Лопатинська громада
Львівська область, Червоноградський район

Проєкти рішень 11 сесії 8 скликання

Дата: 22.07.2021 17:40
Кількість переглядів: 1044

ПРОЄКТ

Безымянный

     ЛОПАТИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

РАДЕХІВСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ   ОБЛАСТІ

10  СЕСІЯ    8  СКЛИКАННЯ

                                                                Р І Ш Е Н Н Я                

 

Від   05 липня  2021 року                       №  1                           смт. Лопатин

 

Про затвердження порядку денного

проведення сесії

 

 

Керуючись Законом України «Про  місцеве самоврядування в Україні» Лопатинська селищна рада,

                            ВИРІШИЛА:

Затвердити  порядок  денний проведення позачергової 10 сесії 8 скликання Лопатинської селищної ради згідно з додатком.

 

 

       

Селищний голова                                                                Олег МИКИТИН

 

 

 

 

 

 

Додаток до рішення  Лопатинської селищної ради від  30.07.2021 року № 1

 

Порядок денний проведення

11 сесії 8 скликання

Лопатинської селищної ради

 

     1.   Про затвердження порядку денного 11  сесії 8 скликання.

       2.   Про виконання бюджету за І півріччя 2021 року.

       3. Про уточнення бюджету Лопатинської селищної територіальної громади. 

       4.   Звіт секретаря ради.

       5.   Звіт виконавчого комітету ради.

       6.   Про створення служби у справах дітей та затвердження Положення про Службу у справах дітей Лопатинської селищної ради.

       7.   Про надання щорічної відпустки селищному голові.

       8. Про дострокове припинення повноважень старости Нивицького старостинського округу.

       9.   Земельні питання.

      10.   Різне.

 

 

 

                         Секретар ради                                                       Галина Білик

проєкт

Безымянный

     ЛОПАТИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

РАДЕХІВСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ   ОБЛАСТІ

11  СЕСІЯ    8  СКЛИКАННЯ

                                                                Р І Ш Е Н Н Я                

 

Від   30  липня  2021 року                       №  4                           смт. Лопатин

 

Про звіт про роботу секретаря

Лопатинської  селищної  ради за період з

листопад 2020 р. по липень 2021 року

 

 

Керуючись Законом України «Про  місцеве самоврядування в Україні», згідно Регламенту, затвердженому на 2 сесії 8 скликання від 11.12.2020 року Лопатинська селищна рада,

                            ВИРІШИЛА:

 1. Звіт про роботу секретаря Лопатинської селищної ради взяти до відома (додається).
 2. Роботу секретаря ради за період  листопад 2020 - липень 2021 роки визнати задовільною.
 3. Контроль за виконання даного рішення  залишаю за собою.

 

 

 

Селищний голова                                Олег МИКИТИН

ПРОЄКТ

Безымянный

     ЛОПАТИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

РАДЕХІВСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ   ОБЛАСТІ

11  СЕСІЯ    8  СКЛИКАННЯ

                                                                Р І Ш Е Н Н Я                

 

Від   30  липня  2021 року                       №  5                           смт. Лопатин

 

Про звіт про роботу  Виконавчого комітету

Лопатинської  селищної  ради за період з

листопад 2020 р. по липень 2021 року

 

 

Керуючись Законом України «Про  місцеве самоврядування в Україні», згідно Регламенту, затвердженому на 2 сесії 8 скликання від 11.12.2020 року Лопатинська селищна рада,

                            ВИРІШИЛА:

 1. Звіт про роботу  виконавчого комітету  Лопатинської селищної ради взяти до відома (додається).
 2. Роботу виконавчого комітету Лопатинської селищної  ради за період  листопад 2020 - липень 2021 роки визнати задовільною.
 3. Контроль за виконання даного рішення  залишаю за собою.

 

 

 

Селищний голова                                Олег МИКИТИН

ПРОЄКТ

Безымянный

     ЛОПАТИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

РАДЕХІВСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ   ОБЛАСТІ

11  СЕСІЯ    8  СКЛИКАННЯ

                                                                Р І Ш Е Н Н Я                

 

Від   30  липня  2021 року                       №  6                           смт. Лопатин

 

Про створення Служби у справах дітей

та затвердження Положення про Службу

у справах дітей.

З метою належної організації роботи Лопатинської селищної ради з дітьми, враховуючи  положення резолюції  Генеральної Асамблеї ООН від 20.11.1989 р. № 44/25 якою проголошено Конвенцію про права дитини, Законів України «Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю» від 21.06.2001 р. № 2558-ІІІ, «Про охорону дитинства» від 26.04.2001 р. № 2402-ІІІ, від 13.01.2005 р. № 2342-ІV, «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування» від 13.01.2005 р. № 2342-ІV, «Про соціальні послуги» від 17.01.2019 р. № 2671-VIII, «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей» від 19.02.2017 №20/95-ВР, керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Запитом Львівської обласної прокуратури від 05.12.2021 року,  листом  Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Лопатинська селищна  рада

 

 ВИРІШИЛА

 

1. Створити Службу у справах дітей Лопатинської селищної ради зі статусом юридичної особи.

2. Затвердити Положення про Службу у справах дітей  Лопатинської селищної  ради (додається).

3. Доручити  провести  реєстрацію Служби у справах дітей, як юридичної особи в порядку, затвердженому чинним законодавством України.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань соціально-гуманітарного розвитку територій, інформаційного забезпечення, освіти, охорони здоров’я, культури, спорту та туризму (голова комісії  Василишин А.В.)

 

Селищний голова                                   Олег МИКИТИН

 

Додаток 1.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням  11 сесії  8  скликання

                                     30 липня  2021 року

 

                                                         П О Л О Ж Е Н Н Я

 

 про Службу у справах дітей

виконавчого комітету Лопатинської селищної ради

1. Загальні положення

1.1. Служба у справах дітей виконавчого комітету Лопатинської селищної ради є  виконавчим органом Лопатинської селищної ради  (далі – Служба).

1.2. Служба  є самостійним структурним  підрозділом ради із статусом юридичної особи.

1.3. Служба може мати самостійний баланс, рахунки в органах Державного казначейства, має печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням, власний бланк.

1.4. Відповідно до частини 2 статті 54 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” Служба утворюється Лопатинською  селищною  радою, є підзвітною і підконтрольною раді, підпорядкованою її виконавчому комітету.

1.5. Служба безпосередньо підпорядкована селищному  голові.

1.6. Служба  у своїй діяльності керується  Конституцією України, Законами „Про місцеве самоврядування в Україні”, „Про службу в органах місцевого самоврядування”, „Про державну службу” , „Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей”, „Про запобігання корупції” та іншими  законами України, указами і розпорядженнями Президента України, постановами Верховної Ради України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, наказами  відповідного Міністерства  України, наказами Служби у справах дітей Львівської  облдержадміністрації, іншими нормативними актами органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, рішеннями Лопатинської селищної ради та виконкому, розпорядженнями селищного  голови, цим Положенням.

1.7. Юридична адреса Служби:

2.Завдання та функції Служби

2.1. Основними завданнями Служби є:

2.1.1. Забезпечення реалізації державної політики з питань соціального захисту дітей і запобігання дитячій  бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень.

2.1.2. Координація діяльності  підприємств, установ, організацій  усіх форм власності   у вирішенні питань соціального захисту дітей та організації роботи, спрямованої на запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності.

2.1.3. Розроблення i здійснення самостійно або разом з іншими відповідними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами i організаціями незалежно від форм власності, громадськими організаціями заходів, спрямованих на поліпшення становища i соціального захисту дітей, забезпечення прав, свобод i законних інтересів дітей, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, усунення причин, що породжують ці явища, а також здійснення контролю за виконанням цих заходів.

2.2. Служба відповідно до покладених на неї завдань виконує наступні функції:

2.2.1. В межах повноважень, з питань віднесених до компетенції Служби розробляє проекти нормативно-правових актів, а саме: проекти рішень Лопатинської селищної ради, виконавчого комітету, розпоряджень селищного  голови.

2.2.2. Подає до місцевих, обласних програм,  планів, заходів  пропозиції щодо соціального захисту , забезпечення прав, свобод і законних інтересів дітей.

2.2.3. Організовує і здійснює разом з іншими структурними підрозділами  Лопатинської селищної ради, органами Національної поліції України заходи, спрямовані на поліпшення становища дітей, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень.

2.2.4. Надає підприємствам, організаціям, установам незалежно від форм власності,  громадським організаціям, громадянам у межах своєї компетенції практичну, методичну та консультаційну допомогу і координує їх зусилля у вирішенні питань соціального захисту дітей та профілактики правопорушень серед них.

2.2.5. Забезпечує у межах своєї компетенції контроль за виконанням законодавства щодо соціального захисту дітей, попередження  дитячої бездоглядності та безпритульності, запобігання вчиненню дітьми правопорушень.

2.2.6. Розробляє і забезпечує здійснення заходів, спрямованих на поліпшення становища дітей, виявлення та усунення причин і умов, які сприяють вчиненню дітьми правопорушень, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності на території  об’єднаної територіальної громади.

2.2.7. Аналізує стан справ у сфері соціального захисту дітей, запобігання вчиненню ними правопорушень та подає відповідним  органам, підприємствам, установам, організаціям усіх форм власності пропозиції щодо удосконалення роботи з дітьми.

2.2.8. Залучає до реалізації програм з питань соціального захисту дітей, протидії дитячій бездоглядності та правопорушенням депутатів Лопатинської селищної ради, старост, культурно-освітні, фізкультурно-спортивні товариства, дитячі, молодіжні та інші громадські організації.

2.2.9. В установленому законом порядку розглядає питання про доцільність відрахування неповнолітніх студентів з вищих навчальних закладів і надає відповідне погодження чи заперечення.

2.2.10. Розглядає звернення власника підприємства, установи або організації, або уповноваженого ним органу та надає письмовий дозвіл або заперечення щодо звільнення працівника молодше 18 років.

2.2.11. Виявляє та веде облік:

- дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах;

- дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

- дітей, які постраждали від воєнних дій та збройних конфліктів;

- потенційних опікунів, піклувальників.

2.2.12. Відповідно до повноважень веде облік дітей у банку даних про дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, і сім’ї потенційних усиновлювачів, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів в Єдиній інформаційно-аналітичній системі „Діти”.

Зберігає особові справи під облікових категорій.

2.2.13. Вивчає  умови проживання  потенційного опікуна, піклувальника,  за результатами якого складає акт за  встановленою  формою.

2.2.14. Проводить перевірку умов проживання  і виховання дітей у сім’ях опікунів, піклувальників  не рідше ніж один раз на рік, крім першої перевірки, яка проводиться через три місяці після встановлення опіки, піклування.

2.2.15. Здійснює контроль за умовами утримання, виховання, захистом прав та інтересів дітей в сім’ях опікунів, піклувальників.

2.2.16.  Готує висновки про стан  утримання, навчання та виховання дітей в сім’ях опікунів, піклувальників.

2.2.17. Бере участь у процесі вибуття дітей із закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського  піклування, у сім’ї опікунів, піклувальників.

2.2.18. Реєструє в органах РАЦСу або іншому уповноваженому органі народження  підкинутої, знайденої дитини  або покинутої в пологовому будинку, іншому закладі охорони здоров’я.

         2.2.19. Збирає матеріали та готує проекти рішень виконавчого комітету Лопатинської селищної ради  та здійснює ведення справ щодо:

         - надання та скасування статусу дитини – сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування;

- встановлення та припинення опіки та піклування над дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування;

- призначення  опікуна, піклувальника над дітьми сиротами та дітьми, позбавленим батьківського піклування,  та звільнення від повноважень опікунів, піклувальників;

- встановлення та припинення опіки над житлом та майном дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування.

-  влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування до державних дитячих закладів;

- надання письмової згоди або заперечення на відчуження нерухомого майна (у тому числі житла) та іншого майна,  право власності на яке або право  користування яким  мають діти;

- відібрання дітей у батьків, або осіб, що їх замінюють, якщо  їх життю або здоров’ю загрожує небезпека.

- реєстрації в органах РАЦСу або іншому уповноваженому органі народження підкинутої, знайденої дитини  або покинутої в пологовому будинку, іншому закладі охорони здоров’я;

- затвердження висновку Служби у справах дітей про підтвердження місця проживання дитини для її тимчасового виїзду за межі України;

- надання та скасування статусу дитини, яка постраждала  внаслідок  воєнних дій та збройних конфліктів;

- розв'язання спору, що виник між батьками, щодо визначення імені, прізвища, по батькові дитини;

- розв'язання спору, що виник між батьками, щодо визначення місця проживання дитини, участі у вихованні дитини;

- влаштування та вибуття дитини з сім’ї патронатного вихователя.

2.2.20. Збирає матеріали щодо позбавлення батьківських прав, відібрання дітей у батьків з дотриманням вимог діючого законодавства України та забезпечує їх подання до суду.

Готує  висновки  про доцільність позбавлення батьків батьківських прав, відібрання дітей, поновлення батьків у батьківських правах, визначення місця проживання дітей участі у вихованні дітей  батьків,  інших родичів та з інших  питань щодо соціального і правового  захисту дітей.

2.2.21. Забезпечує розгляд в установленому порядку заяв, звернень i скарг громадян.

         2.2.22. Готує та подає в установленому порядку  службі у справах дітей обласної державної адміністрації статистичну звітність, довідкові та аналітичні матеріали.

2.2.23. Готує проекти рішень

Лопатинської селищної ради та її виконавчого комітету, розпоряджень селищного  голови з питань, що входять до компетенції Служби.

2.2.24. Розробляє та здійснює заходи щодо захисту прав і законних інтересів  дитини,  яка  постраждала від домашнього насильства, та дитини, яка вчинила домашнє насильство у будь-якій формі.
2.2.25. Інформує дитину, яка постраждала від домашнього насильства, її батьків, інших законних представників, якщо вони не є кривдниками дитини, а  також дитину, яка вчинила домашнє насильство у будь-якій формі, її батьків,  інших  законних представників про права дитини, заходи та послуги, якими вони можуть скористатися.
2.2.26. Забезпечує  проведення  з батьками, іншими  законними представниками   дитини   профілактичної   роботи  із  запобігання домашньому  насильству стосовно дітей і за участю дітей, у тому числі із залученням  представників  уповноважених  підрозділів органів Національної поліції України.
2.2.27. Порушує перед органами  виконавчої влади та органами місцевого самоврядування питання про притягнення до відповідальності згідно із законом  посадових осіб у разі невиконання  або неналежного виконання  ними  обов’язків  у разі виявлення фактів домашнього насильства, у роботі з дітьми, які постраждали від домашнього насильства, та дітьми, які вчинили домашнє насильство у будь-якій формі.

2.2.28. Забезпечує організацію діяльності Комісії з питань захисту прав дитини виконавчого комітету Лопатинської селищної ради.

2.2.29. Складає протоколи про адміністративне правопорушення та направляє їх для розгляду за належністю, за порушення частини п’ятої і шостої статті 184, статті 188-50 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

2.2.30. Забезпечує інформаційно – роз’яснювальну роботу в межах своєї компетенції через засоби масової інформації.

2.2.31. Організовує роботу, пов’язану із захистом персональних даних баз Служби у справах дітей при їх обробці відповідно до Закону України „Про захист персональних даних”.

2.2.32. Здійснює інші функції, які випливають з покладених на неї завдань, відповідно до законодавства.

2.2.33. Забезпечує в межах своєї компетенції своєчасне опрацювання запитів на публічну інформацію та надання відповідей у визначені строки на такі запити в порядку, визначеному Законом України „Про доступ до публічної інформації”.

3. Права Служби 

Служба має право:

3.1. Отримувати в установленому порядку від сільського голови, структурних підрозділів виконавчого комітету Лопатинської селищної ради, старост, депутатів сільської ради, навчальних закладів, підприємств, організацій i установ незалежно від форм власності інформацію, документи та iншi матеріали з питань, що належать до її компетенції, а від місцевих органів державної статистики – безоплатно статистичні дані, необхідні для виконання покладених на неї завдань.

3.2. Звертатися до селищного  голови, депутатів Лопатинської селищної ради, старост, підприємств, установ, організацій усіх форм власності у разі порушення прав та інтересів дітей, а також з питань працевлаштування, надання їм іншої допомоги.

3.3. Перевiряти стан виховної роботи з дітьми у навчальних закладах.

3.4. Брати  участь у розгляді судами справ щодо дітей і захисту їх прав та інтересів, представляти права дітей у суді.

3.5. Порушувати перед відповідними органами питання про притягнення до відповідальності згідно із законом фізичних та юридичних осіб, які допустили порушення прав, свобод і законних інтересів дітей.

3.6. Запрошувати на бесіду до Служби дітей, які перебувають на обліку, скоїли правопорушення чи потребують соціального або правового захисту, їх батьків (законних представників).

3.7. Проводити особистий прийом дітей, а також їх батьків, опікунів чи піклувальників.

3.8. Відвідувати за місцем проживання дітей, які опинились у складних життєвих обставинах і перебувають на обліку у службі, дітей, які влаштовані в сім’ї опікунів, піклувальників, прийомні сім’ї, дитячі будинки сімейного типу, сім’ї патронатних вихователів, над якими встановлено наставництво, або щодо яких є інформація про порушення їх прав та при підготовці інших питань в межах компетенції Служби у справах дітей та органу опіки і піклування щодо дітей.

3.9. За заявою платника аліментів або за власною ініціативою перевіряти цільове витрачання аліментів.

3.10. За рішенням суду відкривати особистий рахунок у відділенні Державного ощадного банку України на дитину, для перерахування аліментів від особи позбавленої батьківських прав у разі відсутності у дитини законного представника.

3.11. Складати протоколи про адміністративне правопорушення та направляти їх для розгляду за належністю, за порушення частини п’ятої і шостої статті 184, статті 188-50 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

3.12. Скликати в установленому порядку наради, семінари з питань, віднесених до її компетенції.

3.13. Служба  під  час  виконання  покладених  на  неї   завдань взаємодіє   з відповідними   структурними   підрозділами районної державної адміністрації, обласної державної адміністрації, обласної та районної рад, відділами і секторами виконавчого комітету Лопатинської селищної ради, старостами, депутатами Лопатинської селищної ради, підприємствами, установами,  організаціями  усіх  форм власності, об'єднаннями громадян.

                       4. Структура і організація роботи  Служби

4.1. Статус Служби визначається рішенням сесії  Лопатинської селищної ради  . Положення про службу затверджується Лопатинською селищною радою.

Структура Служби, чисельність її працівників, затверджуються розпорядженням Лопатинського селищного голови.

4.2. Служба утримується за рахунок місцевого бюджету, має свій кошторис, затверджений селищним  головою.

4.3. Діяльність Служби у справах дітей здійснюється на основі  щомісячних та щоквартальних планів роботи, затверджених селищним  головою.

4.4. Службу  очолює начальник, який відповідно до вимог статей 5, 10 Закону України „Про службу в органах місцевого самоврядування” та частини  З статті 54 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” призначається на посаду розпорядженням селищного  голови на конкурсній основі чи за іншою процедурою, передбаченою законодавством України.

4.5. На посаду начальника Служби призначається особа, яка має повну вищу педагогічну або юридичну освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста.

Стаж роботи за фахом на службі в органах місцевого самоврядування та державній службі на керівних посадах не менше 3 років або при необхідності               (виходячи із виконання виконавчим органом основних завдань та функцій) стаж роботи за фахом на керівних посадах в інших сферах управління не менше 4 років.

4.6. Посадовi особи Служби відповідно до вимог статей 5, 10 Закону України „Про службу в органах місцевого самоврядування” призначаються на посади розпорядженням селищного  голови на конкурсній основі чи за іншою процедурою, передбаченою законодавством України. Кваліфікаційні вимоги до посадових осіб Служби визначаються їх посадовими інструкціями.

4.7. Начальник Служби та iншi посадові особи Служби звільняються згідно загальних підстав, передбачених Кодексом законів про працю України. Служба в органах місцевого самоврядування припиняється також на підставі i в порядку, визначеному Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні”, статтею 20 Закону України „Про службу в органах місцевого самоврядування”.

4.8. Начальник Служби:

4.8.1. Здійснює керівництво  діяльністю  Служби,  несе   персональну відповідальність за виконання покладених на  нього  завдань.

4.8.2. Планує роботу Служби i забезпечує виконання перспективних i поточних планів роботи.

4.8.3. Визначає завдання i розподіляє обов’язки між працівниками Служби. Аналізує результати роботи. Вживає заходи щодо підвищення ефективності діяльності Служби, забезпечує підвищення ділової квалiфiкацiї працівників Служби. Контролює стан трудової та виконавчої дисципліни в службі.

4.8.4. Видає у   межах   своєї  компетенції  накази,  організовує  і контролює їх виконання.

4.8.5. Розпоряджається коштами у межах затвердженого кошторису на утримання Служби

5. Відповідальність.

         5.1. Всю повноту відповідальності за належне виконання покладених цим Положенням на службу завдань і функцій несе начальник  Служби.

         5.2. Відповідальність працівників Служби встановлюється посадовими інструкціями.

         5.3. Відповідальність працівників  Служби   настає у разі невиконання або неналежного виконання обов’язків, закріплених за ними посадовими інструкціями.

         5.4. Притягнення до відповідальності здійснюється в порядку, встановленому чинним законодавством України.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2

Затверджений 11 сесією 8 скликання

Від 30.08.2021 року

 

 

Структура та штатна чисельність

Служби в справах дітей  Лопатинської селищної  ради

 

п/п

Найменування посади

Кількість штатних одиниць

1

 Начальник

1

2

 Головний спеціаліст

                

3

 Спеціаліст

                

              Всього:

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

До проекту рішення №6  Про створення служби у справах дітей та затвердження Положення про Службу у справах дітей

 1. Обґрунтування необхідності прийняття акта.

З метою належної організації роботи Лопатинської селищної ради з дітьми, враховуючи  положення резолюції  Генеральної Асамблеї ООН від 20.11.1989 р. № 44/25 якою проголошено Конвенцію про права дитини, Законів України «Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю» від 21.06.2001 р. № 2558-ІІІ, «Про охорону дитинства» від 26.04.2001 р. № 2402-ІІІ, від 13.01.2005 р. № 2342-ІV, «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування» від 13.01.2005 р. № 2342-ІV, «Про соціальні послуги» від 17.01.2019 р. № 2671-VIII, «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей» від 19.02.2017 №20/95-ВР, керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

 1. Мета і шляхи її досягнення
  • Захистом прав неповнолітніх; виявленням дітей, що опинилися в скрутних життєвих обставинах;  моніторингом утримання та забезпечення інтересів дітей, що виховуються в неблагополучних сім’ях дитячих будинках, інтернатах, прийомних сім'ях тощо; взаємодіє з центрами зайнятості для працевлаштування неповнолітніх.
  • виховання та утримання дітей за принципом родинності;
  • створення умов для реалізації права кожної дитини на виховання в сім’ї;
  • сприяння усиновленню дітей.
  • З огляду на визначені основні принципи реформування державної системи захисту прав дитини, виконком селищної  ради, як орган опіки та піклування, вибудував чітку виконавчу вертикаль правозахисної функції, та працює в інтересах конкретної дитини, яка проживає на території  Лопатинської ТГ.
  • Дієвими заходами виявлення таких дітей є проведення в районі спільно з правоохоронними органами, закладами освіти, охорони здоров’я профілактичних рейдів “Діти вулиці”, “Неблагополучна сім’я”, “Вечірня громада».
  • Згідно чинного законодавства особи, яким стало відомо про дитину, що залишилась без батьківського піклування, негайно повідомляють про таку дитину службу у справах дітей або орган внутрішніх справ за місцем її перебування. Повідомлення про таких дітей надходять від керівництва закладів освіти, охорони здоров’я та інших установ.
  • Спеціалістами служби у справах дітей Лопатинської селищної ради досконально вивчаються особливості дитини, що перебуває на обліку: її позитивні і негативні риси, умови, в яких вона проживає, виховується і навчається. Вся ця робота проводиться згідно з індивідуальним планом соціального захисту дитини, який складається на весь період перебування дитини на обліку, та змінюється залежно від конкретних обставин. На початку року спеціалістами служби у справах дітей виконкому районної у місті ради переглядаються всі особові справи дітей, які опинились у складних життєвих обставинах, та аналізується проведена робота з обліковою категорією дітей.
  • Прийняття заходів впливу до батьків, які не забезпечують необхідних умов для навчання, виховання та розвитку своїх дітей.
  • З метою контролю за умовами проживання та виховання дітей, які перебувають на обліку в службі у справах дітей виконкому районної у місті ради, спеціалістами служби постійно здійснюються перевірки за місцем проживання дітей. За результатами перевірок до батьків, які злісно ухиляються від виконання своїх батьківських обов’язків, службою у справах дітей виконкому районної у місті ради застосовуються відповідні заходи правового реагування, такі як:
   1. профілактично-роз’яснювальна робота;
   2. притягнення до адміністративної відповідальності за ст. 184 КУпАП, за злісне ухилення від виконання батьківських обов’язків;
   3. позбавлення батьківських прав.
   4. Застосування до батьків заходів правового реагування є однією з форм ранньої профілактики дитячої злочинності, бездоглядності та безпритульності.
 2. Попередження вчинення насильства в сім’ї по відношенню до дітей
 1. Правові аспекти

Служба  у своїй діяльності керується  Конституцією України, Законами „Про місцеве самоврядування в Україні”, „Про службу в органах місцевого самоврядування”, „Про державну службу” , „Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей”, „Про запобігання корупції” та іншими  законами України, указами і розпорядженнями Президента України, постановами Верховної Ради України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, наказами  відповідного Міністерства  України, наказами Служби у справах дітей Львівської  облдержадміністрації, іншими нормативними актами органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, рішеннями Лопатинської селищної ради та виконкому, розпорядженнями селищного  голови, цим Положенням.

 1. Фінансово-економічне обґрунтування

Фінансування Служби здійснюється з місцевого бюджету.

 1.  Регіональний аспект.

 Дія даного рішення розповсюджується на територію  Лопатинської ТГ.

 1. Громадське обговорення.

 Текст проекту рішення розміщено на офіційному веб-сайті  Лопатинської територіальної громади.

 1. Прогноз результатів
 2. Забезпечення соціального захисту дітей та запобігання дитячої бездоглядності і безпритульності, профілактика злочинів і правопорушень серед дітей  на території Лопатинської територіальної громади.

 

 

ПРОЄКТ

Безымянный

     ЛОПАТИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

РАДЕХІВСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ   ОБЛАСТІ

11  СЕСІЯ    8  СКЛИКАННЯ

                                                                Р І Ш Е Н Н Я                

 

Від   30  липня  2021 року                       №  8                           смт. Лопатин

Про дострокове припинення повноважень старости

 Нивицького  старостинського округу

 Лопатинської селищної  ради

 Відповідно до п.3 ч.1 ст.26., п.1. ч.1, ст.79-1 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», п. 1 ст. 36 КЗпП  України,  на підставі особистої заяви старости  Нивицького  старостинського округу  Гавора  Юрія Ігоровича, від 19.07.2021 року,  Лопатинська селищна рада

 ВИРІШИЛА:

 1. Звільнити старосту  Нивицького старостинського округу Лопатинської селищної ради Гавора Юрія Ігоровича,  у зв’язку з достроковим припиненням повноважень за угодою сторін (п.1 ст.36 КЗпП України), з дня прийняття рішення.

 2. Виключити  Гавора Юрія Ігоровича  зі складу виконавчого комітету  Лопатинської селищної ради.

3. Начальнику бухгалтерсько-фінансового відділу – головному бухгалтеру Чирко Галині Василівні  провести розрахунок  Гавора Ю.І.  відповідно до норм чинного законодавства .

 4. Керуючому справами виконавчого комітету Вавреньчуку С.С. здійснити оформлення кадрової документації щодо  Гавора Ю.І.

 5. Контроль за виконанням рішення  залишаю за собою.

 

    Селищний голова                                               Олег МИКИТИН

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь