Лопатинська громада
Львівська область, Червоноградський район

Проект бюджету Лопатинської селищної територіальної громади на 2021рік

Дата: 10.12.2020 20:25
Кількість переглядів: 691


                                                                                                                                                            ПРОЕКТ

УКРАЇНА

ЛОПАТИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

РАДЕХІВСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

80261 смт.Лопатин вул. Центральна 15 а тел..(03255) 36261, 36435 код ЄДРПОУ 04369819

Лопатинська селищна рада Радехівського району Львівської області

ІІІ сесія  VIІІ скликання

                                Рішення

 Від 22 грудня 2020 року                                                                       №

 

Про місцевий бюджет

Лопатинської селищної  

територіальної громади

на  2021 рік 

13538000000

(код бюджету)

Відповідно до статей 75, 76, 77 Бюджетного кодексу України, Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік», відповідно до пункту 23 частини 1 статті 26, статей 59 та 61 Закону України "Про місцеве самоврядування", а також враховуючи висновки постійних комісій Лопатинська селищна  рада 

ВИРІШИЛА:

1. Визначити на 2021 рік:

доходи місцевого бюджету у сумі 84 925 300 гривень, у тому числі доходи загального фонду місцевого бюджету – 83 700 300 гривень та доходи спеціального фонду 1 225 000 згідно з додатком 1 до цього рішення;

видатки місцевого бюджету у сумі 84 925 300 гривень, у тому числі видатки загального фонду місцевого бюджету – 83 200 300 гривень та видатки спеціального фонду місцевого бюджету – 1 725 000 гривень;

профіцит за загальним фондом місцевого бюджету у сумі 500 000 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

дефіцит за спеціальним фондом місцевого бюджету у сумі 500 000 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

оборотний залишок бюджетних коштів місцевого бюджету у розмірі

50 000 гривень що становить 0,06 відсотка видатків загального фонду місцевого бюджету, визначених цим пунктом згідно з  додатком 2 до цього рішення;

резервний фонд місцевого бюджету у розмірі 100 000 гривень. що становить 0,12 відсотків видатків загального фонду місцевого бюджету, визначених цим пунктом.

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів місцевого бюджету на 2021 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком 3 до цього рішення.

3. Затвердити на 2021 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 5 до цього рішення.

4. Затвердити на 2021 рік розподіл коштів бюджету розвитку на здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію об’єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об’єктами згідно з додатком 6 до цього рішення.

5. Затвердити розподіл витрат місцевого бюджету на реалізацію місцевих програм у сумі  5 573 000 гривень згідно з додатком 4 до цього рішення.

6. Затвердити перелік закладів, установ та  організацій, які передаються з районного бюджету Радехівського району на фінансування з бюджету  Лопатинської селищної територіальної громади  з 1 січня 2021 року, згідно додатку 7 до цього рішення

7. Установити, що у загальному фонді місцевого бюджету на 2021 рік:

1) до доходів загального фонду місцевого бюджету належать доходи, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтями 97, 103-2, 103-4, 105  Бюджетного кодексу України (крім субвенцій, визначених статтею 69-1 та частиною першою статті 71 Бюджетного кодексу України), а також такі надходження відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України 2021 рік»:

- освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам в сумі      33 477 200 гривень;

 до доходів загального фонду місцевого бюджету відповідно до частин 3,4 статті 43-1 Прикінцевих положень Бюджетного кодексу також належать:

- 13,44 відсотка акцизного податку з виробленого в Україні пального та 13,44 відсотка акцизного податку з ввезеного на митну територію України пального у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України;

2) джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені статтею 72 Бюджетного кодексу України;

8. Установити, що джерелами формування спеціального фонду бюджету об’єднаної територіальної громади на 2021 рік:

1) у частині доходів є надходження, визначені статтями 69-1 та 71 Бюджетного кодексу України:

- екологічний податок ;

- власні надходження бюджетних установ;

2) у частині фінансування є надходження, визначені пунктом 10 частини 1 статті 71 Бюджетного кодексу України;

9. Установити, що у 2021 році кошти, отримані до спеціального фонду бюджету територіальної громади згідно з відповідними пунктами частини першої статті 71 Бюджетного кодексу України, спрямовуються на реалізацію заходів, визначених частиною другою статті 71 Бюджетного кодексу України, а кошти, отримані до спеціального фонду згідно з відповідними підпунктами абзацу другого пункту 7 цього рішення, спрямовуються відповідно на:

- реалізацію природоохоронних заходів ( за рахунок надходжень екологічного податку);

- на утримання бюджетних установ ( за рахунок власних надходжень бюджетних установ).

10. Визначити на 2021 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками місцевого бюджету видатки загального фонду на:

оплату праці працівників бюджетних установ;

– нарахування на заробітну плату;

– придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

– забезпечення продуктами харчування;

– оплату комунальних послуг та енергоносіїв;

– поточні трансферти населенню;

– поточні трансферти місцевим бюджетам.

11. Відповідно до пункту 8 статті 16 Бюджетного кодексу України та статті 65, пункту 2 статті 70 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» надати  право начальнику фінансового відділу   Лопатинської селищної  ради право у межах поточного бюджетного періоду здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів бюджету об’єднаної територіальної громади на депозитах з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду.

12. Відповідно до статті 43 та пункту 1 статті 73 Бюджетного кодексу України надати право фінансовому відділу Лопатинської селищної ради в собі начальника отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України отримувати позики на покриття тимчасових касових розривів місцевого бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

13. Головному розпоряднику коштів бюджету об’єднаної територіальної громади забезпечити виконання норм статей 20, 28 Бюджетного кодексу України стосовно:

1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням;

2) здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;

3) забезпечення доступності інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:

здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2021 року;

оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;

4) забезпечення в першочерговому порядку потреби в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; та проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами;

14.  З метою збереження кадрового потенціалу керівникам бюджетних установ здійснювати диференціацію заробітної плати працівників, які отримують заробітну плату на рівні мінімальної у межах фонду оплати праці, шляхом встановлення доплат, надбавок, премій з урахуванням складності, відповідальності та умов виконуваної роботи, кваліфікації працівника, результатів його роботи відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 р. №1037 «Про оплату праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери».

15. Керуючись частинами 7,8 статті 23 Бюджетного кодексу України у процесі виконання бюджету об'єднаної територіальної громади:

1) у разі необхідності здійснення перерозподілу бюджетних призначень в межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника коштів перерозподіл видатків бюджету і надання кредитів з бюджету за бюджетними програмами, включаючи резервний фонд бюджету, додаткові дотації та субвенції а також збільшення видатків розвитку за рахунок зменшення інших видатків (окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету) здійснюються виконавчим комітетом  Лопатинської селищної ради, за погодженням з постійною комісією селищної ради з ;

2) у межах загального обсягу бюджетних призначень за бюджетною програмою, окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету фінансовий відділ  Лопатинської селищної  ради за обгрунтованим поданням бюджетних установ здійснює перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі бюджету та кошторисі, в розрізі економічної класифікації видатків бюджету. 16. Надати право міському голові затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для головних розпорядників коштів.

16. Відповідно до статті 101 Бюджетного кодексу України  делегувати селищномуголові повноваження в процесі виконання місцевого бюджету  заключати договори щодо умов надання субвенції з селищного  бюджету та отримання їх з інших місцевих бюджетів.

17. Надходження від орендної плати за користування майновим комплексом та іншим майном, що перебуває у комунальній власності, надходить в повному обсязі до селищного бюджету.

 

19. У разі внесення Міністерством фінансів України змін і доповнень до бюджетної класифікації в частині присвоєння окремим трансфертам,  доходам і видаткам найменувань та кодів класифікації, фінансовому відділу селищної ради враховувати такі зміни під час складання та виконання розпису селищного бюджету на 2021 рік.

20. До моменту проведення реорганізації установ, підприємств та організацій, переданих на фінансування з бюджету Лопатинської селищної територіальної громади, в частині зміни засновника, включити в мережу розпорядників та одержувачів бюджетних коштів Лопатинської селищної ради установи, підприємства та організації без зміни їх статусу

21. Дане рішення набирає чинності з 01 січня 2021р..

22. Додатки 1-7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

23. Начальнику відділу  фінансів, бухгалтерського обліку та звітності оприлюднити дане рішення в десятиденний строк з дня його прийняття відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України.

24. Контроль за виконанням цього рішення покласти на  постійну комісію селищної  ради з питань планування бюджету та фінансів .

 

             СЕЛИЩНИЙ  ГОЛОВА                                   Олег  МИКИТИН                     

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь