Лопатинська громада
Львівська область, Червоноградський район

ПОЛОЖЕННЯ про місцеву пожежну охорону Лопатинської селищної ради Червоноградського району Львівської області

Дата: 11.03.2021 15:26
Кількість переглядів: 3727

Безымянный

ЛОПАТИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ЛЬВІВСЬКОЇ   ОБЛАСТІ

 

6  СЕСІЯ    8  СКЛИКАННЯ

                                                                Р І Ш Е Н Н Я                

 

Від  05 березня 2021 року                           №   __                                смт. Лопатин

 

Про утворення місцевої пожежної

охорони Лопатинської селищної ради

 

З метою організації заходів із запобігання виникнення пожеж та їх гасіння, надання допомоги у ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та небезпечних подій, ефективної роботи з організації та забезпечення пожежної безпеки на території Лопатинської селищної ради, відповідно до статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування” та статті 62 Кодексу цивільного захисту України, враховуючи лист Радехівського РС ГУ ДСНС України у Львівській області від 09.02.2021 №21/172, Лопатинська селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Створити місцеву пожежну охорону Лопатинської селищної ради в с. Сморжів, Червоноградського району Львівської області .

2. Затвердити Положення про місцеву пожежну охорону що додається.

3. Затвердити структуру місцевої пожежної охорони Лопатинської селищної ради, що додається.

4. Визначити місцем розташування місцевої пожежної охорони будівлю за адресою: Львівська область, Червоноградський район, село Сморжів, вул. Головна, буд. 10.

5. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення місцевої пожежної охорони здійснювати за рахунок коштів місцевого бюджету та інших джерел, не заборонених законодавством.

6. Контроль за виконанням рішення покласти постійну депутатську комісію з питань планування, бюджету, фінансів, енергозбереження та інвестицій Лопатинської селищної ради.

Селищний голова                                                                                 Олег Микитин

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням Лопатинської селищної ради

від 05.03.2021 № ____

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про місцеву пожежну охорону

Лопатинської селищної ради Червоноградського району

Львівської області

 

I. Загальні положення

         1.1. Місцева пожежна охорона (далі – МПО) при Лопатинській селищній раді Червоноградського району Львівської області (код ЄДРПОУ 04369819) заснована на комунальній власності для забезпечення пожежної безпеки на території Лопатинської територіальної громади. До складу МПО входить: Місцева пожежна команда с. Сморжів (далі — МПК с. Сморжів), місце знаходження с. Сморжів.

1.2. МПО утворена за рішенням Сморжівської сільської ради, правонаступником якої є Лопатинська селищна рада, з метою організації заходів із запобігання виникнення пожеж та їх гасіння, надання допомоги у ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та небезпечних подій на території Лопатинської територіальної громади.

1.3. МПО безпосередньо підпорядковується голові Лопатинської селищної ради, а під час гасіння пожеж та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій персонал МПО підпорядковується керівнику гасіння пожежі або ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

1.4. Функціонування МПО організовується у режимі постійної готовності до виконання необхідного комплексу пожежних, пошукових та інших невідкладних робіт в умовах пожежі, надзвичайної ситуації або загрози їх виникнення.

1.5. Членом МПО може бути особа, яка досягла 18-річного віку, пройшла спеціальну підготовку на базі навчального закладу, що пройшов атестацію на право надання освітніх послуг за відповідними професіями, і здатна за своїми здібностями та станом здоров'я виконувати покладені на неї обов'язки.

1.6. Організаційну структуру та штат МПО визначає голова Лопатинської селищної ради відповідно до покладених на неї завдань.

1.7. Соціальний і правовий захист персоналу МПО здійснюється відповідно до чинного законодавства України.

1.8. МПО у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, а також указами Президента України, цим Положенням, нормативно-правовими актами центральних та місцевих органів виконавчої влади, а також рішеннями Лопатинської селищної ради.

1.9. З питань організації несення служби, гасіння пожеж, проведення аварійно-рятувальних робіт, експлуатації пожежно-, аварійно-рятувальної техніки та оснащення МПО керується нормативно-правовими актами, передбаченими для підрозділів Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту.

1.10. Залучення МПО до гасіння пожеж та надання допомоги у ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру (далі – НС), проведення пожежно-, аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт у разі виникнення НС проводиться відповідно до Плану залучення сил і засобів, що затверджується рішенням Лопатинської селищної ради за погодженням з територіальним органом ДСНС та іншими суб'єктами господарювання, сили і засоби яких залучаються для ліквідації НС (подій, пожеж) на території Лопатинської територіальної громади, а також планів локалізації та ліквідації аварій, реагування на НС, що передбачені для відповідного регіону.

         1.11. МПО здійснює свою діяльність відповідно до законодавства України. Метою діяльності МПО не є отримання прибутку.

         1.12. Персоналу МПО, який відповідно до своїх обов'язків залучається до гасіння пожеж та надання допомоги у ліквідації наслідків НС, надається медична допомога та медико-психологічна реабілітація згідно з чинним законодавством.

         1.13. МПО виконує покладені на неї завдання в межах Лопатинської територіальної громади, а також на території інших територіальних громад після укладення відповідних договорів.

1.14. МПО під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє з формуваннями Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту, спеціалізованими службами та формуваннями цивільного захисту, а також підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності, розташованими на території громади.

         1.15. Контроль за діяльністю МПО здійснює Лопатинська селищна рада та територіальний орган ДСНС.

        

         II.Мета та завдання МПО

         2.1. Метою діяльності МПО є:

         2.1.1. Мінімізація наслідків пожеж.

         2.1.2. Невідкладне реагування на пожежі, надання допомоги у ліквідації наслідків НС, проведення пошукових, пожежно-рятувальних та інших невідкладних робіт на об'єктах і територіях.

         2.1.3. Локалізація зон впливу шкідливих і небезпечних факторів, що виникають під час пожеж, аварій та катастроф.

         2.2. Завдання МПО:

         2.2.1. Мінімізація наслідків пожеж, участь у заходах щодо захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру.

         2.2.2. Ефективне і комплексне використання наявних сил і засобів, призначених для гасіння пожеж і проведення інших невідкладних робіт.

         2.2.3. Забезпечення постійної готовності до оперативного реагування на пожежі та надання допомоги у ліквідації наслідків НС як в мирний час, так і в умовах особливого періоду.

         2.2.4. Комплектування МПК персоналом, придатним за станом здоров'я до виконання покладених завдань, забезпечення дотримання норм законодавства з охорони праці.

         2.2.5. Постійне підтримання належного рівня професіоналізму персоналу з урахуванням ризиків та небезпек, притаманних регіону.

         2.3. МПО відповідно до покладених на неї завдань:

         здійснює гасіння пожеж, проводить евакуацію та рятування (у тому числі в умовах екстремальних температур, загрози вибуху, обвалу, зсуву, підтоплення тощо) людей та матеріальних цінностей, заходи для мінімізації або ліквідації наслідків пожеж, зокрема разом з формуваннями Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту, спеціалізованими службами та формуваннями цивільного захисту, а також підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності, розташованими на території міської (селищної, сільської) ради;

         надає допомогу в ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та інших видів небезпечних подій, що становлять загрозу життю або здоров'ю населення чи призводять до завдання матеріальних збитків, з урахуванням можливостей наявних сил і засобів;

         надає домедичну допомогу постраждалим особам, які перебувають у небезпечному для життя й здоров'я стані, на місці виникнення пожеж та НС;

         проводить заходи для постійного підтримання своєї готовності до дій за призначенням;

         забезпечує підтримку належного рівня підготовки персоналу для виконання покладених завдань;

         інформує територіальний орган ДСНС про виникнення пожеж і порушення вимог правил пожежної безпеки;

         забезпечує дотримання вимог безпеки праці персоналом під час участі у гасінні пожеж, наданні допомоги у ліквідації наслідків НС, проведенні тактичних та інших видів навчань і занять, а також під час чергування;

         організовує заходи та здійснює контроль щодо забезпечення безпеки персоналу, дорожнього руху та порядку експлуатації транспортних засобів МПО під час виконання покладених завдань;

         організовує раціональне використання, ремонт і технічне обслуговування техніки та обладнання МПО;

         організовує експлуатацію, ремонт будівель і споруд та цільове використання нерухомого майна МПО;

         здійснює підбір осіб, які хочуть стати членами МПО;

         бере участь у проведенні:

         а) разом з територіальними органами ДСНС, закладами освіти, молодіжними організаціями заходів з утворення та організації роботи дружин юних пожежників;

         б) перевірок джерел протипожежного водопостачання, розташованих на території міської ради;

         в) тактичних навчань на об'єктах підвищеної небезпеки, розташованих на території міської ради;

         здійснює інші функції, передбачені чинним законодавством.

 

 

         III. Права та обов'язки МПО

         3.1. МПО для виконання покладених на неї завдань має право:

         3.1.1. Залучати до виконання робіт із гасіння пожеж та ліквідації наслідків НС інші пожежно-рятувальні підрозділи відповідно до Планів залучення сил і засобів, фахівців і спеціалістів органів виконавчої влади, підприємств, установ і організацій, розташованих на відповідних територіях, за згодою їх керівників.

         3.1.2. Одержувати від державних органів, місцевих органів влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб вичерпну та достовірну інформацію, документи та матеріали, необхідні для виконання покладених на неї завдань, у тому числі про об'єкти, обладнання та технологічні установки, на яких можуть проводитися протипожежні, пошукові, аварійно-рятувальні та інші невідкладні роботи у разі виникнення пожеж та НС.

         3.1.3. Безперешкодного доступу персоналу МПО до всіх житлових, виробничих, інших приміщень і територій, а також на застосування будь-яких заходів, спрямованих на рятування населення, запобігання поширенню вогню, виконання робіт, пов'язаних із ліквідацією наслідків НС та гасінням пожежі.

         3.1.4. Вимагати під час гасіння пожежі:

         від державних органів виконавчої влади, місцевих органів влади, органів місцевого самоврядування і суб'єктів господарювання безоплатного надання вогнегасних речовин, техніки, пально-мастильних матеріалів, обладнання, засобів зв'язку, а під час пожежі, що триває понад три години, – харчування, приміщення для відпочинку і реабілітації осіб, залучених до гасіння пожежі;

         від посадових осіб об'єктів, на яких виконуються заходи з гасіння пожежі або проведення аварійно-рятувальних робіт, припиняти дії, що перешкоджають персоналу МПК виконувати поставлені завдання;

         від осіб, які перебувають у зоні НС або поблизу місця пожежі, дотримання правил, запроваджених установленими заходами безпеки.

         3.1.5. Проводити під час гасіння пожеж та надання допомоги у ліквідації наслідків НС документування, кіно- та відеозйомку, фотографування і звукозапис.

         3.1.6. Користуватися відповідними інформаційними базами даних державних органів, місцевих органів влади та органів місцевого самоврядування.

         3.1.7. Використовувати в установленому порядку засоби зв'язку, транспорт та інші матеріально-технічні ресурси підприємств, установ та організацій для рятування людей і ліквідації наслідків пожеж та НС, доставки персоналу і спеціального оснащення на постраждалі (ушкоджені) об'єкти і території.

         3.1.8. Використовувати телебачення і радіомовлення для оприлюднення повідомлень про НС та пожежі.

         3.1.9. Надавати інші послуги згідно із чинним законодавством.

          3.2. До обов'язків МПО належать:

         3.2.1. Організація функціонування МПО у режимі постійної готовності до виконання необхідного комплексу пожежних, пошукових та інших невідкладних робіт в умовах пожежі, НС або загрози їх виникнення.

         3.2.2. Підтримання взаємодії з територіальними органами та підрозділами центральних органів виконавчої влади, місцевими органами влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності під час гасіння пожеж і проведення інших невідкладних робіт.

         3.2.3. Постійне підтримання належного рівня професіоналізму персоналу МПО для проведення пожежно-рятувальних та інших невідкладних робіт у разі виникнення пожеж та НС.

         3.2.4. Створення резерву персоналу з метою оперативного комплектування штатних посад МПО.

         3.2.5. Забезпечення збереження інформації про об'єкти суб'єктів господарювання, що стала відома у зв'язку з виконанням обов'язків.

 

 

         IV. Майно та фінансування МПО

         4.1. Майно МПО становлять закріплені за нею матеріальні цінності та оборотні кошти, одержані в установленому порядку.

         4.2. Майно МПО використовується лише за його цільовим і функціональним призначенням. Розпорядження майном та його відчуження здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства.

         4.3. Джерелами формування майна МПО є майно:

         передане в установленому законодавством порядку від місцевих органів влади, органів місцевого самоврядування, територіальних органів ДСНС;

         придбане за рахунок коштів місцевих бюджетів;

         передане суб'єктами господарювання, що знаходяться на території міської ради;

         отримане за рахунок добровільних пожертвувань від юридичних та фізичних осіб, гуманітарних програм (у тому числі міжнародних);

         з інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

         4.4. Джерелами фінансування МПО є кошти:

         місцевого бюджету;

         отримані за рахунок добровільних пожертвувань юридичних та фізичних осіб;

         з інших джерел, що не заборонених чинним законодавством.

         4.5. Бюджетні кошти використовуються у порядку, визначеному бюджетним законодавством.

         4.6. Оплата праці персоналу МПО здійснюється відповідно до чинного законодавства.

         4.7. МПО здійснює користування землею та природними ресурсами згідно із чинним законодавством.

         4.8. Збитки, завдані МПО у результаті порушення її майнових прав фізичними та юридичними особами, відшкодовуються в установленому порядку.

 

 

         V. Порядок комплектування, соціальні права та гарантії персоналу МПО

         7.1. Працівники МПО реалізують право на працю шляхом укладання трудового договору.

         7.2. Трудові відносини, особливості праці та відпочинку персоналу МПО регулюються законодавством України про працю.

         7.3. Оплата праці персоналу здійснюється у порядку, визначеному чинним законодавством. Встановлення надбавок, доплат та преміювання здійснюється в межах видатків, передбачених кошторисом.

         7.4. Соціальний захист персоналу МПО, покращення умов праці, життя і здоров'я працівників та членів їхніх сімей вирішуються міською радою відповідно до чинного законодавства у межах коштів, передбачених на соціальні потреби громади.

         7.5. Тривалість робочого часу і відпочинку працівників регламентується чинним законодавством..

         7.6. Правові та соціальні гарантії персоналу забезпечуються згідно із законодавством.

         7.7. Персонал підлягає загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню на випадок захворювання, часткової або повної втрати працездатності, загибелі (смерті), отриманих при виконанні посадових обов'язків, згідно з чинним законодавством.

         7.8. З метою захисту інтересів трудового колективу може утворюватися профспілковий комітет первинної організації профспілки.

 

 

         VI. Ліквідація і реорганізація МПО

         8.1. Припинення діяльності МПО здійснюється шляхом її реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації – за рішенням місцевого органу влади, органу місцевого самоврядування чи їх правонаступників, або за рішенням суду.

         8.2. Ліквідація МПО проводиться відповідно до вимог Господарського та Цивільного кодексів України.

         8.3. Майно, що належало МПО на праві оперативного управління, при її злитті, приєднанні, поділу, перетворенні або ліквідації повертається власникам майна, або до правонаступника, визначеного засновником.

         8.4. У разі ліквідації та реорганізації МПО персоналу, який вивільняється, гарантуються його права згідно з трудовим законодавством України.

 

         VIІ. Порядок внесення змін до положення

         Внесення змін та доповнень до цього положення здійснюється Лопатинською селищною радою за погодженням з ДСНС.

 

 

 

Селищний голова                                                       Олег МИКИТИН

                                                                  М.П.

 

 

 

ПОГОДЖЕНО

__________________________

(посадова особа

__________________________

ДСНС України)

__________________________

__________________________

__________________________

(підпис)                       (ініціали та прізвище)

“____” ___________ 20____ р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення Лопатинської селищної ради

 

 

 

 

 

№ ___ від 5 березня 2021р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Структура 

місцевої пожежної охорони Лопатинської селищної ради

 

Назва посади, структурного підрозділу

 

Посада

Кількість

1

Місцева пожежна команда

 

Водій автотранспортних засобів

1

2

Місцева пожежна команда

 

Водій автотранспортних засобів

1

Всього:

2

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь