Лопатинська громада
Львівська область, Червоноградський район

Проєкт рішення "Про затвердження Бюджетного регламенту проходження бюджетного процесу у Лопатинській селищній територіальній громаді"

Дата: 14.06.2021 15:13
Кількість переглядів: 681

       

ПРОЄКТ

ЛОПАТИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

 

  РАДЕХІВСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ   ОБЛАСТІ

  СЕСІЯ    8  СКЛИКАННЯ

                                                                Р І Ш Е Н Н Я                

 

від 22 червня   2021  року                      №  __                                  смт. Лопатин

 

Про затвердження Бюджетного регламенту

проходження бюджетного процесу

у Лопатинській селищній територіальній

громаді

 

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетного кодексу України, наказу Міністерства фінансів України від 31.05.2019 року № 228 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо підготовки та затвердження Бюджетного регламенту проходження бюджетного процесу на місцевому рівні», з метою упорядкування процесів формування та використання фінансових ресурсів для забезпечення завдань та функцій, що здійснюються Лопатинською селищноюрадою протягом бюджетного періоду, а також регламентації взаємовідносин між різними учасниками бюджетного процесу, Лопатинська селищна рада:

 

В И Р І Ш И ЛА 

 

1. Затвердити Бюджетний регламент проходження бюджетного процесу у Лопатинській селищній територіальній громаді згідно додатку.

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань планування, бюджету, фінансів, енергозбереження та інвестицій.

3. Рішення набирає чинності з дня оприлюднення на офіційному веб-сайті Лопатинської селищної ради.

 

 

 

Селищний голова                                                                       Олег МИКИТИН

 

 

 

 

 

 

Додаток до рішення

сесії  Лопатинської селищної ради

_______________ 2021 року

№ _____________

 

БЮДЖЕТНИЙ РЕГЛАМЕНТ

проходження бюджетного процесу

у Лопатинскій селищній територіальній громаді

 

 1. Загальні положення
 1. Бюджетний регламент регулює порядок здійснення процедур на кожній стадії бюджетного процесу з урахуванням норм і положень бюджетного законодавства і визначає терміни їх виконання та відповідальних учасників за своєчасне виконання відповідних заходів.
 2. Бюджетний регламент:

визначає основні організаційні засади проходження бюджетного процесу під час складання, розгляду, затвердження, виконання місцевого бюджету та звітування про його виконання;

забезпечує координацію та узгодженість дій між усіма учасниками бюджетного процесу;

забезпечує прозорість та публічність бюджетного процесу.

 1. Бюджетний регламент складається з наступних розділів:

складання прогнозу місцевого бюджету ;

порядок складання проєкту місцевого бюджету ;

організація виконання місцевого бюджету ;

підготовка, розгляд та оприлюднення річної звітності про виконання бюджетних програм та місцевого бюджету .

 1. Складання прогнозу місцевого бюджету
 1. Фінансовим відділом Лопатинської селищної ради щороку спільно з головними розпорядниками бюджетних коштів, відповідно до цілей та пріоритетів, визначених у прогнозних та програмних документах економічного і соціального розвитку України, основних прогнозних показників економічного і соціального розвитку громади, та з урахуванням Бюджетної декларації складає прогноз бюджету селищної  територіальної громади - документ середньострокового бюджетного планування, що визначає показники місцевого бюджету на середньостроковий період (на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди) і є основою для складання проєкту місцевого бюджету .
 2. Прогноз місцевого бюджету складається з дотриманням норм Бюджетного кодексу України.

Показники прогнозу місцевого бюджету формуються з урахуванням положень та показників, визначених на відповідні бюджетні періоди Бюджетною декларацією та прогнозом місцевого бюджету, схваленим у попередньому бюджетному періоді.

При цьому показники прогнозу місцевого бюджету  можуть відрізнятися від показників, визначених на відповідні бюджетні періоди прогнозом бюджету, схваленим у попередньому бюджетному періоді, у разі:

 1. відхилення оцінки основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України та основних прогнозних показників економічного і соціального розвитку громади від прогнозу, врахованого при складанні прогнозу бюджету територіальної громади, схваленого у попередньому бюджетному періоді;
 2. відхилення бюджетних показників, визначених рішенням про бюджет селищної територіальної громади, від аналогічних показників, визначених у прогнозі місцевого бюджету, схваленому у попередньому бюджетному періоді;
 3. прийняття нових законодавчих та інших нормативно-правових актів, рішень селищної ради, виконавчого комітету селищної ради, що впливають на показники місцевого бюджету  у середньостроковому періоді.
 1. Прогноз місцевого бюджету  повинен містити:
 1. основні прогнозні показники економічного і соціального розвитку Лопатинської  територіальної громади;
 2. загальні показники доходів і фінансування місцевого бюджету, повернення кредитів до місцевого бюджету, загальні граничні показники видатків бюджету та надання кредитів з бюджету (з розподілом на загальний та спеціальний фонди);
 3. показники за основними видами доходів місцевого бюджету (з розподілом на загальний та спеціальний фонди);
 4. показники дефіциту (профіциту) місцевого бюджету, показники за основними джерелами фінансування бюджету (з розподілом на загальний та спеціальний фонди), а також показники місцевого боргу, гарантованого боргу і надання місцевих гарантій;
 5. граничні показники видатків місцевого бюджету та надання кредитів з бюджету головним розпорядникам бюджетних коштів (з розподілом на загальний та спеціальний фонди);
 6. обсяги капітальних вкладень у розрізі інвестиційних проєктів, визначені в межах загальних граничних показників видатків місцевого бюджету та надання кредитів з місцевого  бюджету ;
 7. інші показники і положення, необхідні для складання проєкту рішення про бюджет селищної територіальної громади.
 1. Складання прогнозу бюджету Лопатинської селищної територіальної громади  передбачає виконання плану заходів згідно з додатком 1 до цього Бюджетного регламенту.

В разі необхідності фінансовий відділ селищної ради може уточнити терміни виконання окремих заходів плану, про що в письмовій формі повідомляє відповідних учасників бюджетного процесу.

ІІІ.  Порядок складання проєкту бюджету Лопатинської селищної територіальної громади

 1. Проєкт рішення про місцевий бюджет  має містити:
 1. загальні суми доходів, видатків та кредитування місцевого бюджету (з розподілом на загальний та спеціальний фонди);
 2. граничний обсяг річного дефіциту (профіциту) місцевого бюджету в наступному бюджетному періоді, місцевого боргу і гарантованого територіальною громадою міста боргу на кінець наступного бюджетного періоду; граничний обсяг надання місцевих гарантій, а також повноваження щодо надання таких гарантій з урахуванням положень Бюджетного Кодексу України;
 3. доходи місцевого бюджету за бюджетною класифікацією (у додатку до рішення);
 4. фінансування місцевого бюджету за бюджетною класифікацією (у додатку до рішення);
 5. бюджетні призначення головним розпорядникам коштів місцевого бюджету за бюджетною класифікацією з обов'язковим виділенням видатків споживання (з них видатків на оплату праці, оплату комунальних послуг і енергоносіїв) та видатків розвитку (у додатках до рішення);
 6. бюджетні призначення міжбюджетних трансфертів (у додатках до рішення);
 7. розмір оборотного залишку коштів місцевого бюджету;
 8. додаткові положення, що регламентують процес виконання місцевого бюджету.
 1. Перелік захищених видатків місцевого бюджету визначається у відповідності до норм Бюджетного кодексу України.
 2. У проєкті рішенні про місцевий бюджет видатки та кредитування за головними розпорядниками бюджетних коштів деталізуються за програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету, за групами функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету та окремими категоріями економічної класифікації видатків бюджету і класифікації кредитування бюджету.
 3. Проєкт рішення про місцевий  бюджет перед його розглядом на сесії селищної ради схвалюється виконавчим комітетом селищної ради. Разом з ним подаються:
 1. пояснювальна записка до проєкту рішення, яка має містити:
 • інформацію про соціально-економічний стан громади і прогноз розвитку на наступний бюджетний період, покладені в основу проєкту місцевого бюджету;
 • оцінку доходів місцевого бюджету з урахуванням втрат доходів внаслідок наданих податкових пільг;
 • пояснення до основних положень проєкту рішення про місцевий  бюджет, включаючи аналіз пропонованих обсягів видатків і кредитування за бюджетною класифікацією. Пояснення включають бюджетні показники за попередній, поточний, наступний бюджетні періоди в розрізі класифікації видатків та кредитування бюджету;
 • обґрунтування особливостей міжбюджетних взаємовідносин та надання субвенцій на виконання інвестиційних проєктів;
 • інформацію щодо погашення місцевого боргу, обсягів та умов місцевих запозичень;
 1. показники витрат місцевого бюджету, необхідних на наступні бюджетні періоди для завершення інвестиційних проєктів, що враховані в бюджеті, за умови якщо реалізація таких проєктів триває більше одного бюджетного періоду;
 2. перелік інвестиційних проєктів на середньостроковий період;
 3. переліки та обсяги довгострокових зобов’язань за енергосервісом за бюджетними програмами до повного завершення розрахунків з виконавцями енергосервісу;
 4. інформація про хід виконання місцевого бюджету у поточному бюджетному періоді;
 5. пояснення головних розпорядників бюджетних коштів до проєкту місцевого бюджету (подаються постійній комісії селищної ради з питань планування, бюджету,фінансів,енергозбереження та інвестиції);
 1. Складання проєкту місцевого бюджету передбачає виконання плану заходів згідно з додатком 2 до цього Бюджетного регламенту.
 2. В разі необхідності фінансовий відділ селищної ради може уточнити терміни виконання окремих заходів плану, про що в письмовій формі повідомляє відповідних учасників бюджетного процесу.
 3. Відповідно до положень Бюджетного кодексу України місцеві бюджети затверджуються до 25 грудня року, що передує плановому.
 1. Організація виконання місцевого бюджету Лопатинської селищної територіальної громади
 1. Фінансовий відділ селищної ради здійснює загальну організацію та управління виконанням місцевого бюджету, координує діяльність учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету.
 2. Казначейське обслуговування місцевого бюджету здійснюється територіальними органами Казначейства України відповідно до норм Бюджетного кодексу України та згідно з Порядком казначейського обслуговування місцевих бюджетів, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 23.08.2012 №938.
 3. За рішенням селищної ради обслуговування бюджетних коштів в частині бюджету розвитку та власних надходжень бюджетних установ може здійснюватись установами банків державного сектору відповідно до порядку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14.05.2015 №378.
 4. Внесення змін до рішення про місцевий  бюджет може здійснюватись:
 • на підставі офіційного висновку фінансового відділу селищної ради про перевиконання чи недовиконання дохідної частини загального фонду, про обсяг залишку коштів загального та спеціального фондів (крім власних надходжень бюджетних установ) місцевого бюджету. Факт перевиконання дохідної частини загального фонду місцевого бюджету визнається за підсумками першого півріччя та наступних звітних періодів з початку поточного бюджетного періоду за умови перевищення доходів загального фонду місцевого бюджету (без урахування міжбюджетних трансфертів), врахованих у розписі бюджету на відповідний період, не менше ніж на 5 відсотків. Факт недоотримання доходів загального фонду місцевого бюджету визнається за підсумками квартального звіту в разі недоотримання доходів загального фонду місцевого бюджету, врахованих у розписі бюджету на відповідний період, більше ніж на 15 відсотків;
 • необхідності перерозподілу бюджетних призначень між головними розпорядниками бюджетних коштів (за наявності відповідного обґрунтування);
 • відхилення оцінки основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України та/або територіальної громади від прогнозу, врахованого під час затвердження місцевого бюджету на відповідний бюджетний період;
 • перевищення очікуваного обсягу витрат на обслуговування та погашення місцевого боргу, витрат, пов’язаних з виконанням гарантійних зобов’язань територіальної громади, над обсягом коштів, визначеним рішенням про місцевий  бюджет на таку мету;
 • необхідності зменшення бюджетних асигнувань за порушення бюджетного законодавства.
 1. Якщо до початку нового бюджетного періоду не прийнято рішення про місцевий  бюджет, витрати місцевого бюджету здійснюються лише на цілі, визначені у рішенні про місцевий  бюджет на попередній бюджетний період та одночасно передбачені у проєкті рішення про місцевий  бюджет на наступний бюджетний період, схваленому виконавчим комітетом селищної ради та поданому на розгляд селищної ради. При цьому щомісячні бюджетні асигнування місцевого бюджету сумарно не можуть перевищувати 1/12 обсягу бюджетних призначень, встановлених рішенням про місцевий  бюджет на попередній бюджетний період (крім витрат на обслуговування та погашення місцевого боргу, які здійснюються відповідно до діючих договорів або інших нормативно- правових актів та витрат спеціального фонду бюджету, що мають постійне бюджетне призначення, яке дає право провадити їх виключно в межах і за рахунок фактичних надходжень спеціального фонду бюджету, а також з урахуванням необхідності проведення захищених видатків місцевого бюджету).

До прийняття рішення про місцевий  бюджет на поточний бюджетний період забороняється здійснювати капітальні видатки і надавати кредити з бюджету (крім випадків, пов’язаних із виділенням коштів з резервного фонду бюджету та проведенням видатків за рахунок трансфертів з державного бюджету місцевим бюджетам), а також здійснювати місцеві запозичення та надавати місцеві гарантії.

 1. Виконання місцевого бюджету передбачає виконання плану заходів згідно з додатком 3 до цього Бюджетного регламенту.

V Підготовка, розгляд та оприлюднення річної звітності про
виконання бюджетних програм та місцевого бюджету
Лопатинської селищної територіальної громади

 1. Зведення, складання та подання звітності про виконання місцевого бюджету здійснюється територіальним органом Казначейства України за формами, визначеними Наказом Міністерства фінансів України від 17.01.2018 №12 «Про організацію роботи зі складання Державною казначейською службою України бюджетної звітності про виконання місцевих бюджетів».
 2. Порядок складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів регламентується наказом Міністерства фінансів України від 24.01.2012 № 44.
 3. Інформація про бюджет оприлюднюється з додержанням вимог Закону України "Про доступ до публічної інформації" в частині оприлюднення публічної інформації у формі відкритих даних. Умови та порядок забезпечення доступу до інформації про використання коштів державного і місцевих бюджетів визначаються Законом України "Про відкритість використання публічних коштів".
 4. План заходів щодо підготовки, розгляду та оприлюднення звітності про виконання місцевого бюджету наведений у додатку 4 до цього Бюджетного регламенту.

 

 

Начальник фінансового відділу                                               Світлана КУЛИЧ

 

Секретар ради                                                      Галина БІЛИК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

до Бюджетного регламенту

проходження бюджетного процесу

у Лопатинській селищній  територіальній громаді

 

 ПЛАН ЗАХОДІВ

щодо складання прогнозу місцевого бюджету

 Лопатинської селищної територіальної громади

на середньостроковий період

 

№ з/п

Зміст заходів

Термін виконання*

Відповідальні за виконання**

1.

Здійснення аналізу виконання місцевого бюджету Лопатинської селищної територіальної громади у попередніх та поточному бюджетних періодах, виявлення тенденцій у виконанні дохідної та видаткової частин бюджету.

Протягом року

 

Фінансовий відділ Лопатинської селищної ради

2.

Доведення до головних розпорядників бюджетних коштів організаційно-методологічних засад складання прогнозу місцевого бюджету, визначених Мінфіном, та інструктивного листа щодо основних організаційних засад процесу підготовки пропозицій до прогнозу бюджету.

В триденний термін після їх отримання з Міністерства фінансів України

Фінансовий відділ Лопатинської селищної ради

3.

Надання фінансовому відділу основних прогнозних показників економічного і соціального розвитку території на середньостроковий період.

До 10 червня

Виконавчий орган місцевої ради, до повноважень якого належать питання соціально- економічного розвитку,

структурні підрозділи Лопатинської селищної ради

4.

Надання фінансовому відділу інформації щодо чисельності населення.

До 10 червня

Територіальний орган статистики

5.

Підготовка та подання фінансовому відділу разом з поясненнями (зокрема в частині фіскальних ризиків у майбутніх періодах) прогнозних обсягів доходів бюджету на середньостроковий період відповідно до типової форми прогнозу місцевого бюджету.

До 15 червня

Радехівське ДПІ Червоноградського управління ГУ ДФС у Львівській області, структурні підрозділи селищної ради, виконавчий орган місцевої ради

6.

Прогнозування обсягів доходів місцевого бюджету Лопатинської селищної територіальної громади, визначення обсягів фінансування місцевого бюджету, повернення кредитів до місцевого бюджету, а також орієнтовних граничних показників видатків місцевого бюджету та надання кредитів з місцевого бюджету на середньостроковий період на підставі прогнозу економічного і соціального розвитку України та громади, аналізу виконання бюджету селищної громади в попередніх та поточному бюджетних періодах.

До 15 червня

Фінансовий відділ Лопатинської селищної ради

7.

Підготовка та внесення змін до показників прогнозу місцевого бюджету Лопатинської селищної територіальної громади на два прогнозовані роки на підставі інформації, визначеної відповідно до пункту 6.

До 1 липня

Фінансовий відділ Лопатинської селищної ради

8.

Надання фінансовому відділу Лопатинської селищної ради пропозицій до прогнозу місцевого бюджету Лопатинської селищної територіальної громади.

До 15 липня

Головні розпорядники бюджетних коштів

9.

Здійснення аналізу поданих головними розпорядниками бюджетних коштів пропозицій до прогнозу місцевого бюджету Лопатинської селищної територіальної громади на відповідність доведеним орієнтовним граничним показникам видатків місцевого бюджету та надання кредитів з місцевого бюджету і вимогам доведених інструкцій.

До 25 липня

Фінансовий відділ Лопатинської селищної ради

10.

Проведення погоджувальних нарад з головними розпорядниками бюджетних коштів щодо узгодження показників прогнозу місцевого бюджету Лопатинської селищної територіальної громади.

До 5 серпня

Фінансовий відділ Лопатинської селищної ради, головні розпорядники бюджетних коштів

11.

Доопрацювання прогнозу місцевого бюджету Лопатинської селищної територіальної громади за результатами проведених погоджувальних нарад та інформації, отриманої від структурних підрозділів  виконавчого органу місцевої ради.

До 12 серпня

 

Фінансовий відділ Лопатинської селищної ради

12.

Подання прогнозу місцевого бюджету Лопатинської селищної територіальної громади до виконавчого органу місцевої ради.

До 15 серпня

(граничний

термін)

Фінансовий відділ Лопатинської селищної ради

13.

Розгляд та схвалення прогнозу місцевого бюджету Лопатинської селищної територіальної громади.

До 1 вересня

(граничний

термін)

Виконавчий комітет Лопатинської селищної ради

14.

Подання прогнозу місцевого бюджету Лопатинської селищної територіальної громади разом із фінансово-економічним обґрунтуванням до Лопатинської селищної ради для розгляду у порядку, визначеному радою.

У

п’ятиденний строк після його схвалення

(не пізніше 6 вересня)

Виконавчий комітет Лопатинської селищної ради

15.

Супровід розгляду питання щодо прогнозу місцевого бюджету Лопатинської селищної територіальної громади постійними комісіями селищної ради та на засіданні місцевої ради у порядку, визначеному радою.

Відповідно

до

Регламенту

ради

Фінансовий відділ Лопатинської селищної ради, керівники бюджетних установ, що фінансуються з місцевого бюджету

 

 

Начальник фінансового відділу                                                 Світлана КУЛИЧ

 

Секретар ради                                                         Галина БІЛИК

 

 

 

Додаток 2

до Бюджетного регламенту

проходження бюджетного процесу

у Лопатинській селищній територіальній громаді

 

ПЛАН ЗАХОДІВ

щодо складання проекту місцевого бюджету

 Лопатинської селищної територіальної громади

 

№ з/п

Зміст заходів

Термін виконання*

Відповідальні за виконання**

1.

Уточнення параметрів, з урахуванням яких здійснюється горизонтальне вирівнювання податкоспроможності місцевих бюджетів (обсягів надходжень податку на доходи фізичних осіб, чисельність населення).

У терміни, визначені Мінфіном

Фінансовий відділ Лопатинської селищної ради

2.

Надання до фінансового відділу Лопатинської селищної ради уточненої інформації відповідно до пункту 5 Плану заходів щодо складання прогнозу місцевого бюджету Лопатинської селищної територіальної громади на середньостроковий період, затвердженого цим рішенням (Додаток1).

До 20 вересня

Відповідальні виконавці, визначені пунктом 5 Плану заходів щодо складання прогнозу місцевого бюджету на середньостроковий період, затвердженого цим рішенням (Додаток1)

3.

Доведення до головних розпорядників бюджетних коштів особливостей складання розрахунків до проекту місцевого бюджету Лопатинської селищної територіальної громади та прогнозних обсягів міжбюджетних трансфертів на плановий рік, надісланих Мінфіном.

В триденний термін після їх отримання

Фінансовий відділ Лопатинської селищної ради

4.

Підготовка пропозицій до проекту державного бюджету в частині міжбюджетних трансфертів та їх надання Мінфіну і галузевим міністерствам.

Вересень-листопад

Фінансовий відділ Лопатинської селищної ради, головні розпорядники бюджетних коштів

5.

Доведення до головних розпорядників бюджетних коштів:

- прогнозних обсягів міжбюджетних трансфертів, врахованих у проєкті державного бюджету, схваленого Кабінетом Міністрів України;

 - методики їх визначення.

В триденний термін після їх отримання

Фінансовий відділ Лопатинської селищної ради

6.

Доведення до головних розпорядників бюджетних коштів:

- інструкції з підготовки бюджетних запитів;

- граничних показників видатків місцевого бюджету та надання кредитів з місцевого бюджету;

 - інструктивного листа щодо організаційних та інших вимог, яких зобов’язані дотримуватися всі розпорядники бюджетних коштів.

До 15 вересня

Фінансовий відділ Лопатинської селищної ради

7.

Складання та подання до фінансово відділу Лопатинської селищної ради бюджетних запитів.

До 1 листопада

Головні розпорядники бюджетних коштів

8.

Здійснення аналізу бюджетних запитів, отриманих від головних розпорядників бюджетних коштів, та прийняття рішення щодо включення їх до пропозиції проєкту місцевого бюджету Лопатинської селищної територіальної громади.

Листопад

Фінансовий відділ Лопатинської селищної ради

9.

Підготовка проєкту рішення Лопатинської селищної ради про місцевий бюджет Лопатинської селищної територіальної громади з додатками згідно з типовою формою, затвердженою відповідним наказом Мінфіну, і матеріалів, передбачених статтею 76 Бюджетного кодексу України, та його подання виконавчому комітету селищної ради.

До 25  листопада

Фінансовий відділ Лопатинської селищної ради

10.

Оприлюднення проєкту рішення  Лопатинської селищної ради про місцевий бюджет Лопатинської територіальної громади  на офіційному сайті Лопатинської  селищної ради.

За 20 робочих днів до очікуваної дати проведення сесії селищної ради

Фінансовий відділ Лопатинської селищної ради

11.

Підготовка та подання до постійній комісії Лопатинської селищної ради з питань планування, бюджету, фінансів, енергозбереження, інвестицій та транспорту показників проєкту місцевого бюджету Лопатинської селищної територіальної громади.

До 1 грудня

Головні розпорядники бюджетних коштів

12.

Представлення та обговорення проєкту рішення про місцевого бюджет Лопатинської селищної територіальної громади  у постійних комісіях Лопатинської селищної ради.

Грудень

Фінансовий  відділ, головні розпорядники бюджетних коштів

13.

Обговорення показників проєкту місцевого бюджету Лопатинської селищної територіальної громади  з громадськістю (проведення слухань, консультацій,  дискусій, вивчення громадських думок).

Листопад-грудень

Фінансовий  відділ, головні розпорядники бюджетних коштів

14.

Доведення до головних розпорядників бюджетних коштів обсягів міжбюджетних трансфертів, врахованих у проєкті державного бюджету а також у проєкті обласного бюджету.

В триденний термін після їх отримання

Фінансовий відділ

15.

Доопрацювання проєкту рішення селищної ради про місцевий бюджет Лопатинської селищної територіальної громади  з урахуванням показників обсягів міжбюджетних трансфертів, врахованих у проєкті державного бюджету, прийнятому Верховною Радою України у другому читанні, та у проєкті обласного бюджету.

Грудень

Фінансовий відділ

16.

Схвалення проєкту рішення Лопатинської селищної ради про місцевий бюджет Лопатинської селищної територіальної громади  виконавчим комітетом Радехівської  селищної ради та направлення схваленого проєкту на розгляд селищної ради.

До 25 грудня

Фінансовий відділ

17.

Розміщення бюджетних запитів на офіційних сайтах або оприлюднення їх в інший спосіб.

Не пізніше ніж через три робочі дні після подання місцевій раді проекту рішення про місцевий бюджет

Головні розпорядники коштів

18.

Оприлюднення рішення Лопатинської селищної ради про місцевий бюджет Лопатинської селищної територіальної громади  на плановий рік у газеті, що визначена селищною радою.

Не пізніше ніж через десять днів з дня його прийняття

Лопатинська селищна рада

 

 

Начальник фінансового відділу                                                Світлана КУЛИЧ

 

Секретар ради                                                         Галина БІЛИК

 

 

 

Додаток 3

Додаток 3 до Бюджетного регламенту

проходження бюджетного процесу

у Лопатинській селищній територіальній громаді

 

ПЛАН ЗАХОДІВ

щодо організації виконання місцевого бюджету

Лопатинської селищної територіальної громади

 

№ з/п

Зміст заходів

Термін виконання*

Відповідальні за виконання**

1.

Визначення мережі розпорядників нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів, які згідно з проєктом рішенням селищної ради про місцевий бюджет Лопатинської селищної територіальної громади на плановий бюджетний період уповноважені на виконання програм та заходів, що проводяться за рахунок коштів бюджету. Погодження мережі в фінансовому відділі Лопатинської селищної ради та подача до територіального органу .

До 15 грудня та

 

 

 

До 20 грудня року, що передує плановому

Головні розпорядники бюджетних коштів

 

Розпорядники нижчого рівня, що мають власну мережу

2.

Підготовка та подання на розгляд проєкту рішення селищної ради про внесення змін до місцевого бюджету Лопатинської селищної територіальної громади в частині приведення обсягів міжбюджетних трансфертів у відповідність до закону про державний бюджет (якщо до 1 грудня року, що передує плановому, Верховною Радою України не прийнято закон про державний бюджет і місцевий  бюджет затверджено).

Протягом 10 днів з дня оприлюднення Закону про Державний бюджет

Фінансовий відділ

3.

Затвердження та направлення до територіального органу Казначейства України тимчасового розпису бюджету (якщо до початку бюджетного періоду розпис місцевого бюджету не затверджено). Доведення до головних розпорядників витягів із тимчасового розпису.

Складання тимчасових кошторисів та подання їх до територіального органу Казначейства України.

До 31 грудня року, що передує плановому

Фінансовий відділ,

 

 

 

 

 

 

Розпорядники бюджетних коштів

4.

Доведення до головних розпорядників лімітних довідок про бюджетні асигнування.

У двотижневий строк з дня прийняття рішення селищної ради про місцевий бюджет

Фінансовий  відділ

5.

Подання фінансовому відділу уточнених проєктів зведених кошторисів та інших бюджетних документів, передбачених пунктом 30 Порядку складання, розгляду, затвердження та основні вимоги до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 № 228.

В термін, встановлен ий в лімітних довідках

Головні розпорядники бюджетних коштів

6.

Затвердження розпису місцевого бюджету Лопатинської селищної територіальної громади. Подання розпису до територіального органу Казначейства України.

Не пізніше ніж через 30 днів після затвердження бюджету

Фінансовий відділ

7.

Доведення до головних розпорядників коштів витягів із розпису місцевого бюджету Лопатинської селищної територіальної громади.

Протягом 3-х робочих днів з дня затверджен ня розпису міського бюджету

Фінансовий відділ

8.

Подання до територіального органу Казначейства України розподілу показників зведених кошторисів та зведених планів асигнувань у розрізі розпорядників нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів відповідно до мереж.

Протягом трьох робочих днів після отримання витягу з розпису бюджету

Розпорядники бюджетних коштів, що мають власну мережу

9.

Затвердження кошторисів, планів асигнувань загального фонду бюджету, планів надання кредитів із загального фонду бюджету, планів спеціального фонду, помісячних планів використання бюджетних коштів та планів використання бюджетних коштів. Подання їх до територіального органу Казначейства України.

Протягом 30- ти календарних днів після затвердження розпису місцевого бюджету

Розпорядники та одержувачі бюджетних коштів

10.

Подання паспортів бюджетних програм на погодження до фінансового відділу

 

Затвердження за погодженням з фінансовим відділом паспортів бюджетних програм.

Протягом 45 днів з дня набрання чинності рішення про місцевий бюджет

Головні розпорядники бюджетних коштів,

 

Фінансовий відділ

11.

Зведення планових показників місцевого бюджету Лопатинської селищної територіальної громади у грошовому виразі та планів по мережі, штатах і контингентах бюджетних установ.

До 1 березня

Фінансовий відділ

12.

Включення до мережі установ, які на кінець попереднього бюджетного періоду перебували у мережі і мали бюджетну заборгованість, та здійснення заходів щодо впорядкування заборгованості минулих років відповідно до бюджетних призначень поточного бюджетного періоду.

До 1 березня

Розпорядники бюджетних коштів

13.

Перевірка правильності складання і затвердження кошторисів та планів використання коштів установами і організаціями, які фінансуються з місцевого бюджету Лопатинської селищної територіальної громади.

До 1 червня

Фінансовий  відділ

14.

Взяття бюджетних зобов’язань та здійснення платежів в межах бюджетних асигнувань, встановлених кошторисами, за спеціальним фондом – в межах відповідних фактичних надходжень, за напрямами, затвердженими у паспортах бюджетних програм.

Протягом року

Розпорядники та одержувачі бюджетних коштів

15.

Подання заявок на виділення коштів, відповідно до зареєстрованих бюджетних зобов’язань.

Протягом року

Головні розпорядники бюджетних коштів

16.

Підготовка розпоряджень/платіжних доручень про виділення коштів загального/спеціального фонду  місцевого бюджету Лопатинської селищної територіальної громади.

Протягом року

Фінансовий відділ

17.

Здійснення щомісячного аналізу виконання дохідної частини місцевого бюджету Лопатинської селищної територіальної громади та уточнення її прогнозного обсягу.

Протягом року

Фінансовий відділ

18.

Внесення змін до рішення селищної ради про місцевий бюджет Лопатинської селищної територіальної громади (з урахуванням вимог статті 78 Бюджетного кодексу України).

Протягом року

Фінансовий відділ

19.

Внесення змін до розпису бюджету Лопатинської селищної територіальної громади  на підставі внесення змін до місцевого бюджету та звернень головних розпорядників бюджетних коштів, доведення до головних розпорядників відповідних довідок.

Протягом року

Фінансовий відділ

20.

Внесення змін до розподілу показників зведених кошторисів та зведених планів асигнувань у розрізі розпорядників нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів відповідно до мережі та подання до територіального органу Казначейства України.

Протягом 3- х робочих днів після отримання довідки про зміни

Розпорядники бюджетних коштів, що мають власну мережу

21.

Внесення змін до кошторисів, планів асигнувань загального фонду бюджету, планів надання кредитів із загального фонду бюджету, планів спеціального фонду, помісячних планів використання бюджетних коштів та планів використання бюджетних коштів.

Не пізніше 25 числа місяця, в якому внесені відповідні зміни до розпису бюджету

Розпорядники та одержувачі бюджетних коштів

22.

Внесення змін до кошторисів в частині власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків у випадках, передбачених статтею 49 Порядку складання, розгляду, затвердження та основні вимоги до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 № 228.

Протягом року

Розпорядники бюджетних коштів

23.

Внесення змін до паспортів бюджетних програм.

Протягом двох тижнів після внесення відповідних змін до розпису бюджету громади або за необхідності уточнення показників

Головні розпорядники бюджетних коштів

24.

Подання квартального звіту про виконання бюджету Лопатинської селищної територіальної громади  до селищної ради.

У двомісячний строк після завершення звітного періоду

Фінансовий відділ

25.

Оприлюднення:

- інформації про внесення змін до місцевого бюджету Лопатинської селищної територіальної громади, виконання місцевого бюджету  на офіційному сайті Лопатинської селищної ради;

 - паспортів бюджетних програм на поточний бюджетний період (включаючи зміни до них.

Щомісячно

Лопатинська селищна рада

Начальник фінансового відділу                                                       Світлана КУЛИЧ

 

Секретар ради                                                         Галина БІЛИК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 4

до Бюджетного регламенту

проходження бюджетного процесу

у Лопатинській селищній територіальній громаді

 

ПЛАН ЗАХОДІВ

щодо підготовки, розгляду та оприлюднення річної звітності

про виконання бюджетних програм та місцевого бюджету

Лопатинської селищної територіальної громади

 

№ з/п

Зміст заходів

Термін виконання*

Відповідальні за виконання**

1.

Складання та подання до територіального органу Казначейства України форм бюджетної звітності.

Встановлений територіальним органом Казначейства

Розпорядники та одержувачі бюджетних коштів

2.

Складання та подання до територіального органу Казначейства України зведеної звітності, складеної на підставі бюджетної звітності розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, що включені до їх мережі, а також бюджетної звітності за своїми операціями.

Встановлений територіальним органом Казначейства

Розпорядники бюджетних коштів, що мають власну мережу

3.

Подання фінансовому відділу селищної ради:

- звітів про виконання паспортів бюджетних програм;

 - узагальнених результатів аналізу ефективності бюджетних програм;

- результатів оцінки ефективності бюджетних програм.

Одночасно з поданням зведеного річного звіту до територіального органу Казначейства України у 10-денний термін після складання звіту про виконання паспорту бюджетної програми

у 30-ти денний термін після подання звітності до територіального органу Казначейства України

 

Головні розпорядники коштів

4.

Отримання річної звітності про виконання місцевого бюджету Лопатинської селищної територіальної громади  від територіального органу Казначейства України.

В термін, встановлений територіальним органом Казначейства України

Фінансовий відділ

5.

Підготовка пояснювальної записки та інших матеріалів до річного звіту про виконання місцевого бюджету Лопатинської селищної територіальної громади та подання до департаменту фінансів обласної державної адміністрації.

В термін, встановлений департаментом фінансів обласної державної адміністрації

Фінансовий відділ

6.

Подання інформації щодо мережі, штатів і контингентів за формами, встановленими Міністерством фінансів України.

В термін, визначений  фінансовим відділом

Головні розпорядники бюджетних коштів

7.

Підготовка річного звіту по мережі, штатах і контингентах.

В термін, встановлений департаментом фінансів обласної державної адміністрації

Фінансовий відділ

8.

Підготовка та подання до селищної ради проєкту рішення селищної ради про затвердження річного звіту про виконання місцевого бюджету Лопатинської селищної територіальної громади  та пояснювальної записки до нього.

До 1 березня

Фінансовий відділ

9.

Опублікування інформації про:

- виконання місцевого бюджету за підсумками року;

- час і місце публічного представлення такої інформації;

- інформації про цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник бюджетних коштів, та показники їх досягнення в межах бюджетних програм за звітний бюджетний період;

- звіти про виконання паспортів бюджетних програм за звітний бюджетний період;

 - результати оцінки ефективності бюджетних програм за звітний бюджетний період.

До 1 березня

 

 

 

 

 

Фінансовий відділ

 

 

 

 

Головні розпорядники бюджетних коштів

10.

Публікація оголошення про час та місце проведення публічного представлення інформації про виконання бюджетних програм за звітний бюджетний період та його проведення .

До 15 березня

Головні розпорядники бюджетних коштів

11.

Публічне представлення інформації про виконання місцевого бюджету Лопатинської селищної територіальної громади за підсумками року.

До 20 березня

Фінансовий відділ

 

Начальник фінансового відділу                                                       Світлана КУЛИЧ

 

Секретар ради                                                         Галина БІЛИК

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь