Лопатинська громада
Львівська область, Червоноградський район

Проєкти рішень 11 сесії 8 скликання (ч.2)

Дата: 26.07.2021 17:25
Кількість переглядів: 410

 ПРОЕКТ
 

ЛОПАТИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

 

  РАДЕХІВСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ   ОБЛАСТІ

11  СЕСІЯ    8  СКЛИКАННЯ

                                                        Р І Ш Е Н Н Я                

 

від  30 липня   2021  року                      №                                    смт. Лопатин

 

 

 

Про виконання бюджету

Лопатинської селищної

територіальної громади

за І півріччя 2021року

 

 

     Відповідно до пункту 23 статті 26  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та статті 80 Бюджетного кодексу України, заслухавши звіт начальника фінансового відділу Лопатинскої селищної ради Кулич С.А. «Про виконання бюджету Лопатинської селищної  територіальної громади за І півріччя  2021року », а також враховуючи висновки постійної комісії з питань планування, бюджету ,фінансів,енергозбереження та інвестицій

Лопатинська селищна  рада 

 

В И Р І Ш И Л А:

      

          1.Затвердити звіт про виконання бюджету Лопатинської селищної  територіальної громади за І півріччя  2021року:

- по доходах в сумі 48 814 132,25 грн , в тому  числі за загальним фондом

47 316 457,52 грн,спеціальним фондом- 1 497 64,73грн

-по видатках в сумі 44 209 866,23грн,в тому числі за загальним фондом -          41 947 129,08грн ,спеціальним фондом- 2 262 737,15грн

 2.Контороль за виконанням рішення покласти на постіну комісію з питань планування,бюджету,  фінансів,енергозбереження та інвестиції  

 

 

 

Селищний голова                                   Олег МИКИТИН

 

 

Найменування  Код бюджетної класифікації Загальний фонд Спеціальний фонд РАЗОМ
затверджено на звітний рік з урахуванням змін  виконано за звітний період (рік) відсоток виконання затверджено на звітний рік з урахуванням змін  виконано за звітний період (рік) відсоток виконання затверджено на звітний рік з урахуванням змін  виконано за звітний період (рік) відсоток виконання
програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів
ВИДАТКИ
Державне управлiння 0100 10 687 540,00 4 102 416,34 38,4 0,00 0,00   10 687 540,00 4 102 416,34 38,4
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад 0150 9 850 957,00 3 739 320,58 38,0       9 850 957,00 3 739 320,58 38,0
Проведення місцевих виборів 0191 159 400,00 159 400,00 100,0       159 400,00 159 400,00 100,0
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах 0160 677 183,00 203 695,76 30,1       677 183,00 203 695,76 30,1
Освiта 1000 59 501 868,00 32 777 923,04 55,1 2 274 502,00 1 384 959,31 60,9 61 776 370,00 34 162 882,35 55,3
Надання дошкільної освіти 1010 7 510 472,00 3 754 430,16 50,0 620 500,00 199 650,47 32,2 8 130 972,00 3 954 080,63 48,6
Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти 1021 14 786 662,00 7 785 610,62 52,7 1 370 482,00 1 052 868,96 76,8 16 157 144,00 8 838 479,58 54,7
Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти 1031 33 477 200,00 19 148 247,99 57,2       33 477 200,00 19 148 247,99 57,2
Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми 1070 1 081 380,00 539 300,11 49,9 0,00 0,00 0,0 1 081 380,00 539 300,11 49,9
Надання спеціальної освіти мистецькими  школами  1080 2 530 210,00 1 550 334,16 61,3 283 520,00 132 439,88 46,7 2 813 730,00 1 682 774,04 59,8
Інші програми та заходи у сфері освіти 1142 5 430,00 0,00 0,0       5 430,00 0,00 0,00
Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної
 підтримки особам з особливими освітніми потребами
1200 90 514,00           90 514,00 0,00  
Охорона здоров`я 2000 2 031 000,00 1 088 358,50 53,6       2 031 000,00 1 088 358,50 53,6
Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню 2010 1 660 000,00 829 982,19 50,0       1 660 000,00 829 982,19 50,0
Первинна медична допомога населенню, що надається фельдшерськими, фельдшерсько-акушерськими пунктами 2112 82 000,00 11 321,70 13,8       82 000,00 11 321,70 13,8
Первинна медична допомога населенню, що надається амбулаторно-поліклінічними закладами (відділеннями) 2113 118 000,00 86 425,00 73,2       118 000,00 86 425,00 73,2
Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет 2144 171 000,00 160 628,71 93,9       171 000,00 160 628,71 93,9
Соціальний захист та соціальне забезпечення 3000 3 059 700,00 1 168 135,65 38,2 0,00 0,00 0,0 3 059 700,00 1 168 135,65 38,2
Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку 3032 5 000,00   0,0       5 000,00 0,00 0,0
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян 3033 118 000,00   0,0       118 000,00 0,00 0,0
Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок
 коштів на оздоровлення громадян, які постраждали
 внаслідок Чорнобильської катастрофи)
3140 100 000,00   0,0       100 000,00 0,00 0,0
Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не  здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги 3160 100 000,00 53 725,54 53,7       100 000,00 53 725,54 53,7
Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи на оплату житлово-комунальних послуг 3180 100 000,00 37 236,86 37,2       100 000,00 37 236,86 37,2
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту населення 3241 2 320 200,00 1 017 862,25 43,9 0,00 0,00 0,0 2 320 200,00 1 017 862,25 43,9
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 3242 300 000,00 59 310,00 19,8 0,00 0,00 0,0 300 000,00 59 310,00 19,8
Культура i мистецтво 4000 3 929 886,00 1 616 811,19 41,1 22 000,00 13 071,84 59,4 3 951 886,00 1 629 883,03 41,2
Забезпечення діяльності бібліотек 4030 1 111 151,00 430 233,98 38,7 0,00 0,00 0,0 1 111 151,00 430 233,98 38,7
Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів 4060 2 788 735,00 1 186 577,21 42,5 22 000,00 13 071,84 59,4 2 810 735,00 1 199 649,05 42,7
Інші заходи в галузі культури і мистецтва 4082 30 000,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,0 30 000,00 0,00 0,0
Фiзична культура i спорт 5000 150 000,00 32 533,00 21,7 0,00 0,00 0,0 150 000,00 32 533,00 21,7
Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту 5011 75 000,00 7 560,00 10,1 0,00 0,00 0,0 75 000,00 7 560,00 10,1
Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні 5062 75 000,00 24 973,00 33,3 0,00 0,00 0,0 75 000,00 24 973,00 33,3
Житлово-комунальне господарство 6000 3 700 000,00 1 033 049,63 27,9 0,00 0,00 0,0 3 700 000,00 1 033 049,63 27,9
Організація благоустрою населених пунктів 6030 3 700 000,00 1 033 049,63 27,9 0,00 0,00 0,0 3 700 000,00 1 033 049,63 27,9
Економічна діяльність 7000 355 000,00 0,00 0,0 4 954 726,00 864 706,00 17,5 5 309 726,00 864 706,00 16,3
Здійснення  заходів із землеустрою 7130 237 000,00 0,00 0,0 46 000,00 0,00 0,00 283 000,00 0,00 0,0
Будівництво-1 освітніх установ та закладів 7321       147 432,00          
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету 7461 100 000,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,0 100 000,00 0,00 0,0
Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій 7363       4 170 294,00 864 706,00 20,7 4 170 294,00 864 706,00 20,7
Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї 7650       20 000,00     20 000,00 0,00 0,0
Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю 7693 0,00 0,00 0,0 571 000,00 0,00 0,0 571 000,00 0,00 0,0
Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування 7680 18 000,00 0,00 0,0       18 000,00    
Інша діяльність 8000 368 820,00 59 202,73 16,1 13 000,00 0,00 0,0 381 820,00 59 202,73 15,5
Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони 8130 208 820,00 59 202,73 28,4       208 820,00 59 202,73 28,4
Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів 8330 60 000,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,0 60 000,00 0,00 0,0
Природоохороні заходи за рахунок цільових фондів 8340 0,00     13 000,00 0,00 0,0 13 000,00   0,0
Резервний фонд 8700 100 000,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,0 100 000,00 0,00 0,0
Усього видатків без урахування міжбюджетних трансфертів 900201 83 783 814,00 41 878 429,08 50,0 7 264 228,00 2 262 737,15 31,1 91 048 042,00 44 141 166,23 48,5
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів 9800 88 700,00 68 700,00 77,5 0,00 0,00 0,0 88 700,00 68 700,00 77,5
Усього видатків з трансфертами, що передаються до державного бюджету 900202 83 872 514,00 41 947 129,08 50,0 7 264 228,00 2 262 737,15 31,1 91 136 742,00 44 209 866,23 48,5
Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм та заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів 9700 38 700,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,0 38 700,00 0,00 0,0
Інші субвенції з місцевого бюджету 9770 38 700,00 0,00 0,0   0,00 0,0 38 700,00 0,00 0,0
Усього 900203 83 911 214,00 41 947 129,08 50,0 7 264 228,00 2 262 737,15 31,1 91 175 442,00 44 209 866,23 48,5

 

ПРОЕКТ     Додаток 1    
      до рішення Лопатинської селищної ради
      №  від 30.07.2021р.  
           
ЗМІНИ ДО ДОХОДІВ

місцевого бюджету на 2021 рік
1353800000          
(код бюджету)         (грн)
Код Найменування згідно з Класифікацією доходів бюджету Усього Загальний фонд Спеціальний фонд
усього у тому числі бюджет розвитку
1 2 3 4 5 6
30000000 Доходи від операцій з капіталом   2 484,00 0,00 2 484,00 2 484,00
33000000 Кошти від продажу землі і нематеріальних активів  2 484,00 0,00 2 484,00 2 484,00
33010000 Кошти від продажу землі   2 484,00 0,00 2 484,00 2 484,00
33010100 Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим 2 484,00 0,00 2 484,00 2 484,00
  Усього доходів (без урахування міжбюджетних трансфертів) 2 484,00 0,00 2 484,00 2 484,00
40000000 Офіційні трансферти   1 475 444,00 1 475 444,00 0,00 0,00
41000000 Від органів державного управління   1 475 444,00 1 475 444,00 0,00 0,00
41030000 Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 973 944,00 973 944,00 0,00 0,00
41034500 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій 973 944,00 973 944,00 0,00 0,00
41050000 Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 501 500,00 501 500,00 0,00 0,00
41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету 501 500,00 501 500,00 0,00 0,00
X Разом доходів 1 477 928,00 1 475 444,00 2 484,00 2 484,00
           
  Секретар селищної ради     Галина БІЛИК

 

 

 

Зміни до міжбюджетних трансфертів   на 2021 рік
13538000000                  
(код бюджету)                  
Код бюджету Найменування бюджету-одержувача/надавача міжбюджетного трансферту Трансферти з інших місцевих бюджетів Усього Трансферти  іншим місцевим бюджетам
дотаціїї субвенції   Усього
загального фонду на : загального фонду на :  
    Інші субвенції з місцевого бюджету (Львівська обласна рада( «Про надання субвенції обласному бюджету на спів фінансування  для придбання шкільного автобуса» )) Інші субвенції з місцевого бюджету (Львівська обласна рада( сівфінансування придбання ноутбуків(Згідно постанови КМУ №403 від21.04.2021)))    
          КПКВ 9770 КПКВ 9770    

 

ПОЯСНЮЮЧА

до проекту рішення сесії Лопатинської селищної ради

«Про уточнення бюджету Лопатинської селищної  територіальної громади        в липні 2021року» від 30 липня  2021року №__

       Обсяг доходів селищного   бюджету запропоновано збільшити на загальну суму    1 477 928,00 грн. в т.ч. обсяг доходів  загальному фонду збільшено на 1 475 444,00грн  та обсяг доходів  спеціального фонду  на 2 484 ,00 грн.

 Загальний обсяг доходів збільшено за рахунок субвенцій з обласного та районного бюджетів  і буде розподілено наступним чином:

                                                                                                                                 Грн..

Код типової програмної класифікації
видатків та кредитування місцевого бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/відповідального виконавця,найменування бюджетртної програми згідно  з типовою програмною класифікацією видатків та кредитування бюджету

Назва витрат

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

ККД 41053900 Субвенція з обласного бюджету на виконання обласної Програми розвитку освіти Львівської області на 2021-2025 роки

1021

Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти

Проведення навчання педагогічних  працівників(дистанційна платформа)

1500

 

1500

ККД 41053900 Субвенція з районного бюджету Червоноградського району

1021

Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти

На виплату заборгованості по заробітній платі працівникам освіти

500 000

 

500 000

ККД 41034500 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

7363

Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

Придбання обладнання інтерактивної панелі для Миколаївського опорного закладу загальної середньої освіти І—ІІІ ступенів

 

184 000

184 000

7363

Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

Капітальний ремонт спортивного майданчика (заміна штучного покриття) в Опорному закладі “Лопатинська загальноосвітня школа І—ІІІ ст.н.”

 

290 000

290000

7363

Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

Капітальний ремонт частини даху ЗЗСО І—ІІ ст. с.  Куликів філія Миколаївського ОЗЗСО І—ІІІ ст.

 

499 944

499 944

 Разом по субвенції

 

973 944

973944

 

 

ККД 33010100 Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності

7321

'Будівництво-1 освітніх установ та закладів

Капітальний ремонт будівлі Миколаївського опорного закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Лопатинської селищної ради  по вулиці Зарічна, 2 в с. Миколаїв  Львівської області. Заміна вікон

 

2484

2484

 

Нерозподілений вільний залишок коштів в сумі 1 080 550,46 грн. (в т.ч залишок освітньої субвенції 15 023,46 грн) .запропоновано спрямувати на :

 

Код типової програмної класифікації
видатків та кредитування місцевого бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/відповідального виконавця,найменування бюджетртної програми згідно  з типовою програмною класифікацією видатків та кредитування бюджету

Назва витрат

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

1021

Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти

На виплату заборгованості по заробітній платі працівникам освіти

650 000

 

650 000

1021

Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти

Співфінансування НУШ

103 415

 

103 415

1061

'Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти

На виплату заборгованості по заробітній платі працівникам освіти

15 023,46

 

15 023,46

1080

'Надання спеціальної освіти мистецькими школами

 На оплату транспортування газу по музичній школі

6 000

 

6 000

9770

Інші субвенції з місцевого бюджету

Надання субвенції обласному бюджету на спів фінансування  для придбання шкільного автобуса

250 000

 

250 000

9770

Інші субвенції з місцевого бюджету

Надання субвенції обласному бюджету на спів фінансування  для придбання ноутбуків

56 112

 

56 112

Разом по вільних залишках

1080550,46

 

1080550,46

Окрім того згідно поданих листів пропонується перерозподілити бюджетні призначення наступним чином :

  • По КПКВ 1010 з КЕКВ 2230(продукти харчування) 70 000,00грн

                          на КЕКВ 2273(оплата електороенргії)-30 000,00грн

                          на КЕКВ 2275(придбання твердого палива)- 40 000,00грн

  • З КПКВ 0150(апарат управління) КЕКВ 2111(ЗП) 76 250,00грн

На КПКВ 0160(служба у справх дітей) КЕКВ 2111(ЗП)-62 500грн

                                                                   КЕКВ 2120(нарах.на ЗП)-13 750,00грн

 

 

 

Начальник фінансового відділу                                                         Світлана КУЛИЧ

                 
                   
                   
                 
                   
                   
                   
                   
                   
                   
ПРОЕКТ     Додаток 2                        
      до рішення Лопатинської селищної ради                    
      № від 30.07.2021р.                      
                               
ЗМІНИ ДО ФІНАНСУВАННЯ

місцевого бюджету на 2021 рік
                   
1353800000                              
(код бюджету)         (грн)                    
Код Найменування згідно з Класифікацією фінансування бюджету Усього Загальний фонд Спеціальний фонд                    
усього у тому числі бюджет розвитку                    
1 2 3 4 5 6                    
Фінансування за типом кредитора                    
200000 Внутрішнє фінансування 1 080 550,46 106 606,46 973 944,00 973 944,00                    
208000 Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів 1 080 550,46 106 606,46 973 944,00 973 944,00                    
208100 На початок періоду 1 080 550,46 1 080 550,46 0,00 0,00                    
208400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) 0,00 -973 944,00 973 944,00 973 944,00                    
X Загальне фінансування 1 080 550,46 106 606,46 973 944,00 973 944,00                    
Фінансування за типом боргового зобов’язання                    
600000 Фінансування за активними операціями 1 080 550,46 106 606,46 973 944,00 973 944,00                    
602000 Зміни обсягів бюджетних коштів 1 080 550,46 106 606,46 973 944,00 973 944,00                    
602100 На початок періоду 1 080 550,46 1 080 550,46 0,00 0,00                    
602400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) 0,00 -973 944,00 973 944,00 973 944,00                    
X Загальне фінансування 1 080 550,46 106 606,46 973 944,00 973 944,00                    
  Секретар селищної ради     Галина БІЛИК

 

                   
РОЗПОДІЛ
видатків місцевого бюджету на 2021 рік
1353800000                              
(код бюджету)                             (грн.)
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/ відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету Загальний фонд Спеціальний фонд Разом
усього видатки споживання з них видатки розвитку усього у тому числі бюджет розвитку видатки споживання з них видатки розвитку
оплата праці комунальні послуги та енергоносії оплата праці комунальні послуги та енергоносії
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
0100000     Апарат (секретаріат) місцевої ради (Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських рад, районних рад і рад міст обласного та республіканського Автономної Республіки Крим, районного значення, селищних, сільс 1 582 050,46 1 582 050,46 939 750,00 76 000,00 0,00 976 428,00 976 428,00 0,00 0,00 0,00 976 428,00 2 558 478,46
0110000     Апарат (секретаріат) місцевої ради (Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських рад, районних рад і рад міст обласного та республіканського Автономної Республіки Крим, районного значення, селищних, сільс 1 582 050,46 1 582 050,46 939 750,00 76 000,00 0,00 976 428,00 976 428,00 0,00 0,00 0,00 976 428,00 2 558 478,46
0110150 0150 0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад -76 250,00 -76 250,00 -76 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -76 250,00
0110160 0160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах 76 250,00 76 250,00 62 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76 250,00
0111010 1010 0910 Надання дошкільної освіти 0,00 0,00 0,00 70 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0111021 1021 0921 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти 1 254 915,00 1 254 915,00 941 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 254 915,00
0111061 1061 0921 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти 15 023,46 15 023,46 12 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 023,46
0111080 1080 0960 Надання спеціальної освіти мистецькими школами 6 000,00 6 000,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 000,00
0117321 7321 0443 Будівництво-1 освітніх установ та закладів 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73 523,00 73 523,00 0,00 0,00 0,00 73 523,00 73 523,00
0117363 7363 0490 Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 973 944,00 973 944,00 0,00 0,00 0,00 973 944,00 973 944,00
0117693 7693 0490 Інші заходи, пов`язані з економічною діяльністю 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -71 039,00 -71 039,00 0,00 0,00 0,00 -71 039,00 -71 039,00
0119770 9770 0180 Інші субвенції з місцевого бюджету 306 112,00 306 112,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 306 112,00
X X X УСЬОГО 1 582 050,46 1 582 050,46 939 750,00 76 000,00 0,00 976 428,00 976 428,00 0,00 0,00 0,00 976 428,00 2 558 478,46

« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь