Лопатинська громада
Львівська область, Червоноградський район

Проєкти рішень 7 сесії 8 скликання (ч.2)

Дата: 26.04.2021 12:39
Кількість переглядів: 1204

ПРОЄКТ

 

 

ЛОПАТИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ЛЬВІВСЬКОЇ   ОБЛАСТІ

 

7  СЕСІЯ    8  СКЛИКАННЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

Від  ___ квітня 2021 року                           №   __                                смт. Лопатин

 

Про утворення добровільних пожежних

дружин Лопатинської селищної ради

 

З метою організації заходів із запобігання виникнення пожеж та їх гасіння, надання допомоги у ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та небезпечних подій, ефективної роботи з організації та забезпечення пожежної безпеки на території Лопатинської селищної ради, відповідно до статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування” та статті 63 Кодексу цивільного захисту України, Лопатинська селищна рада

 

ВИРІШИЛА:

1. Створити добровільні пожежні дружини другої категорії Лопатинської селищної ради в населених пунктах Хмільнівського, Березівського, Нивицького, Кустинського старостинських округів, сіл Миколаїв, Адамівка, Стирківці; сіл Куликів, Барилів, Увин, Волиця-Барилова, Корчівка; сіл Сморжів, Стремільче, Завидче, Щуровичі, Романівка, Загатка Червоноградського району Львівської області.

2. Затвердити Положення про добровільну пожежну охорону, що додається.

3. Затвердити склад добровільних пожежних дружин Лопатинської селищної ради, що додається.

4. Контроль за виконанням рішення покласти постійну депутатську комісію з питань планування, бюджету, фінансів, енергозбереження та інвестицій Лопатинської селищної ради Війтович Н.Т.).

 

 

 

Селищний голова                                                                   Олег Микитин

 

 

 

 

 

 

  Затверджено

     рішенням 7 сесії 8 скликання

Лопатинської селищної ради

від  _.04.2021 року

№ ___

 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про добровільну пожежну охорону

Лопатинської селищної ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

смт. Лопатин

 

  1. рік

 

 

 

 

 

  1. Загальні положення

 

1.1. Добровільна пожежна охорона Лопатинської територіальної громади Червоноградського району Львівської області утворена  з метою організації заходів із запобігання виникнення пожеж та їх гасіння на території Лопатинської  територіальної громади.

1.2. Для забезпечення функціонування добровільної пожежної охорони утворюються за рішенням Лопатинської селищної ради (Додаток 1)  добровільні  пожежні дружини (команди) з числа жителів відповідного населеного пункту.

1.3. Порядок забезпечення діяльності добровільних пожежних дружин (команд) добровільної пожежної охорони, права та обов’язки осіб, які є їх членами, визначаються положенням про добровільну пожежну охорону, що затверджується рішенням Лопатинської селищної ради за погодженням з територіальним органом ДСНС.

1.2. Добровільні пожежні дружини (команди) у своїй діяльності керуються Конституцією України, Кодексом цивільного захисту України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, цим Положенням, розпорядчими документами обласної та районної державних адміністрацій та рішеннями Радехівської міської  ради.

1.3. З питань організації несення служби, гасіння пожеж, експлуатації пожежної техніки та пожежно-технічного обладнання добровільні пожежні дружини (команди)  керується нормативно-правовими актами, що регулюють діяльність пожежно-рятувальних підрозділів Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

1.4. Контроль за діяльністю добровільної пожежної охорони здійснюють місцеві органи виконавчої влади та територіальні органи ДСНС України.

1.5. До складу добровільної пожежної охорони входять  наявні добровільні  пожежні команди та дружини, які  будуть утворюватись у населених пунктах Лопатинської селищної ради.

1.6. Діяльність добровільних пожежних дружин (команд) може бути припинена за рішенням Лопатинської селищної ради, про що в тижневий термін письмово повідомляється територільний орган ДСНС.

 

2. Основні завдання

 

2.1. Основними завданнями добровільних пожежних дружин (команд) добровільної пожежної охорони є забезпечення пожежної безпеки, запобігання виникненню пожеж та нещасних випадків на них, гасіння пожеж, рятування людей, а також надання допомоги у ліквідації наслідків інших надзвичайних ситуацій та небезпечних подій.

2.2. Добровільні пожежні дружини (команди) до покладених на них завдань:

2.2.1. Проводять заходи із запобігання виникненню пожеж.

2.2.2. Організовують та керує діями пожежних дружин під час проведення ними робіт з гасіння пожеж, проведення евакуації людей та матеріальних цінностей, заходів для мінімізації або ліквідації наслідків пожеж, зокрема разом з підрозділами державної, відомчої та місцевої пожежної охорони.

2.2.3. Проводять заходи для постійного підтримання пожежних дружин у готовності до виконання відповідних завдань.

2.2.4. Інформують територіальні органи ДСНС про факти виникнення пожеж і порушення вимог щодо пожежної безпеки.

2.2.5. Проводять серед працівників підприємств, установ, організацій та громадян роботу з дотримання правил пожежної безпеки, підбір осіб, які бажають стати членами пожежної команди та дружини добровільної пожежної охорони.

2.2.6. Вносять Лопатинській селищній раді пропозиції щодо забезпечення пожежної безпеки.

2.2.7. Беруть участь у проведенні:

- оглядів-конкурсів протипожежного стану;

- разом з територіальними органами ДСНС, органами освіти, молодіжними організаціями заходів з утворення та організації роботи дружин юних пожежників;

- разом з територіальними органами ДСНС, проводить огляди - конкурси, навчання та змагання серед пожежних команд та дружин, які входять до її складу;

- разом з територіальними органами ДСНС перевірок протипожежного стану об’єктів.

2.2.8. Здійснюють інші функції, передбачені  законодавством.

2.3. Залучати членів добровільної пожежної охорони та використовувати закріплену за нею пожежну техніку та обладнання до виконання завдань, не передбачених цим Положенням, забороняється.

 

3. Організація діяльності

 

3.1. Добровільні пожежні дружини (команди) поділяються на такі категорії:

3.1.1. Пожежні дружини:

- першої категорії, що забезпечуються пожежними мотопомпами та первинними засобами для гасіння пожеж;

- другої категорії, що забезпечуються первинними засобами для гасіння пожеж;

3.1.2. Пожежні команди:

- першої категорії, що забезпечують цілодобове чергування диспетчерів, водіїв пожежних машин та караульних у пожежних депо;

- другої категорії, що забезпечують цілодобове чергування диспетчерів та водіїв пожежних машин з перебуванням інших караульних за місцем роботи (навчання) або місцем проживання;

- третьої категорії, що забезпечують цілодобове чергування диспетчерів з перебуванням інших караульних (у тому числі водіїв пожежних машин) за місцем роботи (навчання) або місцем проживання.

3.2. Пожежну дружину (команду) очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади Лопатинською селищною радою за пропозицією загальних зборів членів дружини (команди).

3.3. Начальник пожежної дружини (команди) має заступників, які призначаються на посаду і звільняються з посади Лопатинською селищною радою за поданням начальника дружини (команди), погодженим із загальними зборами членів дружини (команди).

3.4. У разі відсутності начальника пожежної дружини (команди) його обов’язки виконує один із заступників начальника.

3.5. Начальник пожежної дружини (команди) здійснює керівництво її діяльністю та несе персональну відповідальність за виконання покладених на неї завдань.

3.9. Контроль за діяльністю добровільних пожежних дружин (команд) здійснює голова Лопатинської селищної ради особисто, чи через заступників (старост), та територіальний орган ДСНС.

 

4. Вимоги до осіб, які виявили бажання стати членами

добровільної пожежної дружини

 

4.1. Членом добровільної пожежної дружини на добровільних засадах може бути особа, яка досягла 21-річного віку і здатна за своїми здібностями та станом здоров’я виконувати покладені на неї обов’язки.

4.2. Особи, які виявили бажання стати членами добровільної пожежної дружини подають на ім'я голови Лопатинеської селищної ради письмову заяву (Додаток 2).

4.3. Зарахування до членів та виключення з членів добровільної пожежної дружини , подальші зміни її складу тощо здійснюються на підставі рішення загальних зборів членів дружини та затверджуються засновником.

4.4. Підставою для виключення з членів дружини  є:

- заява про виключення за власним бажанням;

- порушення правил пожежної безпеки;

- невиконання своїх обов'язків;

- стан здоров'я, що не дозволяє брати участь у діяльності добровільної пожежної дружини

 

 

5. Фінансове та матеріально-технічне забезпечення

діяльності добровільної пожежної охорони, оплата праці її членів

 

5.1. Фінансування і матеріально-технічне забезпечення добровільної пожежної охорони здійснюється за рахунок коштів місцевих бюджетів та коштів суб’єктів господарювання, а також членських внесків, дотацій, прибутку від провадження господарської діяльності, прибутку від майна добровільної пожежної охорони, дивідендів, надходжень від страхових компаній, пожертвувань юридичних та фізичних осіб, інших джерел, не заборонених законодавством.

5.2. Приміщення, засоби зв’язку, пожежна техніка, інше майно, а також кошти, що в установленому порядку надходять від юридичних та фізичних осіб (благодійна допомога, членські внески, плата за надання послуг тощо) для забезпечення діяльності пожежної дружини (команди), підлягають обліку та використанню згідно із законодавством.

5.3. Члени добровільної пожежної дружини (команди) підлягають обов’язковому особистому страхуванню відповідно до Закону України “Про страхування”.

5.4. Розмір та умови виплати винагороди членам пожежної дружини (команди) встановлюються відповідно до частини третьої статті 126 Кодексу цивільного захисту України.

5.6. Контроль за діяльністю пожежної дружини (команди) здійснює Лопатинська селищна рада та територіальний орган ДСНС.

 

 

Селищний голова                                                                        Олег МИКИТИН

 

 

 

Додаток 2

 

 

Голові Лопатинської

селищної ради

Микитину О.В.

Від гр. Крих Назара Богдановича

 

З А Я В А

 

Прошу приняти мене в члени добровільної пожежної дружини. Зобов’язуюсь виконувати всі покладені на мене зобов’язання.

 

 

 

 

 

 

15.04.2021 рік                                                   підпис                               Крих Н.Б.

ПРОЄКТ

Безымянный

     ЛОПАТИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

РАДЕХІВСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ   ОБЛАСТІ

 

7  СЕСІЯ    8  СКЛИКАННЯ

                                                                Р І Ш Е Н Н Я 

                                                     

від __ квітня 2021 року                           №                                          смт. Лопатин

           Про затвердження Положення про

відділ архітектури, будівництва,

земельних відносин та екології

Лопатинської селищної ради

Львівської області 

 

              На підставі ст. 54 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на виконання рішення Лопатинської селищної ради від 11.03.2021 року № 24 «Про затвердження структури та загальної чисельності апарату ради», з метою оптимізації та вдосконалення роботи виконавчого органу селищної ради, структурування функціональних напрямків діяльності, забезпечення ефективності роботи апарату виконавчого комітету та керуючись ст.26,59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»  Лопатинська селищна рада, -

 

ВИРІШИЛА:

 

1.Затвердити  Положення про відділ архітектури, будівництва, земельних відносин та екології Лопатинської селищної ради Львівської області (додається).

2.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань регламенту етики та захисту законних прав громадян (Антонюк Н.Ю.)

 

 

Селищний голова                                                     Олег МИКИТИН

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням Лопатинської селищної ради

№_____ від __ квітня 2021 р.

 

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ архітектури, будівництва, земельних відносин та екології Лопатинської селищної ради Львівської області

 

1. Загальні положення.

1.1. Відділ архітектури, будівництва, земельних відносин та екології  Лопатинської селищної ради Львівської області (далі – Відділ) є спеціально уповноваженим органом архітектури, містобудування,  земельних відносин та екології на території селища Лопатин та населених пунктів Лопатинської територіальної громади, утворюється Лопатинською селищною радою, їй підзвітний та підконтрольний, підпорядкований селищному голові                  смт. Лопатин та заступнику селищного голови з питань діяльності виконавчих органів.

1.2. У своїй діяльності Відділ керується Конституцією України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», іншими  законами України, указами і розпорядженнями Президента України, Постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, рішеннями Лопатинської селищної ради, виконавчого комітету, розпорядженнями і дорученнями селищного голови та цим Положенням.

1.3. Положення про Відділ, структура, штатна чисельність та фонд оплати праці спеціалістів Відділу затверджується рішенням селищної ради.

1.4. Посадову інструкцію начальника Відділу затверджує селищний голова, спеціалістів - начальник відділу.

1.5.  Працівники відділу утримуються за рахунок коштів селищного бюджету.

1.6.  Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників та видатки на утримання відділу затверджує Лопатинська селищна рада.

1.7. Реорганізація, ліквідація відділу проводиться за рішенням селищної ради.

1.8. Порядок взаємодії відділу з іншими виконавчими органами Лопатинської селищної ради визначається селищним головою.

 

2. Структура та організація роботи Відділу.

2.1. Відділ  очолює начальник відділу, який призначається та звільнюється з посади селищним головою на конкурсній основі чи за іншою процедурою передбаченою законодавством України.

2.2. Розподіл обов'язків між працівниками відділу здійснює начальник відділу  за погодженням з головою селищної ради.

2.3. Кваліфікація та компетенція, зокрема, конкретні обов’язки та права начальника відділу визначаються цим Положенням.

2.4. Начальник відділу безпосередньо підпорядкований селищному голові.

2.5. Начальник відділу забезпечує якісне та своєчасне виконання покладених на Відділ завдань та доручень керівництва Лопатинської селищної ради.

2.6. У разі тимчасової відсутності начальника відділу (відрядження, відпустки, тимчасової втрати працездатності тощо) – виконання його обов’язків покладається відповідно до розпорядження селищного голови.

2.7. Начальник Відділу здійснює інші повноваження відповідно до Положення про Відділ, а також покладених на нього завдань окремими рішеннями Лопатинської селищної ради, її виконавчого комітету, розпорядженнями селищного голови.

3. Завдання та функції Відділу.

3.1. Відділ відповідно до повноважень виконує такі завдання:

- Реалізацію політики селищної ради у сфері містобудування, архітектури,  земельних відносин та екології в межах визначених цим Положенням.

- Забезпечення надходження коштів до селищного бюджету за рахунок ефективного обліку, використання, продажу земель, які знаходяться у комунальній власності Лопатинської селищної ради.

- Участь у розробленні та виконанні програм в галузі земельних відносин, архітектури, містобудування та екології.

- Аналіз стану містобудування на території Лопатинської територіальної громади, організація розроблення,  проведення експертизи і забезпечення затвердження в установленому порядку генеральних планів населених пунктів територіальної громади, його складових частин, іншої містобудівної документації.

- Забезпечення додержання законодавства у сфері земельних відносин, містобудування, архітектури та екології.

 

3.2.Відділ відповідно до покладених на нього завдань здійснює наступні функції:

У сфері архітектури та містобудування :

- бере участь у реалізації державної політики у сфері архітектури та містобудування, подає до Лопатинської селищної ради пропозиції з цих питань;

- здійснює моніторинг реалізації генеральних планів селища Лопатин та населених пунктів Лопатинської територіальної громади;

- сприяє структурним підрозділам виконавчого комітету Лопатинської селищної ради у вирішенні питань соціально-економічного розвитку громади у межах своїх повноважень;

- здійснює моніторинг стану розроблення, оновлення містобудівної документації на місцевому рівні (генерального плану, плани зонування території, детальні плани територій), планів забудови та іншого використання територій;

- розглядає у випадках, встановлених законодавством, пропозиції суб’єктів містобудування щодо визначення територій, вибору, вилучення (викупу) та надання земель для містобудівних потреб згідно з містобудівною документацією, розробляє та подає висновки з цих питань, забезпечує контроль за використанням і забудовою зазначених територій, а також можливість провадження на них запланованої містобудівної діяльності;

- готує пропозиції до проектів програм соціально-економічного розвитку селища Лопатин та населених пунктів Лопатинської територіальної громади щодо розроблення (оновлення) містобудівної документації та подає їх на розгляд Лопатинської селищної ради;

- здійснює попередній розгляд містобудівної документації і готує висновки щодо її затвердження;

- координує виконання на території громади науково-дослідних і проектно- вишукувальних робіт у сфері містобудування;

- бере участь у роботі постійних депутатських комісій Лопатинської селищної ради з питань архітектури, будівництва та земельних відносин ;

- інформує населення через засоби масової інформації про містобудівні програми розвитку громади, розміщення найважливіших об’єктів архітектури;

- готує проекти рішень виконавчого комітету Лопатинської селищної ради стосовно присвоєння та зміни поштових адрес об´єктам нерухомого майна та присвоєння (зміна) тимчасових поштових адрес земельним ділянкам, які у встановленому законом порядку надаються у власність, оренду та постійне  користування з метою розміщення об´єктів містобудування.

- розробляє проекти розпоряджень селищного голови, рішень селищної ради та її виконавчого комітету з питань віднесених до компетенції Відділу.

- за дорученням керівництва аналізує матеріали, які надходять від правоохоронних, судових органів та органів прокуратури, інших державних органів  та установ, сприяє своєчасному вжиттю заходів за результатами їх розгляду.

- розглядає звернення  громадян , підприємств, установ, організацій, у тому числі об’єднань громадян, фізичних осіб – підприємців, депутатські звернення та запити в порядку, передбаченому чинним законодавством України, забезпечує виконання вимог законодавства України про доступ до публічної інформації.

- за дорученням селищного голови представляє інтереси Лопатинської селищної ради, виконавчого комітету Лопатинської селищної ради в місцевих, апеляційних судах України, у тому числі у взаємовідносинах з державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності з питань архітектури та містобудування.

- організовує громадське обговорення містобудівної документації.

- готує і подає на затвердження селищної ради відповідні місцеві містобудівні програми, пропозиції до генеральних планів населених пунктів Лопатинської територіальної громади, іншу містобудівну документацію.

- в разі потреби організовує проведення в установленому порядку архітектурних та містобудівних конкурсів;

- визначає відповідність намірів щодо забудови земельної ділянки вимогам містобудівної документації на місцевому рівні;

- співпрацює з органами державної архітектурно-будівельної інспекції з питань самочинно збудованих об’єктів містобудування;

- забезпечує в установленому порядку своєчасний розгляд заяв, звернень і скарг громадян, інших суб’єктів містобудування з питань, що належать до його компетенції та вживає відповідних заходів;

- опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад в межах своїх повноважень;

- бере участь у розроблені проектів розпоряджень селищного голови, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи;

- забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

- відділ у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами Лопатинської селищної ради, виконавчими органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності, об´єднаннями громадян та громадянами.

- здійснює інші функції у сфері містобудування та архітектури, визначені законодавчими та нормативно-правовими актами.

у сфері земельних відносин:

- забезпечує реалізацію державної політики у сфері землекористування: виконання Законів України, Постанов Верховної ради України, Постанов і Розпоряджень Кабінету Міністрів України, Указів Президента України та додержання  законодавства у сфері землекористування;

- готує та вносить на розгляд сесії пропозиції та бере участь у підготовці проектів рішень щодо передачі земельних ділянок у власність громадянам та юридичним особам;  надання земельних ділянок у власність або тимчасове користування із земель комунальної власності селищної ради відповідно до Земельного Кодексу України; продажу земельних ділянок фізичним та юридичним особам;

- за дорученням селищного голови інформує населення щодо вилучення (викупу), надання земельних ділянок,здійснює моніторинг стану земельних ділянок на території селища Лопатин та населених пунктів Лопатинської територіальної громади;

- надає довідки фізичним та юридичним особам про наявність земельних ділянок та їх розмір і інші довідки, передбачені чинним законодавством України, несе відповідальність за їх зміст та форму;

- за дорученням селищного голови, розглядає звернення, скарги та заяви громадян по земельним питанням, дає на них письмові відповіді та несе відповідальність за їх форму, зміст та термін розгляду;

- вносить пропозиції щодо покращення організації робіт, пов’язаних з регулюванням земельних відносин на території селища Лопатин та населених пунктів  Лопатинської територіальної громади.

у сфері екології:

- забезпечує реалізацію екологічної політики України, екологічних прав громадян;

- розробляє з урахуванням екологічних вимог проекти планування і забудови населених пунктів, їх генеральні плани та схеми промислових вузлів;

- розробляє місцеві екологічні програми;

- здійснює контроль за додержанням законодавства про охорону навколишнього природного середовища;

- забезпечує інформування населення про стан навколишнього природного середовища, функціонування місцевих екологічних автоматизованих інформаційно-аналітичних систем.

4. Права Відділу

Відділ має право:

4.1 Скликати в установленому порядку наради, проводити семінари з питань, що належать до його компетенції.

4.2. Залучати спеціалістів інших структурних підрозділів Лопатинської селищної ради, підприємств, установ та організацій, об´єднань громадян (за погодженням з їх керівниками) до розгляду питань, що належать до його компетенції.

4.3. Одержувати в установленому порядку  від інших структурних підрозділів Лопатинської селищної ради, підприємств, установ та організації, інформацію, документи та інші матеріали.

5. Відповідальність Відділу

5.1. Працівники Відділу можуть бути притягнуті до цивільної, адміністративної, кримінальної та інших видів відповідальності у випадках та у порядку, передбачених чинним законодавством України.

5.2. Працівники Відділу несуть відповідальність за своєчасне та належне виконання обов’язків передбаченим цим Положенням і посадовими інструкціями, в порядку, визначеним чинним законодавством.

6. Заключні положення

6.1. Припинення діяльності Відділу здійснюється за рішенням Лопатинської селищної ради відповідно до вимог чинного законодавства України.

6.2. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться відповідно до процедури розгляду питань у Лопатнській селищній раді, передбаченої Регламентом роботи Лопатинської селищної ради.

 

 

 

Секретар ради                                                      Білик Г.В.

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь