                    

(зазначити усі інші матеріали, надані на розгляд громадськості)  (зазначити іншу екологічну інформацію, що стосується планованої діяльності)

 


 

9. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації (відмінне від приміщення, зазначеного у пункті 6 цього оголошення), а також час, з якого громадськість може ознайомитися з ними

1. ТОВ «СТОЯНІВСЬКИЙ ТОРФОБРИКЕТНИЙ ЗАВОД»,  80220, Львівська область, Червоноградський район, село Стоянів, вул. Ржищівська, будинок 81; контактний номер телефону – (03255) 2-12-44, ел. пошта: tzovstoynovtbz@gmail.com, з 09.00 до 17.00, контактна особа – Овсянник Богдан Михайлович;

2. Лопатинська територіальна громада Червоноградського району Львівської області, 280261, Львівська обл., Червоноградський р-н, смт Лопатин, вул. Центральна, буд. 12 телефон – 03255-36435, ел. пошта: Lopatin_rada@ukr.net, Голова: Микитин Олег Васильович, Пн-Пт 9:00-18:00;

3. Радехівська міська ТГ, 80200, Львівська обл., м. Радехів, вул. Івана Франка, 2, Пн-Чт 9:00-18:15 (перерва 13:00 – 14:00), Пт – 9:00-17:00 (перерва 13:00-14:00), телефон: 03255-41084, 03255-41132, ел. пошта: radekhiv-miskrada@ukr.net, голова: Коханчук Степан

4. Мар’янівська селищна рада Луцького району Волинськї області, адреса: 45744, Волинська обл., Луцький р-н, смт Мар'янівка, вул. Незалежності, буд. 26, Пн-Чт 8:15-17:15 (перерва 13:00-13:45), Пт 8:15-16:00 (перерва 13:00-13:45), телефон: +38-098-423-28-82, +38-068-775-13-50, голова селищної ради: Басалик Олег Володимирович.

Звіт буде доступний для ознайомлення 05.08.2021.                                                                               

(найменування підприємства, установи, організації, місцезнаходження, дата, з якої громадськість може ознайомитися з документами, контактна особа)


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь